Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Който дава Светлина, никога не остава на тъмно!
Автор: delianaangel Категория: Изкуство
Прочетен: 2935265 Постинги: 1238 Коментари: 995
Постинги в блога от Юни, 2012 г.
 " Канали на информацията " из " ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК " продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. В Пространството, особено в многостепенното, не може да има само един или някакъв си главен КАНАЛ за връзка на Космоса с Планетата Земя, затова на Земята винаги е имало достатъчно много контактьори и това „ много” особено силно се усеща сега, в навечерието на пика на Квантовия преход !

2. Освен това, по силата пак на това многостепенно Пространство, чистотата на КАНАЛА (на връзката) може да бъде съмнителна, дори и заради това, че всяка една информация от каквото и да е едно ниво на Матрицата (на Съ-Знанието преминава към контактьора през нискостоящите слоеве, преминавайки през тях (пресичайки ги)!

3. Но най-важното е, че тази многостепенност значително се уплътнява според това колко се приближава до Плътния план, освен това, информацията преминава през нискочестотните слоеве, много често контролирани от представителите на Тъмните сили, които всъщност представляват главните бариери за КАНАЛА „човек- КОСМОС”. В последния случай Аз специално не ви казвам „КАНАЛ „човек-Творец”” защото да се установи информационен КАНАЛ „човек-Творец” за хората е най-сложно от всичко!

4. Нещо повече, самият човек като информационен канал в много от случаите поради изкривеното си Съ-Знание и собствените си погрешни представи за Твореца или религиозните си разбирания, без да имаме предвид неговите грехове и пороци, също може ( което и много често се случва) да внася съществени изкривявания в процеса на приемане и предаване на информация чрез собственото си Съ-Знание !

5. Сложността на оценката за чистотата на КАНАЛА е свързана още и с това, доколко или как дълбоко е грешен човека и колко той е натрупал негативи за времето на своите многочислени инкарнации, тъй като много често вътре в себе си, струвайки му се, на Светлия и чист в морално-нравствените си критерии човек, се намира Тъмна и Сива същност, която не само се захранва (подхранва) от неговата енергия на Светлината, но и още управлява неговото поведение, правейки невъзможно преминаването от този човек на ритуала на покаяние и Духовно пречистване ! 

6. Всичко посочено по горе може да бъде и по-точно представлява тези бариери, които не само спират преминаването на информацията от глъбините на Космоса към хората, но и значително изкривяват смисъла и точността на предаваната информация през Адепта на тази или другата страна на информацията, предназначена за цялото човечество.

7. Необходимо е да се отчитат също така националните и религиозните особености на приемащия информацията Адепт, които на свой ред не само се отличават с националния си колорит, но и могат да внасят оттенъци на национална менталност, макар и в Космоса да няма такива понятия като „националност ” и „ народност ”.

8. Хората трябва да разбират, че по време на периодите на исторически събития, когато Космическото Пространство става много подобно на Велик океан, за обикновения човек се получават неочаквани възможности да получава информация (знания), адресирана към него като за подготвен Адепт.

9. Получаването на такава информация, според нейната истинност или частичната и истинност позволява дори и на обикновения човек да застане (самостоятелно) на пътя на предсказателя, поемайки върху себе си отговорността за чистотата на своя канал, ставайки заложник на собствената си гордост и Духовното си блудство, при това съвършено дори и не представяйки си, че дори и непреднамереното изкривяване на информацията идваща от Космоса е огромен грях, за който следва най-голямо наказание!

10.Човекът обаче, приемащ информацията от Космоса като Адепт и човекът предаващ същата тази информация вече в Плътния план (това може и да бъде и обикновен читател), в еднаква степен носят отговорност за нейната чистота, тъй като единият приема информацията от Космоса, а другият я разпространява сред населението, добавяйки собствените си емоции и представи, които при отсъствието на истинна ВЯРА могат да станат детонатор на информационен взрив променящ морално-нравствения климат на Планетата!

11. Съгласете се, че Съ-Знанието на обикновения „ малкия ” човек може да се променя, при това значително, при четенето на езотерична ( а и не само) литература от световно известни Адепти или просто от известни автори, които дори и след заминаването си в Тънкия Свят, за много милиони хора все още продължават да остават кумири, от мисълобразите на които до голяма степен зависят представите на хората за самите себе си и за връзката на човечеството с Космическото ( Божествено) Пространство. 

12. Това преди всичко трябва да се отнесе към всички световни религии, в които по не най-чудесния образ са се преплели ПРАВДИВОСТТА на информацията получена от първия Адепт и представите на тези хора, които са се намирали заедно с този Адепт, и особено на тези, които са се прилепили към тези представи, и по-точно към изкривената информация от Космоса, за дълго време, а може би и за векове по нататък !

13. Затова, преценяйки при тези условия чистотата на КАНАЛА, тоест приемайки върху себе си отговорността за информацията от Адепта, от миналото или от сегашно време, човекът сам не осъзнавайки и ръководейки се от собствените си емоции и представи може да бъде прихванат (при това абсолютно доброволно) в мрежата на съвършено неверни представи, в това число и наложено от Тъмните сили!

14. Всичко това може да бъде и следствие от нечистия канал на Адепт със съмнителна репутация, за който управляващата посока представлява единствено собствената му гордост или его.

15. Спомняте си, че в Пространството на Плътния план „ за разменна монета ” много често случи не златото и не Мамона, а психичната енергия на човека – Проявения план на Самия Творец ( Аз имам предвид натрупаната или генерираната от човека енергия на СВЕТЛИНА) !

16. Борбата между силите на Съзиданието и между силите на Задържането (между Светлината и Тъмнината) постоянно се води за психичната енергия на човека, която представлява основа за съществуването на Проявения и на всички Тънки планове на Вселената!

17. Затова, говорейки за чистотата на КАНАЛИТЕ на връзката на човека и Твореца трябва също така да се споменат и тези Адепти, които преднамерено служат на Тъмните сили, задачата на които е прихващането в мрежата на всички Духовни съмнения на колкото се може повече носители на психична енергия, при това не само в качеството им на енергийни донори, но и просто като източници на енергийно захранване !

18. В тези сложни условия на многостепенното Пространство за човека никак не е лесно да избере своя неповторим път към Вечността, ориентирайки се в собствените си представи в океана на тази разнообразна информация, с която е запълнено цялото Проявено Пространство !

19. Всичко става все по-сложно в навечерието на Историческите Преображения, когато борбата между силите на Съзиданието и между силите на Задържането достига своето максимално нагорещяване ! 

20. На човекът обаче все едно ще му се наложи да направи вече СВОЯ СОБСТВЕН избор и никой повярвайте Ми, никой няма да може да му помогне в този исторически за него избор, особено когато на него настойчиво му нашепва Тъмата – най-заинтересованата в Духовното падение на човека!

21. Изборът за своя път си остава за самия човек и най-добрият ориентир или компас в това многостепенно Пространство или в този океан от всевъзможна информация, може да бъде единствено сърцето ( сърдечната чакра) на човека или неговите собствени ЗНАНИЯ, които той натрупва за времето на своята поредна инкарнация.

22. Затова бъдещето ( а днес това е най-важният въпрос – какво ще бъде то за човека) се определя не толкова от избора на информация от този или от други Адепти, но и от умението да се използва собствения аналитичен апарат – разум, работата на който може да бъде облекчена, единствено от наличието на знания и от вкоренените представи !

23. Разумът на човека сега вече наравно с чувствата стават тази доминанта, която трябва да повдигне неговото Съ-Знание до нивото на СъТвореца, способно да осъзнае себе си като частица от Твореца, а осъзнавайки го, да приеме КРЪСТА на воин на СВЕТЛИНАТА !

24. Аз разбирам, че никакви препоръки от средствата за масова информация не могат да бъдат аргумент за човека при избора на неговото УТРЕ. Нещо повече, гледната точка на мнозинството по-скоро може да бъде, както и най-често се случва, съвършено невярна, затова съдбата на човека сега изцяло зависи само от неговата вътрешна ВЯРА и ОСЪЗНАВАНЕТО, че от неговия избор зависи бъдещето на човечеството.

25. Това, което вие сега четете , трябва да се разглежда от вас като Обръщение на ПървоТвореца към тези, които са били СЪТВОРЕНИ в ЛЮБОВ, за разширяване на границите на Висшия Космически Разум в просторите на други Светове и Галактики!

26. Бъдете много внимателни към приеманата информация, филтрирайте я през призмата на своето Съ-Знание и натрупваните ЗНАНИЯ, дарени ви от Мен на своя Проявен план за това, за да можете поне веднъж, а сега вече и много скоро, да направите своята историческа, и при това ОСЪЗНАТА крачка в бъдещето в СъНастройка с ПървоТвореца !

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1012
http://www.otkroveniya.info/tolk3/t3-08.06.12.html
http://otkrovenia.bg/2012/06/11/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-08-06-2012-%D0%B3-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB/

image


" Празниците от миналото и на бъдещето " из " ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК " продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Празниците на Плътния план по никакъв начин не могат да бъдат сравнявани с Празниците на Духа, затова и много често календарните празници предизвикват в човека единствено тъга и печал за неговото вътрешно „ Аз ”.

2. Празниците на Духа предизвикват в хората такава настройка, че всички радости и неприятности на Плътния план си отиват толкова далеч, че могат да ви се сторят съвършено нереални.

3. Дуалността на самия човек ( Аз не ви говоря вече за Дуалността на пространството) го заставя да търси своя неповторим СВЯТ на Хармония и вътрешен баланс, затова и не се получава Душевния комфорт при празнуването на някаква си там дата, и това се отнася преди всичко за Русия, дори и тази дата да е избрана от мнозинството от населението на страната!

4. Това е именно този случай, когато мнозинството от населението може не само да греши, но и да спомага за морално-нравствената деградация, а това вече си е най-истинска трагедия !

5. Ако Плътният план носи лъжа и Духовно разложение, то за хората следва просто да се спрат и да помислят, какво им дава тази „ червена ” дата в календара, тъй като тя може да им донесе не само радост в битието, но и вътрешна болка, това Духовно блудство, което става началото на края не на рода или народността, а на целия многонационален народ !

6. Русия трябва най-накрая да се спре, да помисли и въпреки многогласното мнозинство от Тъмния цвят да насочи целия си свой потенциал от пасионарност, така както Аз ви бях говорил, на избрания от Твореца Народ-Водач на човечеството в Новия Свят на високите вибрации за формиране на КОЛЕКТИВНОТО ПървоСъзнание, тоест, за формирането на Духовното ЕДИНЕНИЕ на хората, осъзнали своя път във Вечността, като път на СЪТВОРЧЕСТВО със Създателя !

7. А това вече е съвсем друг календар – календар на събитията от Планетарен мащаб, когато един ден променя не само Съ-Знанието на човека, но и преобразява Пространството, поставящо пред човека ОСЪЗНАВАНЕТО от необходимостта за съвременна адаптация към Новите вибрации – към Монадите на Твореца !

8. Може разбира се, колкото искате да си дрънкате по повод приближаването на „ КРАЯ НА СВЕТА ” ! Но това задължително ще се сбъдне, та той е почти на прага, това обаче няма да бъде съвсем „ КРАЯ НА СВЕТА ”, според представите на хората на НЕВЕРИЕТО, а това ще бъде процес на Преображение или ПРЕЧИСТВАНЕ на Съ-Знанието на хората, променящи при това кардинално, своите представи за самите себе си, получили се за дългите хилядолетия инкарнации !

9. Новите представи, представляващи Промисъл на Твореца, нямат нищо общо с това, което е обкръжавало хората, така както ви казах, в продължение на много хилядолетия, а и затова са или ще бъдат ДАТИ ( празници ) на Духовното ПРОБУЖДАНЕ и ОЗАРЕНИЕ, което е в пъти по-важно от всички наложени ви, макар и звучащи много патосно, празници от човешкия календар !

10. Повярвайте Ми, преображението на Съ-Знанието, ОСЪЗНАВАНЕТО на своята Велика МИСИЯ и в края на краищата, Духовното ОЗАРЕНИЕ не могат да се сравняват по никакъв начин с празниците от миналия живот – живот в грехове и пороци !

11. Затова и хората на ВЯРАТА не трябва да се ориентират по тези дати, тъй като в тях НЯМА Божий промисъл и няма никаква връзка на Съ-Знанието на човека с Преображението на Пространството и Новите, високи вибрации.

12. В хората на ВЯРАТА, които за сега са малцинство, има това, което не може да се купи за никакви блага на Плътния план, та нали Духовното ЕДИНЕНИЕ на Народа и промисъла на човека в СЪНАСТРОЙКА с Твореца е този ВРЪХ на ХАРМОНИЯТА, която се покорява единствено на тези, които не мислят за себе си извън Бога !

13. В тази връзка днес Аз искам малко да преориентирам вашето Духовно търсене за смисъла на живота на човека към Духовното ПРЕЧИСТВАНЕ и Духовното ПОКАЯНИЕ, защото без това искрено ПОСЛАНИЕ е невъзможно да се издигнете до върха на Светия ДУХ !

14. Дуалността на човека и нежеланието на мнозинството от населението не само в Русия, но и на цялото човечество, да видят промените ( Преображението) в Пространството и Новите вибрации, създаващи условия за вътрешния дискомфорт за тези хора, които не само НЕ вярват, но и създават предпоставки за изграждането в обществото на всеобщо Духовно блудство, могат да доведат до това, че естествената Дуалност да изиграе на хората на НЕВЕРИЕТО много зла шега, довеждайки ги към преждевременно напускане на Проявения план !

15. Хората трябва да разбират, че ако напускането на Проявения план много векове се е считал за естествен процес от прехода на човека в другия свят, то сега този преход става съвсем не прост въпрос, защото при ОСЪЗНАВАНЕТО на многостепенността на Пространството, и особено на Тънките Светове, човекът трябва да разбира, че заминавайки си ( в този исторически момент ) той може или да се издигне към висотите на Божествената Духовност, или да се спусне в най-ниските слоеве ( на Тънкия план) !

16. Затова, така както никога досега е важна ролята на ЗНАНИЯТА, ролята на Науката, която използвайки многовековния опит на общуване със Съ-Знанието на човека, може да даде допълнителен импулс за постигане на дълбочина на УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ на Съ-Знанието.

17. Хората САМИ, най-накрая, трябва да ОСЪЗНАЯТ, че има дати променящи много от техните представи и в това отношение тези дати може да се нарекат знакови или исторически, тъй като те се явяват граница между миналото и бъдещето, а това означава, че те се явяват тези мигове от живота, които формират Нов възглед на хората за самите себе си !

18. Затова днес вече се появяват Нови дати – Нови празници от Новия календар, и то не толкова от Моите ПОСЛАНИЯ, колкото от ВСЕОБЩИТЕ ПОСЛАНИЯ на хората засега все още Духовно малцинство !

19. Но това Духовно послание ( на малцинството) за Мен е много пъти по-важно от тези хора в Русия, които въобще не мислейки, приемат условията на Тъмнината, която с календарните си празници ( на човешката регулярност) задълбочава това, което остава като жива рана в сърцата, носещи в себе си признаците на фракталното подобие на Твореца !

20. Всяка нация, всеки един народ започва с осъзнаването си на своя Рожден Ден, тъй като не може да има човек без племе, без ОСЪЗНАВАНЕТО на своето Божествено ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ !

21. За Русия, малцинството което вече е ОСЪЗНАЛО НАЧАЛОТО НА НАЧАЛАТА на своя Народ, вече са се установили два Празнични дни в сегашния и бъдещ календари, които и за Мен, вашият Творец, и за милиони хора са станали мерило или степен на Духовно ПРЕОБРАЖЕНИЕ и ОЗАРЕНИЕ !

22. Повярвайте Ми, избраните от хората ( с Мое подсказване) дати 17 и 26 от всеки месец като празници на Духовно ЕДИНЕНИЕ, са дни по време на които става ОСЪЗНАВАНЕ на своето ПОДОБИЕ на Твореца и чрез Духовно ЕДИНЕНИЕ става ЧУДО НА БОГОПРОЯВЛЕНИЕТО, когато Народа на Русия става Народ-Водач на човечеството !

23. Това са Велики Празници, отделящи се не само с етапите на Духовното ЕДИНЕНИЕ, но и с историческите събития на Началото на НАЧАЛАТА, когато започва да се формира Нов НАРОД, способен при ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ да направи това, което никога преди не се е отдавало на нито един народ в света!

24. За хората е много трудно да станат Духовно ЕДИННО ЦЯЛО, тъй като за това ЧУДО НА БОГОПРОЯВЛЕНИЕТО са просто необходими ЗНАНИЯ и истинна ВЯРА, която не върви по никакъв начин в сравнение с църковните представи на миналото !

25. Не се привързвайте към датите на миналото, тъй като те вече нямат нищо общо с бъдещето на Русия, особено ако в тях са заложени изкривените представи за Праматрицата на Пространството !

26. Новите празници ( 17 и 26 дата на всеки месец ) вече са достояние на Шестата раса – Расата на хората на Духа, скъсали с миналото, в което е процъфтявала Духовната деградация, затова, колкото и красиво хората да наричат празниците на миналото, все едно, това са дати на Духовно насилие, нямащи нищо общо с бъдещето на Русия !

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1014
http://www.otkroveniya.info/tolk3/t3-13.06.12.html

image


В 10 часа българско време на всяка 17 и 26 дата от месеца , колективно послание за духовно единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина , за пресътворяване на пространството , изчистване от негативността и страха , пробуждане и тържество на духовния ни , Божествен потенциал на съ-творци , за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност , излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !                         
((((((((((((((( ♥ ♥ ♥ ))))))))))))))))
  

image

Послание за духовно единение 

 

1.  Покаяние

Отче наш, Отец Небесен ,

моля Те прости ми

всички мои прегрешения ,

волни или неволни .

       Амин !

 

2.  Молитва

Отче наш , Отец Небесен ,

аз приемам Твоята вяра,

тя е моят път ,

приемам Твоите Канони вечни,

с любов към Теб и Твоите дела.

Господи , моля Те , дай ми надежда

за спасение на моята душа

и ме дари с Твоята мъдрост

за живота ми

на Земята и във Вечността.

                                                                              Амин !

 

3.  Обръщение

Отче наш , Отец Небесен, приеми моята молитва за спасение и Духовно Единение народа на Русия ! Приемайки Кръста на отговорност за преображение на своето  Съ-Знание и Съ-Знанието на моя Народ , моля дари ме с духовна мъдрост и духовно прозрение за формиране на Колективно Първосъзнание на СъТворец .

Господи , аз изпращам на Теб и на целия наш Народ мисълобраз , изпълнен с Първолюбов , за формиране Пространство на Светлината – Пространство на Святая Рус – въз основа на Божествените Канони и покривам със защитен Купол от Божествена Първолюбов цялото Пространство на Святая Рус .

Амин !

 

Забележка: Дотолкова, доколкото първите две форми са дадени в Диктовките – а третата част е дадена с конкретна насоченост към Русия и Руския Народ – всеки един може да адаптира тази трета част със своя визия , но определено с насоченост за формиране на Духовно Единение на Народа и Колективно Първосъзнание на СъТворец , и формиране на Ново Божествено Пространство по Божествените Канони и Купол от Божествена Първолюбов над цялото Пространство!

 
Категория: Изкуство
Прочетен: 1952 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 20.06.2012 14:24
Новите Десет Заповеди за съвременното човечество !

Десет Заповеди от Господ за човечеството на Новото време, приети на Планината на Моисей по време на Великата Пасхална събота на 22 април 2006 г.


1. Не унищожавай своята Душа !

2. Мисли само положително, желаейки добро за себе си ! Не изпращай зли мисли и на другите !

3. С мислите си твори Добро !

4. Опознай ( разбери ) своята връзка с Бога !

5. Обичай да обичаш Любовта ! ( Живей в Любовта ( в Божествената Любов !) 

6. Живей с радостта на другите хора !

7. Обичай своето тяло – подарък от Бога !

8. Възприемай Природата като част от своята личност !

9. Осъзнай своето единство с Бога !

10. Гледай на Света с очите на Бога, с очите на Истината – и ще опознаеш всички тайни на Света!

Тези десет Заповеди са били приети на планината на Моисей по време на изгрева на Слънцето, в този момент, когато именно на това място на Земята е бил отворен портал във времето и Пространството и мощно е вървяла чиста информация за бъдещето на цялата Земя и за всеки човек по отделно !
Порталът в бил отворен от 00.00 часа на Пасхалната събота до 24.00 часа на Възкресение Христово. В продължение на тези 48 часа Господ Бог е обяснил всяка от тези свои Заповеди адресирани към човека на Новото време от четвъртото измерение. В своето Послание понякога Господ говори за себе си в трето лице, за да може по-традиционната форма на изложението да помогне на човека да възприеме смисълът на казаното !

1. Не унищожавай своята Душа !

Своята Душа човек може да я „ убива ” не само със своите дела, но и със своите мисли. В сегашния момент от време човекът е започнал да опознава ново оръжие – невидимото оръжие на злото – енергията на своите мисли.
Силата на мисълта е позната на хората и от по-рано, но сега силата на мисълта като че ли преминавайки през огромна лупа се увеличава от потоците от нова енергия, идващи към Земята. В миналите векове на Посветените им са се давали знания и възможност да притеглят към себе си тези неголеми, в сравнение със сегашното време, енергийни потоци, за съзидание или за разрушение.
Опасността в сегашно време се състои в това, че мощни потоци от енергия са навлезли в живота на хората и увеличават многократно силата на родената от него мисъл независимо от него, независимо от това, знае ли той това или не. Увеличаването на родената от човека енергия-мисъл става независимо от това – тази мисъл добра ли е или лоша. Във връзка с това около самия човек се натрупват неговите лични егрегори в големи размери и те го свързват с други самостоятелни егрегори. Образува се единно поле на живота на човека, поле в което, с помощта, на което човекът или твори, или разрушава себе си и обкръжаващия го Свят !
Това е проблем на сегашното Време, проблем на хората живеещи в това време, който се решава единствено с работа върху себе си с помощта на духовните знания, със своите мисли.
Ако човек с помощта на своите мисли и магически действия убива друг човек, то против това убийство на физически план няма защита. Няма къде да се скриеш от това. Злата умисъл ще се извърши. Но в същото това време и самият носител на злото ще получи своя удар, който няма да убие неговото физическо тяло, а ще нарани, ще порази, ще обезточи и унизи неговата безсмъртна душа. Ще я унизи в прекия смисъл на тази дума, тъй като се създава ситуация, когато душата на човека, тя е интелигентна, имаща мощна сила и знания, въплътила се, за да предаде с времето всички свои знания на Съзнанието на човека, за да се прави чудесно добро, и след това, преминавайки през тази последна степен на посвещение на Земята, да стане безсмъртна Личност, носеща опита на физическия живот на Земята – се унищожава и се обезточва до най-обикновеното си ниво. Нещо повече, тя разбира, че занапред нея я чака живот в По-Ниския свят ( в по-долния свят), в Ада. И много от нещата ще трябва да се започнат от начало, а краят на изпитанията е бил толкова близък…
Дошло е времето, когато убийствата ще се извършват не само на физическо ниво, но и на Тънкия план. Разрушаването на семейството с помощта на магия се приравнява на убийство, убийството на семейство води душите на убийците до същия този резултат. Страдат и душите на тези хора, които поръчват убийството ( на човека, на семейството). Те ще падат все по-ниско ( при тях няма тези високи знания и умения, така както у маговете), а и душата ще се издига все по-бавно и е възможно в края на краищата да завършат навреме школата на живота на Земята и да тръгнат за втори път по кръга на живота, който отново ще продължава нови 26 000 години. И за всички тези личности ще върви някакво развитие, но страшно и мъчително бавно.
Хора замислете се за своята душа, за нейните дълги мъчения, за нейния безсмъртен живот и не позволявайте на вашата душа да страда зад границите и във физическия свят – това е по вашите сили.

2. Мисли само положително, желаейки добро за себе си ! Не изпращай зли мисли и на другите !

Не изпращай зли мисли и на другите. За себе си можеш да твориш добро, отхвърляйки или неутрализирайки злото. Всеки човек, живеещ на Земята, не желае за себе си зло. Много от хората не желаят зло и за своите любими и близки, роднини и приятели. При това обаче те си позволяват да пожелават смърт, болести и нещастия, да пожелават зло на всички свои проявени врагове, смятайки че справедливостта ще възтържествува, ако те пожелаят зло на злия човек и той ще бъде жестоко наказан за своето зло, или несправедливост към чуждите хора.
Много често идва пожелание за зло от завист. В този случай, когато човек се защитава с помощта на мислите си, противопоставени на злото, той казва така: „Господи, направи така че да не убият ( някого), да не окрадат, да не счупи крака си ( някой)” и така нататък, то със силата на своя Дух той притегля със своите думи мощен Божествен поток, отдалечава от себе си или от своите близки негативната ситуация, но при това не я неутрализира, не я премахва от живота, а я пренася във времето и пространството. Все едно, ще се случи това, което трябва да се случи, което кармично би трябвало да бъде отработено от него лично или от неговите близки. Нещо повече, колкото повече човек се бои от някакво събитие, толкова по-конкретно то се изрисува в детайли ( за себе си или за близките) и толкова повече той буквално го препрограмира за бъдещето. Неотработеното, усилено от своите мисли кармично събитие, може да създаде много по-мощен удар, много по-негативна ситуация, отколкото е била дадена от съдбата първоначално. Тоест отрицанието на злото не побеждава злото. Ражда се страх пред злото. И независимо от това, че много често в молбите за защита се споменава името на Господ Бог, такава неграмотна духовна мисъл показва, че човекът не вярва, че Аз – Богът, Сам много добре зная как трябва да се постъпи. Какви обстоятелства трябва да се случат. Дори и самото обръщение говори за това, че човекът не се доверява на Бога, на Божествената справедливост, но иска с Божият помощ „ да поправи ” това онова в своята съдба или в съдбата на своите близки.
Когато човек пожелава зло другиму, отговаряйки с взаимност на неговите действия, носещи му мъка – мислите се усилват с толкова мощни потоци, с които е проникнато пространството на Земята в сегашно време и неговият противник, наистина ще си получи зло заради злото, което е извършил. Но в същото това време човекът, наказал със своето зло поразиите на другия, ще носи отговорност за всичко лошо, което ще се случи с неговия противник. И тъй като сега са се ускорили процесите, случващи се във времето и пространството, то той вече в този си живот получава негативната ситуация, която сам си е създал.
Ако чувството на завист живеещо в човека го застави да пожелае на другите хора от своето равнище на живот ( материален, нравствен, физически) който не му се харесва и на него самия, то той в сегашния жизнепоток никога няма да достигне до този живот, който на него му харесва, тъй като той самият пожелава на другите хора това, което на него не му харесва. При това той създава около себе си енергоинформационни егрегори, не даващи му възможност да излезе на ново ниво на материално, нравствено и физическо състояние, за което мечтае. Всяко едно ниво на живот е подготвено или от делата на предишния или от сегашния живот. Той не възниква на празно място.
Към материалното благополучие, нравствените взаимоотношения и правилното възприемане на физическото състояние води духовно енергийният ръст и преображението на човешката личност.
Познаването на духовните закони на света, а не завистта, ще направи вашия живот достатъчен във всяко едно отношение.
Както вече ви говорих, вие живеете в океан от мощна енергия, каквато не е имало в такова количество през миналия век. Тази енергия усилва всяка една мисъл на човека. И сега всички сили на Светлината, на Доброто и на Любовта са насочени към това, човекът да не се задъха и да не убие себе си, като Медуза Горгона, със своето собствено отражение, отражението на собствените си мисли. Поради това, както никога досега, човекът трябва да се научи да мисли положително. Положителната мисъл не просто не дава на злото да се извърши, не дава да се получават нежелателни ситуации, тя неутрализира злото, в каквото и да е било проявено то, и максимално хармонизира нежеланата ситуация. Тя не пренася лошите събития във времето и пространството, не го отделя (оставя) за в Бъдещето, а го хармонизира дотолкова, доколкото позволява неотработената карма на човека.
Грамотно духовният човек ще каже: „ Господи, направи така, че моят син да се върне в къщи благополучно. Господи, направи така, че моят мъж да се върне от войната жив ” и т. н. В този случай ситуацията не се пренася в Бъдещето и не се усилва проявлението на негативното кармично събитие, а напротив, молбата или се изпълнява на сто процента или, ако събитието е кармично предопределено, то може да се случи в Бъдещето, но на новата витка на спиралата на живота, но вече в значително по-слаба форма. Освен това, за този период от време от сегашната до новата спирала на бъдещите събития ще стане възможно ново осмисляне на живота на човека и той чрез Покаяние и Опрощаване може напълно да премахне своята карма, тоест и това негативно събитие.
Целият живот на човека върви в своето движение спиралообразно. Много събития в живота се повтарят у човека, но на друго равнище. В човека който живее постоянно в стремеж да повишава крачка след крачка своя духовен, културен, интелектуален потенциал, всяка витка на спиралата в своята светла гама става все по-светла, променяйки се вибрационно и събитийно в добрата за него страна.
Има хора, живеещи вълнообразно. В съответствие с периодите на съответния живот се променя цвета на неговата спирала на движение във времето. Когато той върви мощно по пътя на опознаването на света, приемайки духовните знания, неговите спирални витки започват да се осветляват. Изграденото в Сегашното време Бъдеще започва да става по-хармонично, отколкото е било в първоначалния си вариант. Преминавайки с времето към него, то изгражда на следващата витка още по-хармонично, по-светло по своите вибрации Бъдеще и така нататък, слой след слоя, витка след витка. Но ако човекът изведнъж се е изморил ( е спрял) да се движи напред, ще се случи обратния процес на зацапване на витките на Бъдещето и в края на краищата неговия живот отново ще се промени дотолкова към по-лошата страна, че той отново ще си спомни за Бога и за работата върху себе си. При такива хора спиралата на живота им на Земята прилича на зебра, на която независимо от това белите ленти все пак преобладават над черните.
У хората, които никога в живота си не са се стремили към своето преображение, спираловидния жизнепоток напомня зебра, на която ширината на белите и черни витки на спиралата съответстват на тяхната карма. Когато човек пожелава зло на злите хора – неговата мисъл се увеличава с движещите се потоци и поражда увеличение на всеобщото зло.
Когато човек ражда добро в отговор на злото, той поставя и втората си буза, но не за шамар, а за това, със своята незлоба с добро да погаси злото. Тази постъпка има много голямо Божествено значение и не е важно, как избиващият ще реагира на този жест, а е важно това, че човекът, обладаващ в душата си своята мощна сила на опрощаването, от своята мъдрост, в крайна сметка, остава победител.
Разбира се тук не става дума за страхливост, поради която човекът решава да пренебрегва себе си, имайки възможността и силата за своята защита. Аз говоря за мощна битка между невидимите, но винаги съществуващи в подлунния свят Сили – Силите на Доброто и Злото.
На Злото – на този мощен егрегор, живеещ в пространството и в хората, винаги не му достига енергия, и то се старае в буквален смисъл да я избие от единствените донори, живеещи на земята – хората.
Ако погледнем от тази страна на схватката между Доброто и Злото, то може да се види какъв мощен удар нанася на Злото човек, който не отдава на него своята зла мощ, в отговор на злостното нападение, а обратно, мъдро и с Бога в сърцето си, разбирайки цялата дълбочина на ставащото действие, отдава решението на тази ситуация на Бога, осъзнавайки в дълбочина кармичната връзка на случващото се с Миналото.
Колкото повече човекът осъзнава своят връзка със събитията от Миналото и Настоящето, толкова по-спокойно той ще взема решения в сложни ситуации и колизии от живота. Колкото по-бързо той премине през пътя на Покаянието и Прошката, толкова по-малко ще има у него поводи за огорчения и страдания.
Умението в човека да ражда положителни и жизнеутвърждаващи мисли или мисъл-молби обърнати към Бога („ Господи, дай на моето детенце добро здраве ! Господи, моля те, помогни ми да си намеря добра работа. Хората са ме обидили, Господи, но Ти по-добре от мен знаеш, защо това се е случило, и затова решението на този проблем го отдавам в твоите ръце, Господи ” ) ще ви помогне да се сдобиете максимално с желаната ситуация.
Мислите не трябва да подскачат като топка. Ако мислите са добри и равни (спокойни), съответно ще ви бъде добър, равен и спокоен животът.
Разрешено е и е одобрено от Мен желанието на всеки човек да иска за себе си добро. Аз искам вие да достигате до това, раждайки положителни, животворни мисли. Да постигате щастие със своя труд, без да паразитирате върху другите хора, без да го отнемате от другите хора. Щастието – това е хармония, която се създава от хармонични мисли и действия от човека, особено ако той се обръща още и за помощ от Бога.

3. С мислите си твори Добро !

Аз разчитам на това, че цялата тази енергия, която сега обезличено, неутрално идва на Земята, ще бъде използвана от човека за създаване на неговото щастие на Земята. Тази енергия е готова към съзидание и за сътворчество с човека. Хората умеещи да мислят положително могат с тази енергия да строят пирамиди, поставяйки блок след блок, и домове. Може дори да се преобрази живота на Планетата осъзнавайки стратегията и тактиката на Бога !
Духовно грамотните хора започват своя нов живот с пречистване, физическо и енергийно. По отношение на Земята би трябвало да се направи същото. Нейното астрално тяло е много замърсено, затова тя много ще се зарадва на това, ако вие пристъпите към нейното изчистване. Преди всичко помолете Майката Земя да ви прости за всяко зло което сте и причинили, с мислите си, с действията си зацапвайки нейното Астрално и Физическо тяло. Помолете Господ, за да може Той да пречисти Астралното тяло на Земята от всички греховни мисли на човечеството.
Работейки на равнището на мисълта усилена от постъпващите потоци, вие с Моя помощ ще пречистите Астралното тяло на самата Планета. ( Астралният паралелен Свят при това не се пречиства). С помощта на съзидателната мисъл може да се пречисти и физическото тяло на планетата, особено ако работи група от хора. Колективният разум, усилен от съвременните енергопотоци може да твори чудеса !
По този начин хората могат да възстановяват гори, включвайки живота в тези семена на бъдещите дървета, които са спали досега. Да се оздравяват отровените от заводите гори. Могат да се поставят мощни енергофилтри над заводите, цеховете, комините, за да се съхрани живота на хората и природата. Да се оздравяват реки, езера и морета. При това, всичко това може да се прави не само в природата непосредствено около обекта за работа, но и по снимка или по географска карта. Цялата тази работа разбира се ще се извършва естествено и с Моята помощ чрез каналите ( проводниците) на Земята, които ще Ме чуват или ще Ме чувстват и ще ръководят групите по време на работа.
Моретата и океаните ги пречиствайте от най-дълбоката точка; реките – от извора; горите – равномерно работейки по цялата площ от корените нагоре. Работейки с мисълта с една чаша вода, взета от определен източник вие може да пречистите целия източник.
Дошло е време за преобразяване на планетата, в което човекът ще играе най-главната роля, когато само се научи да работи съзидателно със своите мисли, подчинявайки се на Божествената повеля. В същото това време е необходимо да се помни, че самостоятелните решения за изменение, за престрояване на реки, гори, езера, планини, пустини са изпълнени с неизвестни последствия, тъй като в хората все още няма знания, с помощта на които те могат да приемат Божествено правилните решения за планетарните промени на Земята.
С помощта на работата на мисълта човекът може да преустрои цялата си съдба. В това число и здравето на физическото си тяло. Безусловно, без Божествената помощ той няма да мине. Единствено в тесен контакт и работа с Бога е възможно дълбоко вътрешно преображение на личността на човека. Възприемайте Бога като най-близък родител и помощник във всички ваши благи дела. В хармония с Бога се твори хармоничният живот на човека !

4. Опознай ( разбери) своята връзка с Бога !

В предишното си послание, прието от Мойсей на планината Синай, на най-чистото място на Земята, беше казано за вярата в Бога. В сегашният момент от време е необходимо не само да се вярва, но и да се чувства, да знае и вижда своята връзка с Мен. Във времена на промени това вече става възможно, благодарение на тези мощни потоци, които идват не само на Земята, но върху всеки човек. При това се усилват тези усещания, които по-рано са се считали за свръхтънки и на практика човекът ги е приемал под внимание. Усилва се интуитивното възприемане на живота, тоест все по чуваем става гласът на собствената Душа. Това се случва с всички хора, приели Мен в своето сърце. И с всеки един ден, тези непризнавани насериозно в миналите столетия чувства, все повече и повече ще се узаконяват в човешкото Съзнание. На този фон на възприятие за света и мъдростта, получени с помощта на знанията, връзката с Бога става осезаема физически и ситуационно. От друга страна неразбираемите проблеми, които възникват в хода на живота на човека, се възприемат вече не като негативни препятствия, а като събития, които е трябвало да се случат по силата на просто неизвестни на човека на даденото ниво причини.
В бъдеще човекът, осъзнал своята връзка с Бога, ще види причините, не позволяващи му да се случат събитията, за които той си мечтае. Изучаващият себе си като сложна космическа структура човек, все повече ще вижда моментите на съприкосновение с потоците на Божественото излъчване и това безусловно ще укрепва неговата вяра и връзка с Бога.
Аз Господ Бог, съм винаги открит за хората, открит напълно и с Любовта си съм винаги готов да помогна на човека. Любовта на Бога към човека и Любовта на човека към Бога – това е изкачването на човека в четвърто измерение в живота на всеки човек, а след това и на цялата планета. Началото е поставено, Земята вече е излязла на енергийните потоци на четвърто измерение. Но да премине преобразена на това ниво, тя ще може единствено през преобразяването на своето Човечество, което ще промени, ще възроди своята планета, и физически, и енергийно. Идващите нови потоци изпълват с енергия мислите на човека и създават условия за ново ниво на живот на Земята. Увереното осъзнаване за своята връзка с Бога ще го води в този процес.

5. Обичай да обичаш Любовта !

Много добре тази енергия, мощна, създаваща космическа сила е изобразена в иконата „ Света Троица ”. Самото понятие „ Света Троица ” – означава Любов. Чувството Любов става чисто и Божествено тогава, когато е отправено към друг. Това може да бъде Бог, човек, природа. В този случай чувството на Любовта дава сила на този човек, когото обичат ( любят) и дава огромен взрив на сила и енергия на този човек, който обича ( люби).
Себе си човекът също трябва да умее да обича. Ако човекът не обича себе си той унищожава своята Душа и неговата Душа отпада енергийно. Но Любовта на човека към самия себе си се явява само част на тази истинска Любов, на Любовта като Божествена енергия, с която е изпълнено цялото мироздание. Често човек обича себе си за това, защото усеща Любовта идваща от Бога, от хората, Святата Любов. Но такава Любов, но Любовта на човека единствено към самия себе си не е цялостна. Цялостна става Любовта единствено тогава, когато човекът обича себе си и другите хора. В този случай Любовта става хармонична. Изображението на Светата Троица показва зрително точно това – хармоничната Любов. Чрез иконата „ Света Троица ” Господ през ръката на художника е показал на хората, какво означава хармоничната Любов на Господ – да обича Сина си и Светия Дух. Синът – обича своя Отец и Светия Дух. Светият Дух обича Господ и неговия Син. Любовта е хармонична, когато е насочена към някого. Самото чувство на Любов създава около човека аура на Любовта, която организира хармонично пространство около него. И дори хората настроени агресивно, в присъствието на такъв човек стават по-спокойни. Могат да се обичат всички хора и всеки един по отделно. Духовната Любов може да се разпространява и върху всички. Физическата Любов във всичките и проявления, осветена от духовната Любов – става Любов Божествена. Много от хората излизат вече на новото ниво на Любовта, свойствено на новите вибрации на новото измерение. Самото понятие „ Любов ” се променя качествено в съзнанието на хората. Желанието и умението да обичаш става за човека от четвъртото измерение неотменима част на неговото съществуване на Земята.

6. Живей с радостта на другите хора !

Когато Аз създавах човека, всички негови Тънки тела и физическото, когато Аз създавах Природата за живота на човека, то Аз правех всичко това, за да може човекът да се чувства на Земята щастлив и радостен. За да може той да се радва на залеза и на изгрева на слънцето, за да се радва на пеенето на утринните и вечерни птици, за да се радва на лекия ветрец и прохладната вода. Но освен това, Аз се надявах, че човекът ще изпитва и друг тип радост – радостта когато неговият съсед живее по-добре. Аз знаех, че тази радост няма да се появи в човека веднага, тъй като процесът на израстване на Личността въобще не е елементарен. Всички хора на Земята вече дълъг период от време преминават много изпитания, свързани с раждането на качествено нова космическа личност. Настъпило е време, когато човекът може да излезе на това равнище на живот, за което Аз съм го и създал. Това време ще настъпи за всеки човек в този момент, когато той се научи да изпитва душевна радост, виждайки благополучието и щастието на другите хора. Падението на човешкото съзнание е започнало в този момент, когато у човека се е събудила и е започнала да расте завистта. Когато човекът се зарадва, виждайки този който живее по-добре от него, той ще стане пълноценен жител на новото хилядолетие. Радвайки се на радостта на другите хора, той ще увеличи своето състояние на благостно възприемане на живота, тоест ще подобри своя живот. Та нали живота е такъв, какъвто го приема човекът със своето Съзнание. И скоро това ще стане норма, тъй като той ще разбере, че неговият радостен живот, увеличен с радостта на живота на другия човек, става двойно по-радостен. Какво е това радост ? Радост – това е състояние на Духа, на Душата даваща на човека възможност да види истината за ставащите събития във цялата им сложност на проявлението им, да види всяка благодат, насочена към хората, да види проявлението на космическите закони. Когато човек започне да разбира, че колкото повече са радостни и щастливи хората по Земята, толкова по-добре ще бъде самата Планета – той леко, без завист ще наблюдава процеса за установяване на добри условия за живот на Земята за другите хора, а това на свой ред ще му помогне да има и своето комфортно радостно ниво на земен живот.

7. Обичай своето тяло – подарък от Бога !

Човекът представлява от само себе си триединство. Мога с пълна увереност да кажа, че той самият е проявена форма на Любов във физическия свят. И не само заради това, че Господ Бог го е създал с Любов, но и затова, че в него отчетливо е проявена самата тази Любов, като любовен троен съюз на Душата, Съзнанието и Тялото на човека – тази Свята троица, явена на света вече не от ръката на иконописеца в Духа, а привнесена в материалния свят от Бога. Без тези три съставящи на човешката монада, но дори и без една от тях, същество, което се нарича човек, не може да съществува.
В тази Свята троица – тялото обича своето Съзнание и Душа. Съзнанието – обича своето Тяло и Душа. Душата – обича своето Тяло и Съзнание. В това триединство ясно могат да се видят проявлението на Божествената Любов в материалното измерение. Важно е как се проявява тази Любов. Душата проявява своята Любов към своето Тяло и Съзнание чрез Подсъзнанието. Тя предава чрез него информация на Съзнанието – Съзнанието ( на нивото на интуицията, безсъзнателно) предава импулси на Физическото и Емоционалното тяло ! Човекът започва да усеща емоция на дискомфорт, нежелание да прави каквото и да е или да ходи където и да е. Ако той обърне внимание на това, то тогава няма да произтекат никакви неприятни събития. Ако импулсите отиват към физическото тяло, то човек може да усети желание или нежелание да хапне нещо, или да направи някакви действия по пречистване на своето тяло. На практика обаче, човекът живеещ на 3-то ниво на измерение почти никога не слуша своята душа. В Съзнанието на човека преобладава способност да възприема знанията и опита от физическия живот на човека, което е много важно за последващите въплъщения и за следващото поколение. Физическото тяло на човека е скачен съд за Душата и магнит, без който не може да съществува човешкото Съзнание. Човекът доста лекомислено се отнася към своя Божествен подарък – към своето физическо тяло. Не следи за неговата чистота. И именно поради това в него възникват заболявания. Физическото тяло страда от енергийни замърсявания.
Любовта на човека към своето физическо тяло трябва да се проявява с осъзнаването на неговите ( на тялото) проблеми. И в осъзнаването на полезността от пречистването на Физическото и Тънките тела, но освен това е необходимо да се създадат условия за живот във физическия свят, които да бъдат комфортни именно за вашето физическо тяло. Чист дом, чиста вода, чисти предмети, които са необходими за вашето физическо тяло. И разбира се, изпълнена с всичко необходимо за вашето тяло храна, която трябва да изглежда естетично, да бъде вкусна, но при това апетитът да бъде разумен, защото пресищането с храна води до същия такъв резултат, който дава преохлаждането, прегряването на тялото или пренапрежението – тоест води до лошо самочувствие. Разумното отношение към физическото тяло се явява осъзнато проявление на Божествената Любов на човека към подаръка от Бога.

8. Възприемай Природата като част от своята личност !

Природата, така както и тялото на човека, обича да се отнасят към нея опазвайки я. Господ е създал Природата дълго търпима към проявлението на жестокост от хората, но не и вечно търпима. Природата наистина проявява майчински качества към човечеството. Пои го, храни го, измива го и го облича. Но в същото това време, всяко физическо проявление има край. Има край и ресурса на Земята. Това не означава, че той още малко и ще свърши. На човечеството все още му е дадена възможност с помощта на ресурсите от третото измерение да излезе на нивото на четвърто, където много от нещата ще се променят, в това число и енергоносителите. И все пак, осъзнавайки, че Природата – това е част от него самия, човекът вече в Преходния период трябва да се научи и да възстановява нейната чистота и здраве, тъй като не може да има здраво тяло на човека в болната Природа. Дошло е време не само да се опазва природата, но и да се възвръщат нейната първична чистота и хармония.

9. Осъзнай своето единство с Бога !

Човек, встъпил в Новото време, в новото хилядолетие, възприема себе си като особа, живееща самостоятелно за изпълнение на определени жизнено необходими функции и удоволствия. Той нещичко знае за Бог или Вяра в Бога. Но и в единия и в другия случай Бог за него си сам за себе си. Няма го все още усещането за единство с Бога в едно цяло. Няма го все още сливането с Бога във физическия свят. Това състояние на разединение с Бога ще внесе дисхармония в живота на човека от четвъртото измерение. Не е достатъчно това, да се осъзнае, че Бог ти помага тогава, когато ти го молиш за нещо, необходимо е вече да се осъзнава, че ти и Бог сте едно единно цяло. Това не означава, че Бог ще дърпа човека за каишка като марионетка – това означава, че човекът възприел себе си с Бога като едно цяло ще има неговата сила и ще може да разделя водите на морето, така както го е направил Мойсей за своя народ, за да го спаси от преследвачите. Това единение не се проявява всеки ден на физическо ниво, а само в особени случаи. Важното е вътрешното осъзнаване за близостта на Бога. Според степента на увереност в реалността на това усещане и в зависимост от тази увереност ще се проявяват силата на връзката с Него в конкретните случаи от живота. Един ( единен) човек с Природата и с Бога. С Природата той ще се свърже с физическото си тяло, а с Бога – чрез своята душа.

10. Гледай на Света с очите на Бога, с очите на Истината – и ще опознаеш всички тайни на Света !

Човек - е физическо същество във физическия свят. На него му е трудно да види истинността на събитията, случващи се с него или събитията в обществото, в природата. За да може той да вижда повече, е необходимо да се повдигне по-високо Духом. Тоест да снеме пелената от своето Съзнание, да го пречисти от всякакви негативни постановки, да следи за чистотата на своите мисли и емоции. Чистото Съзнание осигурява чисто видение, чисто възприемане на жизнените ситуации. Ще даде възможност да се опознае света по-дълбоко с помощта на духовните знания. Ще развие нови чувства, откриващи единението с Мен. А Аз ще открия всички тайни, които се възприемат само от Съзнанието на човека. Ще започне верижна реакция. Новите знания ще дадат възможност за ново разкритие на човешката Личност. И отново тайните на света ще открият пред човека лицето си. Това ще доведе до нова витка в неговия жизнепоток и т. н. Когато дойде време и човекът е завършил своя етап от растежа си във физическо тяло, Спиралата на опознаването на тайните на Вселената ще си продължава и ще продължава… Този път няма край !

Аз съм Господ Бог и ви Благославям по този път !

07.08.06 г. © cosmobaza.ru

Светловы и Петрухина Источник: http://www.knigaveka.ru/ten-commandments 
http://otkrovenia.bg/2012/05/29/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82/ 

                                    image                                Вълшебство за добруване !    Да бъде Божията воля и мъдрост, както на Небето, така и на Земята ! Да се възцари навред Божията благодат и Любов ! Да се отвори съзнанието на хората за новите енергии и информации ! Да се разширят и освободят душите от полепналата мъка и чернилка !  Да се разтворят сърцата и да приемат Светлината и Любовта, които, които се изливат към нас ! Да достигне до всеки Озарение, Просветление, Прозрение ! Всеки да получи своето вдъхновение и удовлетворение ! Всеки да вземе своето благословение ! Всеки да намери новия си път към Бога и да участва в новата програма, да приеме новата религия на Единия Бог, да приеме Светлината и новите по-високи вибрации на Новото пространство ! Всички да се подготвят и успешно да преминат Квантовия преход ! Всеки един човек, всяка една същност да пребъде в следващото измерение и да бъде частичка от основата на шестата раса ! Всички хора да осъзнаят, че са нужни един на друг, и че радостта и успеха на всеки един трябва да бъде радост и успех за всички ! Един за всички, всички за един ! И нека светлите частички се търсят и намират, заради самите себе си, заради това , че са приели Бога в себе си, а не само в лоното на някой учител или гуру, в чиято сянка се крият ! Нека хората да създават тези съобщности, в които да намират за себе си радостта, щастието и Любовта, дори и в този дуален живот ! Всички да се преизпълнят със Светлина и да се установят в Любовта, радвайки се като деца ! " В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа !" Да бъде !  Обичам ви !


                        image

http://2012portal.blogspot.ca/2012_05_01_archive.html   неделя, 27 май 2012 РАЗПРОСТРАНЕТЕ ТОВА НАШИРОКО !   ЗАВРЪЩАНЕТО НА БОГИНЯТА 5 юни 2012    След големия успех на Деня за Световно Освобождение ( 5-6 май 2012 ) и дори още по-големия успех на Рестартирането на енергийната решетка на Земята на 20-21 май 2012, нашите усилия за освобождение на планетата продължават. Този път ще се срещнем на групи, големи или малки, индивидуално или по двойки, в точното време на Транзита на Венера на 5 юни.  Масово ще се обединим и ще визуализираме пристигането на енергията на Богинята, така че за пръв път от 5000 години ще имаме шанса да съ-творим нашата собствена духовна съдба в хармония и да заменим отживялото времето си общество на войни и конфликти с по-прогресивно общество на духовно разбирателство. Трябва да има 144 000 души, които да осъществят тази визуализация с фокусиране, за да се постигне желаният ефект. На 5/6 юни ще има Транзит на Венера - рядко космическо събитие, когато планетата Венера преминава пред слънчевия диск. Транзитът на Венера ще отбележи завършването на 8-годишен цикъл на Завръщането на Богинята, който започна с предишния транзит на Венера през 2004 г. Енергията на Богинята е чисто женска същност на любовта, която ще ни помогне да улесним процеса на освобождение на планетата. Както мъжките енергии на действието, така и женските енергии на възприемчивостта са необходими за успешното завършване на този процес. Отстраняването на всички тъмни същности ще е пряка последица от новопостигнатия баланс на женската и мъжката енергия на тази планета.     Всички ще направим тази визуализация едновременно, по време на Транзита на Венера, който е на 5 / 6 юни. Точните часове за различните времеви зони са:    15:30 HAST 5 юни (Хаваи) 17:30 AKDT 5 юни (Aляска) 18:30 PDT 5 юни (Лос Анжелис) 19:30 MDT 5 юни (Денвър) 20:30 CDT 5 юни (Хюстън) 21.30 EDT 5 юни (Ню Йорк) 22:30 BRT 5 юни (Рио де Жанейро)  2:30 BST 6 юни (Лондон) 3:30 CEST 6 юни (Париж) 3:30 SAST 6 юни (Южна Африка) 4:30 EEST 6 юни ( България ) 5:30 MSK 6 юни (Mосква) 7:00 IST 6 юни (Индия) 9:30 CST 6 юни (Пекин) 10:30 JST 6 юни (Toкио) 11:30 AEST 6 юни (Сидни)    Ако вашият град не е в списъка, можете да намерите точното време на транзита за вашия град тук:   http://transitofvenus.nl/wp/where-when/local-transit-times/    Инструкции: 1. Отпуснете ума и тялото си, като наблюдавате дишането си няколко минути. 2. Визуализирайте стълб от етерна синя Светлина, който се излъчва от Галактическото Централно Слънце и преминава през тялото ви към центъра на Земята. Поддържайте този стълб от светлина активен за няколко минути.    След това визуализирайте любящо женско присъствие във вид на красива Богиня, което се спуска от небето и влиза във вашето физическо тяло. Ако сте жена, това присъствие ще хармонизира жената във вас и ще ви направи по-любяща. Ако сте мъж, това присъствие ще ви направи по-балансиран във вашите действия. Останете известно време съединени с това присъствие. 3. Визуализирайте ново светло духовно бъдеще за човечеството, как мъжете и жените са в перфектно разбирателство, как нашето общество израства над необходимостта от войни и конфликти, как всички тъмни същности, физически и не-физически, са отстранени от нашата планета.  Визуализирайте как са излекувани всички рани на човечеството, как цялото човечество е вдъхновено и напътствано, като всеки има собствена връзка с Душата си и с Източника, в перфектен баланс със своите вътрешни мъжки и женски аспекти. Моля, направете тази визуализация според инструкциите и не я променяйте, защото иначе тя няма да има желания ефект. Повече информация за транзита на Венера:   http://www.transitofvenus.org/    За енергията на Богинята:   http://www.spiralgoddess.com/    Актуализации за Завръщането на Богинята:   http://2012portal.blogspot.com/  http://2012portal.blogspot.com/2012/05/make-this-viral-return-of-goddess-6-5.html?spref=fb

image
Категория: Изкуство
Прочетен: 8366 Коментари: 11 Гласове: 9
Последна промяна: 02.07.2013 15:30
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2935265
Постинги: 1238
Коментари: 995
Гласове: 3879
Архив
Календар
«  Юни, 2012  >>
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930