Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Който дава Светлина, никога не остава на тъмно!
Автор: delianaangel Категория: Изкуство
Прочетен: 3244213 Постинги: 1238 Коментари: 995
Постинги в блога от Август, 2016 г.
30.08.2016 00:04 - Ангели
 Ангели

 

Казва Христос: “Ако не станете като малките деца”. Именно децата са ония възвишени души, които са пратени от небето. Когато тези души в децата остареят, ангелът, който е слязъл, се връща на небето. Всички деца са ангели до известна възраст. След това тези ангели се връщат в небето и хората стават обикновени. Виждате – изгубва се онова благородното, хубавото; остава нещо грубо и просташко, животинско, няма го предишното дете. Някой път този ангел до стари години остава. Но у човека често този ангел се заменя с плътския човек, който казва: “Да ядем и пием, туй ще ни остане!”

 

Човек, който е на земята, първо трябва да си зададе въпроса, какво иска. Трябва да зададе този въпрос и да си отговори разумно. Щом е дошъл, какво е неговото предназначение? Детето, когато се яви в света, какво е предназначението му? Дете ли да си остане? Старецът – старец ли да си остане? Нито дете трябва да остане, нито възрастен, нито дори старец. Какво е предназначението му? Никой не знае какво трябва да бъде човек. Казват, че ангел трябва да бъде. Когато се научиш да работиш, ти ще станеш ангел.

 

Сегашният живот има смисъл дотогава, докато ангелът е с тебе. Той ще уреди твоя личен живот и твоето семейство, той ще уреди и твоето обществено положение, той ще уреди и положението ти за в бъдеще. Ти ще бъдеш член на онова велико царство, което сега съществува. Един ден на земята ще бъдеш забравен. Хиляди хора са забравени. Но между онези, разумните същества, няма да бъдеш забравен. След като минеш от този свят в другия, ти ще бъдеш приет от тях. Някои казват: “Като умрем, всичко ще се свърши”. Така може да мислят обикновените хора.

 

Във всеки човек, в къщата на тялото му живее едно същество, което е красиво – разумно същество живее в човека. Някой път туй същество е затворено, някой път е свободно. Вие виждали ли сте човешката душа? Аз съм я виждал. Тя е един ангел, който е затворен в колиба, който е затворен в затвор.

 

Аз не свързвам Любовта с брака. Бракът е търговска сделка, а Любовта е Божествен процес, който е общ за цялата природа. Той е непреривен процес в целия космос, във всички живи същества от най-малките до най-големите. Между ангелите брак не съществува. Ако един ангел на небето реши да се жени, веднага ще го изпъдят навън. Ако двама ангели си кажат една груба дума, от тях нищо няма да остане. Между тях помен от груба дума няма. Те имат грамадна сила, могат да се проектират със своите 25 милиона криле и да летят с бързина по-голяма от тази на светлината. В кратко време един ангел може да преброди пространството.

 

Някои искат да видят ангел, но това на земята засега е невъзможно. За да видиш ангел, ти трябва да се преустроиш. Енергията, която излиза от ангела, е толкова мощна, че ти не можеш да я издържиш. Ще се простреш на земята. Искаш да го прегърнеш като човек, но това е невъзможно. Трябва да стоиш далеч от него. Ангелът минава от една слънчева система в друга. Той минава милиони километри сам из пространството така, както човек изобщо не може да си представи.

 

Ще кажеш: “Искам да стана ангел”. Ангелът е нещо извън човека. Той е в областта на човешкия дух. Това е областта, в която човек се развива. Следователно ти говориш за човечеството.

 

Има ангели, които направляват човешкото сърце и ум. Когато човек не слуша тези ангели, осакатява тялото си.

 

На земята навред има въплътени ангели, служители на Бога, които са готови да се отзоват на всеки вик за помощ.

Благодарение на тези ангели и служители Божии хората могат да понесат тези изпитания, през които минават. Земята и човешкото сърце минават през голямо преустройство. Бог създава у хората едно ново сърце и написва на него Своя закон. Той създава и нов ум на хората, с нова конструкция, за да могат да дойдат новите хора в света, с ново разбиране.

 

Та казвам, от разумното в нас не се смущавайте. Туй, разумното, дето и да влиза, в който и да е човек, то добре ще се прояви. Тъй че ако сега добре се държите – в едно възприемателно състояние – невидимият свят, по-разумните от вас, по-напредналите души – ваши братя, ще ви предадат своята мисъл. Те са невидими, те имат тяло – ето тук, ако вие си отворите очите, ще видите как те минават, но не са с такива тела като човешките. И те гледат, те се взират – и като видят един, че е готов, веднага му обръщат внимание, те го обикват и имат същото отношение като хората и правят разлика като хората. Като те обикне някой от тях, посещава те по-често, почва да работи върху теб и ти ставаш по-здрав; мисълта ти почне да работи, въодушевяваш се, хората започват да ти обръщат внимание – някой мисли за тебе. Има такива братя. Тези братя ги наричат ангели-хранители. Както щете ги наричайте, но те се грижат за хората. Без тях човек е изгубен, без тях човек е като сираче, оставено на пътя. А когато имаш такъв ангел-хранител, имаш една майка, която се грижи за теб. Като заплачеш – тя дойде. Имаш нужди – задоволява ги. Имаш ли ти майка? Под думата “майка” аз разбирам всички онези разумни отношения с невидимите, които имаме. Те са вашите баща, майка, братя, сестри, които взимат участие във вашия живот и всичките копнежи могат да задоволят. Това не е да се разправя на другите – да не разправяме на външните хора за интуицията, за разумния свят. Но щом осъзнаем тези неща, те ще се проектират на земята. Всички хора по земята, на каквато и степен на развитие да са, са под тяхното влияние. И над растенията, и над животните, и над водата, и над въздуха, и над светлината, и над топлината – над всичко тези ангели са господари на положението. Когато господарите дойдат на земята, тогава на съвременните хора, които са още деца, ще се подобри положението. Един ден вие сами ще видите как ще се поправи светът. Нали сте виждали онова състояние на човека, когато дойде почти до умиране? После идва една нова фаза, човек претърпява голяма криза, но изведнъж се осъзнава, дойде му една мисъл и казва: “Няма да умра, ще оздравея!” От този момент започва едно повдигане, повдигане... Ако го попитате по кой начин е оздравял, той ще ви каже: “Не зная”. Почувствал, че оздравява, но как е станало – не знае. Та казвам: един ден у вас ще се зароди чувството, че ще стане нещо. Като дойде тази сила, ще почувстваш голяма промяна, голямо подобрение.

 

Някои могат да разправят, че след като умреш, ще отидеш между ангелите на небето. Това никой не може да опише. Има разни описания, но най-хубавото за онзи свят е на Сведенборг. Той го е описал конкретно. Както се описва земният живот, така описва той небесния. Той говори за ангелите, бил е между тях, говори за техния език, прави сравнение между земния и небесния живот. Той разправя подробно, хвърля светлина върху всичко това. Когато разказва за ангелите, Сведенборг казва, че понякога и те са тъжни, лицата им се променят. И самите ангели не знаят от какво става това. Има разни предположения, но както и да мислите, има някои неща, които не могат да се обяснят.

 

Сега вие мислите, че учените хора, светиите, са прекарали само един редовен живот. Вие не сте били в положението на светията. И ангелите някога са били прости хора като вас, но сега са ангели, минали са по един ред, повдигнали са се, познали са истината, започнали са разумно да служат на Бога от Любов, доброволно. Затова са ангели.

 

Живот, Знание и Свобода са атрибути на ангелите. Те имат отношение към духовния свят. Физическият свят е обаче за хората. Към тях се отнася третата категория причини: движение, учение и работа.

 

Ангелите са красиви, пластични, подвижни, в тях няма нищо в покой, всичко е в движение.

А при хората как е? Тръгнал някой, навел се, изкривил се, отпуснал се, едва си влачи краката. Гледаш друг се намръщил, разгневил се, защо, каква е причината? Причината е дяволът.

 

Ангелите са от друга еволюция и никога не са били като нас тежки, тромави, плътни, бавни. Те възприемат знания без физически мозък и сетива.

 

Ако ангелът иска да разбере земния живот, той трябва да слезе на земята, да живее между хората. За земния живот ангелът е толкова голям невежа, колкото човекът за духовния живот. Един ангел не може да разбере как е възможно човек да греши, човек пък не може да разбере как е възможно да не греши. По това именно се различават ангелите от хората. За ангелите има само една невъзможност: те не могат да грешат. Обаче слезе ли един ангел на земята и се облече в плът, той вече разбира какво нещо е грехът, какво нещо са грешките. Когато хората се освободят от плътта си и отидат на небето, и те ще бъдат праведни, ще живеят чист и свят живот като ангелите.

 

Онзи, който е създал небето и Земята, трябва да живее във вас. Слушайте Неговия глас и вашето бъдеще Той ще определи. Ще имате едно познание. Ще проверите нещата. Аз не искам да вярвате. Ще проверите. Може да си болен, ще оздравееш. Може да си невежа, ще станеш учен. Може да си лош слуга, ще станеш добър. Всичко ще се измени, когато един ден се намериш в положението на ангел, който владее законите. Тогава ще бъдеш свободен. Тогава ще кажеш: “Има Един, който е създал небето и Земята, Комуто ще служа”. Понеже три неща има, които са вечни: Любов, която носи живот; Мъдрост, която носи знание; и Истина, която носи вечна свобода за човешката душа.

image
 
Картина - Виолета Ангелова

Категория: Изкуство
Прочетен: 1544 Коментари: 2 Гласове: 3
 Лейди Гая - Към земните деца

Скъпи мои деца, приветствам ви! Аз Съм Лейди Гая и се радвам много, че много от вас са избрали пътя за повишаване на вибрациите и прехода в новия свят на пето измерение, заедно с мен.
Дълго чаках да натрупате своя безценен опит в тримерния живот. Вие, като неосъзнати деца, дълго време погубвахте планетата: изчерпвайки недрата ѝ, замърсявайки атмосферата ѝ, убивайки природата…
Но аз търпях, скъпи мои, тъй като вие трябва да се учите и да получите скъпоценния си опит на душата, за да не постъпвате никога повече така, да направите избор да се грижите за околната среда, за своите по-малки братя, за планетата… да направите избор в полза на Единното Братство, на Любовта и Светлината.
Когато страдаш дълго, живеейки «неосъзнато» в тримерния свят, и веднъж, «отваряйки очи», виждате по-прекрасен свят, който винаги е съществувал редом, тогава всеки следващ ден, не живееш, а летиш на душевните си крила, радвайки се на всеки нов ден и на всеки опит, който е дарен свише.
И виждам, че доста много светли души започнаха да летят по пътя на живота си, а не да пълзят под тежестта на проблемите и несгодите. И колкото повече сте, тези ярки планетарни светулки, толкова по-скоро ще стане квантовия скок в съзнанието на много хора.
Ще станете импулс за тях, ще стартирате този преобразяващ процес в глобален мащаб. И душите, които са избрали възнесение във физически тела, обезателно ще се възползват от помощта ви, от чистата ви Божествена енергия и ще се възвисят много високо в развитието си.
Вече не може да се върнете назад и го знаете, скъпи мои. Приех много голям поток от преобразяваща енергия, фините ми тела преминаха огромна трансформация и очистване.
Аз се избавям от тримерния път, премахнах своята мисия и закрих опита на планета в ниски вибрации, избрах развитие в по-високи нива и всички мои деца, които искат същото, ще взема със себе си.
Разберете ме, скъпи мои, обичам ви всичките: и светлата душа, която се стреми към Бога и се развива, и неосъзнатото дете, което ми причинява вреди.
Не може истинска майка да обича някое повече, друго по-малко. И ОБИЧАМ ВСИЧКИТЕ ВИ! ОБИЧАМ ВИ, ДЕЦА МОИ! Знам, че тези «малчугани», които не се пробудят, ще отидат на друга планета, моя сестра. Тя ще ги приеме с радост и ще ги обича, също като мен.
Получавайки необходимия си опит в ниските вибрации, също ще могат да преминат пътя на възнесението заедно с планетата в определеното време. Ще кажете, че е много дълъг периода! Но във Вселената времето лети по друг начин и вашите земни години се превръщат в секунди и минути… Времето отминава незабележимо…
Сега съм радостна, че преминаваме на нов път от развитието си, в нова Божествена цивилизация, където всеки от вас има своето място, където всички живеят в радост и любов, без да вредят на никого.
Този свят е съвсем близко, той не просто е в друго измерение, а е вътре във вас, в сърцето ви… и колкото по-скоро го откриете, толкова по-бързо ще се прояви в реалността ви. Ще си отидат тъмните пластове, завеси, които ви обграждат от пето измерение и ще може да забележите красотата му, да се проявите в новите условия.
А сега, скъпи мои, моля ви, чистете своя вътрешен свят, за да съответствате на новото измерение, на новия творчески свят.
Аз Съм Лейди Гая.

Приела Магда, 26.08.2016 г.
Превод: Йосиф Йоргов
http://novzhizn.ru/detyam-planety-zemlya/
http://yosifyorgov.eu/articles.php?lng=bg&pg=10066

image

Категория: Изкуство
Прочетен: 1736 Коментари: 0 Гласове: 3
Последна промяна: 29.08.2016 22:43
29.08.2016 17:49 - Пак сме Любов!

Сърца, сковани от липса,
копнеят Любов.
Като пустинята дъжда.
Като детето своята майка.
Онемели
спомнят си песента й нежна.
Изтръпнали от недокосване
лелеят ласката й топла.
Защо е толкова трудно
елементарните неща
хората да си отдават?
А вместо това 
все повече се отчуждават,
за Бога забравят,
на материята се отдават.
Душата си за пари продават.
И най-простичките неща 
лукс стават.
Хората забравят 
какво е поглед мил,
дума сгряваща отвътре,
прегръдка, в която да се отпуснеш,
Любов, в която да потънеш -
душата ти покой да намери
и да спре да трепери
от болка, от мъка, от тегоби,
че ангели дойдохме,
а сега сме като роби.
Но пропукват се стените,
ледовете се топят,
оковите разкъсваме
и вдишваме все по-дълбоко
това, което Бог ни дарява-
Дух на Свобода,
Дъх от Любовта,
проникновение на Мъдростта.
Огънят на Вярата
разпалва искрата 
в нашата душа.
И в този пламък изгаря
омразата, отчуждеността.
Вместо лед и студ -
топлота.
Зимата свършва, 
Пролетно възраждане идва
за Майката Земя,
за всяка нейна рожба мила,
Светлината си освободила
от мрак и сенки,
от страх и сън злокобен.
Будни сме,
отворени,
поемащи,
отдаващи.
Пак сме Бог,
пак сме Любов
и този път завинаги.

Деляна Ангелова
29.08.2016 г.

image

Категория: Изкуство
Прочетен: 916 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 29.08.2016 18:02

В Зората на Светло Безвремие

Храм от Светлина -
без стени, 
без граници.
Сияещ от Любовта ни,
която му дава мощта си,
за да може да обгърне Земята,
да достигне до всяка душа
и тя
да се почувства добре дошла 
в Божието царство,
в Новия Свят,
който сами градим
с Бога в сърцето,
вдъхновени от спомена за Дома,
там някъде далеч 
в пространствата на Любовта.
И ето сега сме призвани
това, което е Горе 
да бъде и долу.
И всички да се завърнем
в обятията на Отца си.
Уморени, но любящи. 
Измъчени, но водени от Вяра,
Потискани, но влюбени в Свободата.
Можем всичко да издържим,
защото сме деца на Светлината,
залогът е Спасението на душите и Земята.
Многото мина, малко остана.
Слънца сме в Зората на Нова Ера.
Огън пречистващ.
Вода животворна.
Въздух от Диханието Му.
Вятър носещ промяна.
Всичко се преобразява 
и превъплъщава
по Божий образ и подобие,
за да пребъде във Вечността
в Любов и Светлина!


Деляна Ангелова
27.08.2016 г.

image

Категория: Изкуство
Прочетен: 988 Коментари: 0 Гласове: 3
Последна промяна: 09.10.2016 00:48
 "Когато човек се довери на ангела в себе си и когато вярва, че той съществува, всеки един човек ще може, няма да има невъзможни неща за него и няма да има за какво да се притеснява, защото той може да постигне всичко! Има ниво, на което няма нищо друго освен Любов. Любовта се движи като енергия, тя те обгръща целия и попива в теб, грабва те ! И ти просто знаеш, че това е Любов, нищо друго няма, но тя вибрира и се движи и се отпускаш, и се отдаваш, и нищо друго не съществува за теб!
Като се върнат душите от човешката форма, където се прави разбор на това, което са свършили на Земята, то е нещо като зала, там се прави разчет. Ангелът седи до теб в тази зала, стоите в средата и може да изпиташ гордост пред онези, които ще анализират работата ти тук на Земята. Въпреки, че те няма да те обвинят, те са винаги доволни и винаги те подкрепят, че добре си се справил. На това ниво на Първоизточника - няма какво да се научи от там, защото е само Любов! Там е лечение. Пречистваш се от всичко! Отиваш напълно чист и изпълнен само с Любов и ти е толкова леко и хубаво! Там не можеш нищо друго да занесеш и няма какво друго да вземеш!"

image
Категория: Изкуство
Прочетен: 695 Коментари: 0 Гласове: 3
Чисти и святи души

Да запазиш Светлината си
в тъмата.
Да бъдеш лилия 
в блатото.
Божественост 
сред сили сатанински.
Чистота 
насред мръсотията.
Тишина
сред шума.
Святост 
насред порочност.
Връх 
насред паденията.
Добро 
в недрата на злото.
Красота
сред грозното.
Топлота
насред студенината.
Загриженост
насред бездушието.
Отговорност
сред непукизма.
Любов
сред толкова омраза.
Мир
насред войните.
Спокойствие
сред вечни тревоги.
Покой
насред безпокойствата.
Хармония
насред хаоса.
Мъдрост 
сред неопитност.
Ум 
насред глупостта.
Висш разум
сред безразсъдството.
Смелост
насред страховете.
Нежност
сред грубост и бруталност.
Мекота
сред острота и твърдост.
Вяра 
сред отчаянието.
Надежда 
насред съмненията.
Справедливост
сред незачитане и коварство.
Деликатност
насред наглост.
Добра дума
сред обиди и псувни.
Сила 
сред слабости.
Достойнства
сред недостатъци.
Воля 
насред безволие.
Упорство
насред пасивност.
Креативност
насред инерция.
Уникалност
насред шаблони.
Ухание 
сред зловония.
Цветове
насред сивотата. 
Свобода
насред робията.
Добротворство
сред безразличието.
Нашата мисия.
Нашите постижения.
Нашата еволюция
и усъвършенстване.
Съхраняване на изначалното.
Това, за което сме тук.
Бог е в нас и навсякъде
при всякакви условия.


25.08.2016 г.
Деляна Ангелова

image
Категория: Изкуство
Прочетен: 630 Коментари: 0 Гласове: 5
Последна промяна: 09.10.2016 00:44
 Възнесение на Земята 

(Какво представлява духовното съвършенство)

Здравейте, любими мои деца!
Днес искам да поговорим за духовното съвършенство. Защо изведнъж реших да се спра на тази тема?
Работата е там, родни мои, че виждам, как мнозина от вас се стараят да постигнат съвършенство. Често ви се струва, че не сте достатъчно добри, достатъчно положителни, достатъчно отзивчиви – с една дума, недостатъчно «духовно развити».
И вие неуморно работите над себе си, опитвайки се да постигнете някакъв идеал. И при тази гонитба, изпускате най-главното – смисъла, към какво се стремите, и за какво се усъвършенствате.
Преминавате някаква граница, която отделя живота за благото на другите от живот заради себе си. Да, скъпи мои, излишното самоанализиране е също гордост. По този начин, собственото ви его ви отклонява от главното и ви съсредоточава върху самите себе си.
«А какво е главното? — може да попитате. – Нима не е духовното усъвършенстване?».
Много е трудно да се отговори на този въпрос, понеже всеки от вас влага в това понятие свой смисъл, който понякога ви отдалечава от истината.
Защо се случва така? Защото сте различни и всеки си има свой жизнен опит. Затова няма единна рецепта, ясно правило и главното, няма предел за това усъвършенстване, поне в тримерния свят.
Какво предлагам, скъпи мои, за да не грешите, да не изпадате в крайности, да не станете жертва на непостижим идеал? 
Предлагам ви следните критерии за «духовност»:
— Свободомислие и пълна независимост от чуждото мнение;
— Безусловна любов към всичко съществуващо;
— Приемане на себе си като Божие творение, със всичките си достойнства и недостатъци;
— Живот за благото на другите;
— Разбиране Законите на Мирозданието и живот съгласно тези закони;
— Самоусъвършенстване – в такава степен, която ви дава душевен покой;
— Умение да се радвате за дребните неща и да благодарите за всичко, което имате;
— Творчески подход към всичко, с каквото и да се захванете;
— Спокойно и хармонично състояние при всякакви хармонични обстоятелства;
— Безстрастни отношения към хората и пълна липса на осъждане или контрол над тях; 
— Уважение към чуждото мнение.
Съгласете се, скъпи мои, всичко изброено не е нещо непостижимо и е напълно достъпно за всеки човек, поел по пътя на духовното развитие.
Не си поставяйте прекалено високи изисквания, а просто, спокойно, без да бързате, ден след ден работете над себе си, преодолявайки остатъците от тримерния свят.
Благославям ви за това, родни мои!
Обичащия ви безкрайно, Отеца-Абсолют говори с вас.

Приела Марта, 23 август 2016 г
Превод: Йосиф Йоргов

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-zemli-chto-takoe-du…/
http://yosifyorgov.eu/articles.php?lng=bg&pg=10052

image

Категория: Изкуство
Прочетен: 1237 Коментари: 0 Гласове: 5
Последна промяна: 24.08.2016 19:52
22.08.2016 00:14 - Грей
          Грей


Те напълниха пътя ми със съмнения 
и не ме изслушаха,
но все пак преследвах мечтите си.
Те ми казаха да се откажа,
но сърцето ми не можа да устои 
и от тъмнината дойде светлина.

Припев:
Аз ще огрея утрешния ден,
ще осветя пътя за всички,
от тъмнината ще заблестя.

Учейки се от миналото се опитах 
да гледам света в очите
да премина през това, 
да видя през моите тестове и изпитания
път простиращ се хиляди мили
в края беше само истината.

Припев:
Аз ще огрея утрешния ден,
ще осветя пътя за всички,
от тъмнината ще заблестя.
Аз ще блестя завинаги.

Дайте ми шанс сега или никога.
От тъмнината ще заблестя.
Знам, че мога, ако вярвам
и ще избера съдбата си.
Ние ще направим промяната, 
която искаме да видим.
Знам, че можем, ако вярваме 
и ще изберем съдбата си.
Знам, че мога ако вярвам.


        Shine

They filled my path full of doubt
And wouldn’t hear me out
But still I chased my dreams
They told me to quit
But my heart could not resist
And from the darkness came a light

I will shine on tomorrow
Light the way for all to follow
From the darkness I will shine

Learning from the past I tried
To stare the world in the eyes
Find strength to pull me through
I saw through my tests and trials
A road that ran a thousand miles
At the end was only truth

I will shine on tomorrow
Light the way for all to follow
In the darkness I will shine
I will shine on forever

Take my chance now or never
In the darkness I will shine
I know I can if I believe
And I will choose my destiny
We’ll make the change we want to see
I know we can if we believe
And we will choose our destiny
I know I can if I believe

Песен на Сами Юсуф
https://www.youtube.com/watch?v=olqQQgyHFyM
Благодаря на Катерина за превода!

image

Категория: Изкуство
Прочетен: 1182 Коментари: 0 Гласове: 5
Последна промяна: 22.08.2016 00:51
 Montague Keen 

Все повече наближава времето, когато ще се разкрие всичко, което беше скрито досега. Вие се подготвяте за това. Много от Тъмните сили вече са приели поражението си и търсят пътища, чрез които да избягат съда на човечеството, пред който ще бъдат изправени. Знаят, че този ден ще настъпи, независимо какво са се опитали да направят, за да го отложат. Всичко, от което има нужда е по-голям процент от човечеството да се събуди и осъзнае, като по този начин хвърли светлина върху всичко покварено и лошо. Човечеството трябваше да се събуди за собствената си власт и да осъзнае, че не е на Земята, за да служи на някой от тях. Всички вие сте мощни същества, изпълнени със светлина, които чрез религията и образованието сте били манипулирани да вярвате, че сте безсилни и зависими. Уверявам ви, че цялата сила е във вас. Това ще го разберете, когато всичко се разкрие. Без вас онези на върха на пирамидата никога нямаше да достигнат продажния си статус. Много пъти съм казвал – те се нуждаят от вас и не могат да съществуват без вас. Това е факт, върху който трябва да се замислите. 
Понеже сте будни, ние можем да се намесим и да дадем сигнал, който трябва да вземете под внимание. Ние непрекъснато наблюдаваме всяко действие, което се прави, за да ви държи под контрол и да наруши Голямото Събуждане на човечеството. Скъпа моя, това, което видя в небето миналата вечер ти показа, че енергията е породена, за да ускори нещата. Бъдете готови да правите това, което се иска от вас. Някои от вас вече знаят какво трябва да се свърши. Това зависи от споразуменията, които сте направили, преди да се върнете на Земята. По този въпрос работят и двете страни на живота. Не са нужни бомби или оръжия, просто човечността връща силата си по мирен начин и с достойнство. Всичко, което бе прието като норма, ще се промени за една нощ. Ще се научите да гледате света в напълно нова светлина. Ще бъдат премахнати всички измамни структури и хората ще вземат собствени решения, основани на любов и уважение към човечеството. Трябва да подготвите съзнанието си, за да приветствате това. Помислете как всеки един от вас може да допринесе за доброто на всички. От първостепенно значение е производството на енергия и храна. Когато всички експерти в света се обединят, ще премахнат всички препятствия. Ще разрешат всички проблеми, които могат да възникнат първоначално. Това е най-великото приключение на всички времена и всички имате роля в него. 
Тъмните сили използват всичко и всеки, за да се опитат да отложат неизбежното. Може би много от тези, на които вярвате са достигнали до там и причиняват сътресения. Всичко зависи дали са достатъчно силни в собствените си убеждения да издържат на атаките. Тези действия, въпреки че могат да причинят забавяне, никога няма да имат силата да предотвратят прехода. Винаги търсете – очите ви ще бъдат отворени за всички подобни атаки, така че да можете да видите за какво са те. Молете се да ви се помогне за премахването на цялото 3-измерно мислене. Атакувани сте с подобна информация от телевизията, филмите, вестниците. Но щом веднъж сте излезли от този 3 D режим, те повече не могат да контролират съзнанието ви. Тези, които са се опитвали да унищожат света и човечеството, вече са разобличени. Плановете им ще изгорят и те сами ще паднат върху мечовете си. 
Вие ставате силни, след като се свържете със собствената си духовност. Бъдете сигурни, че сте на правилния път и че ще бъдете направлявани. Никога не сте сами. Медитацията ви дава възможност да научите кои сте. Това е важно. Въпреки че първоначално няма да е лесно, проявете постоянство и ще видите как моментът ще настъпи по естествен начин. Колкото повече научавате сега, толкова по-подготвени ще бъдете, когато дойде времето за прехода. Постепенно ви водим натам. Всички осъзнавате, че телата ви се променят. Това е част от подготовката за новия ви живот на Земята. Когато цялото зло и влияние на Тъмните сили бъдат премахнати, порталите ще се отворят още веднъж и ще се възстанови връзката с духовното. Тогава животът на Земята ще бъде спокоен, хармоничен и радостен. 
Скъпа моя, светлината, която видя миналата нощ представляваше поглед на това, което ще бъде. Бъдете сигурни, че сте на правия път. Точните хора ще се появят в точния момент. Нещата се случват в Божествен порядък. Ще постигнете всичко чрез силата на любовта. Това е най-силното ви оръжие. А страхът е най-големият ви враг. Той ви контролира дълго време чрез парите, които са най-голямото оръжие на Тъмните сили. А те, Бога ми, са майстори в тази манипулация. 
Здравето също се използва, за да всява страх. В определени лаборатории се създават различни заболявания, които се разпространяват сред нищо неподозиращата общественост. Това всява още повече страх. Но ако поемете контрола върху собственото си здраве и проучите кое е най-доброто за вас, ще бъдете изумени от резултатите. Щом осъзнаете, че страхът е оръжие, използвано срещу вас, ще можете да поемете юздите в свои ръце, отказвайки да бъдете жертва на страха. Нужно е да направите съзнателен избор и да върнете контрола върху собствения си живот. 
Погледнете на днес като на първия ден от остатъка на живота ви. Тези от вас, които се грижат за деца - моля уверете се, че животът им е изпълнен с любов, светлина и истина. Подгответе ги за това, което предстои. Това е ваша отговорност. С вашата светлина и любов ще можете да приемете безпрекословно всичко, което преходът ще донесе. Следващите няколко месеца са важни. Ще бъдете пред промените, които трябва да приемете и решения, които е нужно да вземете. Това е, в крайна сметка, което сте чакали. Светлината и любовта ще ви напътстват. 
Скъпа моя съпруго, оставам завинаги, твой обожаващ Монти.
  https://www.facebook.com/100010596698770/videos/286980984998456/?pnref=story
image

Категория: Изкуство
Прочетен: 857 Коментари: 0 Гласове: 5
Последна промяна: 20.08.2016 21:26
 Да съм и да бъда


Да съм и да бъда
е повече от всякакви слова.
Да съм и да бъда 
значи в действия, в дела
Бога в себе си да въплътя.
Да излъча, да отдам,
да обичам, да се раздам.
Да дарявам, 
с Любов да обгърна. 
Даже на злото 
с добро да отвърна.
Да живея, 
да ме има
като в моите мечти.
Да вдъхновявам,
да зареждам
за полет и звезди.
Туй, за което копнея 
да творя тук да посмея,
без страх и без съмнения, 
без данъци за чужди мнения.
Да бъда себе си 
каквато се обичам -
свободна, луда, смела
и само в Бог се вричам.
Че всичко друго са частички,
а Бог, а Бог е всички. 
И всички е повече от единици,
съжалявам, така е, егоистици.
Повика на всички души
Отецът наш иска да удовлетвори,
че Той Любов е безмерна
и даже прекомерна.
Затова има нужда 
през нас да се въплъти
Неговата Мъдрост,
Воля, Вяра, 
Любов и Мечти.
За мен е чест
Теб да бъда
и на Теб да служа,
Татко мой,
защото сме Едно.


Деляна Ангелова
10.08.2016 г.

image

Категория: Изкуство
Прочетен: 810 Коментари: 0 Гласове: 4
Последна промяна: 11.08.2016 19:02
 Вярвам и Обичам !

Нищо не може да сломи Вярата ми в Бог. 
Нищо не може да ме накара 
да искам да бъда друго освен Любов.
Отказвам -
да мразя, 
да деля братята и сестрите си от себе си,
да искам да бъда над тях 
по някакъв високомерен начин. 
Океан от Любов вътре в мен,
потапям се в блаженството му,
така се пречиствам и обновявам.
Всичко негативно измивам, 
изчиствам се отвътре навън, 
за да бъда Светлина.
Чистота и невинност -
изначалното заложено, 
трудно е да се опазиш,
но това е предизвикателството.
Дух, който иска да прояви Божественото 
по земни начини,
да даде форма и израз на Разума, 
Мъдростта и Любовта. 
Да слезеш до дъното
и изтласквайки се 
да полетиш към Необята,
откъдето дошъл си, 
за да изпиташ себе си,
за да се превъплътиш по нов начин,
проявявайки Божественото 
като Любов, като Творчество,
като Красота и Съзидание,
като натрупана опитност,
като събрана Мъдрост,
като тържество на Духа, 
който помни, 
който е свързан, 
който обича и се стреми,
който се съхранява и усъвършенства,
който се раздава и жертва, 
който отдава най-доброто от себе си,
за да се завърне в Бога
като сила и мощ, надминала себе си,
израстваща 
и носеща познанието от земния живот, 
за да може всичко да се разширява, 
обогатява и разнообразява 
в Безкрайността от вариации и проявления.
Вярвам и Обичам !

Деляна Ангелова

image
Категория: Изкуство
Прочетен: 1578 Коментари: 2 Гласове: 6
03.08.2016 10:12 - Екзалтация
 Екзалтация

Тръпне в Любов Пространството.
Всичко се насища до краен предел
със Светлина, с огън, с устрем.
Всяко нещо, и най-малката частичка
готви се за полет, за скок, за изстрелване.
Смяна на измеренията.
Преминаване в отвъдното.
Връщане към изначалното.
Отново у Дома 
в обятията на Отца,
в Извора на Светлина, 
в Нулата - начало на всичко,
побираща неизразимото.
Всеки потенциал,
чувстващ се цял,
единен, завършен, Едно.
Край на разделението,
Начало на Творението
в лоното на Първоизточника.
Няма нищо, което да те спре
да твориш и изразиш
това, което в душата ти екзалтира
и Вселените очакват да отдадеш
като тласък, като импулс, като стремеж.
Космосът расте и се разширява
с това, което душата изгрява и дарява.

чрез Деляна Ангелова 

image
Категория: Изкуство
Прочетен: 1305 Коментари: 0 Гласове: 4
Последна промяна: 03.08.2016 19:32
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 3244213
Постинги: 1238
Коментари: 995
Гласове: 3886
Архив
Календар
«  Август, 2016  >>
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031