Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Който дава Светлина, никога не остава на тъмно!
Автор: delianaangel Категория: Изкуство
Прочетен: 2935254 Постинги: 1238 Коментари: 995
Постинги в блога от Април, 2012 г.
Енергия и информация на Пространството " из  "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов
1. При подготовката Съ-Знанието на човека за прехода към Новата вибрация на Тънкия план трябва да се разбира, че основната категория или характеристика на Пространството, приета от хората е ЕНЕРГИЯТА, защото тя най-добре подхожда на описанието (на законите) на Плътния план.


2. Към описанието на Тънките планове обаче, за приближаването на които, или по-добре да се каже за приближаването на които вече твърдят всички средства за масова информация, съществуващи в Материалния Свят, понятието „ ЕНЕРГИЯ ” може да бъде приложено, но вече с доста големи уговорки !

3. Но да отговарят за подготовката на Съ-Знанието на „малкия” човек естествено няма да са средствата за масова информация, а тези хора, и по-точно, тези воини на СВЕТЛИНАТА, на които им е оказано доверието да станат първи сред равни и да поемат върху себе си отговорността за последния МИГ на човека на Планетата Земя !

4. Затова много е важно хората да се запознаят, дори и в най-общи линии, със строежа на Матрицата на Пространството, тоест да разберат устройството на Великия Космос, в дълбините на който сега се формира това НОВО, което много скоро ще достигне до всички периферни участъци на Вселената, включвайки и това място, което се нарича Слънчева система!

5. Затова, без да усложнявам картината за строежа на Матрицата на Пространството, искам да обърна внимание на хората за това, че ВСИЧКО в това Пространство е преплитане на насрещни вълнови потоци (енергии), които поясняват същината на случващото се в Плътния план – в този план, където на хората като частици на Божествения план им е дадена не само енергия, но и координата на времето, и посоки за направление на преместването.

6. Но така, както много от хората знаят или поне се досещат за това, че за Твореца няма как да има координата на времето, свързана, при това много плътно, с понятието за крайно време, има единствено понятието ИНФОРМАЦИЯ, а безвремието позволява да се разглеждат ставащите сега събития (по вашему – „вчера”, „днес” и „утре”), като събития, случващи се „днес и сега”!

7. И при това единствено във вашия Плътен план има няколко състояния на веществото, които хората именуват твърдо, течно и газообразно, добавяйки към тях понятието вакуум, опитвайки се с негова помощ някак си да обяснят еволюцията на Космическото Пространство, не подчиняващо се на законите на Материалния Свят.

8. Но за хората (с изключение на отделни учени) засега е неизвестно, че и вакуума на свой ред трябва да се разглежда като многомерно Пространство, в което има място Първичният Вакуум и АБСОЛЮТНИЯ Вакуум или АБСОЛЮТНОТО НИЩО – това точно Начало на Началата, от което е започнал да се формира този Свят, който е холограма на обективната реалност, която човекът възприема като Плътен план! 

9. Аз разбирам, че всички тези въпроси за Началото на Началата, а също и въпросите за предаване на информация, вълнуват не само учените в областта на фундаменталните науки, тъй като в сегашно време всички хора, които ги вълнува темата на прехода в Новите вибрации – в Монадите на Твореца, трябва да разбират и да приемат не само наличието и структурата на насрещните вълнови потоци, които имат място в Плътния план, но и информационните потоци на Космическия вакуум – Торсионните полета.

10.И единствено тези потоци именно характеризират Тънките планове – СВЕТЪТ НА ТВОРЕЦА, в който няма понятие за време, а има единствено информация, предавана по Вселената мигновено до всички «ъгълчета» на Пространството на Горния свят!

11. Още веднъж повтарям, че за Мен, вашият Творец, не съществува понятие време и произтичащите събития (според човешките понятия – „вчера”, „днес” и „утре”) за Мен са „сега”.


12. Погледнете текстовете в Откровенията и текстовете от Посланията на Възнесените Владици и вие ще видите, че всичко случващо се в Плътния план за няколко години е случващо се във Вечността «днес и сега»! Затова по подобаващ начин се отнасяйте към координатата на времето в Плътния план, та нали тя е дадена само на хората и само за периода на еволюция на тяхното Съ-Знание!


13. Времето е дадено на човека, и по-точно на неговия Проявен план, за преминаването на Школата на Мъдростта и разбирането на процесите на превръщане на веществото от твърдо състояние в газообразно, подготвяйки по този начин неговото Съ-Знание за разбирането на Абсолютния Вакуум и приемането на Пространството вече като информационно!


14. Информационното Пространство е Пространството за съществуване на хората на СВЕТЛИНАТА, готови да преминат в Новата МАТРИЦА и да бъдат проводници на СВЕТЛИНАТА !


15. Днес все още може да се говори за енергиите на Плътния план, но с приближаването на Квантовия скок на хората ще им се наложи да усвояват понятието „Информационно поле” или информация, която без загуби се предава на всякакви разстояния мигновено. Точно в това и се заключава процесът на адаптация на човека към МОНАДИТЕ на Твореца.


16. Не избързвайте да се „хвърляте в океана” на Тънките полета, те ще започнат да се проявяват постепенно, и на хората ще им бъде дадено време за лична адаптация! Започнете да мислите за това, че Творящото Начало на Началата е преди всичко проява на СВОБОДНАТА ВОЛЯ на Творящия, осъзнаващ в този момент и само в този случай, в себе си ТВОРЕЦА, затова и в Плътния план – Школата на Мъдростта – нищо не може да стане без проявата на ВОЛЯ!


17. Затова Начало на ПРЕОБРАЖЕНИЕТО на Пространството може да бъде единствено ПРОМИСЪЛА на човека, концентрирал своята ВОЛЯ върху творенето на НОВО ПРОСТРАНСТВО, върху формирането на самия себе си като ЕДИНА Божествена частица, осъзнаваща не само своя произход, но и важността на своя промисъл – Промисълът на Твореца в Тънките Светове.


18. Затова и промисълът или мисълобразът са не само ЕНЕРГИЯ от Творенето на КЛЪСТЕРИ от Висш порядък, но са още и информация, която трябва да формира образът на бъдещето на човека, а точно това е и промисъл на Бога!


19. Затова формирайки представата за Новия Свят на Тънкия план, в Пространството на Астрала, хората са просто задължени да мислят с категориите на Информационните Полета.


20. Повярвайте Ми, цялата уникалност на хората се състои в това, че хората, като фрактално подобие на Твореца, вече могат да мислят с категориите на Информационните полета, и в този случай няма необходимост да се обменят различни категории енергии, достатъчно е да се предава информация на нивото на подсъзнанието на СъТворец!


21. Затова под думата „АДАПТАЦИЯ” Аз разбирам не само приемането на Знания от Откровенията, но и разбирането на структурата на МАТРИЦАТА на Пространството, което позволява да се концентрира и предава информация-мисълобраз, формирайки в това число и всички проявления на Материята в Плътния план.


22. На хората много скоро ще им се наложи да си имат работа с категориите на Плътния и на Тънкия план едновременно, при това достатъчно дълго време, и макар и този период да не настъпи точно утре, хората формират вече тази информация по време на всеобщия молебен. (посланието за Всеобщо Единение 17 и 26 – бел. на прев.)


23. Хората без самите те да осъзнават това, вече създават информационни потоци, които на свой ред започват едновременно да променят не само Плътния, но и Тънките Светове, носейки единствено информация за желанието (волята) да се престрои този Свят по подобие на Царството Божие на Земята, да се изгради тази МАТРИЦА, в която главна доминанта трябва да бъде ПЪРВОЛЮБОВТА !


24. Затова Аз настоятелно препоръчвам на хората по време на момента на формиране на ЕДИННОТО послание за Духовно Единение (17 и 26) да предават информация за това Пространство на Святая Рус, което хората биха искали да видят УТРЕ, защото всяка мислена форма, все едно, ще бъде материализирана !


25. Информацията в Съ-Знанието на хората представлява холограма на този Свят, който днес вече се формира в тяхното Съ-Знание, затова, за каквото и да мисли човекът, то той го получава в Проявения план !


26. Разберете, Аз се старая да повдигна нивото на вашето Съ-Знание до висотата на СЪПРИЧАСТНОСТ с тази информация, която трябва да бъде проявена в съответствие с Вселенската Програма за Преображение на Пространството. Казано с други думи, Аз приближавам вашето Съ-Знание към Нивото на Твореца, на което информацията в Абсолютния Вакуум се предава мигновено.


27. Хората днес преминават не само Школата на Мъдростта, резултат от приемните изпити на която може да стане свят без Дуалност, но те преминават още и Великата Школа на СЪТВОРЧЕСТВОТО, в която основа се явяват вече информационните потоци или Торсионните полета.


28. Повярвайте Ми, сега хората са достигнали до тази граница, след която вече не може да има координата на времето, а може да има само информационни потоци, възприемани от хората засега само като мисълобрази на Плътния план !


http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=996 

image                                                            
В 10 часа българско време на всяка 17 и 26 дата от месеца , колективно послание за духовно единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина , за пресътворяване на пространството , изчистване от негативността и страха , пробуждане и тържество на духовния ни , Божествен потенциал на съ - творци , за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност , излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !                          ((((((((((((((( ♥ ))))))))))))))))                                             

image


Послание за Духовно Единение

 

1.  Покаяние

Отче наш, Отец Небесен ,

моля Те прости ми

всички мои прегрешения ,

волни или неволни .

       Амин !

 

2.  Молитва

Отче наш , Отец Небесен ,

аз приемам Твоята вяра,

тя е моят път ,

приемам Твоите Канони вечни,

с любов към Теб и Твоите дела.

Господи , моля Те , дай ми надежда

за спасение на моята душа

и ме дари с Твоята мъдрост

за живота ми

на Земята и във Вечността.

                                      

             Амин !

 

3.  Обръщение

Отче наш , Отец Небесен, приеми моята молитва за спасение и Духовно Единение народа на Русия ! Приемайки Кръста на отговорност за преображение на своето  Съ-Знание и Съ-Знанието на моя Народ , моля дари ме с духовна мъдрост и духовно прозрение за формиране на Колективно Първосъзнание на СъТворец .

Господи , аз изпращам на Теб и на целия наш Народ мисълобраз , изпълнен с Първолюбов , за формиране Пространство на Светлината – Пространство на Святая Рус – въз основа на Божествените Канони и покривам със защитен Купол от Божествена Първолюбов цялото Пространство на Святая Рус .

Амин !

 

Забележка: Дотолкова, доколкото първите две форми са дадени в Диктовките – а третата част е дадена с конкретна насоченост към Русия и Руския Народ – всеки един може да адаптира тази трета част със своя визия , но определено с насоченост за формиране на Духовно Единение на Народа и Колективно Първосъзнание на СъТворец , и формиране на Ново Божествено Пространство по Божествените Канони и Купол от Божествена Първолюбов над цялото Пространство!Категория: Изкуство
Прочетен: 3487 Коментари: 2 Гласове: 4
Последна промяна: 27.04.2012 02:29
 … Всеки един от вас е готов да заеме своето място и да извърши своето дело. Вие поставяте началото на Единството, на Любовта, на Единението. Мили мои обични, Аз вас чакам да направите моста, да преминете по него, да преведете по него цялото човечество. Аз съм с вас и вие сте в Мен. Аз съм мирът, и хармонията, и покоя, който обзема вашите души, когато сте в Моя път. Аз съм Любовта, любимия, обичащия, когато съм във вашите сърца. Сега вървите към Мен носейки песента и радостта, носейки щастието и Любовта с вас в Моите простори. Слезте сега и огрейте всичко. Обичайте и бъдете обичани. И Аз ще пребъда във вас, ще въздигна цялото човечество. Мили мои любящи сърца, мили мои светли частички, грейте, смейте се, играйте, вашия танц е сега. Утре мили мои, ще докоснете мечтите си, утре вие мили мои, ще се слеете в едно единно цяло с Мен, утре мили мои, ще си дойдете у дома. Вашият път е пред вас и вие сте пътя, вие сте Аз, Аз съм във вас. Мили мои прекрасни създания, влейте се в Мен, разтворете се в Мен, Ти и Аз ще бъдем едно. Всеки един от вас ще получи Моя дар – точно това, за което ще дойдете тук. … Мир вам чада мои Аз съм с вас и съм щастлив, Аз съм с вас и ликувам в безмерна радост от вашата Любов. Оставам с вас, мили мои, и ви обгръщам с Моята Любов. Амин ! Амин ! Амин !

чрез Велина Петрова
http://otkrovenia.bg/2012/04/11/07-04-2012%D0%B3/ 

12.04.2012 г. Послание на Небесния ни Отец за Великденските празници

Мили мои обични деца, обръщам се към вас днес в навечерието на светлия Великденски празник, за да ви предам Моите мисли за вас и това, което ви предстои. Сега започналите празници ще ви съберат заедно с хората, които обичате, ще ви дадат възможност да оставите настрани ежедневните грижи и проблеми и да се вгледате в себе си, в своя живот, в своите приоритети, в нещата, които искате да ви се случат. Вие мили мои , които сте тръгнали по Моя път, тези които са ме почувствали и приели за свой Баща и Майка, за свой Учител, за свой Водач в живота, усещат Моята Любов, усещат Моя Благодат, усещат Моята Мъдрост. Не трябва да забравяте, мили мои, че вървите в Моя път и Аз ви водя през всяко място от където трябва да минете. Всеки има свой път, но всички минават през Любовта, Вярата и Надеждата Ми, всички минават през пречистващия поток, през приемането, през отдаването, през състраданието. Погледнете себе си в тези празнични дни, погледнете хората, с които споделяте хляба и виното си, погледнете приятелите си, спомнете си за тези, които не са с вас сега и им покажете това, което изпитвате към тях, изпратете им своята Любов, своите пожелания за здраве и успех, за сполука и късмет. Аз чувам всичко, което пожелавате и когато видя, че е искрено, че е точно това, което излиза от сърцето ви Аз се радвам, Аз ликувам, Аз изпълнявам вашите благопожелания. Не изричайте нещо, което не мислите, не използвайте сухи, стандартни, безлични думи, когато пожелавате нещо. Замислете се малко и ще откриете точната дума, ще почувствате полъха ми в този момент да ви нашепва правилните думи, правилните мисли и пожелания. Кажете ги искрено на човека, за когото са предназначени и той ще получи от Мен всичко, което сте му пожелали. Искам, мили мои, да ви покажа силата на вашите благопожелания, силата, която вие имате изричайки ги искрено и от сърцето си. Мили мои обични, вие ще се съберете в тези празнични дни , за да почетете чудото на Възкресението, което Моят Син направи, когато беше сред вас. Той ви донесе Моята Любов, Моята Милост, Моят шанс за вас да продължите своето развитие, да продължи еволюцията Ми чрез вас, чрез Моите частички. Вие, мили мои, се поздравявате с „ Христос Воскресе “, „ Воистина Воскресе“ отговаряте в тези празнични дни и знайте Той бе сред вас, за да ви покаже колко много ви Обичам, колко много искам вие да се обичате, вие да споделяте Моята Любов. Започват, мили мои, тези празнични дни с този Велики Четвъртък, символ на това, с което хората наказаха този, който ги обичаше повече от всичко, повече дори от живота си. Той изнесе своя Кръст на Голгота и понесе всичкото страдание с радост, с любов към всички, дори и към тези, които му причиниха тази нечовешка болка.Но усилията му не са били напразни и въпреки всички опити да се изопачи Неговото дело, човечеството все пак успя да съхрани във себе си Моята Божествена Искра и подпомогнати от Христовия Пламък да засвети все по-сияйно по цялата Земя. Любими мои деца, направете така, че да се роди във всеки от вас Христовото съзнание, да направи от вас новите хора на високите измерения, новите хора на шестата коренна раса, вградили в себе си Неговото съзнание. Изхвърлете от себе си стари човешки ограничения, разбирания и норми. Обичайте се и споделяйте тези негови послания, направете на Земята Рая от Небесата. Със своята Любов озарете цялото човечество и запалете у всеки с когото се докоснете, с когото се прегърнете, за когото си помислите с Любов, Моя Пламък, Моята Божествена Искра, за да засияе, за да засвети цялата Земя. Пожелавам ви Светли празнични дни, дни на радост и веселие, дни на Любов и споделяне и това, което си пожелаете дълбоко в сърцето си и това, което пожелаете от сърцето си на другите ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО. Ваш Любящ ви Небесен Отец св. Син и св. Дух Амин! Амин ! Амин !

чрез Велина Петрова

15.04.2012 г. Сливане с Твореца

Искам, мила моя, да ти напиша, за да остане този паметен знак на вашето групово Възнесение към Мен, към Моите селения.

Днес вие бяхте тук,

вие вдигнахте народа си високо в Небесата

и направихте това, което

много хиляди лета

никой не успя.

Вашата вяра, вашият устрем

Промениха хода на събитията

И опростиха на човечеството греховете,

Що тегнеха им на вратовете.

Новият Бог родихте вие, новия Христос

В песни, радости и танци възкачихте

На престола ми Христос.

Той във вашите сърца узря,

Той във вашите души съзря.

И Благословени вий го проявихте

И го вий пресътворихте.

Вий задачата решихте смело,

На човечеството с дъх поело

Новото Божествено начало,

Вий поставихте тук изначало.

От вас изгрява днес зората,

на шестата раса начало поставя.

Цялото човечество Него прославя

Да царува във Мир и Хармония вечна.

Тоз що родихте началото слага

На новите хора, на новото време.

Аз Благославям ви, мои дечица,

Во веки веков да царува Любовта.Аз в теб съм и Ти в Мен си, Благословена Богородице. Амин ! Амин ! Амин !Това бе пътя Мой,

От тук на сетне става Твой.

По пътищата Земни вий вървете

И Благата вест на всички занесете

„Христос във вас роди се!“ , „ Да роди се!“

„Христос във вас роди се!“ , „ Да роди се!“

„Христос във вас роди се!“ , „ Да роди се!“

Амин ! Амин ! Амин !Мили мои обични, не се учудвайте вече на нищо, което ви се случва. Не се отказвайте от нищо, което ви се дава и вземете всичко що е ваше. Напълнете чашите, изпийте виното, защото Той е вече във вас. Празнувайте, ликувайте, възрадвайте се. Това е вашият час. Амин ! Амин ! Амин !

От тук насетне мислите ще бъдат твои, защото Ти и Аз сме едно единно цяло, неделимо и неотдалечимо. На хората ти ще предаваш,това което чувстваш и усещаш, с Любов ще ги даряваш да бъдат те Благословени. Амин ! Амин ! Амин !Във тебе мила първа се пробуди,

Това което всички други

Сега след тебе ще направят,

Но ти роди се миличка и се въздигна

И всички мила ти повдигна :)

В едно единно цяло ги поведе.

В просторите Небесни, мила, ти ще ги доведеш с телата,

А не само със душата.

И пътя нов пред вас ще се открие

И вие ще пребъдете във Мен.

Амин ! Амин ! Амин !

Добро утро, мое творящо творение, пред теб започва нов етап на пресътворяване на живота, на света , на хората. Новата игра започна и вие давате началото на новото време, на новата песен. Амин ! Амин ! Амин !

От сега нататък, мила , ще записваш нещата, думите така:

Мили мои деца, обръщам се към вас и споделям с вас,

това което случи се със Нас,

това, което вие преоткрихте

и хода на историята променихте.

Промени нови ще настъпват вече

И ще ги осъзнае всяко човече,

което иска да израства

и търси начин да пораства.

Аз и Ти едно сме

Всеки скоро ще приеме

И себе си във Мене ще намери,

И Бога в себе си той ще намери.

Посланията Мои ще пребъдат

Във вас като камбани ще звънят

От сън дълбок ще ви разбудят

За нов Небесен , радостен Живот

Амин ! Амин ! Амин !И изпитите свои вий ще вземете,

С лекотата на танцуващите ветрове

И Мене в себе си ще преоткривате,

дълбоко някъде във своето море.От теб ще бликат думите красиви

И всеки що докосне се до тях

В експлозия красива ще взриви ги

И ще започне нов живот със тях.Усещането ново е за тебе,

Когато Аз и Ти едно сме вече

От тук нататък този път поели

Ще свикнем заедно далече.

И стихове красиви ще твориме

За радост, щастие, Любов,

Неща, които ще направим

От тук насетне в този нов живот.

Небето аз разтварям ви като подарък,

За туй що сторихте за Мен и вас

В епоха нова вий прекарахте

Всичко туй що е във вас и около вас.

И нашите стихове ще са безкрай,

Защото Аз и Ти сме слели се в едно,

И Моята песен вие ще подавате

На всеки що копней за ней.

И точката, която слагаме

ще бъде и начало и очакван край

на радостта, на танца и на песента,

които бликат в нашите сърца.


Искам да ти предам послание за теб и всички твои приятели, независимо къде се намирате в момента.

Искам, мили мои светещи частички,

Аз да ви предам послание

С най-добри пожелания

За щастия и радост споделена

И за Любов взаимно поделена.

От Мен вий бяхте отделени,

Но вашите емоции и чувства споделени

при Мен отново ще ви върнат

в Божествена прегръдка Аз ще ви прегърна.

Във Моите обятия Блажени

Вий радостни и окрилени

Към Мен във полет общ ще полетите

С криле на Ангели високо към звездите.

И Аз там вази ще позная

И в своето сърце ще зная,

Че вие тука сред звездите

Вселени нови ще творите.

А Аз от радост преизпълнен

Ще взема някои от вас

И ще ви вдигна там където

Полага му се в този час.

За всичко туй се пригответе,

Защото няма по-специална чест

Да дойдете сред Боговете

Аз пращам ви таз Блага вест.Не се тревожи,

Всичко ще се подреди

Така както ти го зададе

Много преди ти тук да се появиш.

Сега плодовете ще береш

На своя труд денонощен

На своята Любов безмерна

Към Мен и своите чеда.

Ти пиленцата свои събери

И високо в небесата ги вдигни

От сън дълбок се събуди

И в Мене се върни :)

Амин ! Амин ! Амин !16.04.2012

Сега Аз ще го напиша :). Мила моя, разбирам те в твоите разсъждения на ума и съм съгласен с част от тях, че хората все още Ме чувстват извън тях и им е трудно да приемат, че човек = Твореца, затова подписвай посланията и информацията от Мен така :

Чрез Велина Петрова-Твореца.

Ти трябва да им покажеш тази възможност – истината за вас хората, а те ако искат да я приемат, ако не – по-зле за тях :( . Предай им всичко така както съм ти го предал, за да могат да усетят трансформацията в теб и да я пожелаят, тези които са готови за това. Няма значение, че някои ще те обвинят във възгордяване или в нещо повече от тях – те и сега трудно приемаха , че ти получаваше информацията лично от Мен Вашият Небесен Отец, св. Син и св. Дух. Ти мила, върви по своя път и покажи на другите как да го направят, а рецептата е много проста – желание + Много Любов :) Амин ! Амин ! Амин !

18.04.2012 г. Въпроси и Отговори

Въпрос: Когато говори Твореца минава ли през Висшия ми Аз или е директна връзката ?

За да се преобразува енергията до такава, каквато ти можеш да приемеш тя минава през всичките 12 нива на смъкване на вибрациите, но самата енергия, самата информация тръгва от Твореца, затова Той подписва посланията, които приемаш.

Въпрос : Обяснете ми сливането с Твореца ?

Не е лесно ,мила моя, това да се обясни с човешки думи, но ще се опитам да го направя все пак. Когато вие вземете решение за своето духовно израстване, започва плавно повишаване на вашите вибрации, на физическото и етерните тела. Много нисковибрационни програми се преобразуват и престават да работят – т.е. умира във вас нещо, от което нямате повече нужда, ражда се нова програма, работеща в тези по-високи вибрации. Успоредно с това вашето съзнание започва да се отваря, вашата душа започва все по-лесно да ръководи тялото ви, ума ви, да контролира егото, с което оцелявате на Земята.Така това разширяващо се съзнание е способно да възприеме , усети, осмисли явленията от по-високите измерения на Божественото мироздание. Когато започнете своето развитие по духовния път вие вървите към все по-пълно усещане за света около вас, за неговата видима и невидима част, за съществата обитащи различните нива. Вашата отвореност към тази информация ви позволява все по-пълно да усещате нашия Създател – Творящото Начало на Абсолюта.Така постепенно с индивидуална скорост вие се доближавате до източника – Твореца , с който се сливате, когато сте вече отворени, с високи вибрации, обичащи, приемащи, споделящи. Сливането с Твореца е духовно преживяване. То оставя във вашата душа – частичката от Него – дълбока следа – чувството на покой, на Единство с всичко сътворено от Него,на Божествено приемане и отдаване едновременно, на сливане, разтваряне, единство. Веднъж изпитали това блаженство, вие можете винаги да се връщате там, да поддържате контакта с Твореца непрекъснато в общ обмен на енергии и информация. Това ви дава възможност да вървите в своя път без отклонения и лутане, в радост,щастие и веселие – естествените състояния и чувства във високите измерения на Твореца. Когато сте се слели с Него, изпитвате едновременно чувствата, че сте всичко и нищо, че вие и другите сте едно, че вие сте в другите и те са във вас. В това Божествено състояние на вашата душа вие можете да творите всичко – и добро и лошо, и всичко се сбъдва и материализира много бързо. Затова, мили мои, контролирайте вашите мисли, избирайте творящите, положителните, радостните мисли, за да се върнат към вас те умножени. Това за сега мога да ти кажа по този въпрос мое мило нежно творение. Обичам те и ти изпращам всичката Любов, която можеш да понесеш и преобразуваш Амин ! Амин ! Амин!

Въпрос за процеса на Възнесение:

Това, което сега искаш да ме питаш и което ума ти все още не може да приеме и осъзнае – процесът на Възнесение с тела е възможен само с трансмутирали, променили структурата си физически, човешки тела. Тази промяна е постепенна и за нея много пъти сме говорили, но инерцията на стария начин на живот ви връща назад точно когато сте се устремили право напред. Ако вие искате това да се случи, ще трябва да се разделите с още много неща от ежедневните си навици, от начина си на хранене, от начина си на мислене. Промяната във вас не е спирала, но скоростта, темпа с който се променяте зависи от вашата воля да спазите новите правила, да търсите начини за промяна и да творите на базата на опита на всички хора, тръгнали и вървели по този път. Вие го можете и с всеки изминал ден ви става по-леко, по-приятно, по-осмислено това усилие, което зависи от човешката воля. Избрали веднъж този път, не се отказвайте, не се връщайте назад, защото това ще ви причини само болка и разочарование от себе си. Промените ще стават все по-видими, все по-осезаеми за вас, за околните, които ще усещат също вашата промяна.Подкрепяйте се един друг и ще ви бъде по-леко, по-приятно, по-смислено.Аз ви очаквам да извървите този път и да продължите в нови простори, в нови посоки на еволюция и усъвършенстване. Аз ви създавам нови възможности за творене, за експериментиране с Любов, в Радост и Щастие. Това е вашия път, път по който да откриете себе си, да споделите себе си с другите, да сътворите себе си и другите по ваш собствен, уникален, единствен и неповторим Божествен начин. Амин ! Амин ! Амин !

Чрез Велина Петрова – Твореца
http://otkrovenia.bg/2012/04/18/18-04-2012%D0%B3-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/


image

Категория: Изкуство
Прочетен: 2979 Коментари: 2 Гласове: 6
Последна промяна: 20.04.2012 11:18
23.03.2012 г.  Послания на Нашия Небесен Отец, св. Син и св. Дух
Послания за националната среща на група „ Откровения към хората на новия век “ във Велико Търново 24-25.03.2012 г.


Мили мои деца, обръщам се към вас, събралите се днес в старопрестолния Търновград, за да говорите за Мен, за прехода, който ви предстои като заключителна фаза, за това как да се подготвите за тези най-важни дни от човешката история, които ви предстоят в Годината на Бога, която ще завърши с последната ми дума в непредвидимия край на процеса. Не можете да предположите дори какви ще са събитията до края на годината – Аз мога във всеки един момент да ви изненадам с нещо хубаво така и с неприятен за вас край. Но всичко зависи от вас, мили мои, защото промяна ще има , а от вас зависи как ще я усетите. Вече не един път съм ви говорил за Квантовия скок, който вие заедно със Земята ще трябва да направите. Но сега ще го погледнем от друг ъгъл – гледната точка на хората, които вярват в Мен, но не искат да приемат, че Аз мога да се свържа с някои от вас и те да предават Моите думи. Защо, мили мои, мислят така част от вас ?! Защото, мили, все още вярвате, че нещата са така както са били „ видени “ в далечни и още по-далечни времена от някои представители на човечеството. Да, те видяха вероятната за тогава картина на днешните събития, но, мили мои, имате привилегията да се ползвате от Свободната воля и това прави събитията непрогнозируеми. Навярно всеки от вас си задава въпроса дали все пак не трябва да направя (Аз, Отеца) необходимото, за да знам какво ще се случи, какво вие ще изберете да направите в тези специални месеци . Не се тревожете – Моя план е в ход и промените продължават да се случват независимо от вашето желание или нежелание. Това е Моя замисъл , Моя промисъл за вас – постепенно плавно покачване на вибрациите на планетата и ако вие се отнесете към това отговорно и вземете активно участие в промените у себе си всичко ще премине леко и безболезнено. Не може обаче да стане всичко само с гледане и очакване. Трябват обмислени , трезви действия, за подготовката на всеки човек. Когато настъпят най-трудните времена, когато всичко със скок ще се промени вие трябва да знаете , вие трябва да вярвате ,че всичко е за добро, че вие ще издържите, че вие трябва да помогнете на другите да разберат какво става, да го приемат спокойно и да изчакат околния свят да се успокои. Да от вас зависи до каква степен ще бъде бурна тази промяна – ако мислите ви са чисти, ако сте спокойни и не излъчвате негативни чувства и мисли всичко ще мине леко и с минимални поражения. Затова Аз постоянно ви говоря, Аз го казвам, повтарям и потретвам за кой ли път – обърнете се към себе си, вижте какво правите, всяка минута бъдете съзнателни и с отговорност се отнасяйте към себе си и околните. Сега Аз ви призовавам – бъдете добри, бъдете човечни и състрадателни, обичайте себе си и хората до вас, помагайте си, така и само така може на Земята да се възцари Моето царство, да се проявя Аз чрез вас и да продължи еволюцията на човека. Вие постоянно се питате кой съм Аз, как се свързвам с вас, как може всеки един да бъде във връзка с Мен. Ще ви кажа, мили мои, – първо го пожелайте, не искам Аз да се натрапвам на някого, който е решил, че това е невъзможен контакт, след това, мили мои, бъдете готови да ви срещна с подходящите хора, за да може този контакт да се прояви. Когато сте готови, когато сте с чисти мисли и помисли за доброто на всички хора, Аз намирам начина и средството, с което да се свържа с вас. При едни контакта е с писане, при други е като правилната идея в необходимия момент, при трети само мисълта за Мен е достатъчна, за да внесе мир в душите им. Начина на връзка с Мен зависи от личната ви мисия, от задачите с които сте дошли в този живот и не търсете сходство с другите, а търсете своята лична връзка с Мен и когато я намерите я използвайте, а не я „ слагайте в шкафа “. Днес, мили мои деца, вие се събирахте, за да говорите за нещата, които предстоят на човечеството, на хората във вашата страна. Да, това е важно, защото вие сте тези, които ще внесете новото в обществото ви, вие сте тези, които ще поставят началото на новите общности от равнопоставени членове на Моите съборности. Ново начало трябва да има в обществото, в народите, на Земята. Сега, мили мои, вие се опознайте, намерете сходните си неща, намерете това, което ви обединява и продължете заедно – всеки има своя задача – част от общото дело. Оставам с вас, мили мои деца, оставам в очакване, с надежда за разбирателство, приятелство и радостни емоции, които да споделите заедно. Ваш Небесен Отец, св. Син и св. Дух Амин ! Амин ! Амин !

24.03.2012 г. Национална среща на група „Откровения“

Аз, мила, искам да предам на всички ви поздрави за вашата среща и надежда за скорошна среща с всички вас. Вие сте призвани да направите Моите помисли реалност, да възцарите Моето царство на Земята. Сега не го мислете – Аз ще ви изпратя всичко, когато точно ви трябва, когато от вас зависи да го направите, да изпълните Моята воля. Сега от вас очаквам вашето решение дали сте готови да поемете по този път и да бъдете в готовност, за да изпълните Моите дела. Ваш Небесен Отец св. Син и св. Дух Амин ! Амин ! Амин !


04.04.2012 г. Послание на Нашия Небесен Отец, св. Син и св. Дух
Мили мои деца, искам мили да ви говоря за Любовта – Моята ПървоЛюбов, която Аз вашия Създател ви изпращам всеки един миг и обичам всеки един от вас. Вие, моите творения, моите частички живеете в пространство, където освен нея – Моята ПървоЛюбов – има и още други енергии, подобни на нея, но все пак различни. Всичко това вие наричате с една и съща дума –Любов – но тя има толкова различни нюанси в своето проявление при вас. А Моята ПървоЛюбов обхваща всичко и любовта на майката към детето, и любовта на твореца към своето творение, и любовта, която споделят двама, две души. Именно тази всеобхватна ПървоЛюбов вие ще усетите, когато дойдете тук във високите измерения.Тя ще изпълни цялото ваше същество и тя ще ви повдигне там, където е вашето място. А то, мили мои, зависи от това, до колко сте приели, доколко сте разбрали не чрез ума, а чрез преживяването, чрез опита, чрез опитността какво е това ПървоЛюбов – Моята към вас и вашата към Мен. А вашата ПървоЛюбов е точно този изпит, който сега държите, точно това изпитание, което проверява първо тези, които вече са взели решение да погледнат нагоре към Мен, да направят крачки, да се насочат към Мен. На тях, мили мои, ще им кажа : не се плашете от нищо – бъдете себе си, своята душа и това, което тя ви подсказва. Вслушайте се в нея, тя е връзката с Мен и тя знае какво точно да направи, как точно да ви насочи да постъпите. Потвърдете пред себе си готовността си да я следвате, да се вслушвате в нейните знаци, да я следвате, когато тя ви води. Може би понякога тя ще ви изненада или дори ще ви уплаши със своите решения, но вие й се доверете, вие я послушайте, защото тя ще ви покаже нещо, което пропускате, нещо което не знаете и независимо от това, какво сте преживели знайте, че това е необходима за вас опитност, че това е безценен опит, чийто смисъл вие по-късно ще осъзнаете. Необходимо условие, за да знаете,че сте на прав път, че слушате душата си, а не егото – ума е чувството на покой и сигурност, чувството на единство с целия свят, на единство с Мен. Всичко това, което ви говоря е важна крачка във вашето израстване, във вашето осъзнаване като Светли същества, приели да творят с Мен, приели своите мисии в сърцата си и вървящи смело напред. Мили мои възлюбени деца, обръщайте се към Мен директно, винаги когато имате нужда от съвет, подсказка или директно решение на ваш проблем. Аз ще се свържа с вас чрез вашата душа и ще ви изпратя помощ, ще ви подкрепя във всичко, което е в синхрон с Моя план. Повярвайте, Аз искам вие да израствате, Аз искам вие да помъдрявате всеки ден с малко, но това ще ви придвижва все по-напред, все по-бързо до Единението ви с Мен. Не мислете обаче, че ако вашите желания не се изпълняват това е знак, че не ви чувам – не, мили мои, Аз чувам всеки един ваш вик, всяка една ваша мисъл и липсата на отговор е знак,че или не ме „чувате “ т.е. не се оглеждате и вслушвате в Моите подсказки за промяна във вас или не му е дошло времето на това ваше желание. Имайте търпение, вглеждайте се в себе си, променяйте вътрешните си правила и ги синхронизирайте всеки един ден с Мен, с Моите закони, с Моите Божествени Канони. Не забравяйте – всичко е свързано, вие сте свързани чрез Моята ПървоЛюбов и тя е вашата пътеводна звезда.
Ваш Любящ ви Небесен Отец, св. Син и св. Дух Амин ! Амин ! Амин !

чрез Велина Петрова
http://otkrovenia.bg/2012/04/04/04-04-2012-%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86-%D1%81%D0%B2-%D1%81/

04.04.2012  Стих от Нашия Небесен Отец, св. Син и св. Дух

И стих мога да ти напиша:

Аз Небесен твой Отец ,

на всичко що виждат очите ти Творец ,

на всичко що жадува твоята душа ,

Аз Майка съм , но и Баща.

Не искам Аз децата свои ,

да виждам в сълзи , във порои ,

а весели , щастливи и свободни

да се слеят с Мен в порив благородни.

Амин !

чрез Велина Петрова

31.03.2012 Послание за Любов и Единение на Нашия Небесен Отец, св. Син и св. Дух

Сега, мила моя, се отпусни и приеми енергиите, които ти изпращам и се настрой да приемеш Моите думи за Единението ви. Да, вие ще трябва да изживеете поотделно Единението с Мен, да намерите своя „ хълм “ от който да достигнете до Мен, да се срещнем, да ме почувствате, да ме усетите като същност, която ви обича безкрайно. Мили мои, вглъбете се в себе си, потърсете ме в себе си, но много по-лесно ще ви се получи, когато сте заедно, когато се подкрепяте в енергиите, когато споделяте. Отдайте се един на друг в енергиите, приемете се един друг и се почувствайте едно, една същност, една душа. Просто си го пожелайте, просто се отдайте на чувството, на енергиите, които ще минат през вас. Мили мои, от вас зависи скоростта, с която ще се „чекирате“ на пунктовете, през които трябва да минете, за да си спомните кои сте и защо сте тук сега. Спомнете си, когато бяхте заедно и подготвихте своето идване сега, когато преминахте трудни изпитания, за да натрупате умения и опит, който сега да си спомните. През тези часове, когато сте заедно вие получавате знамение, получавате знания и изживявате хармонията на високите измерения. Вашето пътуване към Мен ще ви издигне високо в духовната йерархия, ще остави във вас Моя Божествен знак и неговият символ ще бъде пътеводна звезда за всеки поел по пътя към Мен. Да, Аз ви предавам Моите думи, Моите мисли в така дълго чакан от Мен директен контакт, когато Аз и Ти сме едно, когато Ти си Моето осъзнало себе си проявление, което Твори себе си. Вие, мои малки слънца, изгряхте и запалихте пламъка на Моята Вяра, вдъхвате Надежда и Любов в душите на всички живи същества, огрявате и озарявате цялата Българска земя, от където ще тръгне импулса за преобразуване на цялото пространство. Пространството, което ще отворите, пространството което ще изградите ще бъде в мир и хармония с всяка една душа, избрала да израстне и да се слее с Мен. От тук вие сте на крачка от просторите вселенски, които Аз отварям пред вас и ви привиквам тук, където е вашето място, където вие ще продължите своето пътуване по нови, непознати светове. Мили мои, необятни вселени, опознайте се, открийте своите възможности, намерете посоките във всеки един от вас и тръгнете смело, с песен на уста и радост в сърцата си към новите простори.
Ваш Любвеобвилен и винаги подкрепящ ви Небесен Отец, св. Син и св. Дух Амин ! Амин ! Амин !

чрез Велина Петроваimage

Категория: Изкуство
Прочетен: 2025 Коментари: 0 Гласове: 7
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2935254
Постинги: 1238
Коментари: 995
Гласове: 3879
Архив
Календар
«  Април, 2012  >>
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30