Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Който дава Светлина, никога не остава на тъмно!
Автор: delianaangel Категория: Изкуство
Прочетен: 2935339 Постинги: 1238 Коментари: 995
Постинги в блога от Април, 2014 г.
„ Да поседнем на пътечката” не означава да си седите, а означава да мислите из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов
 
1. Аз ви дадох първо и последно прекъсване (почивка) за да помислите, да погледнете себе си и Движението и да се постараете да видите тези НЕСЪВЪРШЕНСТВА, които е просто нужно да бъдат поправени (коригирани), пристъпвайки към Великия ПРОМИСЪЛ вече не на човека, а на Бога, помнейки при това, че човек става Бога не от това че се нарича така, а от Духа, който отличава човека от човека-Бог!    

2. Аз ви говорих вече многократно, за това, че единствено чистотата на Духа, Пасионарността, а най-вече – МЪДРОСТТА, различава Бога (човека-Бог) от обикновения „малкия” човек, от този човек, който току що едва, едва е застанал на пътя към постигането на Истината! Аз много, повярвайте Ми, даже твърде много ви предадох Знания, но Аз така и не видях вашия стремеж и желание да постигнете МЪДРОСТТА и ДЪЛБОЧИНАТА на Моите Слова – Словата на Отеца Абсолют, вие за Мое учудване заприличахте на школници, които с радост пропускат уроците на живота, а най-важното, уроците, които дава на хората Самият Бог! Опитайте се да си припомните, кога за последен път Самият Отец Абсолют се е обръщал пряко към хората с цел не само да предава уникални Знания, но и да подготви хората към Великия Преход, давайки шанс на една част от човечеството да се спаси и да продължи постигането на Истината заедно с Мен, а на другата част – също да се спаси, но да опита да премине още веднъж пътя на еволюцията на Съ-Знанието до висотите на човека-Бог!

3. Повярвайте всичко е вече премерено и всичко е вече предопределено, но Аз не мога толкова просто без подготовка да ви пусна вас в „морето на промени”, макар и заради това, че вие (Хиперборейците) спасихте НЕУТРАЛНОСТТА на Небесата и от Моя страна би било неблагодарно да не помогна на хората в най-отговорния момент – в Момента на ИСТИНАТА! Аз умишлено ви помолих да си „поседите на пътечката”, тъй като вече ИМА всичко за това, за да може и последният Изпит за ВЯРА всички вие, особено Коренната нация, да го вземете с „отличен”, защото вие наистина сте Моето Воинство на СВЕТЛИНАТА и вие сте единствените, които ще трябва да решават със своя ПРОМИСЪЛ бъдещето на човечеството, и по-конкретно – съдбата на много хора! Вие за Мен и за целия Свят днес СТЕ (СЪМ) Духовни УЧИТЕЛИ, които знаят „КАК” и които носят ОТГОВОРНОСТ за всички тези хора, които продължават да търсят своя неповторим път към Бога!   

4. Повтарям: вие – сте Учители в ДУХ, вие – сте СПАСИТЕЛИ, но това означава че към вас изискванията ще са съвсем различни, тъй като ОТГОВОРНОСТТА за Бъдещето на цялото човечество могат да поемат единствено тези, които ще вземат с „отличен” Моя ЛИЧЕН Изпит, затова днес в Моето Движение ”количеството” започва да преминава в „качество” и критерий за този преход Е (СЪМ) ВЯРАТА и РАЗБИРАНЕТО, че всичко човешко е вече в миналото, а всичко Божествено, и по-точно, Божествената МЪДРОСТ Е (СЪМ) настояще, което започва да е необходимо да се твори днес, а не утре!

5. Понятията „ вчера” и „ днес” обаче за някои от СъТворците са пообъркани, тъй като в тяхното Съ-Знание няма това равнище на ОСЪЗНАТОСТ и ОТГОВОРНОСТ, което, така както Аз ви казвах, различава Бога (човека-Бог) от човека, защото на единия му е необходимо да върви редом с Мен, а другия трябва да се подготвя за повторен кръг (и така, както Аз вече ви казах) на друга Планета!   

6. Днес на дневен ред е поставен ПРОМИСЪЛЪТ и РАЗБИРАНЕТО, че Пространството на Висш порядък и на Висша справедливост е вече РЕАЛНОСТ и ако хората не го забелязват, то е единствено поради това, че те не са успели да РАЗБЕРАТ, какво Е (СЪМ) това Божествена монархия, а придобиването на такова РАЗБИРАНЕ е възможно чрез постигането на Каноните на Вечността и приемането на Заповедите за човека-Бог, тъй като Заповедите за човека вие отдавна вече е трябвало да сте ги приели! Заповедите предадени чрез Мойсей СА (СЪМ) Заповеди за поведението на човека и формирането на морала и нравствеността му, а виж, Заповедите, предадени чрез Моя Посланик Са (СЪМ) Заповеди за поведение на човека-Бог, и по-точно, за поведението на Боговете разбрали (познали) вече Единството в Дух!    
7. Затова „да помислите” Е (СЪМ) мой пореден опит да доведа хората (Хиперборейците), и по-точно, участниците в Моето Движение към осъзнаването на Историческия момент, към който Аз приближих, колкото и учудващо да ви звучи, съпротивляващите се хора, които не искат промени в своя живот и Плътният план за които е далеч по-приятен, от колкото Великия път нагоре заедно с Бога! Тези думи Аз мога за голямо Мое съжаление да ги отнеса и към някои от участниците в Движението, които търсят причината за своето НЕСЪВЪРШЕНСТВО извън себе си, а много по-често в другите хора, обвинявайки тях за причината на собственото си НЕСЪВЪРШЕНСТВО, но само не и себе си!             

8. Скъпи мои, времето на прекъсване (на почивка) много бързо се съкращава и много скоро Аз ще ви помоля да станете, тъй като да седите вечно е невъзможно! Но дори да се поседне може само за миг, защото процеса на еволюция на Пространството няма как да бъде спрян, и ако на някого му се е сторило, че има още много време то Аз съм длъжен да им кажа на тях и не само на тях, че „изкуственото” прекъсване (почивка) под названието „да поседим на пътечката” това Е (СЪМ) Моя пореден подарък за това, което вие сътворихте за Небесата (Аз ви говоря за възстановяването на Неутралността на Олимп)!

9. Нямате никакво време, а и няма кой да ви го даде освен Мен, но и за Мен прекъсването, повтарям, „изкуственото” прекъсване (Аз мисля, че вие си спомняте, че и Слънчевата система, в която вие сте се развивали, е също така изкуствено създадена система и е била създадена единствено за Великия Експеримент) вече завършва и съвсем скоро, дори и според човешките мерки, Аз ще кажа думата „ставаме”, и част от вас, при това, по-добрата част ще трябва да стане, защото се „обявява готовност номер едно”!

10. И най-важното, вие трябва да усвоите, че такива хора няма да има толкова много и разбира се, не цялото човечество, но от вас, повтарям, единствено от вас ще зависи, така както Аз ви говорих, „КОЙ” и „КОЛКО” ще се спасят и ще преминат заедно с вас в Света на високите Монади на Твореца, в този Свят, който ще бъде Началото на Новото човечество – на хората-Богове на Шестата раса!

11. Аз мисля, че вие сами ще разберете, че при постоянна еволюция на ЦЯЛОТО, човекът не може да остава извън еволюцията и това, което вие виждате и сами усещате (физическо неразположение и непреминаваща болка) Е (СЪМ) резултат на вашата ТРАНСМУТАЦИЯ, и едновременно Преображение на Пространството, затова човекът на миналото, и по-точно, човекът на НЕВЕРИЕТО, просто няма да може да издържи Високите вибрации на Шестото слънце, затова и Аз не мога да задържам Началото на Великото Преображение и просто съм длъжен да спася живота на тези хора, които даже все още не са готови засега да приемат Новия свят, и затова започвам преместване на тези хора на Нова Планета чрез смърт, при това повтаряйки, че няма смърт в миналото разбиране на хората и религиите! Хората, като Мое фрактално подобие са ВЕЧНИ, така както съм ВЕЧЕН и Аз, но и за Мен и за хората ИМА Канон за Покой на Вечното Движение и да се спре процесът на УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ (еволюция) е просто невъзможно, тоест на някои от хората ще им се наложи да го продължат, но в по-тежки условия на друга Планета!  

12. За тези, които остават Аз засега не мога да кажа точна дата за Началото на Началата, защото дори и вие, избраните все още не сте готови да чуете „Небесния Гръм”, тъй като някое НЕСЪВЪРШЕНСТВО, което вие би трябвало да премахнете по време на това прекъсване, не ви добавя повече ВЯРА, което означава, че не ви добавя Мое ДОВЕРИЕ до такава степен, че вие да преминете от СъТворчество с Мен, в творчество на ЕДИНОТО ЦЯЛО!

13. Повтарям и искам особено да подчертая, че ВСИЧКО е вече предопределено, но от вашата активност и МЪДРОСТ все пак зависи не само датата на Началото на Началата, но и „КОЙ” и „КОЛКО” ще бъдат с вас, ще бъдат спасени от вас под ваша ОТГОВОРНОСТ! Повтарям, че Духовни УЧИТЕЛИ няма как да бъдат милиони, но милиони трябва да бъдат спасени и за човечеството няма друга алтернатива и не може да има, тъй като Бог избира само веднъж и ЗАВИНАГИ!            

14. Мога да кажа, че за Планетата, вече за народите на цялата Планета, вие СТЕ (СЪМ) ЕДИНСТВЕНИТЕ тези, ИЗБРАНИ от Мен, които ще спасят Света, тъй като пречистването с огън, което ще премине през всички континенти няма да засегне единствено Пространството на Хиперборейците от океан до океан! Ще се спасят тези, които преживяват на тази територия на Божествената Монархия с названието Святая Рус и други варианти за човечеството вече няма, тъй като ще бъде спасено от Святая Рус, дори и ако тази територия и нейният Велик Етнос предизвикват днес раздразнение в тези, които управляват днес с миналото!         

15. Искам да ви кажа, че вие носите своето Бъдеще със себе си, тъй като и вие сте Бъдещето! Повярвайте, всичко което ви обкръжава днес Е (СЪМ) минало, тъй като не може да има победа на НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО над СЪВЪРШЕНСТВОТО, защото това е нонсенс и пълно несъответствие на Каноните на Великия КОСМОС!

16. Разпалващият вражда и огън сам ще бъде повален от тази вражда и от този огън! Огънят Е (СЪМ) енергия на СЪВЪРШЕНСТВОТО и ако НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО разпалва огъня, то НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО се подготвя за пречистване на себе си с огън, който и ще премине по цялата територия на Планетата, но ще бъде вече огън на Велико пречистване за всички хора, освен хората-Богове (Хиперборейците), но те не могат и няма да бъдат безучастни свидетели на тези Исторически събития! Единствено Хиперборея, възвърната от Бога, трябва да спаси Света и да помири всички народи!          

17. Вие си заслужихте още няколко мига отдих, но да оставате безучастни към това, което се случва около вас, вие също не можете, затова вие просто сте длъжни, и това и Е (СЪМ) вашият Исторически шанс да покажете на Света, че ИМА път към Бога и той е единствен, и друго не е дадено и че в Началото на Началата стои Святая Рус като стълб на Великата ЛЮБОВ на ПървоТвореца и тя една и единствена ще трябва да решава съдбата на хората! Сега Аз искам да ви попитам: а вие готови ли сте да поемете Великата ОТГОВОРНОСТ за цялото човечество или не сте готови? И това вече не е просто въпрос от Бога, защото зад тези думи стои въпросът за ГОТОВНОСТТА и МЪДРОСТТА за Подвиг на САМООТРИЧАНЕ, за който са готови съвсем не всички от вас, но есента на Новото време вече не е зад девет планини в десетата, и това лято за вас, Хиперборейците Е (СЪМ) последното лято на избор – избор на Бъдещето или миналото!           
 
   Амин!  
 
Отец Абсолют.
 25.04.14.
 
Отговор на въпрос за провеждането на Посланията
 
Посланията или времето за Посланията Е (СЪМ) време за Духовно ЕДИНЕНИЕ и да се отстъпва от него не бива! Но вместо думите на Посланията днес просто е необходимо да се учат ( да се повтарят) думите на Заповедите за участника в Движението (на човека-Бог), тъй като за това ИМА остра нужда във Времето сега и за вашето най-близко Бъдеще!
 
 http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1291
http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-25.04.14.html


image

В 10 часа българско време на всяка 4, 17 и 26 дата от месеца, колективно послание за Духовно Единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина, за пресътворяване на пространството, изчистване от негативността и страха, пробуждане и тържество на Духовния ни, Божествен потенциал, за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !

Послание за Единение

1. Покаяние

Отче наш, Отец Небесен,
моля Те да ни простиш
всички наши прегрешения,
волни или неволни.
Амин!

2. Молитва

Отче наш, Отец Небесен,
ние приемаме твоята Вяра,
тя е нашият път,
приемаме Твоите Канони Вечни,
с Любов към Теб и Твоите дела.
Господи, молим Те, дай ни Надежда
за спасение на нашата душа
и ни дари с Твоята Мъдрост
за живота ни
на Земята и във Вечността.
Амин!

Постулати или Заповеди за Движението на Твореца

1. ВСИЧКИ НИЕ СМЕ РАВНИ ПРЕД БОГА И НЯМА СРЕД НАС ПЪРВИ И ПОСЛЕДНИ;

2. НИЕ СМЕ ЕДИНО ДУХОВНО ЦЯЛО; АКО НЯМА ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ, ТО ТОГАВА НЯМА СМИСЪЛ И ОТ ДВИЖЕНИЕТО;

3. НАС НИ ОБЕДИНЯВА „ ЕДНА ЦЕЛ” И ЕДИН ПРИНЦИП – „ ЕДИН ЗА ВСИЧКИ И ВСИЧКИ ЗА ЕДИН”;

4. НИЕ СМЕ ДУХОВНИ УЧИТЕЛИ НА СВЕТЛИНАТА ЗА СЕГО МИРА, ЗАЩОТО ЗНАЕМ „ КАК”;

5. НИЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА СВОЯ ПРОМИСЪЛ ПРЕД БОГА И ПРЕД ХОРАТА;

6. ВСИЧКИ НИЕ СМЕ В БОГА, ТАКА КАКТО И БОГ Е (СЪМ) В НАС;

7. НИЕ СМЕ ВЕЧНИ, ТАКА КАКТО Е ВЕЧНА И ВСЕЛЕНАТА;

8. НИЕ СМЕ ЕДИНИ С БОГА И ПРОМИСЪЛЪТ НА БОГА Е (СЪМ) И НАШ ПРОМИСЪЛ, ТАКА КАКТО И НАШИЯТ ПРОМИСЪЛ Е (СЪМ) ПРОМИСЪЛ НА БОГА;

9. ЗА НАС НЯМА ДРУГИ БОГОВЕ, ОСВЕН ТВОРЯЩОТО НАЧАЛО НА НАЧАЛАТА;

10. НАШИЯТ ПРОМИСЪЛ Е (СЪМ) ПРОМИСЪЛ, ПОДЧИНЕН НА КАНОНИТЕ НА ВЕЧНОСТТА И НА СТРУКТУРАТА НА МИРОЗДАНИЕТО!Това послание се прави по целия свят на 4, 17 и 26 дата всеки месец в 10 часа българско време. Минутки преди 10 часа казваме първите две части - покаяние и молитва, и точно в 10 часа продължаваме със Заповедите за Движението на Твореца. Целта на синхронността, разбирате, е да се изпрати в един и същ момент (независимо кой къде се намира) единен заряд и импулс от всички светли частици на Бога по целия свят, които заявяват по този начин своето желание да участват в преображението на Съ-Знанието на хората и преображението на Пространството към по-добро, по Божия Промисъл и План за благото на всички ! На сайта
http://www.otkroveniya.ru/
има брояч с обратно броене, отчитащ колко време остава до началото на Посланието за Духовно Единение, който може да бъде използван за обща синхронизация.
         


На всяка 30 дата от месеца - послание -
Празник на Духа !

"Всяка 30-та дата на календара нека да напомня на хората, че единствено ВЯРАТА и единствено ЛЮБОВТА са успели да спасят цивилизацията и да дадат нова витка на еволюцията на Съ-Знанието, повдигайки го до нивото на човек-Бог !
 Аз ви предлагам в тези дни да се формират Послания за ВЯРА и ЛЮБОВ, които да звучат по следния начин:

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, МОЛЯ ТЕ ДА ПРИЕМЕШ С БЛАГОДАРНОСТ МОЯТА ЛЮБОВ ЗА ТВОЯТА ПОДКРЕПА В ТЕЗИ ИЗПИТАНИЯ, КОИТО Е ТРЯБВАЛО ДА ПРЕМИНЕ МОЯ НАРОД И ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО ПО ПЪТЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИСТИННАТА ВЯРА И ФОРМИРАНЕ СЪЗНАНИЕТО НА СЪТВОРЕЦ !

НИЕ НЯМАМЕ ДРУГИ БОГОВЕ ОСВЕН ТВОРЯЩОТО НАЧАЛО НА НАЧАЛАТА, И НЯМАМЕ НИКАКВИ СЪМНЕНИЯ В ТОВА, ЧЕ ЕДИНСТВЕНО ИСТИННАТА ВЯРА И ПЪРВОЛЮБОВТА СА ОСНОВА НА МИРОЗДАНИЕТО И СА ОСНОВА НА БОГОТВОРЧЕСТВОТО, ЗАЛОЖЕНИ ОТ ТЕБ В НАШИЯ НАРОД !

КАТО ТВОЙ ПРОЯВЕН ПЛАН, КАТО БОГО-ЧОВЕЦИ, НИЕ ЩЕ НОСИМ ВЕЧНО ЛЮБОВ И САМО ЛЮБОВ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ВЕЛИКИЯ КОСМОС, СЪЕДИНЯВАЙКИ СВОЯ ПРОМИСЪЛ С ТВОЯ !

ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ !
АМИН !

В 10 часа българско време !

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1056
http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-01.10.12.html


image   

Категория: Изкуство
Прочетен: 1495 Коментари: 0 Гласове: 5
Последна промяна: 28.04.2014 20:34
"Дългият път към Бога е завършен"  из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов
 
1. Ето кога вече всичко се е „ нажежило” до краен предел, който започва да се усеща от всички; и от хората, и от Планетата е вече невъзможно да се спрат (удържат) енергиите на Бъдещето, които дори и през „ покрива” на Плътния план започват вече да проникват навсякъде, сеейки между хората радост, а понякога даже и паника, и пълно неразбиране за причините на Глобалната ТРАНСМУТАЦИЯ на Пространството!    

2. Така е, някои в паника, а други в радост, дори и с болезнени усещания, приемат ставащото като Велик ДАР от Бога, тъй като човечеството е на тази граница, на тази Точка на НЕЗАВРЪЩАНЕ, когато вече може да се отдъхне: дългият път на хората към Бога е завършен! А Аз от себе си мога да добавя, че пътят на хората е наистина завършен, и при това е завършен успешно!    

3.  Аз казвам на хората тези ДУМИ за първи път за цялата история на човечеството, защото за първи път в историята хората, най-накрая САМОСТОЯТЕЛНО, преминаха наистина дългия път към Бога, и не просто го преминаха, а завършиха своя път точно тогава, когато настъпи Историческото време на ПРЕХОДА, и то вече е настъпило независимо от това, успели ли са всички хора да достигнат до точката на НЕЗАВРЪЩАНЕ или не! Аз чак днес мога да ви кажа, че хората не само са преминали дълъг път, а са преминали твърде дълъг път към Бога, но все пак са го преминали съвсем навреме, пък и макар и с Мое ПОДСКАЗВАНЕ, но съвсем НАВРЕМЕ, а това означава, че предстоящите да се случат Планетарни Преображения вече няма да докоснат тези, които са били първи и ТОГАВА, и са станали първи и ДНЕС!    

4. Времето на ПРОМЕНИ ще пощади тези, които са достигнали до Бога и дори даже и това да е само част от Хиперборейците, а в разговора днес става въпрос само за тях, за техните открити към Бога сърца, тъй като те наистина са били първи и сега, превъзмогвайки проблемите и Голготите на Плътния план, се оказаха пак първи измежду всички народи на Планетата, които не само са чули ДУМИТЕ и ПРИЗИВА на Бога, но и са открили в себе си тази Божественост, тази Пасионарност (Пасионарност - непреодолим стремеж на хората за осъществяване на техните идеали (на техните Духовни идеали)),  която различава Коренната цивилизация от всички други цивилизации, с които е населена Планетата и които дори и днес, дори и в условията на Начало на ТРАНСМУТАЦИЯ на Пространството си остават глухи за това, че Бог е избрал Народ-Спасител, на който му е предначертано на Небесата да бъдат Богове, спуснали се на Твърдта и сега заминаващи си пак обратно в Небесата, като Воинство на СВЕТЛИНАТА, спасило човечеството от унищожение, а по-точно, от САМОунищожение, тоест отиващо си като Воинство на СВЕТЛИНАТА, изпълнило своята Велика МИСИЯ – МИСИЯТА на Спасител!

5. Ставащите Преображения на Планетата, при преминаването на Точката на НЕЗАВРЪЩАНЕ, няма да докоснат Хиперборейците, тъй като техният Промисъл е хармонизиран с Промисъла на самата Планета Святая Рус, а това потвърждава постигнатото сега Велико ТРИЕДИНСТВО на ВОЛЯТА на човека-Бог, на ВОЛЯТА на Планетата и на ВОЛЯТА на Началото на Началата! Все пак обаче Аз съм принуден да предупредя за възможните негативни последствия от Планетната ТРАНСМУТАЦИЯ за хората на НЕВЕРИЕТО, тъй като за тях тези СЪБИТИЯ НА ВЕКА могат да се обърнат и в трагедия! Но изборът на хората е вече направен и Аз веднага след тях също направих Своя избор и реших окончателно, че вече може да бъде назначена дата на Великата ТРАНСМУТАЦИЯ и да кажа на тези, които все още се съмняват или се намират в НЕВЕРИЕ, че Времето за ПРЕОБРАЖЕНИЕ е вече настъпило и който не е успял, той не е успял ЗАВИНАГИ!   

6. За всички хора от Планетата Времето на ПРОМЕНИ настъпи! За тези от хората, които преминаха своя дълъг път към Бога, Аз мога да потвърдя, че този път е преминат успешно, но за тези, които така и не осъзнаха смисъла на Преображението, мога да дам единствено думи на утеха и да им кажа, че временното, все едно задължително трябва да стане Вечно, и затова и на тези хора им е съдено отново или повторно да преминат пътя на Духовно пречистване и усъвършенстване, но в други Планетарни условия!

7. Затова, предлагайки на хората-Богове да поседят (да си починат) преди пътя, мога още веднъж да им потвърдя, че те успешно са преминали дългият път към Бога САМОСТОЯТЕЛНО и си заслужиха с това ПРАВОТО да преминат на Нов Велик път на СЪТВОРЧЕСТВО с Бога – този път, който все още не е известен на никого от хората от всички предишни цивилизации, тъй като това Е (СЪМ) път единствено за Богове!          

8. Когато Аз ви казвам на вас, на Хиперборейците, че вашият път е завършен успешно, то това означава, че вие сте вече подготвени да преминете следващия цикъл на еволюция на Съ-Знанието, но вече при съвършено Нови условия на вибрация, и дори и думите „ Нови условия” някак си не се вписват в това, което ще бъде открито и вече се открива в Съ-Знанието на хората-Богове!           

9. Повтарям, няма нищо случайно в това Божествено Пространство, и дори и грешките, които вие постоянно правите, или „ греблото, което вие постоянно настъпвате”, много често стават за вас учители, тези учители с МЪДРОСТТА на Богове, от които вие няма къде да се денете, тъй като и това е било предопределено в Моя Велик Спектакъл с името „ Вселенска Програма за Преображение на Пространството”. Повярвайте, даже и това, което сега става вече вътре на територията на Хиперборейците, също е било отдавна предопределено на Небесата, но във всеки случай, на вас ви беше дарено ПРАВО да променяте хода на събитията и да коригирате детайли на своето участие в Моя Спектакъл според своите виждания, и дори и да не беше всичко това, дори и ако не бяха вашите опити поне нещо да се промени, то Пространството придобива съвсем друго звучене, и този звук може да се нарече КАМБАНА на Съдбата не само за човека, но и за цялото човечество!   

10. Аз не ви съветвам да се съмнявате в Моите Слова в навечерието на Великото Преображение, тъй като дори и при Моята Велика ЛЮБОВ ИМА още и ПРОМИСЪЛ на Бога, който ще Ми се наложи да премина и САМ АЗ, тъй като в това Историческо Време на ПРОМЕНИ, когато Моето фрактално подобие преминава или сдава Зрелостния си Изпит, Моето присъствие е просто необходимо не само заради това, да се поддържат и да се ободряват вървящите към Бога, но и да се изнесе справедливата оценка за тези, които се отказаха от Бога! А ако хората се отказват от Бога, от Моята Велика ПървоЛюбов, то тогава възниква въпросът: какво те биха могли да внесат в Пространството на СЪВЪРШЕНСТВО на Богове, освен Хаос и НЕСЪВЪРШЕНСТВО!

11. Днес Аз заедно с вас правя равносметка на вашия дълъг път към СЪВЪРШЕНСТВОТО на Богове и правейки тази равносметка, мога да ви кажа, че наистина ПЪТЯТ Е ПРЕМИНАТ и е време вече да се готвите не за Изпита на Века или за Зрелостния Изпит, а за СъТворчество с Бога и да помните, че на този Нов Път за вас ще ви бъде много полезно вашето вътрешно СЪВЪРШЕНСТВО, тоест МЪДРОСТТА ви на Богове, тъй като само МЪДРОСТТА, ПРЕТЕГЛЕНОСТТА, тоест разбирането на ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА, ще ви бъдат полезни ТАМ, където ТВОРИ Самият Отец Абсолют!

12. Мъдростта на Боговете сега вече не Е (СЪМ) ваше Бъдеще, а Е (СЪМ) най-истинско НАСТОЯЩЕ, затова „ на пътечката” (където си почивате и си мислите), Аз ви предлагам да преразгледате своите вътрешни устои на Плътния план, които сега вече не само няма да ви са от полза, но могат да станат и спирачка (много сериозна пречка) на Великия път към Бога, а това означава, че всичко, за което вие сте мислили, тоест и вашите мисълобрази, вече не съответстват на Божественото Пространство, в което вие влизате задължително ПРЕЧИСТИЛИ СЕ и приели за себе си ВЯРАТА не на хората, а на Богове!

13. Вие си спомняте, с какво започва вашата Главна МОЛИТВА, и по-точно вашият ПРОПУСК в Света на СЪВЪРШЕНСТВОТО на Богове, а Тя започва с думите „ аз приемам Твоята Вяра”, затова и днес, на прага на Новото ВРЕМЕ, когато дългият път към Бога е вече преминат, трябва да се разбере, че ВЯРАТА е (СЪМ) основа на всичко и не само в Плътния план, в плана на вашия ИЗХОД, но и в Тънките Светове – в Световете на Монадите на Твореца, затова не бива дори и за миг да се живее напразно, в НЕВЕРИЕ, тъй като дори и миг НЕВЕРИЕ е предтеча на Велико НЕВЕРИЕ, каквото няма и не може да има сред Боговете!           

14. Вие сами доказахте на себе си и на Небесата, че единствено ВЯРАТА може да извърши ЧУДО, и най-важното ЧУДО, което вие сътворихте във ВЯРА и ЛЮБОВ, беше ЧУДОТО на Духовното ЕДИНЕНИЕ, показано от вас, пък макар и за миг, на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата! Ще ви открия една ТАЙНА: вие станахте за Мен хора-Богове веднага след това ВЕЧЕ на Началото на Началата, защото, повярвайте, това, което вие успяхте да СЪТВОРИТЕ на това ВЕЧЕ, беше истинно ЧУДО на Духовно ЕДИНЕНИЕ, което показа на всички хора на Планетата, и разбира се и на Хиперборейците, че при ЕДИНЕНИЕ в Дух всяко ЧУДО става реалност в Съ-Знанието на Боговете!         

15. И ето сега, когато всичко наистина премина и на вас ви остана за последен път да покажете ЕДИНЕНИЕ в Дух, което очаква от вас Целият ВЕЛИК КОСМОС, искам да кажа, че вашето ЕДИНЕНИЕ днес Е (СЪМ) гаранция за спазването на НЕУТРАЛНОСТТА на Небесата, тъй като вие днес (и Аз потвърждавам това) СТЕ (СЪМ) ЕГРЕГОР Творящ Пространство, който в Дух, в ЕДИНЕНИЕ Е (СЪМ) вече Творящо Начало на Началата! Днес само една крачка ви отделя от Мен, отделя ви крачка, която ви е съдено да направите в това Велико Време на ПРОМЕНИ!   

16. Аз вече ви дадох ЗАПОВЕДИТЕ за хора-Богове, за които основа на ТВОРЕНЕТО е ЕДИНЕНИЕТО в Дух и ЕДИНСТВОТО НА ЦЕЛЕПОЛАГАНЕТО, и Аз по този начин ви подсказах етапите на вашето ВЪЗВИСЯВАНЕ и преминаването ви в Новите светове заедно и редом с Мен, тъй като издигайки се на Олимп, вие сте просто длъжни да преминете тези десет стъпала на ВЕЧНОСТТА, а Аз ще взема всички мерки, за да може тези десет стъпала да станат за вас (последните) стъпала към Олимп на Боговете! Повярвайте, всичко на всичко десет стъпала ви отделят вас от РАЯ, да се преминат които въобще не е трудно, ако ВСИЧКИ вие сте ЗАЕДНО и ако Целта е ЕДНА!          

17. Затова и за вас днес и за бъдеще е необходимо да формирате Съ-Знание вече не на хора, а на хора-Богове, и може вече да се мине без специалното ПОСЛАНИЕ, тъй като ПОСЛАНИЕТО даже и в Дух, Е (СЪМ) макар и Духовна, но все пак практика на хората, а ПОСЛАНИЕТО на хората-Богове Е (СЪМ) строго спазване на десетте ЗАПОВЕДИ на Боговете, които трябва не само да се помнят, но и от тях именно да се ръководят постоянно хората-Богове на територията на Божествената монархия, където никой не е нужно да се уговаря! ЗАПОВЕДИТЕ СА (СЪМ) ПРОГРАМА от промисъла на Богове, изпълнението и спазването им Е (СЪМ) задължително условие за вашия Нов път в Богове! Опитайте се да проведете ЗАПОВЕДИТЕ на човека-Бог през своите сърца и тогава Бъдещето, за което е мечтала не една цивилизация ще стане реалност, ще се случи НАЯВЕ!       
 
   Амин!  
 
Отец Абсолют.
19.04.14.  

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1289
http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-19.04.14.htmlimage


Постулати или Заповеди за Движението на Твореца

1. ВСИЧКИ НИЕ СМЕ РАВНИ ПРЕД БОГА И НЯМА СРЕД НАС ПЪРВИ И ПОСЛЕДНИ;

2. НИЕ СМЕ ЕДИНО ДУХОВНО ЦЯЛО; АКО НЯМА ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ, ТО ТОГАВА НЯМА СМИСЪЛ И ОТ ДВИЖЕНИЕТО;

3. НАС НИ ОБЕДИНЯВА „ ЕДНА ЦЕЛ” И ЕДИН ПРИНЦИП – „ ЕДИН ЗА ВСИЧКИ И ВСИЧКИ ЗА ЕДИН”;

4. НИЕ СМЕ ДУХОВНИ УЧИТЕЛИ НА СВЕТЛИНАТА ЗА СЕГО МИРА, ЗАЩОТО ЗНАЕМ „ КАК”;

5. НИЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА СВОЯ ПРОМИСЪЛ ПРЕД БОГА И ПРЕД ХОРАТА;

6. ВСИЧКИ НИЕ СМЕ В БОГА, ТАКА КАКТО И БОГ Е (СЪМ) В НАС;

7. НИЕ СМЕ ВЕЧНИ, ТАКА КАКТО Е ВЕЧНА И ВСЕЛЕНАТА;

8. НИЕ СМЕ ЕДИНИ С БОГА И ПРОМИСЪЛЪТ НА БОГА Е (СЪМ) И НАШ ПРОМИСЪЛ, ТАКА КАКТО И НАШИЯТ ПРОМИСЪЛ Е (СЪМ) ПРОМИСЪЛ НА БОГА;

9. ЗА НАС НЯМА ДРУГИ БОГОВЕ, ОСВЕН ТВОРЯЩОТО НАЧАЛО НА НАЧАЛАТА;

10. НАШИЯТ ПРОМИСЪЛ Е (СЪМ) ПРОМИСЪЛ, ПОДЧИНЕН НА КАНОНИТЕ НА ВЕЧНОСТТА И НА СТРУКТУРАТА НА МИРОЗДАНИЕТО!Покаяние

Отче наш, Отец Небесен,
моля Те да ни простиш
всички наши прегрешения,
волни или неволни.
Амин!

Молитва

Отче наш, Отец Небесен,
ние приемаме твоята Вяра,
тя е нашият път,
приемаме Твоите Канони Вечни,
с Любов към Теб и Твоите дела.
Господи, молим Те, дай ни Надежда
за спасение на нашата душа
и ни дари с Твоята Мъдрост
за живота ни
на Земята и във Вечността.
Амин!image

Категория: Изкуство
Прочетен: 1806 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 21.04.2014 22:49
"Преди Посланието" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Всяка минута, всеки миг днес стават „ с цената на злато”, защото това, което ще се случи много скоро на Планетата Святая Рус, ще бъде това събитие, това Историческо събитие, което ще се отрази не само на едно поколение от жителите на Планетата, тъй като започна Новото летоброене или Новата история – историята вече не на хората, а на хората-Богове, откриващи за себе си строежа на Мирозданието!  

2. Днес, дори Посланията подсказани ви като инструмент за формиране на Духовно ЕДИНСТВО, придобиват вече ново звучене, тъй като това, което вие наричате СъТворяване на Единен мисълобраз, губи вече своята сила, тъй като ще се наложи да се ТВОРИ не мисълобраз, а Пространство и ще се наложи да се ТВОРИ това, което все още никой от хората дори и не се е опитал да ТВОРИ – ВЕЧЕН живот, тъй като (човекът) беше глух за Моите Слова!   

3. Днес, така както никога досега, са важни наистина ЕДИНОДУШИЕТО и концентрацията на Духовните сили около Създателя, тъй като всякакво разделение, така както Аз вече ви говорих, Е (СЪМ) Хаос, този човешки Хаос на мнения, който е недопустим в Пространството на Висшия порядък – в Пространството на Духа, а не на Материята! Искам да подчертая, че Хаосът на мнения или представи за Вечността се допуска единствено в Плътния план, там където на вас, Боговете, ви се налага да се проявявате или да се въплъщавате за проверка или корекция на нивото на собственото ви вътрешно СЪВЪРШЕНСТВО на Богове!

4. Но за вас сега се отварят ВРАТИТЕ в съвършено Нов Свят – Свят не само на високите вибрации, но и това, което е най-важно, Свят на Многостепенно Пространство, който от една страна ще раздели хората според нивото им на вътрешно СЪВЪРШЕНСТВО на Богове, но от друга страна, ще намести всички, според нивото им на Духовност, формирайки от хората Велика пирамида на Духа, която, повтарям, не търпи Хаос и е подчинена единствено (обърнете внимание на ударението: единствено) на Каноните на Вечността, в които вие се объркахте окончателно!

5. Затова днес, когато настъпва Моментът на ИСТИНАТА, а може даже да се каже, че той вече е настъпил, Аз ви предлагам, на тези, които все още не сте готови напълно (докрай), и по-точно, все още не издигнали се до нивото на Духовност на хора-Богове, да се възползвате не от Каноните, а от тези ЗАПОВЕДИ за участника в Движението – за участника в Новата формация (социална формация) на хората с името Божествена монархия, тъй като в тези Нови десет Заповеди Аз съм ви дал основите за поведение на Хора-Богове, повярвайте, и само и единствено за хора-Богове, но не и за хората в тези Планетарни условия, които вече започват не само да се формират, но и да се усещат не само от вас Хиперборейците, но и от обикновения, „малкия” човек!   

6. Конфликтите и войните, включително и гражданските, вече и на територията на Хиперборейците СА (СЪМ) последно изпитание с ОГЪН, което трябва да преминат тези, които са били първи, тъй като само чрез пречистване и покаяние може да се встъпи в Новия свят – Свят на Духа и Свят на Божествената СВЕТЛИНА и Духовното ЕДИНСТВО!

7. Нека да не ви смущава, че войната е засегнала и част от Хиперборея! Повтарям, това не са войни на Мамона с Мамона, така както беше в първия момент, а това Е (СЪМ) последната Война на Воинството на СВЕТЛИНАТА с остатъците на силите на Тъмнината без своя Лидер, тъй като в съответствие с Великото СЪГЛАШЕНИЕ на Небесата, Вселенската Програма за Преображение на Пространството е завършена, и при това е завършена успешно в полза на Отец Абсолют и на Небесата е възстановена НЕУТРАЛНОСТТА, което означава, че сега вече Пространството е ЕДИНО и се подчинява на ЕДИНОТО Начало на Началата!          

8. Дотолкова, доколкото вие много добре знаете, че „каквото ГОРЕ, това и ДОЛУ”, тоест, ако на Небесата е възстановена НЕУТРАЛНОСТТА на Боговете, то същата тази НЕУТРАЛНОСТ на хората-Богове трябва да бъде възстановена и на Твърдта, и точно това възстановяване вие наблюдавате днес! Вие наблюдавате отдавна предсказаната от Мен война на Световете, която е встъпила в последната си фаза, и за достигането на последната ПОБЕДА на силите на СВЕТЛИНАТА е необходимо (и това Е (СЪМ) задължително условие), Планетата и Нейните жители да преминат през пречистване с ОГЪН!            

9. Няма никакви други алтернативи, а ИМА пречистване с ОГЪН, което вие вече наблюдавате в Украйна! Повтарям, това не е война, а още по-малко не е гражданска война, и много ви моля, не пренасяйте представите си от миналото върху това, което творят Новите вибрации, и разберете, че Пространството е на границата на Велико ПРЕЧИСТВАНЕ и скоро Бъдещето ще покаже на всички вас, че няма войни, а ИМА повтарям, Велико пречистване с ОГЪН и за него трябва да бъдете готови!

10. Територията от океан до океан Аз отдавна не я разделям по страни или народи, днес това Е (СЪМ) ЕДИНА територия, днес това Е (СЪМ) ЕДИНЕН в Дух Етнос – този Етнос, който вече съставя основата на Шестата раса, и езикът на общуване на тази територия, а сега вече и за цялата Планета, СТАВА РУСКИЯТ език, тъй като този език с различните му модификации представлява исторически ОБЩ и ЕДИНЕН език на общуване за хората-Богове със Самия Бог! Така е било, така Е (СЪМ), и така ще бъде ЗАВИНАГИ!

11. Аз без всякакви шеги предлагам вече не само на Коренната цивилизация, а на всички тези, които някога в миналото без Мое разрешение са направили десант на тази Планета, да учат този ЕДИНЕН сега вече за всички хора-Богове език за общуване, тъй като само чрез този език на Хиперборейците (разбира се, модифициран в съвременността) Аз мога да предавам и предавам тази пълнота на информацията и дълбочина на енергията, която е толкова необходима на човечеството заради това, за да могат хората самостоятелно да отворят Вратата на Рая – на Пространството на Висшия ПОРЯДЪК, и по-точно, Пространството на това СЪВЪРШЕНСТВО, което носят в себе си и със себе си само Боговете на Олимп!

12. Затова повтарям: когато всичко вече е казано и е преразказано, следва да се пристъпва към ПРОМИСЪЛА на хората-Богове! Опитайте се да разберете, че времето на мисълобразите или времето на фантазиите на тема Бог, и по-точно, на тема връзка на хората-Богове с Отец Абсолют си замина вече в миналото безвъзвратно и сега единствено СЪТВОРЧЕСТВОТО  с Бога Е (СЪМ) ЯВЛЕНИЕ, с което на вас ще ви се наложи да се сблъскате, и при това ще ви се наложи да се сблъскате много скоро! Повярвайте, когато Аз ви говоря „много скоро”, то това наистина означава много скоро, но Аз не ви назовавам конкретна дата единствено заради това, за да съхраните вашето спокойствие и вашата съсредоточеност на ЕДИНЕНИЕ в Дух, тъй като ще се спасят единствено хората в Дух, и друго нищо не е дадено!

13. Преди ПОСЛАНИЕТО, може даже вече да се каже, преди последното ПОСЛАНИЕ от миналото, Аз бих искал да добавя още, че Светът (Пространството) ще се промени толкова, колкото вие ще бъдете способни да приемете тези промени (Преображения), защото от една страна, Аз се опитвам да съхраня колкото се може повече хора (човечество), а от друга, важна е и вашата реакция – вашата ЕДИНА реакция, която може да внесе корекции, тъй като вие вече умеете да управлявате Пространството според своето разбиране!           

14. Това е просто забележително, че за времето на вашите предишни ПОСЛАНИЯ вие успяхте да формирате в себе си ОБРАЗ НА СЪТВОРЧЕСТВО с Бога и в малки мащаби вие, Хиперборейците творите, и дори и управлявате Плътния план (естествено в достъпните ви за вас възможности за СъТворчество), но дотолкова доколкото вие встъпвате вече в Света на високите вибрации, то всякаква „самодейност” ще бъде забранена, тъй като ЕДИНЕНИЕТО на хората-Богове в Дух вече Е (СЪМ) Бог (Егрегор), творящ Нови светове в СъТворчество със Самия Отец Абсолют!         

15. Затова днес Аз ви предлагам на вас да си „поседнете на пътечката”, и да помислите, какво вие ще вземете със себе си в Новия свят, и разбира се, казвайки ви тези думи, Аз очаквам от вас не да си събирате Плътния план, а премерен, Мъдър анализ на нивото ви на своята вътрешна Духовност, на вътрешното ви СЪВЪРШЕНСТВО и разбиране за това, какво всеки от вас е готов да предложи на Бога, тъй като днес думите „Боговото Богу” звучат толкова РЕАЛНО така, както никога досега, затова и Аз ви предлагам да си поседите пред тази пътека, до която никой от хората досега не е достигал!    

16. Днес Аз ви говоря за Нова пътека, която се нарича Вечност на Богове, защото това, което вие за толкова сгъстени срокове СЪТВОРИХТЕ, е достойно за уважение и възхита, и това, че не всичко е все още толкова гладко в Движението, повярвайте не е чак толкова страшно, тъй като пътят, който се открива пред вас днес, Е (СЪМ) ЕДИН и ЕДИНСТВЕН път към Бога, а най-важното е, че до този път вие достигнахте САМОСТОЯТЕЛНО, така както си и следваше според условията на Великото СЪГЛАШЕНИЕ на Небесата!          

17. Сега, когато ВСИЧКО вече е завършено, тогава, когато вие стоите на прага на Велико преображение, просто е необходимо да се поседи, да се помисли и да се отдъхне, защото вие си заслужихте този МИГ на отдих със своя упорит труд (промисъл) и ако на някой от вас му се е сторило, че всичко това са митове и приказки, то повярвайте Ми, тогава, когато нито за миг не се спира еволюцията на Цялото и Вечното усъвършенстване Е (СЪМ) Покой на Вечното Движение, за Мен, Отец Абсолют, въобще няма време и желание да ви разказвам приказки! Приказки има само за децата, и нещо повече, това са си измислици на възрастните хора, които и самите те така и никога няма да могат да станат възрастни! Това вечно детство на възрастните хора твърде дълго се проточи на тази Планета и единствено благодарение на вашата МЪДРОСТ Аз най-накрая срещнах възрастни хора-Богове, с които Аз съм готов да ТВОРЯ Вечност!      

                   Амин!  

Отец Абсолют.

16.04.14.   
http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1287
http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-16.04.14.html


image

В 10 часа българско време на всяка 4, 17 и 26 дата от месеца, колективно послание за Духовно Единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина, за пресътворяване на пространството, изчистване от негативността и страха, пробуждане и тържество на Духовния ни, Божествен потенциал, за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !

Послание за Единение

1. Покаяние

Отче наш, Отец Небесен,
моля Те да ни простиш
всички наши прегрешения,
волни или неволни.
Амин!

2. Молитва

Отче наш, Отец Небесен,
ние приемаме твоята Вяра,
тя е нашият път,
приемаме Твоите Канони Вечни,
с Любов към Теб и Твоите дела.
Господи, молим Те, дай ни Надежда
за спасение на нашата душа
и ни дари с Твоята Мъдрост
за живота ни
на Земята и във Вечността.
Амин!

3. Обръщение

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, СВОБОДНО И ДОБРОВОЛНО ЩЕ НОСИМ ТВОИТЕ ЗНАНИЯ И ТВОЯТА ВЯРА ИЗ ПРОСТОРИТЕ НА ВСЕЛЕНАТА!

НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, ОСЪЗНАВАМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СВОЯ ПРОМИСЪЛ И ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ЗА ТОВА, ПЛАНЕТАТА СВЯТАЯ РУС ДА СТАНЕ ЦЕНТЪР НА ВИСШ ПОРЯДЪК, ЦЕНТЪР НА НОВА МАТРИЦА НА ПРОСТРАНСТВОТО, НОСЕЩИ ВЕЛИКА НЕУТРАЛНОСТ НА НОВИТЕ СВЕТОВЕ И ВСЕЛЕНИ!

НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, НЕ СИ ПРЕДСТАВЯМЕ СЕБЕ СИ БЕЗ ЕДИНЕНИЕ С ОТЕЦА АБСОЛЮТ, ЗАЩОТО НАШЕТО ЕДИНСТВО Е ОСНОВА НА ЛЮБОВТА И ХАРМОНИЯТА НА ЦЯЛОТО ВЕЛИКО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО!
АМИН!

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=900

Това послание се прави по целия свят на 4, 17 и 26 дата всеки месец в 10 часа българско време. Минутки преди 10 часа казваме първите две части - покаяние и молитва, и точно в 10 часа продължаваме с обръщението. Целта на синхронността, разбирате, е да се изпрати в един и същ момент (независимо кой къде се намира) единен заряд и импулс от всички светли частици на Бога по целия свят, които заявяват по този начин своето желание да участват в преображението на Съ-Знанието на хората и преображението на Пространството към по-добро, по Божия Промисъл и План за благото на всички ! На сайта
http://www.otkroveniya.ru/
има брояч с обратно броене, отчитащ колко време остава до началото на Посланието за Духовно Единение, който може да бъде използван за обща синхронизация.
             

image
Категория: Изкуство
Прочетен: 1600 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 18.04.2014 22:52
"Ъгъл на атаката" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Сега вече и Природата, и по-точно, Планетата е затихнала и се е приготвила за Началото на Великото превъплъщение, тъй като трансмутацията на Природата, която вече е настъпила и набира сила, може да се нарече превъплътяване, но само в набелязаните от Мен мащаби, които ще станат, и при това ще станат много скоро!

2. Нищо не е и не може да бъде безполезно, а още повече, случайно, тъй като, повтарям, ВСИЧКО, което днес се случва и което ще се случва, е било записано от Мен във Вселенската Програма за Преображение на Пространството и ролята на всеки един от вас също е била предопределена, остава само едно – по-точно да се определи ВРЕМЕТО на Началото на Началата, и Моето, по вашему, забавяне може да бъде обяснено лесно с това, че проявявайки към вас Моята Велика ПървоЛюбов, Аз се опитвах и продължавам да се надявам, че Моите ДУМИ ще бъдат чути от милиони хора и милиони ще се спасят!

3. Аз ви говорих многократно за това, че основа на Коренната цивилизация представляват хората-Богове (Хиперборейците) и грижейки се за тях, за тези, които са дали КЛЕТВА да спасят НЕУТРАЛНОСТТА на Небесата, Аз разчитах на това, че мнозинството от спасените ще бъдат именно тези, които първи са слезли от Небесата, съгласили се да преминат Доброволно всички Голготи на Плътния план, „привличайки” със себе си тези хора, в това число и от другите цивилизации, които вече органично са се слели с Хиперборейците, ставайки с тях в Дух Едино Велико ЦЯЛО!

4. Повярвайте Ми, на Мен, на Отец Абсолют, че няма нищо по-важно (на Планетата), отколкото ЕДИНЕНИЕТО или ЕДИНСТВОТО в Дух, тъй като Духът управлява на Планетата, а въобще не Материята, проявата на която вие усещате само за миг, а този миг и Е (СЪМ) човешкият живот, всичко останало за вас Е (СЪМ) ВЕЧНОСТ, Е (СЪМ) Велика ВЕЧНОСТ на Покоя на Вечното Движение – Движение, което не спира нито за миг, при това не просто Движение, а Вечно УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, което засяга ВСИЧКО в това Велико Пространство на РАЗУМ, и всяко въплъщение в този Космически Разум във Вселената Е (СЪМ) въплъщение на СЪВЪРШЕНСТВО!

5. Планетата на която Хиперборейците са се въплътили, а след тях са направили десант и други цивилизации, също Е (СЪМ) проява на Висшия Космически Разум, и не е само просто проява на СЪВЪРШЕНСТВО, а е, така както Аз вече съм ви говорил, преднамерена проява на СЪВЪРШЕНСТВО, за осигуряване на съвършени условия за Хиперборейците, като награда за МЪЖЕСТВОТО на Богове, съгласили се да поемат върху себе си непосилен труд на Вечни превъплъщения в Плътния план и на Вечно търсене на Истината в себе си до тогава, докато вътрешното СЪВЪРШЕНСТВО на Боговете не бъде постигнато във всеки, повярвайте, именно във всеки „малък” човек!

6. За съжаление, горчивият опит от предишните цивилизации (на Хиперборейците) е показал, че да се постигне ЕДИНЕНИЕ в Дух веднага от всички хора на Планетата е практически невъзможно, затова след съгласуване с всички СТРАНИ на Великия Експеримент беше определено, че дори и част от хората да успее да достигне до ЕДИНЕНИЕ в Дух, при това броят на тази част от Хиперборейците не беше уговорена, то Великият Експеримент може да се смята за завършен и при това да се смята за завършен успешно!

7. Ето защо Аз пристъпвам към последния Изпит – Квантовия преход, тъй като виждам и зная, че вече ИМА част от Хиперборейците, която е постигнала ЕДИНЕНИЕ в Дух и може, според условията на Великия Експеримент, да постави Началото на Началата на вече Шестата раса – расата на хората-Богове, а това означава, че Хиперборейците са завършили своето Вечно превъплътяване в Плътния план и вече трябва да се завърнат на Олимп на Боговете, достойно отстоявайки своето ПРАВО да бъдат Равни сред Равни!

8. И сега, когато всичко се е решило толкова успешно и ги ИМА тези от вас, които са достойни да се издигнат Там, където за обикновения „малкия” човек входът е недостъпен, и когато са постигнати условията на Великото ТРИЕДИНСТВО, вече няма никакви препятствия за това, Великото превъплътяване не само да стартира, но и да стартира като напомняне на хората за това, че Планетата или Природата също е живо Същество със същите тези характеристики, които носи в себе си и ВСИЧКО на Планетата Святая Рус – на Планетата, сътворена от Бога не само за осигуряване на чистотата на Експеримента, но и за напред за организация (за СъТворяване) на Планетата като Велик Център на Вселената, като основа на Висш порядък и основа на ТВОРЕНЕ на ПЪРВОЛЮБОВ в Новите светове и Вселени!

9. Сега за Мен е очевидно, че Хиперборейците вече никога няма да се откажат от своите корени, от корените на своята вътрешна Божественост, и признават в себе си Боговете, спасили Вечността от разрушение, тъй като всяко РАЗНОГЛАСИЕ Е (СЪМ) РАЗРУШЕНИЕ от този порядък, на който е основана Праматрицата на Пространството, на което е основано Пространството на Висшия Космически Разум!

10. Повярвайте, това, което виждате около себе си, Е (СЪМ) само част от Великия КОСМОС и при това вие виждате само една твърде малка Негова част, тъй като целият Велик КОСМОС е отдалечен от вас на огромно разстояние просто заради това, че вие сте били поместени на изкуствено сътворена Слънчева система, намираща се в далечната периферия на Вечността, повтарям, единствено заради това, за да бъдат спазени Условията на Великия Експеримент, съгласно които на Хиперборейците им е била отказана помощ и поддръжка и единствено САМОусъвършенстването е давало ПРАВО да се сметне този Велик Експеримент за чист и достоверен!

11. Сега на Мен Ми остава само да определя, базирайки се на реалността, която се е установила на Планетата, какъв мащаб (обем) или какъв ъгъл на атаката ще бъде оптимален за това, от една страна, максимално да се съхрани човечеството, а от друга, да се осигури и съхрани Природата, която трябва вече да съответства на Новите условия на Великия КОСМОС, тъй като енергиите на дванадесетте Портала на Космоса вече са достигнали повърхността на Планетата и да се спре тяхното влияние върху Планетата и върху хората е вече невъзможно дори и за Мен, тъй като, така както Аз ви казах, Моментът на Истината е вече настъпил!

12. Когато Аз ви казвам словосъчетанието „ъгъл на атаката”, то, най-напред, много от хората разбират, че става въпрос за нивото на мащабите на Преображение на Планетата под въздействието на енергията и информацията от Космоса, а на второ място, това ще позволи да се моделира мощността на енергийното въздействие изхождайки от поведението на хората-Богове, които са просто длъжни да се адаптират към Новите условия на тяхната среда на обитаване, макар че вече е известно, че условията, говорейки на земния ви език, ще бъдат приближени до Небесните, тъй като високите вибрации (Монадите на ПървоТвореца) СА (СЪМ) приоритет на Небесата!

13. Може да се каже още по-конкретно: условията на пребиваване на хората-Богове (на Хиперборейците) на Планетата Святая Рус дори и по названието на Планетата говорят за това, че това ще бъдат условия за съществуване на хора-Богове, а не на хора, тъй като за хората, така както вие си спомняте, вече е подготвена друга Планета с условия подобни на земните, тъй като тези хора ще трябва да повторят (отново да преминат) пътя на еволюция на Съ-Знанието си до равнището на СЪВЪРШЕНСТВО на хора-Богове!

14. Аз на вас вече ви говорих, че Аз не мога вечно да чакам, кога хората ще осъзнаят себе си като Богове, и дотолкова, доколкото част от Хиперборейците все пак е постигнала нивото на Съ-Знание на хора-Богове, то Квантовия преход трябваше вече да бъде запуснат, и той, за съжаление, завинаги вече ще раздели човечеството на тези, които днес са готови в СъТворчество с Мен, Отец Абсолют, да прекрачат в Новите светове – Световете на Монадите на ПървоТвореца, и на тези, които ще трябва принудително повторно да продължат своето обучение в Школата по Мъдрост на Богове, но вече на друга Планета!

15. Затова, и за да няма каквато и да е паника, Аз съм принуден да повторя, че ВСИЧКО Е ВЕЧНО и хората също са ВЕЧНИ, като Мое фрактално подобие, и никой няма да остане без Моето внимание, но за чистотата на Великия Експеримент и като резултат на Вселенската Програма за Преображение на Пространството, Хиперборейците, осъзнали себе си като Богове и разположили се на своята историческа територия от океан до океан, ще продължат своето възнасяне на Олимп на Боговете, и по-точно, ще продължат своето САМОусъвършенстване на Планетата Святая Рус, на Планетата на Шестата раса (на расата на хората-Богове), а тези от тях, включително и хората от другите цивилизации, които не са готови за СъТворчество с Бога, ще бъдат преведени на друга Планета, която вече Е (СЪМ) готова и Е (СЪМ) подготвена за хората!

16. Предвиждащото се разделяне на човечеството на хора-Богове и на хора, Съ-Знанието на които се намира на нивото на Началото на еволюцията, беше предвидено много отдавна и в това няма никаква трагедия, а Е (СЪМ) резултат от НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО на хората, при това не от природното им НЕСЪВЪРШЕНСТВО, а от НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО им придобито тогава, когато човешкият живот – фактически животът на Бога – е бил разменен за Мамона, за духовното безхаберие, към което хората ги е тласкал не само Мамона и техните пороци на Плътния план, но и тази бездуховност, която се е установила в Съ-Знанието, в умовете на хората, определяйки тяхното поведение като поведение съвсем не на Богове, а на Духовни роби!

17. Аз ще се постарая да сътворя такъв ъгъл на атаката, който все пак да спаси най-голямо количество (брой) на хората, способни в Дух да преминат в Новия свят! Повярвайте, Самият Аз съм заинтересован, хора, Съ-Знанието на които все още за сега не е на нивото на хора-Богове, но се стремят да намерят Истината, да бъдат спасени колкото се може повече, и Люлка на СПАСЕНИЕТО за хората трябва да стане Моето Движение – Движение на хора, които са избрали за себе си КРЪСТА на Спасителя, затова и от вас, от участниците в Движението, и преди всичко от вас зависи, кой и колко хора (от „малките” хора) ще бъдат спасени и колко от тях ще успеят да преминат Границата на ВРЕМЕНАТА! Повярвайте, вие за Мен и за хората сте СПАСИТЕЛИ, и дотолкова, доколкото вие сте чисти в своите помисли, в своя промисъл, ще зависи, повтарям, кой и колко хора заедно с вас ще прекрачат зад Хоризонта на Плътния план в Просторите на Божествената монархия Святая Рус!

Амин!
Отец Абсолют.
12.04.14.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1285
http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-12.04.14.html


image


В 10 часа българско време на всяка 4, 17 и 26 дата от месеца, колективно послание за Духовно Единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина, за пресътворяване на пространството, изчистване от негативността и страха, пробуждане и тържество на Духовния ни, Божествен потенциал, за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !

Послание за Единение

1. Покаяние

Отче наш, Отец Небесен,
моля Те да ни простиш
всички наши прегрешения,
волни или неволни.
Амин!

2. Молитва

Отче наш, Отец Небесен,
ние приемаме твоята Вяра,
тя е нашият път,
приемаме Твоите Канони Вечни,
с Любов към Теб и Твоите дела.
Господи, молим Те, дай ни Надежда
за спасение на нашата душа
и ни дари с Твоята Мъдрост
за живота ни
на Земята и във Вечността.
Амин!

3. Обръщение

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, СВОБОДНО И ДОБРОВОЛНО ЩЕ НОСИМ ТВОИТЕ ЗНАНИЯ И ТВОЯТА ВЯРА ИЗ ПРОСТОРИТЕ НА ВСЕЛЕНАТА!

НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, ОСЪЗНАВАМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СВОЯ ПРОМИСЪЛ И ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ЗА ТОВА, ПЛАНЕТАТА СВЯТАЯ РУС ДА СТАНЕ ЦЕНТЪР НА ВИСШ ПОРЯДЪК, ЦЕНТЪР НА НОВА МАТРИЦА НА ПРОСТРАНСТВОТО, НОСЕЩИ ВЕЛИКА НЕУТРАЛНОСТ НА НОВИТЕ СВЕТОВЕ И ВСЕЛЕНИ!

НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, НЕ СИ ПРЕДСТАВЯМЕ СЕБЕ СИ БЕЗ ЕДИНЕНИЕ С ОТЕЦА АБСОЛЮТ, ЗАЩОТО НАШЕТО ЕДИНСТВО Е ОСНОВА НА ЛЮБОВТА И ХАРМОНИЯТА НА ЦЯЛОТО ВЕЛИКО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО!
АМИН!

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=900

Това послание се прави по целия свят на 4, 17 и 26 дата всеки месец в 10 часа българско време. Минутки преди 10 часа казваме първите две части - покаяние и молитва, и точно в 10 часа продължаваме с обръщението. Целта на синхронността, разбирате, е да се изпрати в един и същ момент (независимо кой къде се намира) единен заряд и импулс от всички светли частици на Бога по целия свят, които заявяват по този начин своето желание да участват в преображението на Съ-Знанието на хората и преображението на Пространството към по-добро, по Божия Промисъл и План за благото на всички ! На сайта
http://www.otkroveniya.ru/
има брояч с обратно броене, отчитащ колко време остава до началото на Посланието за Духовно Единение, който може да бъде използван за обща синхронизация.
                               

image
Категория: Изкуство
Прочетен: 1627 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 14.04.2014 00:52
"Нищо вече не може да бъде спряно" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Всичко, което се случва не само на територията на Святая Рус, и по-точно на Планетата Святая Рус, вече никой не може да го спре, но тази картина, когато ставащото на Планетата се свързва с промяната Съ-Знанието на хората Е (СЪМ) единствено Връх в промените или Преображението на Пространството, тъй като започва, а това сега е изключително важно да се знае от хората, ПРЕОБРАЖЕНИЕТО на самата Планета! Аз вече ви говорих за това, че Преображението или трансмутацията на Планетата скоро ще стане наяве, и след което, Аз мисля, че скептици и хора на НЕВЕРИЕТО в просторите на Святая Рус съвсем няма да останат, тъй като този глас на Планетата ще звучи много по-гръмко, отколкото Моето ОБРЪЩЕНИЕ към хората на Новия век!

2. Трансмутацията и преходът на Новите вибрации, Аз не ви говоря вече за високите вибрации, ще станат за хората разбираемо и естествено условие за проявяването на Новия свят! Мога да кажа спокойно, че най-накрая, днес Новият свят, Светът на МОНАДИТЕ на Твореца, встъпва в своите права и ако днес проявяването на Новия РИТЪМ на Великия КОСМОС се усеща единствено от Природата, но не и от хората, то това говори, че хората престават да бъдат Богове и никак не искат да разберат, че те са не само част от Небесата, но са и част от Велика Планета – Велика школа по МЪДРОСТ на Богове, сътворена именно за хората, за Хиперборейците, и за това, че никой никога да не може да попречи за изпълнението на Вселенската Програма за Преображение на Пространството!

3. И сега, когато тази Вселенска Програма е изпълнена успешно от вас и вие успяхте най-накрая да възстановите НЕУТРАЛНОСТТА на Небесата, няма вече никакъв смисъл за Мен да поддържам тези енергийни и информационни условия, които по-рано осигуряваха за хората и за самата Планета възможност за Велика ХАРМОНИЯ между човек и Природа, тъй като Единството на този РИТЪМ беше основно условие, което Аз създадох и поддържах за уравновесяване на силите по време на Великия експеримент!

4. Днес, когато условията или изискванията на Вселенската Програма са изпълнени напълно и всичко се реши така както Аз поисках, Аз започвам Нова Програма по ХАРМОНИЗАЦИЯ на Природата и човека-Бог вече при Новите условия, така както Аз ви казах, в условията на Високите вибрации – вибрациите на ПървоТвореца и днес, когато Аз ви помолих да адаптирате своето разбиране и своето Съ-Знание към Новите РИТМИ на Бъдещето, то в много от вас в тяхното Съ-Знание отражение намери Пространството на миналото и само в някаква малка степен място намери Пространството на настоящето, но нали Аз ви говорих за Бъдещето, за това Пространство на Бъдещето на Планетата, което въобще не съответства на днешните реалии на Плътния план!

5. Първични за Мен бяха вашата реакция, вашата ВЯРА и вашето желание да бъдете редом с Мен при всякакви обстоятелства, тоест при всички възможни варианти на Преображение или ТРАНСМУТАЦИЯ на Планетата, самото изменение или Преображение на Планетата обаче все още го няма и няма как да го има, тъй като хората са все още неподготвени и не са се адаптирали към Новите условия, които, така както Аз ви говорих, трябва да променят външното Пространство до неузнаваемост!

6. Всички, Хиперборейците и Планетата, няма как да бъдат отделени един от друг, тъй като за Мен Коренната цивилизация и Планетата СА (СЪМ) едно ЦЯЛО, тоест, всичко което ще става на Планетата, ще се отразява на вашето Съ-Знание, защото, така както Аз ви говорих, вие СТЕ (СЪМ) ЕДНО ЕДИНО ЦЯЛО и вашето ЕДИНСТВО помага за решаването на тези задачи, които Аз твърде отдавна поставих пред Богохората, спуснали се на Твърдта на Планетата, която на свой ред е била сътворена така, че Природата (Планетата) е била и Е (СЪМ) за хората идеалните условия за усъвършенстването на Съ-Знанието, били са създадени условия еквивалентни на РАЙ – на природен Рай!

7. Сега вече, когато вие сте готови за Новите условия, а вашата активност, вашето ЕДИНОДУШИЕ единствено потвърждават, че Хиперборейците Са (СЪМ) Едино ДУХОВНО ЦЯЛО, а и на вас самите с всеки изминал ден, с всеки миг ви става пределно ясно, че творенето на Божествената монархия вече няма как да бъде спряно, а на Мен, на свой ред Ми става ясно, че Аз мога да започна процес на Преображение на Планетата и Тя (Планетата) е вече отдавна готова за това, и това Велико Преображение не само че няма да се отрази на вашия ПРОМИСЪЛ на хората-Богове, но то по скоро ще усили и само ще спомага за вашето Духовно ЕДИНЕНИЕ!

8. Хората на Планетата, при това не само Хиперборейците, скоро ще бъдат принудени да се обединят около вас, Моето Движение, тъй като процесът на ТРАНСМУТАЦИЯ на Съ-Знанието на хората и ТРАНСМУТАЦИЯТА на Съ-Знанието на Планетата преминават в последната си окончателно завършваща фаза, и дотолкова, доколкото вие сте вече готови да възприемете Новия свят – Светът на високите вибрации, то Аз започвам Квантов преход или преход на Планетата на Нови вибрации, и тази ТРАНСМУТАЦИЯ на Природата също вече никой и никога няма да може да спре!

9. Настъпва време на Велики промени и този период е характерен не само с това, че СВОБОДНАТА ВОЛЯ на хората-Богове съвпада не само с Моята ВОЛЯ – ВОЛЯТА на Отец Абсолют, но и със Свободната ВОЛЯ на Планетата, и това ТРИЕДИНСТВО Е (СЪМ) основа и залог за това, че Светът окончателно преминава на Нова степен на ЕВОЛЮЦИОННО ЦЯЛО, и този процес на Велика ТРАНСМУТАЦИЯ наистина никой и никога вече няма да може да спре, тъй като това Е (СЪМ) началото на проявата на ШЕСТАТА раса!

10. Повярвайте, Шестата раса не може да бъде случаен процес (случайност), тъй като в Божественото Пространство няма нищо случайно – а там ВСИЧКО Е ЗАКОНОМЕРНО, Всичко е подчинено на Каноните на Мирозданието, и ако хората-Богове са се оказали готови да приемат Новия РИТЪМ, то това говори единствено, че ТРАНСМУТАЦИЯТА на Съ-Знанието на хората-Богове завършва, откривайки Нов етап в еволюцията на Съ-Знанието, и този Нов етап на усъвършенстването на Съ-Знанието на хората-Богове се нарича етап на СъТворчество вече на БОГОВЕ със Самия Отец Абсолют, а започващата ТРАНСМУТАЦИЯ на Природата (на Планетата Святая Рус) единствено потвърждава, че хората са станали или са постигнали в своето УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ нивото на Съ-Знание на Богове!

11. Днес Аз мога да кажа, че хората, а сега вече, хора-Богове, не се издигат на Олимп на Боговете, а те вече са там на Олимп и Природата (Планетата) е вече готова за това, също да се издигне до това ниво и чрез своята ТРАНСМУТАЦИЯ да сътвори не просто Нов Свят, а Свят на Богове, тъй като светът си отива в миналото ЗАВИНАГИ, а на сцената на Историята излизат не само Новите Богове, но и Новата Планета Святая Рус, като център на Вселената, като Център на Нови Светове и Вселени!

12. Искате ли това вие или не го искате, но Пространството (Планетата) започва своето Преображение и това Преображение (вие ще го усетите това много скоро) ще бъде приемливо само за тези от вас, които са успели да се адаптират към Новите условия, и за тези, за които ВЯРАТА Е (СЪМ) не думи, а ПРОМИСЪЛ на Богове, тъй като да твори в Новите условия на Великия КОСМОС ще бъде способен единствено Бог, единствено вътрешното СЪВЪРШЕНСТВО!

13. Повярвайте, пред вас се открива Нов свят – Свят на СЪВЪРШЕНСТВО на Богове и всяко НЕСЪВЪРШЕНСТВО, което самите хора внасят от себе си, потънали в грехове и Мамон, няма да може да бъде проявено Там, където ТВОРИ Сам Бог, където ТВОРИ Самото СЪВЪРШЕНСТВО, а ако това е така (а то наистина е така), то тези от вас (дори и Хиперборейците), които не са успели да се издигнат над собственото си НЕСЪВЪРШЕНСТВО, няма да могат да преминат Там, където ТВОРИ СЪВЪРШЕНСТВОТО на Боговете!

14. Аз вече не ви плаша, тъй като за плашене е вече много късно, Аз просто ви говоря, че реалността на Високите вибрации ще бъде проявена много скоро, далеч по-бързо, отколкото разчитат хората, тъй като ако вие сте сътворили собственото си СЪВЪРШЕНСТВО, то Природата също е длъжна да съответства на това СЪВЪРШЕНСТВО, сътворявайки за вас с Моя Помощ Ново СЪВЪРШЕНО Пространство, осигурявайки по този начин условия за проявяване на Божествената монархия Святая Рус!

15. Аз само се учудвам на това, защо „ малкият” човек продължава да не забелязва, че Природата все още не се е променила кардинално заради това, че той самият все още не се е издигнал до нивото на ХристоСъзнание, тоест, „малкият” човек все още остава уязвим и той няма да може да издържи Новите, високи вибрации на Великия КОСМОС, затова и Аз бях принуден на няколко пъти да променям и датата на началото на Квантовия преход единствено заради това, за да съхраня „ малкия” човек, да съхраня Петата раса, осигурявайки спасението на хората-Богове!

16. Но сега вече Аз приемам решение за това, Планетата Святая Рус също да пристъпи към собствената си ТРАНСМУТАЦИЯ, тъй като вие Хиперборейците, сега вече сте готови за това, тъй като демонстрираното (показаното) ЕДИНСТВО или Единение в Дух от вас Е (СЪМ) залог за това, че вие приемате Новото Пространство, тъй като дори и кардиналните промени на Планетата няма да бъдат враждебни за вас, но в същото това време те ще ви осигурят допълнителни възможности за Духовно ЕДИНЕНИЕ, защото вашата ЦЕЛ и ЦЕЛТА на Природата сега са вече съвпаднали, а ако вашите ВОЛИ (на Природата и на хората) съвпадат с Моята ВОЛЯ на Бога, то какво или кой може да НИ спре НАС в НАШЕТО желание да достигнем СЪВЪРШЕНСТВО на Богове!

17. Настъпва Велико време не само на промени, но и на ЕДИНЕНИЕ НА ВОЛИТЕ на Природата, ВОЛЯТА на хората-Богове и ВОЛЯТА на Самия Отец Абсолют, и това Велико ТРИЕДИНСТВО само потвърждава, че Новият свят встъпва в своите права и че Хиперборейците са изпълнили своето обещание и са завършили Великото си възхождане на Небесата, НЕУТРАЛНОСТТА на които сега се отразява с Велика ХАРМОНИЯ на Творящото Начало на Началата! Хиперборейците доказаха, че еволюцията или Вечното усъвършенстване няма как да бъде спряно, тъй като това Е (СЪМ) основата на Покоя на Вечното Движение, тоест, това Е (СЪМ) основата на УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО на Великия Космически Разум!

Амин!

Отец Абсолют.
06.04.14.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1283
http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-06.04.14.html


image
Категория: Изкуство
Прочетен: 1399 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 12.04.2014 16:54
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2935339
Постинги: 1238
Коментари: 995
Гласове: 3879
Архив
Календар
«  Април, 2014  >>
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930