Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Който дава Светлина, никога не остава на тъмно!
Автор: delianaangel Категория: Изкуство
Прочетен: 2935311 Постинги: 1238 Коментари: 995
Постинги в блога от Януари, 2014 г.
23.01.2014 г.
"Мигове, разтегнати в столетия" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Целият човешки живот, а и не само човешкият, но и дори и самата Вечност – покоя на Вечното движение, може да бъде разложен/а на мигове, както отделни, така и исторически, които представляват калейдоскоп от събития, свързани във веригата от непрекъсната обективна реалност определяща бъдещето на Вселената!

2. Не е възможно да бъдат разделени тези мигове, тъй като изхождайки от това, че Малкото Е (СЪМ) в Голямото, така както и Голямото Е (СЪМ) в Малкото, всичко във Вечността е свързано по между си с причинно-следствена връзка! Независимо от това обаче, за хората може, а и е просто необходимо да разглеждат живота действително като калейдоскоп от мигове, които на Мое ниво се разглеждат като цяло, като един Велик миг на проява на човечеството в Плътния план!

3. Аз мисля, че всеки човек, ако той е честен, и най-вече, ако той е човек на ВЯРАТА, много лесно може да отдели съдбоносните мигове от своя живот, когато едно движение, един жест и даже една мисъл е можела да промени неговата съдба, при това да я промени не за един ден и не за един миг, а за много години, принуждавайки този човек много дълго да съжалява за тази постъпка, която се е оказала историческа за него!

4. Повярвайте, на хората им е дадено твърде много, но незнанието за ОТГОВОРНОСТТА за своя промисъл, и най-вече, неразбирането за това, че всяко човешко желание, тоест всеки мисълобраз, в съответствие с Правото на Свободна Воля, трябва да бъде изпълнен или реализиран, води до това, че лекомислието, тоест повтарям, БЕЗОТГОВОРНИЯ промисъл, прави на хората много лоша шега, често привеждайки Висшето СЪВЪРШЕНСТВО на Вселената (хората) на равнището на Съ-Знание на животно, за което няма в Душата му Бог и няма дори и желание да осъзнае, че той Е (СЪМ) част от Бога!

5. Повтарям: на хората много им е дадено, и най-важното, дадено им е Право на Свободна Воля – право, което притежава единствено Бог, и дори и Йерархията на Светлината – тази опора (този стълб) на СЪВЪРШЕНСТВОТО, който се е изградил на Небесата или на Олимп на Боговете – е ограничена в Правото си на Свободна Воля, тъй като да се ТВОРИ Е (СЪМ) приоритетно ПРАВО единствено на Творящото Начало на Началата!

6. Хората така и не разбраха (а днешното състояние на човечеството само потвърждава това) и дори нямат намерение да разберат, че те самите СА (СЪМ) Връх на СЪВЪРШЕНСТВОТО, че те СА (СЪМ) част от Великото СЪВЪРШЕНСТВО (Бога), и че частта на СЪВЪРШЕНСТВОТО не може да бъде по определение НЕСЪВЪРШЕНСТВО, затова и сътвореното от Самия ПървоТворец – от Творящото Начало на Началата – Е (СЪМ) също Творящо Начало на Началата на своето ниво, на микронивото в границите (в мащаба) на Вселената!

7. И вашите (на хората) мигове, определящи смисъла и посоката на човешкия живот, в мащабите на Вселената са миг, по никакъв начин не отразяващ се на еволюцията на Цялото, на еволюцията на Великото Космическо Пространство, а се отразяват, и се отразяват разбира се, съдбоносно на пътя на хората – на пътя на частиците, фрактално и информационно подобни на Бога!

8. За Мен, сътворил вас, Ми е много важен не животът на отделната Същност (макар че без отделната Същност няма как да има и Колективно Съ-Знание), а Единението на Същностите в Дух, тъй като ТО и само ТО Е (СЪМ) предтеча на формирането на Колективното ЦЯЛО, и тогава обединените Божествени енергии (информации) от всяка отделна Същност ще създадат ЕДИНЕН и много мощен КЛЪСТЕР, който на свой ред формира творящ ЕГРЕГОР!

9. Едва тогава всички мигове на приемане на решения трябва да бъдат строго, повярвайте много строго проверени и съгласувани, тъй като ако ИМА Порядък, то тогава няма Хаос, а това означава, че концентрацията на енергия на вашето ЕДИННО ПОСЛАНИЕ в този момент, в този миг, може да достига до равнището на Творящото Начало на Началата, тоест, този исторически миг може да промени дори Божественото Пространство!

10. Когато ИМА предпоставки, и най-вече, ИМА осъзнаване на необходимостта от Духовно ЕДИНЕНИЕ, тогава наистина се формира миг, исторически миг, за който може да се каже че е разтегнат на векове, тъй като единствено такъв миг определя Бъдещето на човечеството за поредните 26000 години! Това може да се стори за някого утопия, но това ще бъде единствено утопия за човека на НЕВЕРИЕТО, промисълът на който не е съгласуван с Моя ПРОМИСЪЛ, ПРОМИСЪЛЪТ на Отеца Абсолют, затова и миговете на този човек за Мен вече не са интересни!

11. Аз ви казвам всичко това, за да може вие да разберете (Аз се обръщам към участниците в Движението, и по-точно, към Хиперборейците), че днес миговете на хората придобиват истинно историческо звучене, дори и поради това, че Великото ВЕЧЕ на Завръщането на Олимп на Боговете ще стане последният миг на Истината, и когато вие ЕДИНОДУШНО в един миг на Духовно ПРОЗРЕНИЕ произнесете „ДА”, то този миг ще се отзове с Велико Ехо на Новата епоха, епохата на Шестата раса – расата на хората-Богове!

12. За много кратко време, Аз бих казал, за немислимо кратко за хората време, вие, Хиперборейците, преминахте ДВА велики мига, когато в един миг вие решихте да ИМА Движение, и когато решихте да ИМА Божествена монархия или Пространство от Висш порядък!

13. В един миг вие направихте това, което никой от хората дори и не се е опитал да направи! Вие възпроизведохте или СЪТВОРИХТЕ в един миг себе си като фрактална част на Висше СЪВЪРШЕНСТВО, и това ваше решение (повтарям: мигновено решение) предопредели не само вашето Бъдеще, но и БЪДЕЩЕТО НА НЕБЕСАТА, спирайки набелязващото се разделяне на Небесата, и възстановило в един миг Великата НЕУТРАЛНОСТ, даваща ви ПРАВО да бъдете хора-Богове!

14. В този миг вие показахте и на себе си и на Нас, на Небесата, че миговете могат наистина не само да променят Божественото Пространство, те могат да се отзоват и на Бъдещето, и в съответния случай вашият миг се отзова на съвършено Ново времеизчисление за поредните 26000 години и формирането на Нова раса в СъТворчество със Самия Отец Абсолют определящ или творящ Нови светове и Вселени!

15. Повярвайте, от отделните мигове е изтъкан Светът и днес вашите мигове – миговете на тези, които възстановиха НЕУТРАЛНОСТТА на Небесата – са много важни, тъй като вие сте изключително близко до източниците на вашето Бъдеще, затова днес, сега, вие просто нямате право на грешка, тъй като потвърждавайки с Двете свои исторически крачки (мигове) на Първия Велик Събор и на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата своя Божествен произход, вие показахте на себе си и на Нас (на Йерархията на Светлината), че вие СТЕ (СЪМ) (вас ви има) и че вие СТЕ (СЪМ) хора-Богове, носещи в себе си СЪВЪРШЕНСТВОТО на Бог без право на грешка!

16. Повтарям, хората-Богове не могат да правят грешки по определение, и затова този, който е дал Клетва на Бога в Моето Движение и който е приел Присяга на Воин на Светлината, е длъжен вътре в себе си, в своето вътрешно Аз, да сътвори СЪВЪРШЕНСТВО, което определя или формира външно СЪВЪРШЕНСТВО!

17. В Моето Движение, така както и в прообраза на бъдещата Божествена Монархия, няма място за грешки, за Хаос и разбира се, за Духовно блудство, тъй като в противен случай всички исторически мигове на Вечната еволюция могат изведнъж да се окажат мигове на Духовен регрес, и така както Аз ви казах в Заповедите: „ако няма Духовно ЕДИНЕНИЕ, то тогава няма смисъл и от Движение” !

18. Аз ви предадох Заповедите за участника в Моето Движение – Движението на Бъдещето, които предполагат, че в Движението не може да има и намек за миг на Хаос и миг на Духовно разлагане, защото в Бога и в хората-Богове няма и не може да има напразна загуба на време (на информация), тъй като всеки миг се определя и е подчинен на Канона на целесъобразността, тоест, всеки миг Е (СЪМ) крачка напред към върха на СЪВЪРШЕНСТВОТО на Отец Абсолют!

19. Повтарям, не може да има напразна загуба на време, всеки миг на тези хора, които е избрал Сам Бог Е (СЪМ) миг на ТВОРЧЕСТВО, Е (СЪМ) миг на постоянна еволюция (САМОусъвършенстване), от които се състои Божествената Вечност – покоя на Вечното движение!

20. За Мен категория време няма, времето Е (СЪМ) също променлива величина, но дори и на вас по време на етапа на преход в Новото Пространство ви е предоставено ПРАВОТО ДА ТВОРИТЕ ВРЕМЕ, тъй като времето за вас Е (СЪМ) мигове, и тези мигове, този промисъл ще се разтегне във векове!

21. Научете се да цените времето! На вас в Моето Пространство ви е дадено ПРАВО да разберете, че ВРЕМЕТО Е (СЪМ) МИГ, Е (СЪМ) миг определящ „ДО” и „СЛЕД ТОВА”, и Е (СЪМ) миг от живота „между миналото и бъдещето”, и за този миг днес ОТГОВОРНОСТ носите вие, Моето Движение! И ако няма ВЗАИМНО РАЗБИРАНЕ, то тогава и няма Движение, то тогава няма и бъдеще за Петата раса!

22. Аз многократно ви говоря, че вие спасихте човечеството от самоунищожение и днес в някои от вас се е появила еуфория от направеното, а на други им се е сторило, че миговете разтегнати за столетия вече им принадлежат на тях! Затова искам да кажа на всички участници в Движението, че миговете на СъТворчество на хората с Бога сега принадлежат единствено на Мен (и това беше Свободно и Доброволно решение на хората на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата), затова миговете на СъТворчество Аз ги приветствам, но в тях трябва да бъдат изключени миговете на Духовно Блудство, така както и трябва да бъдат изключени и хората, на които им се е сторило, че те са вече Духовни учители!

23. Духовните учители Аз Сам ги назначавам, тъй като Духовен учител, който знае „ КАК” Е (СЪМ) човек-Бог, признат от Мен, тъй като Аз нося ОТГОВОРНОСТ не само за Движението, но и за формирането на Новата цивилизация на хора-Богове, способни да съгласуват с Мен всички исторически мигове на тяхното възнесение на Олимп на Боговете!

24. Моля ви вас, участниците в Движението, да съпоставите своя промисъл с промисъла на хора-Богове и тогава миговете на Духовно Единство ще станат наистина исторически, и исторически не само за хората, но и за Цялата Йерархия на Светлината!

25. Запомнете: на всички хора им е дадено Право на Свободна Воля и такова право, освен вас, повтарям, притежавам само Аз, Творящото Начало на Началата! Затова и го използвайте така, че всеки ваш миг в Плътния план да става исторически, тъй като историята на Бъдещото човечество, сега вече зависи от вас, от вашия ЕДИНЕН промисъл на хора-Богове!

26. За вас днес няма никакви други алтернативи, тъй като вие вече ТВОРИТЕ исторически мигове! Отчитайки вече приеманата от вас ОТГОВОРНОСТ, те СА (СЪМ) същите тези мигове, които ще бъдат разтегнати в столетия, и вие сте длъжни за последен път да потвърдите това на Великото ВЕЧЕ на Завръщането! Вие сте длъжни да потвърдите със своето решение, че Бъдещето на човечеството се състои от мигове на добре претеглени решения, от мигове на добре претеглен промисъл от частиците на Творящото Начало на Началата!

Отец Абсолют.  
  
http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1244
http://www.otkroveniya.info/tolk4/t4-23.01.14.html
                                                             
image             

Празник на Духа !

"Всяка 30-та дата на календара нека да напомня на хората, че единствено ВЯРАТА и единствено ЛЮБОВТА са успели да спасят цивилизацията и да дадат нова витка на еволюцията на Съ-Знанието, повдигайки го до нивото на човек-Бог !
 Аз ви предлагам в тези дни да се формират Послания за ВЯРА и ЛЮБОВ, които да звучат по следния начин:

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, МОЛЯ ТЕ ДА ПРИЕМЕШ С БЛАГОДАРНОСТ МОЯТА ЛЮБОВ ЗА ТВОЯТА ПОДКРЕПА В ТЕЗИ ИЗПИТАНИЯ, КОИТО Е ТРЯБВАЛО ДА ПРЕМИНЕ МОЯ НАРОД И ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО ПО ПЪТЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИСТИННАТА ВЯРА И ФОРМИРАНЕ СЪЗНАНИЕТО НА СЪТВОРЕЦ !

НИЕ НЯМАМЕ ДРУГИ БОГОВЕ ОСВЕН ТВОРЯЩОТО НАЧАЛО НА НАЧАЛАТА, И НЯМАМЕ НИКАКВИ СЪМНЕНИЯ В ТОВА, ЧЕ ЕДИНСТВЕНО ИСТИННАТА ВЯРА И ПЪРВОЛЮБОВТА СА ОСНОВА НА МИРОЗДАНИЕТО И СА ОСНОВА НА БОГОТВОРЧЕСТВОТО, ЗАЛОЖЕНИ ОТ ТЕБ В НАШИЯ НАРОД !

КАТО ТВОЙ ПРОЯВЕН ПЛАН, КАТО БОГО-ЧОВЕЦИ, НИЕ ЩЕ НОСИМ ВЕЧНО ЛЮБОВ И САМО ЛЮБОВ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ВЕЛИКИЯ КОСМОС, СЪЕДИНЯВАЙКИ СВОЯ ПРОМИСЪЛ С ТВОЯ !

ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ !
АМИН !

В 9 часа българско време !

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1056
http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-01.10.12.html


image
Категория: Изкуство
Прочетен: 1430 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 27.01.2014 17:44
Коалиционен съвет "Годината на възнесението"

    ВОДЕЩ: Днес имаме открита връзка с представители на Коалиционния съвет. Даваме думата на Силите:
   КОМЕНТАТОР: Аз съм Марина Морея и моля всички да се настроите на вълна за връзка с Коалиционния съвет. Моля да опазвате спокойствието, да се обърнете към своите Висши Аспекти, към своите Учители с молбата, този контакт да е добър за вас - енергията и информацията му да са само за благото ви. Обръщам се към присъстващите да установим дружелюбна и спокойна атмосфера за общуване. Давам думата на представителите на галактическия съвет, първи ще се изкажат представителите на цивилизацията Сириус.
   Цивилизация Сириус:
   - Поздравяваме ви от името на цивилизацията Сириус като нейни представители. Но днес няма да говорим от нейно име, а като равноправни членове на Коалиционния съвет, който сега е в готовност да очертае годината на Възнесението, а също и да отговори на някои ваши въпроси.
   И така, какво означава година на Възнесението, какво я отличава от обичайните. Ако я интерпретираме квантово или събитийно, тя е само начало на Възнесението (ние го наричаме другояче), началото на велики трансформации, година на преобразуване и придобиване на нови възможности, което не означава, че замисленото трябва да се реализира само в рамките на тази година.
   И така, първото, което искаме да ви кажем и да насочим вниманието ви е, че планетата Земя вече практически е приключила този етап и е преминала в ново състояние и нови възможности. Планетата вече е била в такива състояния, но всяко преминаване добавя нови промени. И промените, които Гайя е преминала в уплътнените светове и събитийности, случващи се в пространството й и променящи енергетиката на околното пространство, го изолират от външния свят и той вече не е така достъпен като в предишните периоди на Гайя. На Земята има такава поговорка: "За двама небити, дават един бит". В този смисъл Гайя сега е дотолкова опитна, че не само може да дава пример на младите планети, но и да бъде своего рода учител за тези, които искат да преминал или повторят аналогично пътя от тъмната плътност към по-светлите и разредени плътности на по-големите възможности. Като планетарна система Гайя придоби достатъчно големи възможности по времето, когато човечеството върху нея не е притежавало такива.
   Въпреки това, решението на самата душа на Гайя беше да премине път, който максимално би съответствал на пътя, който преминава човечеството. Тя също е изпитвала болка, също е изпитала възможността за общуване или прекалено ограничено общуване с Висшите си Аспекти (тъй като душата на Гайя, също има своите висши аспекти), тя беше толкова откъсната от своето звездно семейство, както вие сте били откъснати. Тя премина пътя на война, тя наблюдаваше тези войни и след тях взимаше участие чрез трансформиране на деформираното от войните свое поле. Но тази история за вас, представителите на цивилизациите, не е известна - нещо повече, тя е изпитвала и изпитва значително отчуждение от най-любимите й същества, които живеят върху нея заедно с хората. Защото не всички усещате тази съществуваща роднинска взаимовръзка. По същия начин и в своето си човешко общество не усещате тази роднинска взаимовръзка между вас индивидуалните представители на цивилизацията. Не се усещате като общност и Гайя премина през този път, без да усеща взаимност и общност. Тя винаги е знаела, че вие и тя сте единни, и че няма друг път освен съвместното преминаване на пътищата на съвместната трансформация, съвместната болка и щастие. Гайя винаги е имала достатъчно големи възможности и сега настъпи времето, в което тя не може да се сдържа и започна да проявява преобразованията, предначертани в инкарнационния й път (тя също има свой инкарнационен път) Преобразованията започнаха да се проявяват и виждате това много добре и го чувствате, а тези, които не го чувстват, молим просто да обръщат внимание върху случващото се, да бъдат внимателни, по-цялостни и да разглеждат цялата картина в съвкупност.
   Виждате промените в климатичните условия, всевъзможните изменения в енергийното състояние на Гайя. По различни канали ви се предаваше за измененията на енергийните точки на планетата, за промяната на чакралната й система. Някои от вас проведоха различна работа в енергийните й точки като се настроиха именно с нейните промени, за да се предадат тези промени на хората и да изминат синхронно пътя на възнесението, разширението и трансформацията. При тези промени се сменя и физическия облик на Гайя и дори скептиците не могат да засенчат факта и да си затворят очите за промените, настъпили в пространството около тях.
   Да, Гайя се променя и то според плана - връща се към себе си, към тази цветуща, многолика и многостранна, много щастлива планета. Винаги сте си знаели със сърцето си, че е прекрасна и без да сте я виждали от космоса и винаги ще си спомняте възможностите, предоставени ви от Душата на тази планета.
   Гайя вече премина четвъртината от пътя на планираното преобразуване и движенията й занапред ще бъдат все по-силни, тези движения за трансформация ще се забързат. Моля ви, да не се страхувате от тези промени, защото страхът ще пречи на Гайя. Често задавате въпроса, как бихте могли да помогнете на планетата и винаги ви е казвано, да й изпращате любовта си, но за да не й пречите е важно е и да не се страхувате, защото същият път ще преминете и вие. Тези, които не избраха пътя на съвместната трансформация в точно определено време, ще преминат предварително планираното. Някои си избраха да преминат само част от трансформациите и това също е закономерно, защото Душите, въплътили се в това време, вече са имали опит във възнесението. Душата сама избира, какъв опит иска да получи, и когато го получи, пак сама избира дали да остане и да бъде наблюдател на възнесението на Гайя, или да напусне тази планета, или пък да промени плана си и премине през по-дълбока трансформация и до окончателното възнесение.
   Възнесението с тялото, според плана на Твореца, което Гайя принципно може да премине на скок, е разтегнат във времето, но не линейното, доколкото е възможно. Вече сте в период, в който разтеглянето е нецелесъобразно и виждате, че от тази година трансформациите са мощни и ние като Галактически съвет и цивилизации, помагащи ви в това, правим всичко възможно да се избегнат глобалните катастрофи и непланирана смърт/напускания. През тази година имаше няколко такива случаи и сигурно сте забелязали, че дори много силните земетресения във физическото тяло на Гайя и климатичните промени, нужни за трансформацията й, дадоха минимален брой жертви и то предимно хора, чиято Душа е избрала да напусне в този момент и в случая няма значение дали ще се случи вследствие земетресението или докато спят в леглото. Душите са имали договор и той е приключен. Пътят на трансформацията на Гайя беше планиран да е без изблици на страх и ние от галактическия съвет и цивилизацията влагахме енергия, за да променяме, когато се налага пространството или задържаме части от него, в някои случаи се налагаше дори да променяме линейността на времето. Това беше направено не само със земетресенията, наводненията, но и с непредвидените политически вълнения и сами разбирате, че с ненамесата на някои страни във военните действия, огънят беше потушен или премахнат в самото му начало. Налагаше се да се поддържа за известно време егрегора на войната в специален и ограничен режим, но това беше един вид санитарна мярка. Защото изборът да се води война, не може да се разглежда като избор на свободната воля. Земята минава на друго ниво и нисковибрационните изригвания от такъв мащаб, биха нанесли вреда не само на целия инкарнационен път на Земята, но и биха наложили да се приложи съвсем друг сценарий за самата Гайя, а не за човечеството, защото то изразходва излишно енергия не за личната си трансформация, а за потушаване на военните огнища и включване в егрегора на войната. Беше направено също и поради факта, че много същества приближават планетата ви и поради изтънялата вече завеса, тези с ниско ниво на духовност и светлина, имаха намерение да се включат в общия егрегор на възнесението по особен начин. За тях това би бил опит, но техният опит към момента е абсолютно ненужен на планетата и на човечеството. Такива привнасяния на енергии в момента е много трудно да се проследяват, поради което се анулират, защото всяко вмешателство е с пряк и обратен ефект. Затова дори помощта от такива цивилизации да носеше пряко връщане на енергия, то не беше предвидено и беше премахнато от линейната ви история. Ние като Коалиционен съвет положихме всички усилия да локализираме огнищата и премахнем егрегора на войната, дори нещо повече, предвидени за премахване са и егрегора на алкохолизма, на наркоманията, на насилието, който всъщност се оказа най-тежкият. Защото във всеки от вас, въплъщавал се тук, е останала паметта за насилието, поради което избирахте или ролята на насилник, или на жертви насилието. Насилие в смисъл на унижаване или ограничаване на другия в нещо. Затова във всеки от вас на физическо ниво, съществуват такива блокажи и при трансформацията те изгарят като насилват здравето ви, което частично обяснява неразположенията и трансформациите, през които преминавате. Не осъждайте себе си, защото през въплъщенията си сте играли и едната и другата роля и към момента ви е трудно да определите дали се изгаря ролята на жертва или на позволяващия другия да бъде жертва. Това не е от значение, важното е да разбирате, че с това трябва да се приключи и ние мислим, че през 2014 г. към средата на юли егрегорите ще бъдат с 40 % по-малко, както към сегашния момент егрегора на алкохолизма е намален с повече от 35 % и това намаление ще продължава. Различните цивилизации ви помагат за това, но над егрегорите на алкохолизма или наркоманията, се налага да работят не само знаменитите енергийни цивилизации, но и цивилизациите-лечители, защото нанесената на ДНК-то ви вреда е достатъчно голяма и тя трябва да се поправи и възстанови и то така, че на самото действие да не се предава излишна енергия и значимост, в противен случай ще бъде пренесена във Вселената и ще се развие на друго място с още по-непредсказуеми резултати. Трябва да разбирате това, за да поемете лична отговорност и с наша помощ да продължите напред.
   Относно вас - преминахте през някакви трансформации и към възнесението, но това не означава, че сте се възнесли физически в някакви светове и планетата ви запустява. Подаваше ви се енергия за трансформация, която ви приближаваше към по-светлото и към вълните на възможностите, които или приемахте, или към момента ви бяха ненужни, или не ги забелязвахте. Неприемането и незабелязването не означава, че сте лоши, а че Душата ви или вашата Монада вече са имали подобен опит или такъв не се е предвиждал в плана ви, поради спецификата на вълните. Затова обръщайте внимание на състоянието си - ако не чувствате нищо и не сте съпричастни с тази вълна, значи това не ви е нужно, не сте включени в нея, но нито изоставате, нито напредвате, просто имате собствен темп.
   Вече се случиха трансформации със физическите ви органи, но в началото на годината това повече приличаше на натрупване някаква енергия в органите ви, за да може след септемврийските вълни тя да проработи на физическо ниво. Тоест, преобразуването на физическото ви тяло започна с преобразуване на жлезите и вътрешните органи и с преобразуване потока на енергията във вас. Много от вас не преминаха докрай този път и чувстват дълбока умора и болезненост. Това се налага, за да имате достатъчно време, за да изчистите енергийно промените от различните си инкарнации, които са допринесли с нещо, но вече не са ви нужни. Нужно ви е един вид зануляване, за да протекат леко трансформациите. А за зануляването трябва да се отнеме част от енергиите на човека, което е и причината някои от вас да се чувстват без сила. Но когато този процес приключи, ще се почувствате по-силни енергийно, по-здрави и ще разцъфнете след като преминете този етап. Енергийно това е тежко и трудно, но това е пътят, който избралите бавната трансформация минават и ще минават още 14-15 години.
   Някои от вас са избрали бърза трансформация, но те са твърде малко, за да избере и човечеството такъв път, и са предимно души нееднократно преминали през етапите на бавната трансформация в други измерения и други планети, поради което сега са избрали моменталната трансформация. Тя е тежка за организма и са нужни малки нива за преживяване до моменталната трансформация. Това отнема не повече от месец или два. Като цяло всички вървите по пътя на бавната трансформация и системите в организма ви ще бъдат обновени най-напред. Това са кръвта, лимфата, кожата. Най-напред ще се обновят кожата и косата ви. Това ще се забелязва физически, понеже обичате да сравнявате видяното в огледалото.
   Много по-лесно ще усетите промяната в способностите си - ясновиждане, ясночуване, ясноразбиране, макар и винаги да сте ги притежавали, както ги притежава и Гайя но изкуствено са затворени от други действащи лица в настоящата ви инкарнация. Затова е много по-лесно и бързо просто да се отворят, защото няма нужда да се променят или създават. Сега те се разкриват достатъчно добре в такъв обем и темп, които радват всички, особено създателите на физическите ви тела и особено учителите ви и Висшите ви Аспекти. А се развиват добре, защото вече чувате своето Висше АЗ, но само чувате, без да осъзнавате. Вече 60 % от населението чуват, но си мислят, че това са собствените им мисли и ви трябва много кратко време, за да осъзнаете ясночуването и връзката си с Висшите си Аспекти, и вече не просто ще чувате и осъзнавате, но и ще действате спрямо осъзнатото. Тоест това ще се случи достатъчно бързо и според нас до края на 17-тата година ще стане пълното включване към Висшите си Аспекти и установяване на връзка с висшите светове, които се грижат за всеки човек, въплътен на Земята. Няма човек на Земята, който да не се пази и води от Учителската Система, световете на Светия Дух и такова водачество предвижда развитие и осветляване.
   Темповете на сегашното ви развитие изпреварват физическото ви тяло и това води до дискомфорт, но това ще отмине при преминаването и свършването на седемте вълни, които ще приключат до август 2014 г. Малко преди това, през юли, ще се направи замерване, за да се коригират някои движения на вълните и основно ще бъдат насочени върху промяна на физическото тяло. Всичко е предвидено и при неочаквана промяна в темпа, ще направим замерване в края на март и началото на април 2014 г. Според прогнозите ни, през новата година Гайя ще продължи промяната във физическото си тяло и ефирните си тела и ясновиждащите и яснознаещите от вас ще имат достъп до други светове, които съществуват на Гайя и са били закрити за вашето виждане и само на сън сте ги посещавали. Завесата в Гайя изтънява и за вас идват удивителни времена, когато ще установите, че като в приказките можете да преминавате от един свят в друг. Това ще се случва паралелно, заедно с промените във физическите тела и осъзнатостта ви, защото в противен случай бързото отваряне на тези възможности ще е пагубно за човечеството, тъй като е прекалено голяма разликата и е голям енергийния дисбаланс между различните слоеве на човечеството. Сега разликите в осъзнатостта са много големи. Но като представители на Галактическия съвет ви казваме, че се прави всичко възможно и се работи със всеки от вас, за да се смекчи и премахне дисбаланса и съответно се прояви с други качества, за да е по-лесно за човечеството. Но не можем просто така да премахнем някого или да привлечем съществата на светлината, които все още не са си спомнили, че са такива, защото сте избрали пътя за запазване на индивидуалните си качества, запазване на историята си, избрали сте неправилното възнесение, а не скокообразното. Трябва да разбирате и осъзнавате това и действията си, а също и действията на помагащите ви сили от гледна точка на това доколко са съобразени с общото благо на човечеството и за всички нас, взети заедно, а не само за един представител. Оценявайте всички ваши действия спрямо това, доколко са полезни за всички останали и за вас, като развиващи се в светлината същества, натрупващи своята енергия и своята осъзнатост и разширяващи Душата си.
   Приключих своята част и предоставям думата на енергийната цивилизация.
   Енергийната цивилизация
   - Представители сме на цивилизация, намираща се извън пределите на вселената ви и затова нашето име е непреводимо за човешкия ви език. Но можете да видите спектъра ни, който е с виолетово-син пламък. Ние сме цивилизация от осмо, девето и единадесето ниво. Отскоро сме в Галактическия съвет и ни е поставена задачата да променим полето и съотношението между енергийните пластове на Земята, които възприемате като минало, настояще и бъдеще, за да изчистим слоевете от енергийната матрица. Ще създадем хомогенна смес от тях, за да може съзнанието и енергийната ви същност да възприема всичко случващо се наоколо едновременно. Чрез яснознанието миналото, настоящето и бъдещето ще приемате като "тук и сега" Но за това е нужно да направим известни трансформации в енергийните полета на Земята и на човечеството. В енергийните полета на Земята ще става като всевъзможни годишни изменения, по-изразени на местата с установени подобни разделения.
   Тъй като Земята беше в много плътно състояние, закотвянето на енергиите там ще промени пластовете история на физическите места и сега ще ги виждате от изцяло друга гледна точка. Това е информационната подкрепа на промените, за да може съзнанието на човека повече да се крепи на определени неща, а да може да се променя.
   В човека ще има физически промени, енергетиката му ще стане по-лека и няма да носи тежката торба на усещанията от миналото, защото по наши наблюдения, рядко някой от вас си спомня миговете на щастие и радост, повечето си спомнят неприятностите. А за да ни помогнете, можете да промените мисленето си и да започнете да си спомняте само хубавото. Но не го правете изкуствено, а енергийно - с дълбоко записване на доброто, тоест, с проникващата наслада от усещането на момента - тук и сега. Направете насладата от общуването с някой или от определена храна базова. Така със всяка изминала минута в днешния ден ще натрупате щастие и лекота. Точно затова сме тук, заедно с познатия ви Сен Жермен от Учителския съвет, за да могат неговите и нашите енергии да спомогнат за преобразуването на полетата и мисъл-формите ви, за физическа промяна на живота ви.
   Това е, което имаме да ви кажем и ще отговаряме на всякакви въпроси.
   ВОДЕЩ: Благодарим на представителите на Коалиционния съвет, на Сириус и енергийната цивилизация за информацията. Първият ни въпрос е, какви промени от първоначалния сценарий на прехода се случиха за година, и какви се планират според резултатите до момента?
   СИЛИТЕ: Действително има промени. Сблъскахме се с това, че дори и при подаването на голямо количество енергия , инертността в повечето от съставящите действителността на планетата фактори, пак беше по-голяма от очакваното. По-трудното е, че инертността включва и енергийната инертност, което е ново за нас. Още повече, че изначалното поле на Земята е достатъчно текущо и лесно се поддава на трансформации, но инертността е свързана с опита на цивилизации от няколко периода, който твърдо се е отпечатал върху енергийния ви план. И когато започнахме да ви подаваме висока енергия от различните светове, започнахме с подаването импулсите на Абсолюта - чистите енергии, но натрупания негативен опит и изживените от вас ограничения, започнаха два се активират като опит от сякаш скоро минали събития, въпреки че останаха събитията от времената на Атлантида и Пангея. Това се отрази във вашия свят по неочакван за нас начин, което налагаше отново да ви подаваме енергия за прочистване. По тази причина трябваше да изведем част от въплътилите се в тези периоди хора, от състоянието на връзка със спомнянията и от полето, в което са били по време на инкарнациите си. В този момент подавахме трансформиращи енергии, за да стане енергийното им поле текущо. Това бе неочаквано за нас, но беше интересно и натрупахме нов опит, но все пак леко се отклонихме от първоначалния план, според който трябваше да има 4 вълни на възнесение в тази година, а след тях в петата трябваше да се разкрият всичките ви способности - ясновиждане, ясночуване, яснознание. Знание за инкарнациите, за световете. Трудното за нас беше, че внасянето на нова информация предизвикваше страх, но след анализа разбрахме, че този страх е следствие на енергийните и физическите ви спомняния. Наложи се едновременно с възможностите за трансформиране на Гайя да прочистим физическите ви тела и енергийните ви спомняния, пречещи ви да преминете тези вълни. Затова се получи изоставане в трансформирането на политическите общества и икономическите егрегори, като вторични категории, въпреки че вие ги възприемате с голям трепет и внимание, но енергийно това е вторично и се трансформира по-лесно.
   Сблъскахме се и с това, че при вас трансформирането на физическите ви тела протича много по-бавно и трудно, отколкото на други планети с подобен опит. Но техните особености липсват при вас и повече от 60 % от населението беше готово за тази трансформации - при вас процентът е много по-малък, което отне много усилия, и дори се снижи през януари, но вече е стабилизиран и дори се увеличава, т.е. тенденциите за нарастване до готовност за трансформация. Поради това трябваше и плавно да преминем през климатичните промени, но вече смятаме, че тази плавност не носи нужния коефициент на взаимодействие с вашата осъзнатост и възприемането ви за света. Затова спряхме да задържаме поривите на Гайя и тя вече върви по-бързо по пътя си. Това също доведе до промени, защото Гайя има задължения пред другите цивилизации и трябва да ги изпълнява. Така се получи, че изоставате в политическите, икономическите промени, та се наложи да поканим в Коалиционния съвет сили с опит в такива енергийни блокажи. Понеже представителите на тези цивилизации преди не са се взаимодействали със Земята, това им отне известно време за сработване. Възможно е първоначалните ни стъпки да не са били толкова удачни, но въпреки това ни дадоха нужния опит за взаимодействие в това направление. Сега вече имаме общо разбиране за пътя и направлението. Като цяло се постигна голяма промяна, беше ясно изказана целта - или смяна на програмата на възнесението или отмяна програмата за разширяване нивото на съзнанието. Ясно е, че Земята и въплътената на нея цивилизация ще се развият чрез разширяване и това ще бъде постигнато независимо от междинните резултати.
   ВОДЕЩ: Благодаря за отговора. Следващият ни въпрос е - какви промени се случиха в сценария след историческия ход на събитията през 2013-та?
   СИЛИТЕ: Картата на света през 2013-та година трябваше за изглежда по друг начин, но смятаме, че засега това е нецелесъобразно, защото енергийно страните, които трябваше да се обединят, се оказаха различни парчета, от които е невъзможно да се обединят в цяло, без промяна в политическия строй на тези държави. Това беше задържано, а трябваше да се обединят държави в Северна Африка, от бившия Съветски съюз и на по-висша основа, трябваше да се разпаднат обединения в Европа. Но поради посочените причини, това не се случи, тъй като е нецелесъобразно при струпалите се в момента условия. В бъдеще ще направим възможното границите между държавите, да са подобни на тези между енергийните полета.
   ВОДЕЩ: Благодаря. Следващият въпрос - ще се разделят ли пространствата на възприемане, според разширеното съзнание, и ако да, то кога?
   СИЛИТЕ: Те вече са разделени и тези, които чувстват пространството на възприемането, вече го усещат. Това се случва за готовите вибрационно и осъзнато да разбират, но задължително проверяваме нивото на осъзнатост, за да не предизвика определен коефициент страх от видяното. Работим по метода на бавното влизане с първоначално изцяло подготвяме понятийния ви апарат и постепенно физическо взаимодействие. Така се настройва хипофизата ви и аналитичните центрове, след това през съня ви се представят тези пространства, което оставя следи в паметта ви и вече можете в разширен вариант да се срещнете с тези промени. Тези, които ги виждат, ги виждат бавно - първоначално с проблясъци, след това разширено, но са подготвени тези виждания да не предизвикат страх и да се нарушава общата структура, тъй като дадените от Гайя и фините пространства и възможности са чувствителни на енергийните излишъци от различните емоционални тълкувания. Тоест прекалено голямата радост или прекалено големите емоции, предизвикват изкривявания. Може като децата в подобни ситуации, да не почувствате, че чрез емоциите си разрушавате пространството, в което попадате и то ще стане некомфортно за вас. Затова е необходимо първо да се подготвите чрез осъзнаване и свеждане на информация. Но в същото време, такива пространства на възможности вече съществуват и достатъчно много хора виждат, чувстват и знаят тези пространства, затова се подгответе и ще видите, че нищо невъзможно няма.
   ВОДЕЩ: Благодаря. Какви ще са промените в осъзнаването на развиващия се човек в близко време и след приключването на прехода?
   СИЛИТЕ: На първо време ще се разширят аналитичните ви възможности. Ще осъзнавате всяко събитие от различни гледни точки при изключен от аналитичния емоционален апарат. Първоначално, през анализа ще разширявате съзнанието, т.е. ще бъдат активизирани шестата, седмата и осмата ви чакри, като осмата ще присъединявате без взаимодействие със сърдечната, след което и тя ще бъде включена енергийно. Когато това се случи, фактически се случва възнесението ви, защото едновременно ще осъзнавате, чувствате и приемате. Това е същността на възнесението на човешкото съзнание, дух и тяло на по-друго, устойчиво и разширено ниво.
   Ще има разлика и в паметните знаци. Сега сякаш нямате свободна памет и много неща не помните. Прави се, за да се разкъса връзката между емоционалния и аналитичен апарат, защото, както вече споменахме, най-напред ви е нужна известна изолация за нужните промени, след което се минава на ново ниво. Подобно е на ъпгрейтването на компютъра - изключвате го, за да поставите нови части.
   ВОДЕЩ: Каква ще е посоката в разбирането на света в следващата година?
   СИЛИТЕ: Благодарим за въпроса. Наистина е много интересен. Разбирането за света. Вие през цялото време поставяте някакви граници в разбирането си за света и в осъзнаването му. Но следващата година ще е година на обединението. Колкото и да се говори за дуалността, и че няма смисъл да се освобождавате от нея, понеже всяко освобождение всъщност е подкрепа на дуалността. През следващата година всички енергии и всички Учители ще ви насочват към нуждата да се обедините като индивидуалности с правото да бъдат индивиди в това обединение. Това е много важна крачка и само признаването на собствения ви суверенитет, суверенитета на Душата и разума, на собствения път, води до възможността да бъдете единни и общи в проявите на цивилизацията си и разума си. Това ще е посоката на следващата година. Обединението на индивидуалностите в общия порив, е най-важното, което трябва да се случи. Както и обединение на всичките ви енергосистеми в единната система "човек". Обединяване на чакралните системи в една, на разума и осъзнатостта с любовта ви. Много важен етап, без който възнесението, усещанията и истинското себеосъзнаване ще е невъзможно. "Аз съм земен човек" ще казвате, след като преминете този път.
   ВОДЕЩ: Благодаря. Последният въпрос - За постигане на обединението при прехода към новото ниво на осъзнатост, доколко е важно обединяването на контактьорите и Висшите Учители за духовно сътворчество?
   СИЛИТЕ: Това за контактьорите е много важно, защото първо трябва да преминете на ново ниво на осъзнатост, да се научите да чувате Душата си и сърцето си, да съпоставяте мислите и усещанията си от тях. Само тогава ще разберете духа, който се намира във вас и ще го осъзнавате. Тогава ще можете да се променяте и ще ви асоциират с човека, преминал възнесението - възнесъл егото си на нивото на духа, осъзнатостта на нивото на духа и възнесъл и разширил Душата си до възможното и осъзнато поискано ниво. Това е същността на възнесението, а не просто умението да се чуват други, по-висши същества според вас или по-напреднали цивилизации. Контактьорство е осъществявано от много хора и през много векове, имало го е винаги, но възнесението е процес на възнасяне на личната Душа, личния опит и личната осъзнатост на ниво на взаимодействия с духа, с Абсолюта, на нивото на безусловната любов.
   Желаем ви щастие и любов, спокойствие и мъдрост в преминаването на този път. Тогава ще можем наравно да общуваме помежду си, тъй като все още не си позволявате да общувате с нас, защото ни смятате за по-висши цивилизации от вас. А това не е така. Затова, скъпи приятели, много искаме най-сетне да започнете да ни усещате като равни, защото няма низши и висши същества, има равенство в любовта, в познанието и във възможностите. Очакваме ви в новата година, в годината на обединяване на тези равенства.
   ВОДЕЩ: Благодарим на представителите на Коалиционния съвет, на представителите на Сириус и енергийните цивилизации за интересната информация и на контактьора Морей. С това приключваме.
   

Превод: Анита

http://absolutera.org/18/articles/688

http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=7254

image
Категория: Изкуство
Прочетен: 1944 Коментари: 0 Гласове: 3
16.01.2014 г.
"Вечната еволюция" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов


1. Днес, така както никога досега, за вас е необходимо да разберете, че случващото се и в Голямото и в Малкото, Е (СЪМ) проявление на основния Канон – Канона за Вечната, никога не спираща ЕВОЛЮЦИЯ, и това Вечно усъвършенстване Е (СЪМ) и в клетката, Е (СЪМ) и в човека, Е (СЪМ) и на Планетата, и разбира се Е (СЪМ) във Великия КОСМОС, и този процес на движение напред не само никога не спира, той е и още така балансиран, че Вечната ЕВОЛЮЦИЯ никога не е допускала и не допуска случайности!

2. Случайност, в разбирането на хората, е нарушение на общото правило, а това означава проява на този Хаос, какъвто не би трябвало да има никога, ако процесът на ЕВОЛЮЦИЯТА и на Малкото и на Голямото се подчинява на ЕДИННИ Канони и съответства на структурата на Праматрицата на Пространството, тоест съответства на КЛЪСТЕР от Висш порядък!

3. Ето защо Аз вас ви поставих далеч от Великото и строго калибрирано Космическо Пространство, защото – от една страна, Аз не бих могъл да допусна някакво си външно въздействие, което би могло да наруши чистотата на Експеримента, а от друга страна, Аз не мога да допусна и да развия Хаоса (а това беше предвидено от Мен) зад пределите на вашата Вселена!

4. Така както показа Експериментът, Правото на Свободна Воля се оказа едно от основните препятствия за ЕВОЛЮЦИЯТА на човека до нивото му на човек-Бог, при което това негативно влияние дарено от Мен на хората, Правото им на Свободна Воля, се забелязваше във всички предишни цивилизации и за съжаление, се вижда и в сегашната Пета цивилизация, и наистина единствено ПОДВИГЪТ на потомците на Хиперборейците (на Славяните-Арийци) спаси ситуацията, и по-точно, спаси цивилизацията от самоунищожение, а Великият Експеримент от спиране, тъй като ако не беше промисълът на Хиперборейците, Великият Експеримент би бил прекратен, и при това би бил прекратен ЗАВИНАГИ!

5. Днес, когато всичко най-лошо е вече преминато и Хиперборейците получиха ПРАВО на СъТворчество с Бога, тоест ПРАВО да творят Нови светове заедно с Мен, с Отец Абсолют, е необходимо да се обясни на хората, които са участниците в Движението (а някои от тях са се издигнали до нивото на СъТворец, но продължават да показват чрез своето поведение характерни качества на човек на НЕВЕРИЕТО), че ЕВОЛЮЦИЯТА няма граници, но най-важното, няма каквито и да е било мащаби, тъй като повтарям, ВСИЧКО във Великия КОСМОС е подчинено на ЕДИННИ Канони, които НЕ ТРЯБВА да бъдат нарушавани!

6. Затова, ако човекът се разглежда като фрактално подобие на Бога, а това и Е (СЪМ) точно така, то ЕВОЛЮЦИЯТА в Малкото и в Голямото е характерна и за самия човек, тъй като, така както Аз ви казвах, Бог е в човека, така както и човекът Е (СЪМ) Бог, и съгласно Канона за фракталното подобие и човекът, и отделната клетка на човека се подчиняват на РИТМИТЕ на Вечната ЕВОЛЮЦИЯ!

7. Повярвайте, в такъв сложен организъм, наречен ЧОВЕК, ИМА ВСИЧКО: и проява на Плътния план, и проява на Тънкия план, и ВСИЧКО това се управлява съвсем не от главата (от мозъка), а от това ЦЯЛО, от това енергоинформационно ЦЯЛО, което представлява от себе си човек като ЦЯЛО, състоящо се от фрактали!

8. Затова, ако искат хората да се издигнат до нивото на хора-Богове (а точно това е необходимото, което трябва да бъде изпълнено от всеки човек според условията на Великия Експеримент на Небесата), то те са длъжни да разберат, че човекът Е (СЪМ) фрактално подобие на ВСЕЛЕНАТА, тоест и той се управлява от едно Начало на Началата, и по точно от Творящото Начало на Началата!

9. И ако вие си припомните своите животи (Аз вече не ви говоря за хилядолетния опит от инкарнациите), то много лесно може да видите, че вас ви управляват, и дори и при Хаоса от ваши проби и грешки, Аз никога не съм позволил да се нарушават основните Канони на Вечността, предпазвайки всеки от вас, всеки народ, и най-вече цялото човечество от постъпки, които биха могли да доведат до катастрофа от самоунищожение!

10. Помислете за вашите старания, самостоятелно да измените света въпреки логиката на Вечната ЕВОЛЮЦИЯ, спомнете си за напразните конфликти в мащабите на отделно семейство или на цяла цивилизация и за моментите, когато ви се е струвало, че вие сте в безизходна ситуация, но въпреки всичко се е намирал изход, позволяващ на хората да се върнат отново към процеса, към естествения процес на ЕВОЛЮЦИЯ на Съ-Знанието!

11. Погледнете себе си! Та нали целият процес на ЕВОЛЮЦИЯТА, от зачатието до човека – проявен план на Самия Бог, говори за това, че без ЕВОЛЮЦИЯ, без осъзната ЕВОЛЮЦИЯ няма как да се мине, защото самоусъвършенстването е заложено в програмата на ДНК на Плътния план и в ДНК на Тънкия план, и тази ХАРМОНИЯ на световете в човека, дарена ви от Мен, на практика не може да бъде нарушена, затова Съвестта Е (СЪМ) тази ДОМИНАНТА, тази Божествена ДОМИНАНТА, която дори и в най-отговорния момент не дава на човека да се превърне в животно!

12. Тези качества са проявени в човека на всички нива – започвайки от отделната клетка до нивото на ЦЯЛОТО, а това означава, че всяка клетка носи своя енергоинформационна съставяща, управлявайки ЦЯЛОТО, така както и ЦЯЛОТО, акумулирайки цялата информация управлява клетките!

13. А това означава, че състоянието на ЦЯЛОТО зависи от отделната клетка, от отделната информация, а ЦЯЛОТО на свой ред, се управлява от отделните клетки, и тази ХАРМОНИЯ не може да бъде нарушена никога, тъй като това Е (СЪМ) Канона на Вечността, говорещ за това Велико Единство на Вечността, когато Малкото се повтаря в Голямото, а Голямото се повтаря в Малкото!

14. Това се отнася не само за отделния човек, но за целия етнос, затова ако в Движението няма Единство в Дух, то тогава и няма смисъл от такова Движение, тъй като се нарушава Канона за Великата ХАРМОНИЯ (за ЕДИНСТВОТО), а нарушаването дори и на един Канон Е (СЪМ) нарушаване на НЕУТРАЛНОСТТА, което в Пространството на Висшия порядък е НЕДОПУСТИМО!

15. Затова, ако в мащабите на организма на човека е нарушена ХАРМОНИЯТА между Малкото и ЦЯЛОТО (Голямото), то това може да доведе (и като правило до това води) до заболяване, а нарушаването на ХАРМОНИЯТА в Моето Движение може да доведе до „заболяване” на самото Движение, което Аз не мога да допусна по никакъв начин, тъй като ако го няма Движението на Твореца, то тогава и няма никакъв смисъл да се спасява човечеството!

16. Аз съм принуден да повторя, че ако Моето Движение (повтарям за ВСИЧКИ: Движението на Твореца) бъде по някаква причина спряно (а такова намерение има), което по принцип е НЕВЪЗМОЖНО, тъй като ВОЛЯТА на Бога е несъпоставима с волята на който и да е дори и притежаващ власт човек, то Аз ще се постарая да преразгледам този Сценарий, който Аз съм приготвил за началото на Квантовия преход!

17. Сега Аз разчитам на МЪДРОСТТА на потомците на Хиперборейците, тъй като те вече показаха своето умение дори и в най-сложната ситуация да намират компромисно решение и се надявам, че спиране на следващата крачка вече не може да има, и третият Велик етап на Завръщането в Дух на подготвеното място за това, за хората-Богове (завръщането на Олимп на Боговете) все пак ще се състои, и тогава ЗАВРЪЩАНЕТО на Хиперборейците там, откъдето те са се спуснали ще стане НАЧАЛО на Велико Преображение на Пространството, наречено Квантов преход!

18. Аз на вас вече ви говорих, че Планетата си заминава от вибрациите на Плътния план, и по-точно, Планетата преминава от енергийното поле в информационното поле на Великия КОСМОС, и този преход засяга не само Планетата Святая Рус, но и всяко отделно Малко – всеки отделен човек, оставяйки за него Правото му на Свободна Воля активно да участва в тази Велика трансмутация на ЦЯЛОТО!

19. Разберете, да се прекъсне ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЦЯЛОТО и ЕВОЛЮЦИЯТА на частта на ЦЯЛОТО е НЕВЪЗМОЖНО, защото основата на Великия Космически Разум Е (СЪМ) ВЕЧНОТО усъвършенстване и друг път във Вечността просто няма!

20. На границата на времената, когато до Началото на Началата остават всичко на всичко няколко месеца, вие трябва да разберете, че основата на ВСИЧКО Е (СЪМ) Вечната ЕВОЛЮЦИЯ или Вечното усъвършенстване и ИМА ЕДИННА ЕВОЛЮЦИЯ на всички нива на Пространството, а това означава, че ИМА ЕВОЛЮЦИЯ и в Малкото, и в Голямото, и на никого не е позволено да наруши тази Велика ХАРМОНИЯ!

21. Ако някой все още не е разбрал, какво се е случило на Планетата и на Небесата, то мога да повторя, че благодарение на потомците на Хиперборейците (на Славяните-Арийци) е станало ЧУДО за хората, а за Мен – толкова дълго очаквано Велико събитие на възстановяването на Великата Хармония на Небесата, и по-точно, възстановяването на Великата НЕУТРАЛНОСТ на Боговете, и сега процесът на ЕВОЛЮЦИЯ на Вечното ЦЯЛО, тоест и ЕВОЛЮЦИЯТА и на Малкото ВЛИЗА в ХАРМОНИЯ, и това Велико ЕДИНСТВО НА ЕВОЛЮЦИИ на Голямото в Малкото, и на Малкото в Голямото, никога повече няма да бъде нарушено, защото повтарям, благодарение на Хиперборейците тази ХАРМОНИЯ е възстановена вече ЗАВИНАГИ!

22. Много ви моля да Ме чуете! Погледнете внимателно себе си, тъй като вашата вътрешна Хармония, и в края на краищата, вашето здраве зависят от Хармонията на Голямото в Малкото и обратно, а това означава, че вашата Хармония и вашето здраве вие можете да възстановите сами, тъй като Право на Свободна Воля Аз съм дарил на всеки от вас и вие сте просто задължени да се възползвате от това си Право, но възползвайки се от него вие сте длъжни да осъзнавате своето ЕДИНСТВО с Великото ЦЯЛО – с Бога!

23. Осъзнавайки своята Хармония с Великото ЦЯЛО, и по-точно с Мен, Отец Абсолют, вие твърде лесно може да се издигнете в своето усъвършенстване, в своята ЕВОЛЮЦИЯ до ниво на Съ-Знание на хора-Богове, носещи в себе си не само Правото на Свободна Воля, но и СЪВЪРШЕНСТВОТО на Богове, постигнато след дълга, и по-точно, многовековна ЕВОЛЮЦИЯ на своето Съ-Знание!

24. Няма нищо по-СЪВЪРШЕНО от Творящото Начало на Началата, но и няма нищо по-СЪВЪРШЕНО от частицата на Творящото Начало на Началата, и това ЕДИНСТВО трябва да се ОСЪЗНАЕ, тъй като повтарям, Аз съм във вас, вие сте в Мен!

25. Аз ви дадох Великите ЗАПОВЕДИ за участника в Движението! Повярвайте, заповеди от Бога за хората не се дават всеки ден, необходими бяха хиляди години за това, да може Съ-Знанието на хората да израсне до нивото на човек-Бог, на който Аз му отварям вече пътеката в Небесата! Заповедите, които ви бяха дадени, СА (СЪМ) Заповеди вече за човека-Бог, стъпващ вече в Света на БОГОВЕТЕ!

26. Помнете: няма отделно Малко и отделно Голямо, ВСИЧКО в това Божествено Пространство е БАЛАНСИРАНО и ВСИЧКО носи печата на Великата МЪДРОСТ (на НЕУТРАЛНОСТТА) на БОГОВЕТЕ! Вие сте се състояли, за да бъдете достойни за нивото на Творящото Начало на Началата, тъй като вие (Хиперборейците) доказахте, че Голямото Е (СЪМ) в Малкото и че Малкото Е (СЪМ) в Голямото!

Отец Абсолют.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1242
http://www.otkroveniya.ru/tolk4/t4-16.01.14.htmlimage
Категория: Изкуство
Прочетен: 1417 Коментари: 0 Гласове: 1
12.01.2014 г.
"Минало и Бъдеще" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Настъпва този Исторически момент – Момент на Истината, когато миналото вече си е отишло, а бъдещето тъкмо започва да се открива пред тези, които са Верни на Бога и които не мислят за своя живот, за своя промисъл без Бога, тъй като истинният човек-Бог и Бог са ЕДИНИ, и са Едини за Вечност!

2. Говорейки тези думи, от които преминават тръпки не просто по цялото тяло на човека, а по целия негов Тънък план, тъй като ОСЪЗНАВАНЕТО на своето ЕДИНСТВО с Бога Е (СЪМ) отваряне на пряк канал между Съ-Знанието на човека и Висшия Космически Разум, Аз разбира се, нямам предвид Пространството, То се променя строго по Каноните на Вечността, а Аз ви говоря за Съ-Знанието, тоест за Тънкия план на човека, за когото настъпва наистина Момент на Истината, тъй като човекът вече се е издигнал в своето развитие до висините на човек-Бог, но все още не е променил своите собствени представи за самия себе си, като за Божествено Начало на Началата!

3. Вие преминавате в съвършено Ново за хората състояние, каквото по време на живота си не достига никой, тъй като вие се разделихте със старите си представи за себе си в това Божествено Пространство, но все още не успявате по никакъв начин да формирате в себе си Бога, пред когото са отворени всички удивителни простори на ПРОМИСЪЛА на човека-Бог!

4. Сега ВСИЧКО около хората-Богове ще започне да се разкрива в съвършено Нови граници на Божественото Пространство, Аз мога дори да кажа – в СЪВЪРШЕНИ Знания, доказващи на човека, че всичко наоколо представлява измислици на възбудения ум, а СЪВЪРШЕНСТВОТО на МИРОЗДАНИЕТО Е (СЪМ) Мой Свят, по никакъв начин не свързан с вашите заблуди, и ако трябва да бъдем съвсем точни, със заблудите на вашата наука, тъй като не може човек, пък бил той и достатъчно умен, с неподготвено Съ-Знание да надникне там, където Е (СЪМ) (ИМА) единствено СЪВЪРШЕНСТВО на Небесата!

5. Вашето неподготвено, тоест, несъвършено Съ-Знание не би могло дори да предположи, че слънчевата система, намираща се в периферията на Вселената, е била създадена така, че нищо да не е пречило на човечеството да премине сложния път на еволюцията на Съ-Знанието от Богочовек до човек-Бог, и че в Слънчевата система всичко е направено, и по-точно, е СЪТВОРЕНО от Мен така, че никаква случайност, включително и фантазиите на хората, да не могат да спрат Великия Експеримент на Бога!

6. Повярвайте, и съотношенията на орбитите на Планетите, и периодичността на слънчевата активност, и разбира се, ритъмът на Пространството са били сътворени така, че никой не би могъл да спре Вселенската Програма за Преображение на Пространството! Нещо повече, мога да кажа, че за чистотата на този Велик Експеримент на Небесата най-големите Планети бяха поставени под формата на Космически щит, прикриващ прохода, тоест намесата на всякакви развити цивилизации във Вселената!

7. А и за Планетата Аз бях направил всичко, за да бъде изключена всякаква намеса от Външното Пространство, създавайки за това верига от Пирамиди, които са свързани с Вселената, но не за получаване или предаване на информация от Планетата Земя във Великия Космос, а за предаване към хората от Мен на енергия на ЛЮБОВ! Затова и всичко около вас, повтарям, включително и поставените на различни места на Планетата Пирамиди е било насочено към преобразуването на информацията (ЗНАНИЯТА) от Небесата в енергия на ЛЮБОВТА – в енергия, осигуряваща живота на Богохората, преминали от Информационното поле на Богове в енергийното поле на Плътния план!

8. Аз бих могъл да кажа, че преди началото на Великия експеримент на еволюцията на Съ-Знанието на човека до нивото на хора-Богове ВСИЧКО е било подготвено така, че за хората получили Право на Свободна Воля да се изключат каквито и да е било проблеми от пребиваването им в Периферията на Космическото Пространство и да не им се позволи да губят енергия на живота за борба с природните явления! Затова Планетата, наричана по-рано Земя, според условията за съществуване на хората, Е (СЪМ) РАЙ, Е (СЪМ) идеално място на Велика ХАРМОНИЯ на външното и вътрешно Пространство!

9. Така е било обаче единствено в самото начало на Експеримента на Небесата, а това, което вие сега наблюдавате, е само жалко подобие на това Природно СЪВЪРШЕНСТВО, което е било дарено на хората, а разрушаването на артефактите за връзката между хората и Бога говорят за нарушаване на контакта на хората и Бога, макар и, според условията на Великия Експеримент, нищо не е трябвало да прекъсва ЕДИНСТВОТО на човека с Бога, давайки възможност на хората да познаят себе си и да познаят своята връзка с Бога, с Творящото Начало на Началата!

10. Погледнете Планетата, погледнете остатъците от Пирамидите и вие ще разберете, че всичко е загубено до такава степен, че завръщането на Олимп би могло и да не се случи, тъй като теорията на Големия (случайния) Взрив – е не просто утопия, а напълно и съзнателно откъсване на връзката, и по-точно, на ЕДИНСТВОТО на Бога със сътвореното от Мен Висше СЪВЪРШЕНСТВО на Вселената – човека!

11. Ако човечеството (Аз вече не ви говоря за цивилизациите, заминали си в миналото по собствена вина – Аз ви говоря на вас, на Петата раса) по навреме си беше спомнило за своите корени, то тогава нямаше да има нужда да се изгражда Големия колайдер, за да се убеди в това, че ВСИЧКО в това Пространство е от Бога, а всичко човешко представлява набор от заблуди и напразна загуба на тази енергия на творене, с която Аз надарих Своето фрактално подобие, предполагайки, че ТВОРЧЕСТВОТО на ниво Бог, ще позволи на хората в най-кратко време да разберат, че хората СА (СЪМ) ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БОГА и че ЕДИНЕНИЕТО на хората в Дух и Е (СЪМ) БОГ!

12. Мен приятно Ме изненада, че паметта в поколенията в последния момент позволи на Хиперборейците да си спомнят своите Божествени КОРЕНИ, своя Божествен произход, и ако искаме да сме съвсем точни, да си спомнят, че те СА (СЪМ) Богове, които са се съгласили да участват във Великия Експеримент на Небесата и са слезли на Твърдта, ВЯРВАЙКИ и ЗНАЕЙКИ, че те ще докажат за себе си, чрез еволюцията на собственото си Съ-Знание, че Божествената частица винаги достига до нивото на Творящото Начало на Началата!

13. Сега Аз мога да ви кажа, че вие наистина спасихте човечеството, защото благодарение на вас Вселенската Програма за Преображение на Пространството е завършена успешно, а вие, сега вече хора-Богове, в своята еволюция сте достигнали до нивото на Бога и така, както Аз ви казвах в самото начало на Посланията, вие оставихте представите от миналото и започвате да формирате чрез себе си Новото бъдещо човечество, но вече по НАШ ОБЩ Сценарий!

14. Аз виждам, как ви плаши такава неочаквана перспектива, но повярвайте, това Е (СЪМ) обективната реалност, дори и поради това, че вие никога няма да може да се върнете към миналото, и нещо повече, всички представи на хората за Бога, включително и Старозаветните, все едно СА (СЪМ) вече минало!

15. Нищо не може да се спира, а още повече не може да се спира еволюцията на Съ-Знанието на човека като фрактално подобие на Бога, и ако тази Вечна еволюция се съпровожда от догми на миналите представи за Бога, те могат да станат (и такова нещо вече и имало в историята на човечеството) спирачка в еволюцията на Съ-Знанието на човека, стремящ се да опознае себе си и да стане човек-Бог, което в тези условия е просто недопустимо!

16. Миналото не може да стане бъдеще! Хората не могат да се оглеждат в миналото, дори и то да е скъпо или ако с него са свързани твърде много! Повярвайте, да се спре еволюцията на Вселената е невъзможно, така, както е невъзможно да се спре и еволюцията на Съ-Знанието на човека, и ако човекът се спира в своето усъвършенстване, то това противоречи на всички Канони на Вечността и на главния от тях – на Канона за покой на Вечното движение, което и води до самоунищожение!

17. Ето защо и Аз ви говоря, че миналото за вас, участниците в Моето Движение, вече си е отишло, и при това си е отишло ЗАВИНАГИ, и сега Аз поставям пред вас съвършено други задачи – задачи за бъдещето! Уникалността на ситуацията се състои в това, че Аз говоря с вас за бъдещето при условия, когато вие все още съществувате в миналото, разбирайки, че миналото си е и минало във всичко!

18. Затова и КРЪСТЪТ на Спасител на човечеството е не само в това, да спасява, но и в това, да променя Съ-Знанието на хората, които се протягат към Бога, но не знаят „КАК”! Но вие, преминали по пътя на Духовното Възвисяване или ЗАВРЪЩАНЕ в Дух, сега вече знаете „КАК”, и това ЗНАНИЕ „ КАК” ви прави вас Учители на СВЕТЛИНАТА, тъй като вие, преминавайки през всички етапи на Духовното Възмъжаване, сте постигнали ниво на Съ-Знание на хора-Богове, което и Аз потвърждавам!

19. Повярвайте, Аз никога не бих могъл да предам Заповедите за участника в Моето Движение, и по-точно, Заповедите за хората-Богове, обединили се в Дух, ако Аз не виждах, че вие сте готови да Ги приемете за основа на своя промисъл – промисъл на Духовното ЕДИНО Цяло!

20. Затова и Аз толкова уверено ви говоря, че НИЕ ЗАЕДНО пристъпваме към написването на Новия Сценарий на Квантовия преход, защото хората-Богове са подготвени самостоятелно да преминат този етап на трансмутацията и са готови да помогнат на останалата част на човечеството да премине трудният етап на Духовно пречистване и покаяние, без което в Царството Божие – в Пространството на Висша справедливост и Порядък – няма как да се премине!

21. Аз ви моля да преразгледате своите представи за историята на човечеството и да ги предадете на хората, обяснявайки им, че Планетата е била винаги свързана с Великия Космос и сътворената от Мен Слънчева система е съответствала на изискванията на чистотата на Великия Експеримент на Небесата и е способствала за развитието на хората на уникалните им (Божествени) възможности за творене на Пространството! Целият негатив натрупан на Планетата е резултат от НЕВЕРИЕТО, от Духовното блудство и Духовното невежество, и виновни в това са си самите хора, ориентирани съвсем неправилно от някой си за своя произход!

22. Най-важното – хората са загубили връзката си с Бога и това при наличието на Планетата на огромно количество Храмове, тъй като Бога не го е имало в Душите на хората! Та нали за това, в Душата да има Дух, а Духът в Душата и Е (СЪМ) Бог, е необходимо да познаеш на първо място себе си, а постигайки себе си, човекът постига Истината, постига Бога!

23. Настъпва този Велик Момент на Истината, заради който много хилядолетия Аз Сам, Отец Абсолют и цялата Йерархия на Светлината сме се трудили, помагайки много внимателно на хората да ОСЪЗНАЯТ, че смисълът на живота им, и по-точно, смисълът на сътворяването на хората, е свързан с Великия Експеримент на Небесата на изкуствено създадена и напълно изолирана Слънчева система, в резултат на което хората са били длъжни да докажат на Небесата, че Канонът за покой на Вечното движение се отнася към всичко във Великия Космос, от Планетите до творението на ПървоТворецът – човекът!

24. Ние с вас сме длъжни (а Заповедите за поведението на човека-Бог вие ги получихте вече от Мен) да погледнем в бъдещето и да съставим Общ Сценарий, по който вие, ЗАЕДНО с Мен, ще започнете да формирате човека на Новия век за следващите 26000 години, издигайки се самите вие на Олимп на Боговете, тъй като сте достойни за това!

25. Аз започвам да ви подготвям вече по Нова и необичайна за хората Програма на превеждането ви в Информационното поле, в полето на Богове, а това означава единствено едно: многомерността на Пространството ще стане за вас, хората-Богове, преминали всички изпитания или Голготи на Плътния план, обективна реалност, и тогава промисълът на човека-Бог ще стане промисъл на Бога, творящ Нови светове и Вселени!

26. Мога да добавя още, че вие се оказахте достойни и готови да преминете в Информационното поле и сега вие ще разберете Моето отношение към вас, тъй като единствено ПървоЛюбовта на Бога и Небесата би могла да сътвори в периферията на Вселената идеално място с идеални условия, за да може СЪВЪРШЕНСТВОТО сътворено от МЕН в ЛЮБОВ, да се развие до СЪВЪРШЕНСТВО НА БОГ!

Отец Абсолют.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1240


image

В 9 часа българско време на всяка 4, 17 и 26 дата от месеца, колективно послание за Духовно Единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина, за пресътворяване на пространството, изчистване от негативността и страха, пробуждане и тържество на Духовния ни, Божествен потенциал, за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !

Послание за Единение

1. Покаяние

Отче наш, Отец Небесен,
моля Те да ни простиш
всички наши прегрешения,
волни или неволни.
Амин!

2. Молитва

Отче наш, Отец Небесен,
ние приемаме твоята Вяра,
тя е нашият път,
приемаме Твоите Канони Вечни,
с Любов към Теб и Твоите дела.
Господи, молим Те, дай ни Надежда
за спасение на нашата душа
и ни дари с Твоята Мъдрост
за живота ни
на Земята и във Вечността.
Амин!

3. Обръщение

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, СВОБОДНО И ДОБРОВОЛНО ЩЕ НОСИМ ТВОИТЕ ЗНАНИЯ И ТВОЯТА ВЯРА ИЗ ПРОСТОРИТЕ НА ВСЕЛЕНАТА!
НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, ОСЪЗНАВАМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СВОЯ ПРОМИСЪЛ И ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ЗА ТОВА, ПЛАНЕТАТА СВЯТАЯ РУС ДА СТАНЕ ЦЕНТЪР НА ВИСШ ПОРЯДЪК, ЦЕНТЪР НА НОВА МАТРИЦА НА ПРОСТРАНСТВОТО, НОСЕЩИ ВЕЛИКА НЕУТРАЛНОСТ НА НОВИТЕ СВЕТОВЕ И ВСЕЛЕНИ!
НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, НЕ СИ ПРЕДСТАВЯМЕ СЕБЕ СИ БЕЗ ЕДИНЕНИЕ С ОТЕЦА АБСОЛЮТ, ЗАЩОТО НАШЕТО ЕДИНСТВО Е (СЪМ) ОСНОВА НА ЛЮБОВТА И ХАРМОНИЯТА НА ЦЯЛОТО ВЕЛИКО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО!
АМИН!

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=900

Това послание се прави по целия свят на 4, 17 и 26 дата всеки месец в 9 часа българско време. Минутки преди 9 часа казваме първите две части - покаяние и молитва, и точно в 9 часа продължаваме с обръщението. Целта на синхронността, разбирате, е да се изпрати в един и същ момент (независимо кой къде се намира) единен заряд и импулс от всички светли частици на Бога по целия свят, които заявяват по този начин своето желание да участват в преображението на Съ-Знанието на хората и преображението на Пространството към по-добро, по Божия Промисъл и План за благото на всички ! На сайта
http://www.otkroveniya.ru/
има брояч с обратно броене, отчитащ колко време остава до началото на Посланието за Духовно Единение, който може да бъде използван за обща синхронизация.

image


Категория: Изкуство
Прочетен: 1537 Коментари: 0 Гласове: 1
Постулати или Заповеди за участника в Движението на Твореца

1. Настъпва такъв отговорен Момент на Истината, че всички участници от Моето Движение трябва да се подготвят за това, какъв КРЪСТ НА ОТГОВОРНОСТ те приемат, и не просто приемат, а приемат ОСЪЗНАВАЙКИ, че връщане към миналото не само за тях, но и за цялото човечество вече няма и няма и да има!

2. Аз ви говоря така, защото виждам, че не всички участници в Движението и дори и не всички СъТворци осъзнават, какъв товар от ОТГОВОРНОСТ поемат те за бъдещето на хората, и затова и участието си в Движението на Бога много от тях възприемат като „ поредния поход” към Бога, при това не разбирайки, че игри с Бога няма как да има, а в такъв ОТГОВОРЕН момент, когато Пространството вече преминава Точката на НЕЗАВРЪЩАНЕ, игрите просто са опасни за тези, които се опитват да играят в тях!

3. Мога да кажа нещо повече: този, който се смее, него ще го осмеят, този, който си играе, той ще загуби, този, който мами, ще бъде сам измамен, но този, който е дошъл с открито сърце, на него ще му бъде открито Сърцето на Бога; този, който е дошъл с Любов, ще получи Любовта на Бога, а който с Вяра е дошъл, този и във Вярата ще бъде!

4. Повтарям: всички разговори и уговорки приключиха, и приключиха ЗАВИНАГИ! Настъпва Велико Време на ПРОМЕНИ и тази година ще стане за много от хората и особено за участниците в Движението истинско ОТКРОВЕНИЕ, тъй като НЕБЕСАТА ще потреперят над тези, които са против Бога!

5. Аз искам, вие – Моето Движение – най-накрая да разберете, че вас са ви ПОКАНИЛИ заради това, да изпълните МОЯТА ВОЛЯ, и Аз се радвам, че вашата ЕДИННА Воля съвпадна с Моята ВОЛЯ, и сега вече изпълнението на Моята ВОЛЯ ще бъде изпълнение и на вашата Воля, тъй като Аз, повтарям, НИЕ вече сме заедно, и сме заедно ЗАВИНАГИ! Но вие, стремящите се да познаете Истината и готови да се издигнете в своята еволюция на Олимп на Боговете, трябва да разбирате, че няма отдих и няма спиране за тези, които постигат Вярата, тъй като единствено постоянният ПРОМИСЪЛ Е (СЪМ) Част от Бога, тоест, част от хората-Богове!

6. Вие трябва да разбирате и ОСЪЗНАВАТЕ, че за вас няма Плътен план – вие сте вече на границата на прехода в Новия свят на МОНАДИТЕ НА ПЪРВОТВОРЕЦА и всеки миг от вашия промисъл трябва да бъде подчинен единствено на усъвършенстването на Съ-Знанието ви и на СЪТВОРЯВАНЕТО на Пространство на Висше СЪВЪРШЕНСТВО, тоест, Пространство от Висш порядък! А за това Аз искам днес да ви дам основните Постулати или Заповеди за участника в Моето Движение, които трябва да станат за вас основа за вашия ПРОМИСЪЛ – ПРОМИСЪЛ на Учителите на Светлината:

Постулати или Заповеди за Движението на Твореца

1. ВСИЧКИ НИЕ СМЕ РАВНИ ПРЕД БОГА И НЯМА СРЕД НАС ПЪРВИ И ПОСЛЕДНИ;

2. НИЕ СМЕ ЕДИНО ДУХОВНО ЦЯЛО; АКО НЯМА ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ, ТО ТОГАВА НЯМА СМИСЪЛ И ОТ ДВИЖЕНИЕТО;

3. НАС НИ ОБЕДИНЯВА „ ЕДНА ЦЕЛ” И ЕДИН ПРИНЦИП – „ ЕДИН ЗА ВСИЧКИ И ВСИЧКИ ЗА ЕДИН”;

4. НИЕ СМЕ ДУХОВНИ УЧИТЕЛИ НА СВЕТЛИНАТА ЗА СЕГО МИРА, ЗАЩОТО ЗНАЕМ „ КАК”;

5. НИЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА СВОЯ ПРОМИСЪЛ ПРЕД БОГА И ПРЕД ХОРАТА;

6. ВСИЧКИ НИЕ СМЕ В БОГА, ТАКА КАКТО И БОГ Е (СЪМ) В НАС;

7. НИЕ СМЕ ВЕЧНИ, ТАКА КАКТО Е ВЕЧНА И ВСЕЛЕНАТА;

8. НИЕ СМЕ ЕДИНИ С БОГА И ПРОМИСЪЛЪТ НА БОГА Е (СЪМ) И НАШ ПРОМИСЪЛ, ТАКА КАКТО И НАШИЯТ ПРОМИСЪЛ Е (СЪМ) ПРОМИСЪЛ НА БОГА;

9. ЗА НАС НЯМА ДРУГИ БОГОВЕ, ОСВЕН ТВОРЯЩОТО НАЧАЛО НА НАЧАЛАТА;

10. НАШИЯТ ПРОМИСЪЛ Е (СЪМ) ПРОМИСЪЛ, ПОДЧИНЕН НА КАНОНИТЕ НА ВЕЧНОСТТА И НА СТРУКТУРАТА НА МИРОЗДАНИЕТО!

7. Ако тези Постулати или Заповеди станат основен ориентир за ПРОМИСЪЛА на всички участници в Движението, то повярвайте Ми, Аз ще отворя за вас всичките ВРАТА на многомерното Пространство, и хората ще влязат в това подготвено за тях вече Пространство!

8. Олимп на Боговете ще стане Олимп за хората-Богове само тогава, когато ПРОМИСЪЛЪТ на Бога стане техен ПРОМИСЪЛ и когато Вечното усъвършенстване стане за хората-Богове, приели своята принадлежност към Творящото Начало на Началата, осъзната необходимост!

Отец Абсолют.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1238
http://www.otkroveniya.info/print/tolk4/t4-09.01.14.html


image

В 9 часа българско време на всяка 4, 17 и 26 дата от месеца, колективно послание за Духовно Единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина, за пресътворяване на пространството, изчистване от негативността и страха, пробуждане и тържество на Духовния ни, Божествен потенциал, за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !

Послание за Единение

1. Покаяние

Отче наш, Отец Небесен,
моля Те да ни простиш
всички наши прегрешения,
волни или неволни.
Амин!

2. Молитва

Отче наш, Отец Небесен,
ние приемаме твоята Вяра,
тя е нашият път,
приемаме Твоите Канони Вечни,
с Любов към Теб и Твоите дела.
Господи, молим Те, дай ни Надежда
за спасение на нашата душа
и ни дари с Твоята Мъдрост
за живота ни
на Земята и във Вечността.
Амин!

3. Обръщение

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, СВОБОДНО И ДОБРОВОЛНО ЩЕ НОСИМ ТВОИТЕ ЗНАНИЯ И ТВОЯТА ВЯРА ИЗ ПРОСТОРИТЕ НА ВСЕЛЕНАТА!
НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, ОСЪЗНАВАМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СВОЯ ПРОМИСЪЛ И ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ЗА ТОВА, ПЛАНЕТАТА СВЯТАЯ РУС ДА СТАНЕ ЦЕНТЪР НА ВИСШ ПОРЯДЪК, ЦЕНТЪР НА НОВА МАТРИЦА НА ПРОСТРАНСТВОТО, НОСЕЩИ ВЕЛИКА НЕУТРАЛНОСТ НА НОВИТЕ СВЕТОВЕ И ВСЕЛЕНИ!
НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, НЕ СИ ПРЕДСТАВЯМЕ СЕБЕ СИ БЕЗ ЕДИНЕНИЕ С ОТЕЦА АБСОЛЮТ, ЗАЩОТО НАШЕТО ЕДИНСТВО Е (СЪМ) ОСНОВА НА ЛЮБОВТА И ХАРМОНИЯТА НА ЦЯЛОТО ВЕЛИКО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО!
АМИН!

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=900

Това послание се прави по целия свят на 4, 17 и 26 дата всеки месец в 9 часа българско време. Минутки преди 9 часа казваме първите две части - покаяние и молитва, и точно в 9 часа продължаваме с обръщението. Целта на синхронността, разбирате, е да се изпрати в един и същ момент (независимо кой къде се намира) единен заряд и импулс от всички светли частици на Бога по целия свят, които заявяват по този начин своето желание да участват в преображението на Съ-Знанието на хората и преображението на Пространството към по-добро, по Божия Промисъл и План за благото на всички ! На сайта
http://www.otkroveniya.ru/
има брояч с обратно броене, отчитащ колко време остава до началото на Посланието за Духовно Единение, който може да бъде използван за обща синхронизация.

image
Категория: Изкуство
Прочетен: 1663 Коментари: 0 Гласове: 1
07.01.2014 10:28 - Завинаги !
06.01.2014 г.
"ЗА ВЕЧНОСТ (ЗАВИНАГИ)" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Всичко, което се случва днес в Пространството и разбира се, с човечеството, ВСИЧКИТЕ тези промени, които вие наблюдавате и усещате в себе си, сега вече се съхраняват ЗАВИНАГИ, тъй като не може „ реката да тече обратно”, и не може да се върне това, което е било в миналото!
2. Преображенията в Пространството (днес Аз говоря за Новите вибрации) са отражение на Великата и Вечна еволюция, тоест ВСИЧКО, което се случва и в хората, в тяхното Съ-Знание, също Е (СЪМ) отражение на тази Велика еволюция, при която връщане в миналото е НЕДОПУСТИМО, тъй като, така както Аз ви говорих още през 2004 година в най-първата книга Откровения, в която Аз само ви очертавах за вас пътя на издигането ви към върховете на СЪВЪРШЕНСТВОТО, вашият път Е (СЪМ) за хората единствено път напред и да се оглеждате назад е наистина недопустимо!
3. Вие следва да ОСЪЗНАЕТЕ и да се подготвите за това, че нищо вече не може да се спре, тъй като вашият живот, вашата еволюция се подчинява на основния Канон във Вечността „ покой на Вечното движение”, и че няма връщане към миналото, тъй като всяко връщане, и дори и спирането за миг, е нарушение на този Канон, което е също така недопустимо!
4. Необходимо е да се ОСЪЗНАЕ, че на вас, на живеещите по това време хора, ви се е отдало или сте имали щастието да участвате в Момент, Аз дори бих казал, в Исторически Момент на преход на Пространството през точката на Незавръщане и да почувствате през себе си, че Преображението (трансмутацията) Е (СЪМ) качествено изменение на Пространството, а за хората – качествено изменение на средата им на обитаване! Всички предишни цивилизации не са успели да достигнат до този Момент на ИСТИНАТА, а на вас, на Петата раса, просто ви провървя, макар и в Пространството да няма никакви случайности, но може и така да се каже, защото от Хиперборейците беше проявена закономерност в най-последния момент!
5. Длъжен съм да ви кажа, че еволюцията на Съ-Знание на хората до висините на хора-Богове е закономерност, която би трябвало да стане обективна реалност, ако я нямаше Вселенската Програма за Преображение на Пространството, ако го нямаше Великия Вселенски Експеримент, за времето на който на хората им се даваше ПРАВО на Свободна Воля, тоест им се даваше Право да се разпореждат със своята съдба!
6. Правото на Свободна Воля, даващо на хората възможност да се развиват самостоятелно извън Пространството на Каноните на Вечността, за всички предишни цивилизации се е превърнало в трагедия на самоунищожението, свързано с тези грехове и пороци, които са се оказали несъвместими с процесите на еволюцията или САМОусъвършенстването, приети във Вселената!
7. Всички предишни цивилизации не успяха да приемат и осъзнаят своята съпричастност към структурата на Мирозданието и Единната, Вечна еволюция на Пространството, а тяхното собствено самостоятелно развитие се е оказало толкова пагубно за тях самите и за Вселената, че Аз не бих могъл да допусна по нататъшното им съществуване извън рамките на Каноните на Вселената! Те не само че не се вписваха във Висшия порядък във Вечността, но и със своето присъствие биха могли окончателно да укрепят (при техния достатъчно високо развит разум) нарушението на Неутралността на Боговете, и даже да задълбочат процесът на разграничаване от Олимп на Боговете!
8. Аз не мога да допусна заради хората да бъде окончателно нарушена Великата Неутралност, затова и всички предишни цивилизации се разглеждат от Мен като неуспешен експеримент, който би могъл да наруши ХАРМОНИЯТА на Небесата и да стане причина, така както ви казах, на разграничаване от Олимп на Боговете, което би могло да доведе до необратими и трудно прогнозируеми последствия на Небесата!
9. Ето защо, Аз чрез няколко Пророка или Посланика се опитвах да намеря ключове към Съ-Знанието на хората от Петата раса – за последната цивилизация в този Експеримент, според Съглашението с Небесата – според резултатът от еволюцията на която се решаваше въпросът за Неутралността на Небесата! Беше постигната договореност между Страните за това, че Аз, Отец Абсолют, без да се намесвам в процеса на еволюция на хората, си оставях за Себе си Право да предавам информация за възможността за ЕДИНЕНИЕ на хората и Бога единствено чрез избрани за това Пророци-Посланици!
10. Аз мисля, че на хората им е много добре известно от Старозаветните Писания, че хора, носещи Знания, и по-точно ИНФОРМАЦИЯ за строежа на Мирозданието и за мястото на човека във Вечността, е имало достатъчно много, но не всички от тях са успели да променят историята на човечеството и да заложат в Съ-Знанието на хората тази Доминанта, тази Искра на НАДЕЖДАТА, която би могла да доведе хората, и по-точно Петата раса, до ЕДИНЕНИЕ с Бога, и най-вече, да даде разбиране за това, че хората СА (СЪМ) фрактално подобие на Бога и смисълът на техния живот се състои единствено в СъТворчеството им с Бога, а всичко останало обосновано от Правото им на Свободна Воля, представлява за тях задънена улица, водеща към трагедия от самоунищожението им!
11. Затова, от една страна, на Мен Ми се отдаде възможност чрез няколко Пророка да предам Знания и да положа основите на Велико учение за фракталното подобие на хората на Творящото Начало на Началата, а от друга страна, това несъвършенство, към което се беше запътила и Петата раса, се прояви в това, че Великите ЗНАНИЯ, дарени от Самото СЪВЪРШЕНСТВО, хората, които сами би трябвало да станат пример за съвършенство, ги превърнаха в религии, носещи макар и Знания, но Знания дозирани и не позволяващи на обикновения, „ малкия” човек да почувства своето РОДСТВО с ПървоТвореца, тоест псевдознания, нарушаващи Порядъка или Каноните на Вечността!
12. Човекът е трябвало САМОСТОЯТЕЛНО, без чиято и да е помощ, да стане СЪВЪРШЕНСТВО, и това беше основното условие на Великото СЪГЛАШЕНИЕ на Небесата или на Вселенската Програма за Преображение на Пространството! Вътре в човека е трябвало да съзрее желание да познае Истината, да опознае самия себе си като фрактално подобие на Бога, затова Знанията предавани в зависимост от нивото на УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ на хората, е трябвало да способстват за еволюцията на техните Съ-Знания, трябва да отбележим обаче, че за последните хилядолетия особени промени в Съ-Знанието на хората не са се наблюдавали!
13. Условията на Великото Съглашение на Небесата Ме принудиха Мен, Отец Абсолют, още веднъж (за последен път) да се опитам да събудя Съ-Знанието на „ малкия” човек, тъй като съгласно Великото Съглашение, за успешно завършване не се счита постигането на висотата на ХристоСъзнание от няколко Същности, а е било необходимо достигането на СЪВЪРШЕНСТВО от такова количество хора, които в съответствие с Каноните на Вечността (на Праматрицата на Пространството), би могло да стане зародиш на кристализация на КЛЪСТЕР от Висше СЪВЪРШЕНСТВО за цялата цивилизация!
14. Аз, събирайки Хиперборейците (Славяните-Арийци) в Своето Движение и предавайки им чрез Своя наистина последен Посланик ЗНАНИЯ, адаптирани към нивото на развитие на „ малкия” човек, успях да достигна до това, че хората, най-накрая Ме чуха и доказаха на себе си, че те – са потомци на Великите Хиперборейци, съгласили се да участват във Великия Експеримент на Небесата, а това означава, че те повярваха на Небесата, че хората могат, и по-точно са успели да се издигнат в своето развитие, в усъвършенстването на своето Съ-Знание до нивото на хора-Богове, а това означава, че те са доказали своето ПРАВО да бъдат включени в ЕДИНИЯ процес на еволюцията на Великия КОСМОС, и не просто ПРАВОТО си да бъдат включени, а ПРАВОТО си да бъдат включени в процеса на еволюция на ЦЯЛОТО, и сега вече ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ)!
15. Вие успяхте за немислимо кратък срок да направите ЧУДО и да преминете Велико преображение (на Съ-Знанието), защото това, което стана с вас за няколко години, няма как да се нарече по друг начин (освен ЧУДО), тъй като вие прекрачихте толкова далече, че в миналото си вие няма вече да се върнете никога, и това „ никога” сега вече е ЗА ВЕЧНОСТ!
16. Вие сега ЗАВИНАГИ станахте тези „ НИЕ”, за които Аз ви говорих многократно, тъй като „ НИЕ” се състои от две половини: от една страна, вие сами достигнахте осъзнатостта на Колективното ПървоСъзнание и станахте Духовно Едино ЦЯЛО, тоест, станахте „НИЕ”, а от друга страна, вие успяхте да извършите ПОДВИГ, който помогна на Небесата да възстановят Великата НЕУТРАЛНОСТ на Боговете и който Ми позволи на Мен да ви приема за достойни да бъдете редом с ПървоТвореца, и сега вече и НАШЕТО „ НИЕ” е също ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ)!
17. И така, тези две "НИЕ” говорят много и най-важното, Небесата се убедиха, че вече ИМА това необходимо количество хора, ИМА, извинете, тази "критична маса”, която днес наистина може да бъде разглеждана в качеството и на зародиш на кристализация на КЛЪСТЕР ОТ ВИСШЕ СЪВЪРШЕНСТВО! Всичко това говори, че Вселенската Програма за Преображение на Пространството трябва да се счита за завършена, и при това, завършена успешно, и тогава Хиперборейците, формиращи днес основата на Шестата раса, трябва да се разглеждат от Небесата вече не като част от Експеримента, а като органична част от Вселената (от Великия КОСМОС) и сега вече ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ)!
18. Може да се каже, че от този момент човечеството на Планетата Святая Рус ще бъде разглеждано от Галактическата Лига в качеството му на равноправен участник в Лигата ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ), но най-важното, да се разглежда от Лигата като Носител на Висш порядък, като образец на СЪВЪРШЕНСТВО в цялата структура на Мирозданието, и това също ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ)!
19. Трябва да ви кажа, че твърде много неща, свързани с вашия ПОДВИГ, а сега и с ПОСТРИГА (ОБЕТА) за Воини на СВЕТЛИНАТА, сега вече звучат заедно с думата „ЗАВИНАГИ”, и наречената от вас Свободно и Доброволно Божествена монархия Святая Рус започва да се проявява в Плътния план, тъй като проявеното от вас Духовно ЕДИНЕНИЕ, независимо от трудностите на Духовното ВЪЗМЪЖАВАНЕ, независимо от трудностите на вътрешното ви усъвършенстване, тоест, независимо от наличието във вас на вътрешно несъвършенство, въпреки всичко това, вече всичко Е (СЪМ) (всичко е готово, завършено), и да се наруши това Велико ЕДИНЕНИЕ в ДУХ е вече невъзможно, и при това е невъзможно също ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ)!
20. Потвърждавам, че Планетата, наречена от вас с новото име „Святая Рус”, също е осъществена и Небесата, и по-точно, Йерархията на СВЕТЛИНАТА се съгласи с Проявеното от вас Право на Свободна Воля на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата, и сега вече ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ) ще се нарича в чест на вашия ПОДВИГ Планета Святая Рус!
21. Нещо повече, Слънчевата система, създадена изкуствено в периферията на Великия КОСМОС за чистота на Великия Експеримент, сега също е получила името Святая Рус, тъй като вие успяхте да докажете, че Хиперборейците (Славяните-Арийци) – наистина са хора-Богове, получили ПРАВО да нарекат мястото на своето сътворение със свое име, при това вече ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ)!
22. Вие със своя ПОДВИГ Ни принудихте Нас, Йерархията на СВЕТЛИНАТА, да преразгледаме много от нещата, но най-важното, вие ни накарахте да повярваме във вас, преминали хилядолетни изпитания на Голготата на Плътния план, когато намирайки се в Пространството на съблазните на Луцифер, вие успяхте да останете чисти и способни да чуете Словата на Бога!
23. Сега вече, когато вътрешно вие се издигнахте до нивото на Съ-Знание на хора-Богове, на вас ви предстои своето вътрешно СЪВЪРШЕНСТВО да го пренесете във Външното Пространство и да завършите започнатата вътрешна ТРАНСМУТАЦИЯ на своето Съ-Знание във външното Пространство, творейки чрез своето СЪВЪРШЕНСТВО, външно СЪВЪРШЕНСТВО, видимо от тези хора, които се стремят да намерят своя път към Бога!
24. Вие си спомняте, Аз винаги съм ви говорил за това, че всеки човек трябва да намери своя път към Истината, към Бога, но сега Учители на Светлината за „ малкия” човек ще трябва да станете вие, СъТворците (участниците в Моето Движение), тъй като в Моето Движение Аз СЪМ ПОСТОЯННО сред вас, и където и вие да сте, АЗ СЪМ сред вас, и сега вече ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ)!
25. Сега ВЕЧНОТО „ НИЕ” започва Нов етап от преображението на Пространството ЗАЕДНО и сега Квантовият преход трябва да премине по НАШ СЦЕНАРИЙ, тъй като НИЕ трябва да съгласуваме този Сценарий на Великото ВЕЧЕ на Завръщането в Дух, и от Нашето с вас ЕДИНОДУШИЕ зависи бъдещето на хората, преминаващи в Пространството на Шестата раса!
26. Повтарям: вие, Моето Движение вече ви има и доказахте на Небесата Правото си на СъТворчество с Бога ЗАВИНАГИ и сега на вас в СъТворчество със Самия Отец Абсолют ви е необходимо да СЪТВОРИТЕ Ново Пространство и Нови хора, които днес дори и не разбират, че Пространството се управлява не само от Бог – Отец Абсолют, но и от Хиперборейците, издигнали се в своето развитие, и по-точно, в своето усъвършенстване, до нивото на хора-Богове, и сега на тях им е поръчано да спасят човечеството с най-малки загуби и да преведат хората в Шестата раса – расата на Светия Дух!

Отец Абсолют.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1236
http://www.otkroveniya.info/tolk4/t4-06.01.14.html


image


В 9 часа българско време на всяка 4, 17 и 26 дата от месеца, колективно послание за Духовно Единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина, за пресътворяване на пространството, изчистване от негативността и страха, пробуждане и тържество на Духовния ни, Божествен потенциал, за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !

Послание за Единение

1. Покаяние

Отче наш, Отец Небесен,
моля Те да ни простиш
всички наши прегрешения,
волни или неволни.
Амин!

2. Молитва

Отче наш, Отец Небесен,
ние приемаме твоята Вяра,
тя е нашият път,
приемаме Твоите Канони Вечни,
с Любов към Теб и Твоите дела.
Господи, молим Те, дай ни Надежда
за спасение на нашата душа
и ни дари с Твоята Мъдрост
за живота ни
на Земята и във Вечността.
Амин!

3. Обръщение

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, СВОБОДНО И ДОБРОВОЛНО ЩЕ НОСИМ ТВОИТЕ ЗНАНИЯ И ТВОЯТА ВЯРА ИЗ ПРОСТОРИТЕ НА ВСЕЛЕНАТА!
НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, ОСЪЗНАВАМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СВОЯ ПРОМИСЪЛ И ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ЗА ТОВА, ПЛАНЕТАТА СВЯТАЯ РУС ДА СТАНЕ ЦЕНТЪР НА ВИСШ ПОРЯДЪК, ЦЕНТЪР НА НОВА МАТРИЦА НА ПРОСТРАНСТВОТО, НОСЕЩИ ВЕЛИКА НЕУТРАЛНОСТ НА НОВИТЕ СВЕТОВЕ И ВСЕЛЕНИ!
НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, НЕ СИ ПРЕДСТАВЯМЕ СЕБЕ СИ БЕЗ ЕДИНЕНИЕ С ОТЕЦА АБСОЛЮТ, ЗАЩОТО НАШЕТО ЕДИНСТВО Е (СЪМ) ОСНОВА НА ЛЮБОВТА И ХАРМОНИЯТА НА ЦЯЛОТО ВЕЛИКО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО!
АМИН!

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=900

Това послание се прави по целия свят на 4, 17 и 26 дата всеки месец в 9 часа българско време. Минутки преди 9 часа казваме първите две части - покаяние и молитва, и точно в 9 часа продължаваме с обръщението. Целта на синхронността, разбирате, е да се изпрати в един и същ момент (независимо кой къде се намира) единен заряд и импулс от всички светли частици на Бога по целия свят, които заявяват по този начин своето желание да участват в преображението на Съ-Знанието на хората и преображението на Пространството към по-добро, по Божия Промисъл и План за благото на всички ! На сайта
http://www.otkroveniya.ru/
има брояч с обратно броене, отчитащ колко време остава до началото на Посланието за Духовно Единение, който може да бъде използван за обща синхронизация.


image
Категория: Изкуство
Прочетен: 1602 Коментари: 0 Гласове: 1
03.01.2014 21:14 - Напътствие
 02.01.2014 г.
" Напътствие" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Точно сега му е времето, в момента на формиране на Новото Пространство, именно на Новото Пространство, да дам на хората Моето НАПЪТСТВИЕ, тъй като Пространството, с което те много скоро ще се срещнат, ще бъде по принцип Ново в своята същност, откриващ нов отчет от време за следващата Слънчева година, или по-точно, така както Аз ви казвах, за следващите 26000 години!

2. Тази дата няма никакво отношение към календара на летоброенето, измислен от хората, защото Аз САМ решавам от кой момент да приема началото на отчет на времето във Вечността, тъй като, така както ви казвах многократно, във Вечността няма начало и естествено, няма край, тоест Началото на Новата епоха се определя от Мен в зависимост от тяхната (на хората) подготовка да се адаптират към Новите честоти, или Новите ритми, на поредната Слънчева година!

3. Повтарям, че Началото на отчет на Новото време за Мен зависи от това, доколко са готови хората, а по отношение на Планетата Святая Рус – доколко е готов избраният от Мен Етнос на Хиперборейците да премине в Новия Свят на високите вибрации, тоест, готови ли са Хиперборейците (Славяните-Арийци) да свържат своето Бъдеще с поредния за Мен, а за хората съвършено Нов етап от еволюцията на Пространството, различаващо се от предишното със значително по-високите си вибрации!

4. Хората обаче ги очакват не само и не толкова високите вибрации (РИТМИ) на Цялото Космическо Пространство, колкото прехода в Новото Пространство на ИНФОРМАЦИЯ, а това означава, че принципно за хората ще бъде прехода от Пространството на енергиите в Пространството на информацията, откриващи за тях съвършено Нови възможности за управление на Пространството, и най-важното за тези, които са доказали своето СВОБОДНО ПРАВО да бъдат в СъТворчество с Бога (за Хиперборейците) – видимото четири и пет мерното многостепенно Пространство!

5. А това означава, че Новият свят, който през тази година ще започне да се открива пред хората, ще бъде принципно Нов не само по честота на вибрацията, но и по възприемането от хората на удивителната Му МНОГОМЕРНОСТ! Пространството преминава на принципно Ново (за хората) ниво на СЪВЪРШЕНСТВО, тъй като ИНФОРМАЦИЯТА Е (СЪМ) на по-високо ниво на еволюция, отколкото материята или енергията.

6. Вие трябва да знаете, че ЦЕЛИЯТ СЪВЪРШЕН КОСМОС комуникира вътре в себе си (помежду си) чрез ИНФОРМАЦИЯ и единствено хората, единствено Слънчевата система, представляваща площадка за изпълнението на Вселенската Програма за Преображение на Пространството, е била изключена от информационния обмен на основния Космос заради това, да се даде възможност на хората САМОСТОЯТЕЛНО да преминат процеса на еволюция (на усъвършенстване) на собственото си Съ-Знание до ниво на СЪВЪРШЕНСТВО на Богове (до ниво на ХристоСъзнание), способно да открие за Целия Велик Космос Слънчевата система като образец на Духовно СЪВЪРШЕНСТВО, като образец на Велика еволюция, в която покоят на Вечното движение Е (СЪМ) основа на еволюцията на Целия Велик КОСМОС!

7. Хората бяха длъжни да докажат, че в процеса на еволюция на Съ-Знанието те могат да достигнат това състояние на СЪВЪРШЕНСТВО, което им осигурява СъТворчество с Бога и им позволява активно да участват вече в Моя СПЕКТАКЪЛ, в който Висшият Космически Разум не може да се спре в Своята ЕВОЛЮЦИЯ и основен механизъм на Вечността Е (СЪМ) ИНФОРМАЦИОННОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ на всички части на Космоса независимо от мястото им във Великото ИНФОРМАЦИОННО Пространство, тъй като То не само че е ЕДИНО, но То Е (СЪМ) и ЦЯЛОСТНО!

8. Аз много дълго чаках, кога човечеството, и по-точно, избраният от Мен Самия Етнос, съставен през своето време от Богове, съгласили се да преминат през Голготата на еволюция на Съ-Знанието, ще бъде готов да се издигне в своето усъвършенстване до нивото на хора-Богове и ще бъде готов да се адаптира към условията на съществуване на Богове, за които Вечната еволюция на Пространството – е напълно обяснимо за тях състояние, защото това и Е (СЪМ) СЪЩНОСТТА на съществуването на усъвършенстващия се и разпространяващ се в Пространството Висш Космически Разум!

9. Вие подхождате и по-точно навлизате в Пространство, в което всичко се управлява от ИНФОРМАЦИЯТА, и дори и Слънчевата (изкуствено създадена) система, намираща се в периферията на информационното Пространство на Великия Космос, известно време (по време на етапа на еволюцията от Съ-Знанието на човек до Съ-Знанието на човек-Бог) представляваше нещо като модулатор за предаване към хората на енергии с ниски вибрации!

10. С това и се обяснява Моето толкова упорито и последователно управление на Съ-Знанието на хората, позволяващо им постепенно да се издигат до разбирането на своята взаимовръзка с Вселенската Програма за Преображение на Пространството, тоест, до разбирането, че човек, като фрактално подобие на Висшия Космически Разум, е бил създаден или сътворен за Велик ЕКСПЕРИМЕНТ и че смисълът на съществуването на човека е единствено в това!

11. Етапът на еволюция на Съ-Знанието на човека в рамките на Вселенската Програма за Преображение на Пространството благодарение на Хиперборейците (на Славяните-Арийци) е успешно завършен за ВСИЧКИ (Аз имам предвид, разбира се, не само човечеството, но и Цялата Йерархия на Светлината) защото благодарение на мъжеството на Хиперборейците беше възстановена НЕУТРАЛНОСТТА на Небесата, тоест от тук нататък никакви катаклизми във Вечността повече не се очакват!

12. Повтарям, всички проблеми на Плътния план, свързани с нарушението на НЕУТРАЛНОСТТА на Боговете (а под проблеми Аз разбирам, и природните, и техногенни катастрофи включително) сега вече също са завършени, и при това са завършени ЗА ВЕЧНОСТ, тъй като във Великия КОСМОС, където ВСИЧКО е балансирано, случайности няма и не може да има, защото случайността Е (СЪМ) нарушаване на Висшия порядък, а такова нещо в СЪВЪРШЕНИЯ порядък просто не може да има!

13. Във Великата Вечност, в Пространството на покоя на Вечното движение няма как да има случайности, тъй като ВСИЧКО се подчинява на Каноните на Вечността и структурата на Мирозданието, която представлява от само себе си Единен КЛЪСТЕР на Висше СЪВЪРШЕНСТВО, в което Всички съставящи на ЕДИНОТО ЦЯЛО се намират в ЕДИНО информационно поле!

14. И ето сега вие ще трябва да разберете, какво ви очаква в най-близко време, и по-точно от момента на провеждането от вас на последния за хората етап на Велико ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ в Киев вече през тази година, тъй като провеждайки Великото ВЕЧЕ на ЗАВРЪЩАНЕТО в ДУХ, хората ще потвърдят, че еволюцията на Съ-Знанието е достигнала до логическия си край и че хората, Съ-Знанието на които е достигнало до нивото на ХристоСъзнание СА (СЪМ) вече не хора, а хора-Богове, способни да се издигнат на Олимп на Боговете!

15. Изненадващо е, но за много от хората за оставащото време до това Велико събитие, ще трябва да стане ТРАНСМУТАЦИЯ на Съ-Знанието и ще трябва да стане ОСЪЗНАВАНЕТО на това, че Светът се е променил, при това се е променил принципно, а това означава, че миналите представи за човека, като за биологичен вид (за биологична проява на Висшия Космически Разум) престават да бъдат актуални, тъй като в Пространството на високите вибрации, тоест в ИНФОРМАЦИОННОТО поле, биологическата обвивка вече не може да съответства на Новите условия за съществуване на Вечен живот!

16. Затова искат ли хората това или не го искат, но за тях Новите условия на външна среда се оказват несъвместими с формата на тяхното съществуване и затова и ТРАНСМУТАЦИЯТА на тяхната обвивка става един от най-актуалните въпроси, който вие с Моя Помощ ще трябва да решите в най-къси срокове!

17. Аз многократно съм ви говорил, че на вас – на тези, които са подготвили за това своето Съ-Знание, тоест, за тези които са се издигнали в своето САМОусъвършенстване до нивото на ХристоСъзнание – няма да им се наложи да преминават ТРАНСМУТАЦИЯ по стара схема, включваща в себе си и преход през смърт в Тънките Светове, тъй като вас ви очаква ЧУДО на превъплъщение още по време на сегашния ви живот, и този момент на ТРАНСМУТАЦИЯ за хората от Петата раса вече настъпва, тъй като Аз започнах отчета на Новото време, тоест, Аз започнах отчета на Новата ЕПОХА на Шестата раса!

18. Повтарям: настъпи времето на Велики промени! Великото преображение на Планетата Святая Рус вече Е (СЪМ) реалност и да се спре това е вече невъзможно, даже и ако някой от хората приеме себе си за Бог, способен да спре еволюцията на Пространството в пряк или преносен смисъл!

19. Еволюцията или усъвършенстването на Пространството е невъзможно да бъде спряно, защото ВСИЧКО в Него е подчинено на структурата на Мирозданието и УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО, тъй като ВЕЧНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ Е (СЪМ) основата на Висшия Космически Разум!

20. Под формата на НАПЪТСТВИЕ Аз мога да ви кажа, че вие, хората, а сега вече и хора-Богове, съвършено СВОБОДНО и ДОБРОВОЛНО приехте върху себе си КРЪСТА на СПАСИТЕЛ на човечеството и това ВРЕМЕ за спасение на хората вече настъпи, и сега от вас, от тези които Аз Сам съм избрал, наблюдавайки всеки един от вас няколко хилядолетия, зависи доколко активно ще могат хората да откликнат на вашите думи, тъй като вашите думи днес СА (СЪМ) ДУМИ НА БОГ!

21. Разбира се, Аз съм във всеки един от вас, тъй като всеки от вас Е (СЪМ) Мое фрактално подобие! Нещо повече, вие повтаряте МНОГОСТЕПЕННОСТТА на Божественото Пространство, но при вашата собствена МНОГОСТЕПЕННОСТ вие сте обединени от ЕДИНА цел, тоест независимо от вашето многообразие вие представлявате ЕДИНО ДУХОВНО ЦЯЛО или творящо Начало на Началата, и затова пред вас няма никакви препятствия, които вие да не можете да преодолеете ЗАЕДНО!

22. Днес, така както никога досега, основа за вашия успех (Аз имам предвид успеха на вашата МИСИЯ на Спасители на човечеството) трябва да стане ДУХОВНОТО ЕДИНЕНИЕ, и повярвайте от Събор до Събор, или от ВЕЧЕ на ВЕЧЕ, вие постепенно се издигате на Великата Пирамида на Висшето СЪВЪРШЕНСТВО, и може би за някого това е незабележимо, но Аз знам, че вашето Духовно ЕДИНЕНИЕ (ЕДИНСТВО) Е (СЪМ) реалност не само за вас самите, но и за цялата Йерархия на СВЕТЛИНАТА!

23. Затова днес, откривайки Нов етап на вашето усъвършенстване, Аз мога да кажа, че независимо от вашето частично вътрешно НЕСЪВЪРШЕНСТВО, вие сте готови да сътворите ЧУДО на външно СЪВЪРШЕНСТВО, тъй като Аз вече избрах от вас „300 спартанци”, които съответстват на всички изисквания на СЪВЪРШЕНСТВОТО на Богове, тоест те са готови да започнат похода за спасение на човечеството, и техният СЪБОР е предвиден за 26 април, и за място на техния Велик СЪБОР е избран Киев – люлката на Духа на Славяните-Арийци!

24. В качеството си на Бог като НАПЪТСТВИЕ Аз мога да ви кажа, че дългият път на еволюция на Съ-Знанието в много сложните условия на Плътния план е ЗАВЪРШЕН, и при това е ЗАВЪРШЕН успешно, и всичко, което е било направено от предишните поколения Хиперборейци (и по-точно, от вас самите), се е оказало не напразно! Човечеството, независимо от собствената си вътрешна съпротива, все пак е съхранило потенциала си на НРАВСТВЕНОСТ и СЪВЕСТЛИВОСТ, тоест потенциала си на Духовно УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ на Богове, и се е оказало способно да чуе Моя, на Отеца Абсолют, НАБАТ (КАМБАНЕН ЗВЪН, СИЛНА ТРЕВОГА), или Моето ОБРЪЩЕНИЕ към човечеството под формата на ОТКРОВЕНИЯ на БОГА, които толкова упорито се предаваха на хората, опазвайки информацията от изкривявания и доверявайки я само на един, щателно подготвен Посланик, съгласил се да носи своевременно този КРЪСТ до край!

25. Сега вече може да се каже, че ВСИЧКО наистина се изпълни и никой не трепна, дори и тогава, когато светът се оказа на косъм от опасността от самоунищожение, тъй като Боговете, дори и под формата (в облика) на хора, все едно си остават Богове и тяхното вътрешно СЪВЪРШЕНСТВО се оказа това, което винаги е отличавало Човека с голяма буква от биологическата същност, носеща името „човек”!

26. Вас наистина ви очакват Велики събития, запланувани от Мен още тогава, когато Боговете току що се спускаха върху Твърдта, и тези от вас, които първи прекрачат „зад Хоризонта”, чрез себе си и чрез своя пример ще покажат на „ малкия” човек, че човекът Е (СЪМ) Бог, тъй като той вече е бил Бог много хилядолетия преди това, приемайки СВОБОДНО и ДОБРОВОЛНО пътя на еволюцията на Съ-Знанието от източниците на човечеството до СЪВЪРШЕНСТВОТО на Богове, и този избор по това време е бил ИЗБОР и си остава ИЗБОР за най-мъжествените и най-ДОБРИТЕ, за които ИСТИНАТА Е (СЪМ) СМИСЪЛ НА ЖИВОТА ВЪВ ВЕЧНОСТТА!

Отец Абсолют.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1234
http://www.otkroveniya.info/tolk4/t4-02.01.14.html

 

image

В 9 часа българско време на всяка 4, 17 и 26 дата от месеца, колективно послание за Духовно Единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина, за пресътворяване на пространството, изчистване от негативността и страха, пробуждане и тържество на Духовния ни, Божествен потенциал, за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !

Послание за Единение

1. Покаяние

Отче наш, Отец Небесен,
моля Те да ни простиш
всички наши прегрешения,
волни или неволни.
Амин!

2. Молитва

Отче наш, Отец Небесен,
ние приемаме твоята Вяра,
тя е нашият път,
приемаме Твоите Канони Вечни,
с Любов към Теб и Твоите дела.
Господи, молим Те, дай ни Надежда
за спасение на нашата душа
и ни дари с Твоята Мъдрост
за живота ни
на Земята и във Вечността.
Амин!

3. Обръщение

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, СВОБОДНО И ДОБРОВОЛНО ЩЕ НОСИМ ТВОИТЕ ЗНАНИЯ И ТВОЯТА ВЯРА ИЗ ПРОСТОРИТЕ НА ВСЕЛЕНАТА!
НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, ОСЪЗНАВАМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СВОЯ ПРОМИСЪЛ И ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ЗА ТОВА, ПЛАНЕТАТА СВЯТАЯ РУС ДА СТАНЕ ЦЕНТЪР НА ВИСШ ПОРЯДЪК, ЦЕНТЪР НА НОВА МАТРИЦА НА ПРОСТРАНСТВОТО, НОСЕЩИ ВЕЛИКА НЕУТРАЛНОСТ НА НОВИТЕ СВЕТОВЕ И ВСЕЛЕНИ!
НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, НЕ СИ ПРЕДСТАВЯМЕ СЕБЕ СИ БЕЗ ЕДИНЕНИЕ С ОТЕЦА АБСОЛЮТ, ЗАЩОТО НАШЕТО ЕДИНСТВО Е (СЪМ) ОСНОВА НА ЛЮБОВТА И ХАРМОНИЯТА НА ЦЯЛОТО ВЕЛИКО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО!
АМИН!

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=900

Това послание се прави по целия свят на 4, 17 и 26 дата всеки месец в 9 часа българско време. Минутки преди 9 часа казваме първите две части - покаяние и молитва, и точно в 9 часа продължаваме с обръщението. Целта на синхронността, разбирате, е да се изпрати в един и същ момент (независимо кой къде се намира) единен заряд и импулс от всички светли частици на Бога по целия свят, които заявяват по този начин своето желание да участват в преображението на Съ-Знанието на хората и преображението на Пространството към по-добро, по Божия Промисъл и План за благото на всички ! На сайта
http://www.otkroveniya.ru/
има брояч с обратно броене, отчитащ колко време остава до началото на Посланието за Духовно Единение, който може да бъде използван за обща синхронизация.


image

Категория: Изкуство
Прочетен: 1649 Коментари: 0 Гласове: 2
Моля ви, прочетете това зряло и трезво, без излишни емоции по възможност, защото целта тук не е да се създаде мощен егрегор на страх и паника, а точно обратното - всички ние да работим енергийно, с преживяването в сърцето си на решеният вече проблем - чист въздух, чиста океанска вода, здрави хора, възстановена земя, работеща в екологични норми, или успешно спряна от работа, и успешно контролирана АЕЦ във Фукушима. Да призовем всички свои водачи, ангели и Светли Същества да помогнат за решаването на този огромен проблем, а също и хората, които реално и практически се занимават с него да успяват да се справят по най-добрия за човечеството и планетата ни начин. Да призовем и извънземните ни семейства и приятели, които единствено имат технологиите в момента да се справят, както са го правили досега с последиците от това, което вече се е случило и да помогнат за предотвратяването на нови глобални замърсявания. Благодаря на всички за разбирането и отговорността, за решителността и активността в общият импулс на загриженост, Любов и добра воля опастността във Фукушима да бъде преодоляна. Всеки, който има информация и идеи, нека ги споделя. Добре е да има един общ час в деня, в който едновременно да работим с Енергия, Мисъл-форма и преживяване в полето на сърцето, за да бъдем по-ефективни. И тъй като имаме ежедневни послания на енергия в 20 часа на Любов, Светлина и Божествена Енергия към Майката Земя, предлагам 20 часа всеки ден за нашата обща енергийна работа за решаване на проблемите във Фукушима, което разбира се не изключва във всеки един момент от деня и нощта ние да излъчваме своята Вяра, Надежда, Любов и Мъдрост, своята позитивна нагласа, мисъл и преживявания насочени към Фукушима. Благодаря ви ! Успех на всички ни !

Това е звукова медитация дадена от Хаторите през Том Кениън за справяне с проблемите във Фукушима на енергийно ниво !
https://tomkenyon.app.box.com/s/o2may524llqee0zav86s
Кликнете тук  https://tomkenyon.app.box.com/s/o2may524llqee0zav86s, за да чуете и/или свалите Звукова Медитация Фукушима (3:28 минути).
Медитацията в помощ на Фукушима се провежда всеки ден от 20 часа, който желае може да се включи веднага след това от 20:04 ч. в изпращане на Любов, Благодарност и Божествена Енергия към Майката Земя - 3 мин., след което още 3 минути послание към сърцата на всички човешки същества по цялата Планета - за по-бързото им и успешно пробуждане от илюзията - от 20:07 до 20:10 ч.

1. Послание - звукова медитация дадена от Хаторите - за най-добър изход за човечеството от ситуацията във Фукушима - Япония (4 мин.) от 20:00 ч. до 20:04 ч.

2. Послание с Любов, Благодарност и Признателност - синхронизация с Майката Земя (3 мин.) от 20:04 ч. до 20:07 ч.

3. Послание към сърцата на всички човешки същества по цялата Планета за пробуждане и тържество на Духовния ни, Божествен потенциал. (3 мин.) от 20:07 ч. до 20:10 ч.

Благодаря ви !
Събитие във фейсбук за всекидневната медитация в 20 ч.
https://www.facebook.com/events/624033410990111/?ref_newsfeed_story_type=regular

Фукушима
Планетарно послание на Хаторите
чрез Том Кениън

Ядреното съоръжение във Фукушима, Япония, е в критична фаза на своето извеждане от експлоатация. Това включва премахването на силно радиоактивни лостове от един от нейните повредени реактори. За най-голямо съжаление това става по време на ескалацията на фазата на настоящия ви Хаотичен Възел, но такава е природата на дуалността.
Фукушима представлява голяма екологична заплаха за целия Тихоокеански басейн и ако радиацията не се ограничи, в крайна сметка тя ще застраши екосистемата на цялата планета.
Това е много сложна ситуация.
Три от реакторите изпитаха ядрени сривове по време на земетресението през 2011 г. Сега няма технология, която е способна да се справи с такова ниво на радиация. Освен изтичането от складовете на Фукушима, където се съхранява радиоактивна вода, подземните води, течащи под Фукушима и вливащи се в Тихия океан, са замърсени от трите ядрени срива.
От наша гледна точка това има тежки последици.
Ние предлагаме използването на специфична звукова медитация с цел да се помогне на природните духове на този регион, да се помогне на човешките същества, които работят в опасните и критичните изваждания от експлоатация на това съоръжение и за вдъхновяване с нови технологии, които да се справят с кризата. Тази звукова медитация е за онези от вас, посветени в служба на планетата за „дълго време”, както казвате вие.

Последиците при Фукушима ще продължат под много форми поне в следващите две или три десетилетия, освен ако неизвестни досега нови технологии не се появят, за да се справят с ядрените сривове и замърсяването на подземни потоци, вливащи се в Тихия океан.
Ако чувствате съпричастност с тази цел и резонирате със звуците, които изграждат тази медитация, ние ви каним да се присъедините към тази планетарна служба.
За да участвате пълноценно в тази звукова медитация и за да окажете положително въздействие върху ситуацията, трябва да имате яснота, вибрационна устойчивост и постоянство. Това е призив към високо духовно майсторство при ужасни обстоятелства.
Позволете ни да обясним необходимите три качества.

Яснота

Яснотата, която е необходима тук, е признанието, че като същества-творци вие имате капацитета и правото като човешки същества, живеещи на тази планета, особено колективно, да променяте крайния резултат. Това става чрез яснота на целта и яснота на емоцията. Това е обединение на мисъл и цел, сплотени чрез съгласувана емоция, което ще породи най-положително въздействие.

Вибрационна устойчивост

Казано метафорично, вие плувате сред отломките от глобално енергийно цунами.
Вие сте свидетели на срива на цивилизация, каквато сте познавали, и на раждането на нова цивилизация. Но една последица от такава радикална промяна за толкова кратко време е нарастването на страха.
За да участвате в тази глобална медитация, тази форма на планетарна служба, вие трябва временно да се издигнете над реакциите на страха си. Трябва да навлезете в силно съгласувано състояние на емоционална вибрация, за да сте ефективни в тази служба.

Постоянство

Тъй като ситуацията във Фукушима ще продължи под различни форми за много години, това не е краткосрочно приложение на духовно майсторство. Това изисква вие да посетите ситуацията в медитация много, много пъти. Задачата да се присъедините към настоящата служба, т.е. трансформирането на ситуацията във Фукушима чрез високо съгласувани състояния на емоция и яснота на целта, изисква вниманието ви многократно. С други думи, след като получите усещане за медитацията, вие навлизате отново в нея, когато почувствате призив да направите това, докато ситуацията във Фукушима напълно се разреши.

Медитацията

Звуците, които изграждат тази медитация, включват целебни енергии към природните духове от региона покрай Фукушима. Тя също включва подкрепа за човешките същества, работещи върху задачата за изваждане от експлоатация на съоръжението.
Когато слушате тази звукова медитация, вие идеално бихте навлезли в състояние на вибрационен резонанс, който бихте описали като екстаз, безлична любов, признателност или благодарност. Докато стоите в едно или във всички тези кохерентни състояния през цялото време на медитацията, вие си представяте положителни резултати, по каквито и начини те да ви се явят.
Ако не знаете как да навлезете в състояние на екстаз и искате да експериментирате с това съгласувано състояние, ние ви предлагаме да прочетете предишното съобщение, озаглавено Екстазът и сърцето, което представя прост метод за генериране на това състояние на съзнанието.

Не е важно кое съгласувано състояние на съзнание използвате, т.е, екстаз, безлична любов, признателност или благодарност. Но от жизненоважно значение е вие да постигнете високо съгласувано състояние, което надмогва страха, за да бъде ефективно по време на тази медитация.
Без да знаете как това ще бъде осъществено, вие поддържате ясното намерение ситуацията във Фукушима да се разреши в полза на живота на тази планета.
Колективно това намерение ще задейства ефект на квантово поле. Целта на тази енергийна дейност е да вдъхнови нови технологии и нови начини за справяне със ситуацията.

Самата медитация е с продължителност 3 минути и 28 секунди.

Лична защита

Ако живеете сред или близо до Тихия океан, предлагаме ви да прочетете предишното ни съобщение, озаглавено Лекарства от Светлина. Това е умствен/телесен/духовен процес, който включва най-висшите ви измерни аспекти, за да защити биологичния ви израз, т.е, физическото ви тяло.

Заключение

Това съобщение е призив за специфична и силно отговорна планетарна дейност и служба. Ще знаете, ако сте призовани да участвате в тази форма на Планетарна Служба, защото ще почувствате отговор в сърцето/ума си и оживление на съществото си.
Ние сме го казвали преди и отново ще го кажем, „ Пътуването на Посветения е изкуството да прилагаш съзнание към живота”. Именно чрез това прилагане вие придобивате по-голямо майсторство.
За тези от вас, които се чувстват призовани да се присъединят към тази форма на планетарна служба, изпращаме към вас най-дълбоката си признателност.

Хаторите
26 ноември 2013 г.

Мисли и наблюдения на Том

Скоро след земетресението в Япония през 2011 г., което жестоко разруши ядреното съоръжение при Фукушима Даиичи, бях в медитация, когато неочаквано се намерих на въображаема скала с изглед към острова Япония.
Тибетски будист лама на име Ябсонг Ринпоч седеше до мен. Той посочи надолу и каза „ Скоро целият свят ще страда като Япония”.
Сякаш думите му се оказват тъжно пророчески.
Не е в обсега или целта на това съобщение да се обсъждат множеството екологични опасни сигнали, които сочат към Фукушима. Всеки, който се интересува от проучването на все по-големия брой данни, отвъд повърхностното третиране на кризата от основните ни медии, може да намери много в Интернет чрез търсене с думите „радиация Фукушима”, „ ядрен срив Фукушима” и „ отломки от Фукушима”.
Просто бих ви призовал да си запазите „остроумията си”, тъй като има много погрешна и преувеличена информация, която изтича там за бедствието. Фактите са достатъчно плашещи и без да се налага да се навлиза в необосновани спекулации. За по-голяма яснота бих предложил да четете доклади от уважавани учени – особено онези от областта на ядрената енергия, екологията и морските науки, както и онези, които работят в областта на епидемиологичните проучвания (имайки предвид, че ракът и болестите, свързани с радиацията, се увеличават в различни населения, включително в Япония и Северна Америка). Също бих обърнал по-голямо внимание на уважавани алтернативни източници на новини. По мое мнение те включват, но със сигурност не се ограничават до The Huffington Post (www.huffingtonpost.com), Energy News (www.enenews.com), Simply Info (www.fukuleaks.org), The Guardian (www.theguardian.com), and Greenpeace (www.greenpeace.org).

История на Звуковата Медитация Фукушима

След като Хаторите ме помолиха да канализирам тази звукова медитация, за да помогне в кризата, аз ги попитах – винаги скептик – да ми обяснят как тази медитация евентуално би могла да промени хода на такава истинска катастрофа. Преди всичко, радиацията от типа, излязъл от Фукушима, е силно токсична и унищожителна за повечето от биологичните форми на живот, включително и за нас хората, които сме се поставили на най-горното стъпало на еволюционната стълба, позиция, която смятам за много слаба.
Те обясниха, че звуковата медитация би се фокусирала върху трите споменати по-горе в съобщението им области – 1) да помогне на природните духове в района, 2) да помогне на хората, които поемат такава критична задача под злокобните обстоятелства и 3)да вдъхнови други хора в научните и технологичните сфери да създадат нови технологии, способни да се справят с безпрецедентните предизвикателства, които представя Фукушима.
Интересно е, че Хаторите са на мнение, че освен новите технологии за справяне с радиацията, някои от тези нови технологии ще са „биологични” и ще бъдат развити от биолози, изследващи клетките, както и от изследователи, които работят с гъби и плесени.

Хаторите твърдят, че когато самата Медитация e правилно приложена, тези, които работят с нея, в резултат на това ще създадат ефект на квантово поле, който може да повлияе на възможни бъдещи последици около Фукушима. По същество, тези, които изпълняват медитацията ще Скачат във времеви линии, както го наричат Хаторите.

Това е много важна информация, според мен, тъй като дава теоретично разбиране за това как такова краткотрайно нещо като тази медитация би могло да повлияе на такава ужасна ситуация в третоизмерната реалност. Следователно аз ви предлагам да прочетете предишното съобщение на Хаторите, озаглавено Изкуството на скоковете във времевите линии, ако вече не сте го прочели.

Предполагам, че някои читатели биха искали да знаят какво се случи по време на процеса на записа и ще се постарая да опиша преживяванията си, въпреки че, съвсем честно, намирам, че думите не стигат, за да се опише зашеметяващата шир на енергиите и космическата помощ, която се предлага на човечеството в този най-несигурен преход. Ако не се интересувате от такива неща, просто прескочете нататък до подзаглавието Медитацията, където пояснявам подробностите за това как да я извършите.

Спускане на Светлина

Още с първите ноти на първия ченълинг, който стана основа на записа, аз психически усетих кула от бяла светлина, спускаща се от космоса в реакторите на Фукушима и в околностите й.

Когато записах други канализирани звуци, светлината често се променяше в тип виолетов пламък, който според мен е опит за трансмутиране на много трудните енергийни условия. Също така ясно усетих други цветове от светлинния спектър – особено златен, сребърен, син и пурпурен – показващи ми, че много духовни същества от реалностите на светлината също добавяха присъствието си.
В един момент по време на процеса на запис, част от който се случваше в малките часове на утрото, аз бях обзет от патос, тъй като канализираните звуци започнаха да текат от Кралството на Девите към природните звукове около Фукушима. За миг бях залят от чувство на крайно отчаяние, идващо от природните духове в региона, така силно, че трябваше да спра записа и да се успокоя, за да открия състояние на емоционален баланс, за да мога за продължа ченълинга.
На около една трета от записа можете вероятно да чуете три различни гласове до крайно стерео ляво, крайно стерео дясно и в стерео центъра. Това са гласовете на трите Върховни Деви (в моя език това значи високо нагоре по вибрационната скала на кръстопътя между Висшия Астрал и Етера). За мен тези гласове носят чувство на духовна сила и сила, смесена с меко и нежно състрадание.
Тези невероятни същества насочваха енергията си и цялото си внимание, за да подкрепят и природните духове в региона, и човешките същества, които са изправени пред страшната задача да извадят съоръжението от експлоатация.

Медитацията

Записът е дълъг 3 минути и 28 секунди.

Въпреки че Хаторите описаха доста добре медитацията, в интерес на яснотата, ето стъпките:

1) Навлизате в съгласувано състояние на признателност, благодарност, безлична любов и/или екстаз. Съзнателно навлизате в съгласувано състояние на признателност, благодарност, безлична любов и/или екстаз според собствения си капацитет да навлизате в съгласувани състояния на съзнанието. Най-простото съгласувано състояние, в което да се навлезе, за повечето хора е обикновената признателност. Ако сте по-умели в тези неща, може да изберете едно от по-сложните съгласувани състояния по ваш избор. Но за да съм ясен, обикновената признателност е достатъчно съгласувано състояние, за да направи медитацията ефективна. Както Хаторите ясно заявяват, трябва да сте в съгласувано състояние на ума и емоциите, което надмогва страха, за да има ефект от това.

2) Слушайте звуковата медитация, докато сте в това съгласувано емоционално състояние.

3)Представете си, според както за вас е естествено, че ситуацията във Фукушима се разрешава по начини, които са в полза на живота.


Този тип знаене не е само празна надежда или откровена фантазия от ваша страна. Това е изграждане на намерение чрез обединяване на съгласувана емоция и умствена яснота.
Тази енергизирана яснота е това, което създава ефектът на квантово поле, който Хаторите ми описаха, когато ги попитах как такава медитация би могла да допринесе с нещо реално на ситуацията.
С други думи, когато тези от нас по света задействат медитацията, ние ще задействаме задвижване на енергии, които могат да натрупат нови и по-положителни резултати. Как ще се прояви това, само можем да предполагаме. Но ако медитацията е успешна чрез всички наши обединени усилия, бих очаквал да видя увеличение и в случайностите, и в новите форми на креативно разрешаване на проблема, свързан с Фукушима.
Подозирам, че в нашата световна мрежа ще има много вариации на медитацията. Важното е да се работи с нея по начини, които ви се струват естествени и правдоподобни. Онези от вас, които имат опит в създаване на резултати чрез медитативни състояния на ума, без съмнение ще знаят какво да правят. За тези от вас, които не сте запознати с този тип медитация, основното ми предложение е да се настроите в нея и да бъдете обгърнати от съгласувана емоция, която сте избрали. Когато медитирате и наистина изпитвате съгласуваността на избраната от вас емоция, най-накрая ще намерите да изплува дълбоко интуитивно усещане. Този тип интуиция идва от собственото ви сърце/ум и ще ви разкрие как да работите чрез творческото си въображение. С други думи, след като сте навлезли достатъчно дълбоко в съгласуваност и сте задействали намерението си да си представите решение на проблема, идеите спонтанно ще изникнат в ума ви.
Едно от многото неща, които оценявам в тази звукова медитация, е, че е кратка и ефективна. Тя променя много бързо състоянието на ума ми в много възприемчиво състояние и благодарение на нейната продължителност откривам, че мога лесно да нагодя медитацията си към ежедневните си задачи.
Тази медитация е за самостоятелно използване когато и да пожелаете да я извършвате. На този етап няма планове за провеждане на глобална световна медитация, в която всички ние да медитираме по едно и също време.
Важно е да се запомни, че това не е еднократно действие. За да е ефективен този експеримент в съзнанието, медитацията ще трябва да се извършва от много от нас по света многократно в продължение на много години, даже на десетилетия. Наистина, за тези от вас, които избират да приемат тази форма на планетарна служба, медитацията е дълбок призив за намеса. Освен това, това ниво на работа ще изисква ниво на духовна твърдост и постоянство, което, за повечето от нас, е безпрецедентно.

Финална мисъл

„ Никой проблем не може да бъде разрешен от същото ниво на съзнание, което го е създало”.

Алберт Айнщайн


Превод:Tauno
© 2013 Tom Kenyon
www.tomkenyon.com
http://elvenjewels.blogspot.com/2014/01/blog-post.html


image

Възраждане !

Над Фукушима слънце грее
и птиците волно летящи
в небето синьо и чисто като коприна
то с любов и радост поздравява.
А долу водата в океана,
прозрачна и кристална се дипли
на красиви, изящни дантели,
под които живот приказен,
цветен и интересен има
от морски звезди и кончета,
от риби танцуващи
и делфини подскачащи
палаво и весело.
А хората в града
спокойни и усмихнати са,
успокоени,
отдъхващи си с облекчение,
осъзнали своите грешки и уроци,
и станали още по-ценящи и пазещи,
благодарни и трогнати
от всемирната помощ.
Работниците във АЕЦ-а,
удовлетворени са и щастливи
от всичко, което успели са
да спрат, да спасят, да предпазят,
че живи и здрави са
да се радват на това,
което успели са да опазят.
Децата песни пеят и играят.
Нов свят е започнал да се сътворява
и в тази картина,
всеки своя щрих дава,
за да бъде тя най-прекрасна,
чиста и искряща
в тонове и багри сияйни и красиви.
Уханието на цъфтящата Земя
всеки вдъхва и поема
и се радва на Любовта,
която контрола и властта е поела,
за да пребъде всичко
в безкрайна Хармония и Красота.

С цялата си Любов и Вяра !
Деляна Ангелова
3.01.2014 г.
15:50 ч.image

ОГРОМНИЯТ ЖИТЕН КРЪГ от 30 декември 2013 БИЕ ТРЕВОГА за ГОЛЯМА ОПАСНОСТ от ФУКУШИМА !!

На 30 декември 2013 г. в долината Салинас в Калифорния се появи огромен житен кръг с площ около 4000 кв.м. Тук можете да видите снимки и видеоклипове за житния кръг:

http://www.cropcircleconnector.com/2013/chualar/chualar2013a.html

Има много основания да предположим, че на този житен кръг е изобразена Атомната централа във Фукушима и че този житен кръг е опит да се алармира човечеството за огромна и непосредствена опасност, свързана с централата!

Ето албум със снимки на Атомната централа Фукушима:

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.528871980553372&type=1

В квадрата в центъра на житния кръг се виждат три реда със символи, които според Брайловата азбука за слепи се дешифрират като “#192" и този израз е изписан общо 6 пъти: на 3 реда, по 2 пъти на ред.

“#192" означава “№ 192”.

В Google за “Fukushima, 192” намираме следния линк:
http://www.fmu.ac.jp/univ/dbook-e/pageindices/index192.html

FUKUSHIMA Lives on the Line 192 /
306 1881 Department of Emergency and Critical Care Medicine, Fukushima Medical University School of Medicine, 1-Hikarigaoka, Fukushima…

Това е горещ телефон за спешни случаи във Фукушима, за връзка с Спешен център за медицинска помощ в Медицинския университет...

На снимката на житния кръг се вижда един “поток”, който излиза отвътре, тук в долната част на житния кръг. Според мен той символизира потока на заразената с радиация вода, който пресича бариерата, изобразена с три вертикални линии, после излиза извън кръга и изтича “в океана”...

През последните месеци на 2013 г. са публикувани много статии и видеоклипове, които алармират, че ситуацията във Фукушима става все по-тревожна и опасна.

Ето една статия на английски от 30 декември 2013, която директно съветва американците по западното крайбрежие на САЩ да се подготвят за справяне с радиацията, защото опасността е много голяма:

TEPCO мълчаливо допуска, че Реактор 3 може да избухне СЕГА

http://www.occupycorporatism.com/tepco-quietly-admits-reactor-3-melting-now/

Радио Turner Radio Network (TRN) е съобщило, че Атомната централа Фукушима се очаква да окаже въздействие върху цялото северно полукълбо.

Според репортажа “Лица, които живеят по западното крайбрежие на Северна Америка, трябва НЕЗАБАВНО да започнат да се подготвят за възможна атака от опасна атмосферна радиация от Фукушима.”

TEPCO е потвърдила, че пара е започнала да изтича от Реактор 3, но те "не били установили анормални условия в централата”...

TEPCO съобщава, че “радиоактивна пара изведнъж започнала да излиза от избухналия по-рано атомен реактор 3...”

Експерти заключават, че това може да е “началото на критично избухване на резервоар с гориво, включващ до 89 ТОНА атомно гориво, което може да избухне навън в атмосферата и да удари Северна Америка...”

Ситуацията може да ескалира бързо извън контрол...

TRN предупреждава да се вземат подготвителни мерки от жителите по Западното крайбрежие на Америка, защото 2-3 дена след “изпускането на 89 тона смъртоносно ядрено гориво директно във въздуха” материалът ще достигне Северна Америка и тези горещи частици могат да са смъртоносни”.

Дават се препоръки за хората да следят информацията по Интернет, да се запасят с маски и филтри, да покрият с пластмаса прозорци, врати, електрически изводи, вентили и пр....

Ето една по-голяма статия на английски от 30 декември 2013, в която се дават много подробни инструкции за населението – как да се подготви:

СПЕШНО: ЗАПАДНИЯТ БРЯГ НА СЕВЕРНА АМЕРИКА ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ ПОДГОТОВКА ЗА ВЪЗМОЖЕН РАДИАЦИОНЕН ОБЛАК В РАМКИТЕ на 3 до 5 ДНИ

http://www.thelibertybeacon.com/2013/12/30/news-flash-urgent-steam-suddenly-emanating-from-fukushima-reactor-3/

Още статии и видеоклипове:

Статия на български език от 22 декември 2013:
От АЕЦ "Фукушима-1" изтекоха 1,6 т радиоактивна вода

Предполага се, че причина за произшествието е повреда в основата на защитната стена вследствие на силните дъждове

http://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-iaponiia-sled-bedstviiata/ot-aec-fukushima-1-iztekoha-16-t-radioaktivna-voda-6001397

Tepco смята да излее цялата радиация от Фукушима в океана
- статия от 16 декември 2013 на английски език:

http://www.globalresearch.ca/tepco-plans-to-dump-all-the-fukushima-radiation-into-the-ocean/5361714

US, CANADA RADIATION REPORT, DEC. 28, 2013
http://www.youtube.com/watch?v=KK4pnvgHy9g

Ето и три видеоклипа на английски език, в които също алармират за радиация по западното американско крайбрежие:

АЛАРМА! Радиация от Фукушима удря Сан Франциско! – видео от 26 декември 2013:
http://www.youtube.com/watch?v=Fytpcs6oRig

Радиоактивна реалност (17 декември 2013) – Гориво във Фукушима стопено "в безпрецедентен размер":
http://www.youtube.com/watch?v=3uaEmn5Kr18

Видео от 28 декември 2013 - Радиация от Фукушима удря Калифорния:
http://www.youtube.com/watch?v=ru102DBNW0s

Статия на английски: Въздействията от Фукушима върху здравето се крият – Япония не публикува данни за раковите заболявания, мъртво родените деца и пр. – страхуват се да ги пуббликуват (видео)

Статията е от 15 ноември 2013 и е със 192 коментара!!
http://enenews.com/gundersen-fukushima-health-effects-being-hidden-japan-publishing-data-stillbirths-spontaneous-abortions-cancers-311-indicates-theyre-afraid-release-audio

Видео със заглавие “ФУКУШИМА, РАДИАЦИЯТА и ТИ"

Видеото е от 8 ноември 2013 и към 31 декември 2013 беше видяно от 192 души!!
Обясненията за радиацията под видеото са направо покъртителни!!!

http://www.youtube.com/watch?v=LnldSMX-FC0


Моля разпространете тази информация и нека всеки да помогне с каквото може !!

информацията за Фукушима е събрана от Мая Тодорова. Благодарност !

image
Категория: Изкуство
Прочетен: 2671 Коментари: 0 Гласове: 3
Последна промяна: 06.01.2014 18:31
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2935311
Постинги: 1238
Коментари: 995
Гласове: 3879
Архив
Календар
«  Януари, 2014  >>
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031