Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.01.2014 17:43 - Мигове, разтегнати в столетия
Автор: delianaangel Категория: Изкуство   
Прочетен: 1239 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 27.01.2014 17:44


23.01.2014 г.
"Мигове, разтегнати в столетия" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Целият човешки живот, а и не само човешкият, но и дори и самата Вечност – покоя на Вечното движение, може да бъде разложен/а на мигове, както отделни, така и исторически, които представляват калейдоскоп от събития, свързани във веригата от непрекъсната обективна реалност определяща бъдещето на Вселената!

2. Не е възможно да бъдат разделени тези мигове, тъй като изхождайки от това, че Малкото Е (СЪМ) в Голямото, така както и Голямото Е (СЪМ) в Малкото, всичко във Вечността е свързано по между си с причинно-следствена връзка! Независимо от това обаче, за хората може, а и е просто необходимо да разглеждат живота действително като калейдоскоп от мигове, които на Мое ниво се разглеждат като цяло, като един Велик миг на проява на човечеството в Плътния план!

3. Аз мисля, че всеки човек, ако той е честен, и най-вече, ако той е човек на ВЯРАТА, много лесно може да отдели съдбоносните мигове от своя живот, когато едно движение, един жест и даже една мисъл е можела да промени неговата съдба, при това да я промени не за един ден и не за един миг, а за много години, принуждавайки този човек много дълго да съжалява за тази постъпка, която се е оказала историческа за него!

4. Повярвайте, на хората им е дадено твърде много, но незнанието за ОТГОВОРНОСТТА за своя промисъл, и най-вече, неразбирането за това, че всяко човешко желание, тоест всеки мисълобраз, в съответствие с Правото на Свободна Воля, трябва да бъде изпълнен или реализиран, води до това, че лекомислието, тоест повтарям, БЕЗОТГОВОРНИЯ промисъл, прави на хората много лоша шега, често привеждайки Висшето СЪВЪРШЕНСТВО на Вселената (хората) на равнището на Съ-Знание на животно, за което няма в Душата му Бог и няма дори и желание да осъзнае, че той Е (СЪМ) част от Бога!

5. Повтарям: на хората много им е дадено, и най-важното, дадено им е Право на Свободна Воля – право, което притежава единствено Бог, и дори и Йерархията на Светлината – тази опора (този стълб) на СЪВЪРШЕНСТВОТО, който се е изградил на Небесата или на Олимп на Боговете – е ограничена в Правото си на Свободна Воля, тъй като да се ТВОРИ Е (СЪМ) приоритетно ПРАВО единствено на Творящото Начало на Началата!

6. Хората така и не разбраха (а днешното състояние на човечеството само потвърждава това) и дори нямат намерение да разберат, че те самите СА (СЪМ) Връх на СЪВЪРШЕНСТВОТО, че те СА (СЪМ) част от Великото СЪВЪРШЕНСТВО (Бога), и че частта на СЪВЪРШЕНСТВОТО не може да бъде по определение НЕСЪВЪРШЕНСТВО, затова и сътвореното от Самия ПървоТворец – от Творящото Начало на Началата – Е (СЪМ) също Творящо Начало на Началата на своето ниво, на микронивото в границите (в мащаба) на Вселената!

7. И вашите (на хората) мигове, определящи смисъла и посоката на човешкия живот, в мащабите на Вселената са миг, по никакъв начин не отразяващ се на еволюцията на Цялото, на еволюцията на Великото Космическо Пространство, а се отразяват, и се отразяват разбира се, съдбоносно на пътя на хората – на пътя на частиците, фрактално и информационно подобни на Бога!

8. За Мен, сътворил вас, Ми е много важен не животът на отделната Същност (макар че без отделната Същност няма как да има и Колективно Съ-Знание), а Единението на Същностите в Дух, тъй като ТО и само ТО Е (СЪМ) предтеча на формирането на Колективното ЦЯЛО, и тогава обединените Божествени енергии (информации) от всяка отделна Същност ще създадат ЕДИНЕН и много мощен КЛЪСТЕР, който на свой ред формира творящ ЕГРЕГОР!

9. Едва тогава всички мигове на приемане на решения трябва да бъдат строго, повярвайте много строго проверени и съгласувани, тъй като ако ИМА Порядък, то тогава няма Хаос, а това означава, че концентрацията на енергия на вашето ЕДИННО ПОСЛАНИЕ в този момент, в този миг, може да достига до равнището на Творящото Начало на Началата, тоест, този исторически миг може да промени дори Божественото Пространство!

10. Когато ИМА предпоставки, и най-вече, ИМА осъзнаване на необходимостта от Духовно ЕДИНЕНИЕ, тогава наистина се формира миг, исторически миг, за който може да се каже че е разтегнат на векове, тъй като единствено такъв миг определя Бъдещето на човечеството за поредните 26000 години! Това може да се стори за някого утопия, но това ще бъде единствено утопия за човека на НЕВЕРИЕТО, промисълът на който не е съгласуван с Моя ПРОМИСЪЛ, ПРОМИСЪЛЪТ на Отеца Абсолют, затова и миговете на този човек за Мен вече не са интересни!

11. Аз ви казвам всичко това, за да може вие да разберете (Аз се обръщам към участниците в Движението, и по-точно, към Хиперборейците), че днес миговете на хората придобиват истинно историческо звучене, дори и поради това, че Великото ВЕЧЕ на Завръщането на Олимп на Боговете ще стане последният миг на Истината, и когато вие ЕДИНОДУШНО в един миг на Духовно ПРОЗРЕНИЕ произнесете „ДА”, то този миг ще се отзове с Велико Ехо на Новата епоха, епохата на Шестата раса – расата на хората-Богове!

12. За много кратко време, Аз бих казал, за немислимо кратко за хората време, вие, Хиперборейците, преминахте ДВА велики мига, когато в един миг вие решихте да ИМА Движение, и когато решихте да ИМА Божествена монархия или Пространство от Висш порядък!

13. В един миг вие направихте това, което никой от хората дори и не се е опитал да направи! Вие възпроизведохте или СЪТВОРИХТЕ в един миг себе си като фрактална част на Висше СЪВЪРШЕНСТВО, и това ваше решение (повтарям: мигновено решение) предопредели не само вашето Бъдеще, но и БЪДЕЩЕТО НА НЕБЕСАТА, спирайки набелязващото се разделяне на Небесата, и възстановило в един миг Великата НЕУТРАЛНОСТ, даваща ви ПРАВО да бъдете хора-Богове!

14. В този миг вие показахте и на себе си и на Нас, на Небесата, че миговете могат наистина не само да променят Божественото Пространство, те могат да се отзоват и на Бъдещето, и в съответния случай вашият миг се отзова на съвършено Ново времеизчисление за поредните 26000 години и формирането на Нова раса в СъТворчество със Самия Отец Абсолют определящ или творящ Нови светове и Вселени!

15. Повярвайте, от отделните мигове е изтъкан Светът и днес вашите мигове – миговете на тези, които възстановиха НЕУТРАЛНОСТТА на Небесата – са много важни, тъй като вие сте изключително близко до източниците на вашето Бъдеще, затова днес, сега, вие просто нямате право на грешка, тъй като потвърждавайки с Двете свои исторически крачки (мигове) на Първия Велик Събор и на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата своя Божествен произход, вие показахте на себе си и на Нас (на Йерархията на Светлината), че вие СТЕ (СЪМ) (вас ви има) и че вие СТЕ (СЪМ) хора-Богове, носещи в себе си СЪВЪРШЕНСТВОТО на Бог без право на грешка!

16. Повтарям, хората-Богове не могат да правят грешки по определение, и затова този, който е дал Клетва на Бога в Моето Движение и който е приел Присяга на Воин на Светлината, е длъжен вътре в себе си, в своето вътрешно Аз, да сътвори СЪВЪРШЕНСТВО, което определя или формира външно СЪВЪРШЕНСТВО!

17. В Моето Движение, така както и в прообраза на бъдещата Божествена Монархия, няма място за грешки, за Хаос и разбира се, за Духовно блудство, тъй като в противен случай всички исторически мигове на Вечната еволюция могат изведнъж да се окажат мигове на Духовен регрес, и така както Аз ви казах в Заповедите: „ако няма Духовно ЕДИНЕНИЕ, то тогава няма смисъл и от Движение” !

18. Аз ви предадох Заповедите за участника в Моето Движение – Движението на Бъдещето, които предполагат, че в Движението не може да има и намек за миг на Хаос и миг на Духовно разлагане, защото в Бога и в хората-Богове няма и не може да има напразна загуба на време (на информация), тъй като всеки миг се определя и е подчинен на Канона на целесъобразността, тоест, всеки миг Е (СЪМ) крачка напред към върха на СЪВЪРШЕНСТВОТО на Отец Абсолют!

19. Повтарям, не може да има напразна загуба на време, всеки миг на тези хора, които е избрал Сам Бог Е (СЪМ) миг на ТВОРЧЕСТВО, Е (СЪМ) миг на постоянна еволюция (САМОусъвършенстване), от които се състои Божествената Вечност – покоя на Вечното движение!

20. За Мен категория време няма, времето Е (СЪМ) също променлива величина, но дори и на вас по време на етапа на преход в Новото Пространство ви е предоставено ПРАВОТО ДА ТВОРИТЕ ВРЕМЕ, тъй като времето за вас Е (СЪМ) мигове, и тези мигове, този промисъл ще се разтегне във векове!

21. Научете се да цените времето! На вас в Моето Пространство ви е дадено ПРАВО да разберете, че ВРЕМЕТО Е (СЪМ) МИГ, Е (СЪМ) миг определящ „ДО” и „СЛЕД ТОВА”, и Е (СЪМ) миг от живота „между миналото и бъдещето”, и за този миг днес ОТГОВОРНОСТ носите вие, Моето Движение! И ако няма ВЗАИМНО РАЗБИРАНЕ, то тогава и няма Движение, то тогава няма и бъдеще за Петата раса!

22. Аз многократно ви говоря, че вие спасихте човечеството от самоунищожение и днес в някои от вас се е появила еуфория от направеното, а на други им се е сторило, че миговете разтегнати за столетия вече им принадлежат на тях! Затова искам да кажа на всички участници в Движението, че миговете на СъТворчество на хората с Бога сега принадлежат единствено на Мен (и това беше Свободно и Доброволно решение на хората на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата), затова миговете на СъТворчество Аз ги приветствам, но в тях трябва да бъдат изключени миговете на Духовно Блудство, така както и трябва да бъдат изключени и хората, на които им се е сторило, че те са вече Духовни учители!

23. Духовните учители Аз Сам ги назначавам, тъй като Духовен учител, който знае „ КАК” Е (СЪМ) човек-Бог, признат от Мен, тъй като Аз нося ОТГОВОРНОСТ не само за Движението, но и за формирането на Новата цивилизация на хора-Богове, способни да съгласуват с Мен всички исторически мигове на тяхното възнесение на Олимп на Боговете!

24. Моля ви вас, участниците в Движението, да съпоставите своя промисъл с промисъла на хора-Богове и тогава миговете на Духовно Единство ще станат наистина исторически, и исторически не само за хората, но и за Цялата Йерархия на Светлината!

25. Запомнете: на всички хора им е дадено Право на Свободна Воля и такова право, освен вас, повтарям, притежавам само Аз, Творящото Начало на Началата! Затова и го използвайте така, че всеки ваш миг в Плътния план да става исторически, тъй като историята на Бъдещото човечество, сега вече зависи от вас, от вашия ЕДИНЕН промисъл на хора-Богове!

26. За вас днес няма никакви други алтернативи, тъй като вие вече ТВОРИТЕ исторически мигове! Отчитайки вече приеманата от вас ОТГОВОРНОСТ, те СА (СЪМ) същите тези мигове, които ще бъдат разтегнати в столетия, и вие сте длъжни за последен път да потвърдите това на Великото ВЕЧЕ на Завръщането! Вие сте длъжни да потвърдите със своето решение, че Бъдещето на човечеството се състои от мигове на добре претеглени решения, от мигове на добре претеглен промисъл от частиците на Творящото Начало на Началата!

Отец Абсолют.  
  
http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1244
http://www.otkroveniya.info/tolk4/t4-23.01.14.html
                                                             
image             

Празник на Духа !

"Всяка 30-та дата на календара нека да напомня на хората, че единствено ВЯРАТА и единствено ЛЮБОВТА са успели да спасят цивилизацията и да дадат нова витка на еволюцията на Съ-Знанието, повдигайки го до нивото на човек-Бог !
 Аз ви предлагам в тези дни да се формират Послания за ВЯРА и ЛЮБОВ, които да звучат по следния начин:

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, МОЛЯ ТЕ ДА ПРИЕМЕШ С БЛАГОДАРНОСТ МОЯТА ЛЮБОВ ЗА ТВОЯТА ПОДКРЕПА В ТЕЗИ ИЗПИТАНИЯ, КОИТО Е ТРЯБВАЛО ДА ПРЕМИНЕ МОЯ НАРОД И ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО ПО ПЪТЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИСТИННАТА ВЯРА И ФОРМИРАНЕ СЪЗНАНИЕТО НА СЪТВОРЕЦ !

НИЕ НЯМАМЕ ДРУГИ БОГОВЕ ОСВЕН ТВОРЯЩОТО НАЧАЛО НА НАЧАЛАТА, И НЯМАМЕ НИКАКВИ СЪМНЕНИЯ В ТОВА, ЧЕ ЕДИНСТВЕНО ИСТИННАТА ВЯРА И ПЪРВОЛЮБОВТА СА ОСНОВА НА МИРОЗДАНИЕТО И СА ОСНОВА НА БОГОТВОРЧЕСТВОТО, ЗАЛОЖЕНИ ОТ ТЕБ В НАШИЯ НАРОД !

КАТО ТВОЙ ПРОЯВЕН ПЛАН, КАТО БОГО-ЧОВЕЦИ, НИЕ ЩЕ НОСИМ ВЕЧНО ЛЮБОВ И САМО ЛЮБОВ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ВЕЛИКИЯ КОСМОС, СЪЕДИНЯВАЙКИ СВОЯ ПРОМИСЪЛ С ТВОЯ !

ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ !
АМИН !

В 9 часа българско време !

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1056
http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-01.10.12.html


imageГласувай:
1
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2034941
Постинги: 907
Коментари: 853
Гласове: 3037
Календар
«  Април, 2018  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30