Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.01.2014 10:28 - Завинаги !
Автор: delianaangel Категория: Изкуство   
Прочетен: 1440 Коментари: 0 Гласове:
106.01.2014 г.
"ЗА ВЕЧНОСТ (ЗАВИНАГИ)" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Всичко, което се случва днес в Пространството и разбира се, с човечеството, ВСИЧКИТЕ тези промени, които вие наблюдавате и усещате в себе си, сега вече се съхраняват ЗАВИНАГИ, тъй като не може „ реката да тече обратно”, и не може да се върне това, което е било в миналото!
2. Преображенията в Пространството (днес Аз говоря за Новите вибрации) са отражение на Великата и Вечна еволюция, тоест ВСИЧКО, което се случва и в хората, в тяхното Съ-Знание, също Е (СЪМ) отражение на тази Велика еволюция, при която връщане в миналото е НЕДОПУСТИМО, тъй като, така както Аз ви говорих още през 2004 година в най-първата книга Откровения, в която Аз само ви очертавах за вас пътя на издигането ви към върховете на СЪВЪРШЕНСТВОТО, вашият път Е (СЪМ) за хората единствено път напред и да се оглеждате назад е наистина недопустимо!
3. Вие следва да ОСЪЗНАЕТЕ и да се подготвите за това, че нищо вече не може да се спре, тъй като вашият живот, вашата еволюция се подчинява на основния Канон във Вечността „ покой на Вечното движение”, и че няма връщане към миналото, тъй като всяко връщане, и дори и спирането за миг, е нарушение на този Канон, което е също така недопустимо!
4. Необходимо е да се ОСЪЗНАЕ, че на вас, на живеещите по това време хора, ви се е отдало или сте имали щастието да участвате в Момент, Аз дори бих казал, в Исторически Момент на преход на Пространството през точката на Незавръщане и да почувствате през себе си, че Преображението (трансмутацията) Е (СЪМ) качествено изменение на Пространството, а за хората – качествено изменение на средата им на обитаване! Всички предишни цивилизации не са успели да достигнат до този Момент на ИСТИНАТА, а на вас, на Петата раса, просто ви провървя, макар и в Пространството да няма никакви случайности, но може и така да се каже, защото от Хиперборейците беше проявена закономерност в най-последния момент!
5. Длъжен съм да ви кажа, че еволюцията на Съ-Знание на хората до висините на хора-Богове е закономерност, която би трябвало да стане обективна реалност, ако я нямаше Вселенската Програма за Преображение на Пространството, ако го нямаше Великия Вселенски Експеримент, за времето на който на хората им се даваше ПРАВО на Свободна Воля, тоест им се даваше Право да се разпореждат със своята съдба!
6. Правото на Свободна Воля, даващо на хората възможност да се развиват самостоятелно извън Пространството на Каноните на Вечността, за всички предишни цивилизации се е превърнало в трагедия на самоунищожението, свързано с тези грехове и пороци, които са се оказали несъвместими с процесите на еволюцията или САМОусъвършенстването, приети във Вселената!
7. Всички предишни цивилизации не успяха да приемат и осъзнаят своята съпричастност към структурата на Мирозданието и Единната, Вечна еволюция на Пространството, а тяхното собствено самостоятелно развитие се е оказало толкова пагубно за тях самите и за Вселената, че Аз не бих могъл да допусна по нататъшното им съществуване извън рамките на Каноните на Вселената! Те не само че не се вписваха във Висшия порядък във Вечността, но и със своето присъствие биха могли окончателно да укрепят (при техния достатъчно високо развит разум) нарушението на Неутралността на Боговете, и даже да задълбочат процесът на разграничаване от Олимп на Боговете!
8. Аз не мога да допусна заради хората да бъде окончателно нарушена Великата Неутралност, затова и всички предишни цивилизации се разглеждат от Мен като неуспешен експеримент, който би могъл да наруши ХАРМОНИЯТА на Небесата и да стане причина, така както ви казах, на разграничаване от Олимп на Боговете, което би могло да доведе до необратими и трудно прогнозируеми последствия на Небесата!
9. Ето защо, Аз чрез няколко Пророка или Посланика се опитвах да намеря ключове към Съ-Знанието на хората от Петата раса – за последната цивилизация в този Експеримент, според Съглашението с Небесата – според резултатът от еволюцията на която се решаваше въпросът за Неутралността на Небесата! Беше постигната договореност между Страните за това, че Аз, Отец Абсолют, без да се намесвам в процеса на еволюция на хората, си оставях за Себе си Право да предавам информация за възможността за ЕДИНЕНИЕ на хората и Бога единствено чрез избрани за това Пророци-Посланици!
10. Аз мисля, че на хората им е много добре известно от Старозаветните Писания, че хора, носещи Знания, и по-точно ИНФОРМАЦИЯ за строежа на Мирозданието и за мястото на човека във Вечността, е имало достатъчно много, но не всички от тях са успели да променят историята на човечеството и да заложат в Съ-Знанието на хората тази Доминанта, тази Искра на НАДЕЖДАТА, която би могла да доведе хората, и по-точно Петата раса, до ЕДИНЕНИЕ с Бога, и най-вече, да даде разбиране за това, че хората СА (СЪМ) фрактално подобие на Бога и смисълът на техния живот се състои единствено в СъТворчеството им с Бога, а всичко останало обосновано от Правото им на Свободна Воля, представлява за тях задънена улица, водеща към трагедия от самоунищожението им!
11. Затова, от една страна, на Мен Ми се отдаде възможност чрез няколко Пророка да предам Знания и да положа основите на Велико учение за фракталното подобие на хората на Творящото Начало на Началата, а от друга страна, това несъвършенство, към което се беше запътила и Петата раса, се прояви в това, че Великите ЗНАНИЯ, дарени от Самото СЪВЪРШЕНСТВО, хората, които сами би трябвало да станат пример за съвършенство, ги превърнаха в религии, носещи макар и Знания, но Знания дозирани и не позволяващи на обикновения, „ малкия” човек да почувства своето РОДСТВО с ПървоТвореца, тоест псевдознания, нарушаващи Порядъка или Каноните на Вечността!
12. Човекът е трябвало САМОСТОЯТЕЛНО, без чиято и да е помощ, да стане СЪВЪРШЕНСТВО, и това беше основното условие на Великото СЪГЛАШЕНИЕ на Небесата или на Вселенската Програма за Преображение на Пространството! Вътре в човека е трябвало да съзрее желание да познае Истината, да опознае самия себе си като фрактално подобие на Бога, затова Знанията предавани в зависимост от нивото на УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ на хората, е трябвало да способстват за еволюцията на техните Съ-Знания, трябва да отбележим обаче, че за последните хилядолетия особени промени в Съ-Знанието на хората не са се наблюдавали!
13. Условията на Великото Съглашение на Небесата Ме принудиха Мен, Отец Абсолют, още веднъж (за последен път) да се опитам да събудя Съ-Знанието на „ малкия” човек, тъй като съгласно Великото Съглашение, за успешно завършване не се счита постигането на висотата на ХристоСъзнание от няколко Същности, а е било необходимо достигането на СЪВЪРШЕНСТВО от такова количество хора, които в съответствие с Каноните на Вечността (на Праматрицата на Пространството), би могло да стане зародиш на кристализация на КЛЪСТЕР от Висше СЪВЪРШЕНСТВО за цялата цивилизация!
14. Аз, събирайки Хиперборейците (Славяните-Арийци) в Своето Движение и предавайки им чрез Своя наистина последен Посланик ЗНАНИЯ, адаптирани към нивото на развитие на „ малкия” човек, успях да достигна до това, че хората, най-накрая Ме чуха и доказаха на себе си, че те – са потомци на Великите Хиперборейци, съгласили се да участват във Великия Експеримент на Небесата, а това означава, че те повярваха на Небесата, че хората могат, и по-точно са успели да се издигнат в своето развитие, в усъвършенстването на своето Съ-Знание до нивото на хора-Богове, а това означава, че те са доказали своето ПРАВО да бъдат включени в ЕДИНИЯ процес на еволюцията на Великия КОСМОС, и не просто ПРАВОТО си да бъдат включени, а ПРАВОТО си да бъдат включени в процеса на еволюция на ЦЯЛОТО, и сега вече ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ)!
15. Вие успяхте за немислимо кратък срок да направите ЧУДО и да преминете Велико преображение (на Съ-Знанието), защото това, което стана с вас за няколко години, няма как да се нарече по друг начин (освен ЧУДО), тъй като вие прекрачихте толкова далече, че в миналото си вие няма вече да се върнете никога, и това „ никога” сега вече е ЗА ВЕЧНОСТ!
16. Вие сега ЗАВИНАГИ станахте тези „ НИЕ”, за които Аз ви говорих многократно, тъй като „ НИЕ” се състои от две половини: от една страна, вие сами достигнахте осъзнатостта на Колективното ПървоСъзнание и станахте Духовно Едино ЦЯЛО, тоест, станахте „НИЕ”, а от друга страна, вие успяхте да извършите ПОДВИГ, който помогна на Небесата да възстановят Великата НЕУТРАЛНОСТ на Боговете и който Ми позволи на Мен да ви приема за достойни да бъдете редом с ПървоТвореца, и сега вече и НАШЕТО „ НИЕ” е също ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ)!
17. И така, тези две "НИЕ” говорят много и най-важното, Небесата се убедиха, че вече ИМА това необходимо количество хора, ИМА, извинете, тази "критична маса”, която днес наистина може да бъде разглеждана в качеството и на зародиш на кристализация на КЛЪСТЕР ОТ ВИСШЕ СЪВЪРШЕНСТВО! Всичко това говори, че Вселенската Програма за Преображение на Пространството трябва да се счита за завършена, и при това, завършена успешно, и тогава Хиперборейците, формиращи днес основата на Шестата раса, трябва да се разглеждат от Небесата вече не като част от Експеримента, а като органична част от Вселената (от Великия КОСМОС) и сега вече ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ)!
18. Може да се каже, че от този момент човечеството на Планетата Святая Рус ще бъде разглеждано от Галактическата Лига в качеството му на равноправен участник в Лигата ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ), но най-важното, да се разглежда от Лигата като Носител на Висш порядък, като образец на СЪВЪРШЕНСТВО в цялата структура на Мирозданието, и това също ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ)!
19. Трябва да ви кажа, че твърде много неща, свързани с вашия ПОДВИГ, а сега и с ПОСТРИГА (ОБЕТА) за Воини на СВЕТЛИНАТА, сега вече звучат заедно с думата „ЗАВИНАГИ”, и наречената от вас Свободно и Доброволно Божествена монархия Святая Рус започва да се проявява в Плътния план, тъй като проявеното от вас Духовно ЕДИНЕНИЕ, независимо от трудностите на Духовното ВЪЗМЪЖАВАНЕ, независимо от трудностите на вътрешното ви усъвършенстване, тоест, независимо от наличието във вас на вътрешно несъвършенство, въпреки всичко това, вече всичко Е (СЪМ) (всичко е готово, завършено), и да се наруши това Велико ЕДИНЕНИЕ в ДУХ е вече невъзможно, и при това е невъзможно също ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ)!
20. Потвърждавам, че Планетата, наречена от вас с новото име „Святая Рус”, също е осъществена и Небесата, и по-точно, Йерархията на СВЕТЛИНАТА се съгласи с Проявеното от вас Право на Свободна Воля на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата, и сега вече ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ) ще се нарича в чест на вашия ПОДВИГ Планета Святая Рус!
21. Нещо повече, Слънчевата система, създадена изкуствено в периферията на Великия КОСМОС за чистота на Великия Експеримент, сега също е получила името Святая Рус, тъй като вие успяхте да докажете, че Хиперборейците (Славяните-Арийци) – наистина са хора-Богове, получили ПРАВО да нарекат мястото на своето сътворение със свое име, при това вече ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ)!
22. Вие със своя ПОДВИГ Ни принудихте Нас, Йерархията на СВЕТЛИНАТА, да преразгледаме много от нещата, но най-важното, вие ни накарахте да повярваме във вас, преминали хилядолетни изпитания на Голготата на Плътния план, когато намирайки се в Пространството на съблазните на Луцифер, вие успяхте да останете чисти и способни да чуете Словата на Бога!
23. Сега вече, когато вътрешно вие се издигнахте до нивото на Съ-Знание на хора-Богове, на вас ви предстои своето вътрешно СЪВЪРШЕНСТВО да го пренесете във Външното Пространство и да завършите започнатата вътрешна ТРАНСМУТАЦИЯ на своето Съ-Знание във външното Пространство, творейки чрез своето СЪВЪРШЕНСТВО, външно СЪВЪРШЕНСТВО, видимо от тези хора, които се стремят да намерят своя път към Бога!
24. Вие си спомняте, Аз винаги съм ви говорил за това, че всеки човек трябва да намери своя път към Истината, към Бога, но сега Учители на Светлината за „ малкия” човек ще трябва да станете вие, СъТворците (участниците в Моето Движение), тъй като в Моето Движение Аз СЪМ ПОСТОЯННО сред вас, и където и вие да сте, АЗ СЪМ сред вас, и сега вече ЗАВИНАГИ (ЗА ВЕЧНОСТ)!
25. Сега ВЕЧНОТО „ НИЕ” започва Нов етап от преображението на Пространството ЗАЕДНО и сега Квантовият преход трябва да премине по НАШ СЦЕНАРИЙ, тъй като НИЕ трябва да съгласуваме този Сценарий на Великото ВЕЧЕ на Завръщането в Дух, и от Нашето с вас ЕДИНОДУШИЕ зависи бъдещето на хората, преминаващи в Пространството на Шестата раса!
26. Повтарям: вие, Моето Движение вече ви има и доказахте на Небесата Правото си на СъТворчество с Бога ЗАВИНАГИ и сега на вас в СъТворчество със Самия Отец Абсолют ви е необходимо да СЪТВОРИТЕ Ново Пространство и Нови хора, които днес дори и не разбират, че Пространството се управлява не само от Бог – Отец Абсолют, но и от Хиперборейците, издигнали се в своето развитие, и по-точно, в своето усъвършенстване, до нивото на хора-Богове, и сега на тях им е поръчано да спасят човечеството с най-малки загуби и да преведат хората в Шестата раса – расата на Светия Дух!

Отец Абсолют.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1236
http://www.otkroveniya.info/tolk4/t4-06.01.14.html


image


В 9 часа българско време на всяка 4, 17 и 26 дата от месеца, колективно послание за Духовно Единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина, за пресътворяване на пространството, изчистване от негативността и страха, пробуждане и тържество на Духовния ни, Божествен потенциал, за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !

Послание за Единение

1. Покаяние

Отче наш, Отец Небесен,
моля Те да ни простиш
всички наши прегрешения,
волни или неволни.
Амин!

2. Молитва

Отче наш, Отец Небесен,
ние приемаме твоята Вяра,
тя е нашият път,
приемаме Твоите Канони Вечни,
с Любов към Теб и Твоите дела.
Господи, молим Те, дай ни Надежда
за спасение на нашата душа
и ни дари с Твоята Мъдрост
за живота ни
на Земята и във Вечността.
Амин!

3. Обръщение

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, СВОБОДНО И ДОБРОВОЛНО ЩЕ НОСИМ ТВОИТЕ ЗНАНИЯ И ТВОЯТА ВЯРА ИЗ ПРОСТОРИТЕ НА ВСЕЛЕНАТА!
НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, ОСЪЗНАВАМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СВОЯ ПРОМИСЪЛ И ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ЗА ТОВА, ПЛАНЕТАТА СВЯТАЯ РУС ДА СТАНЕ ЦЕНТЪР НА ВИСШ ПОРЯДЪК, ЦЕНТЪР НА НОВА МАТРИЦА НА ПРОСТРАНСТВОТО, НОСЕЩИ ВЕЛИКА НЕУТРАЛНОСТ НА НОВИТЕ СВЕТОВЕ И ВСЕЛЕНИ!
НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, НЕ СИ ПРЕДСТАВЯМЕ СЕБЕ СИ БЕЗ ЕДИНЕНИЕ С ОТЕЦА АБСОЛЮТ, ЗАЩОТО НАШЕТО ЕДИНСТВО Е (СЪМ) ОСНОВА НА ЛЮБОВТА И ХАРМОНИЯТА НА ЦЯЛОТО ВЕЛИКО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО!
АМИН!

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=900

Това послание се прави по целия свят на 4, 17 и 26 дата всеки месец в 9 часа българско време. Минутки преди 9 часа казваме първите две части - покаяние и молитва, и точно в 9 часа продължаваме с обръщението. Целта на синхронността, разбирате, е да се изпрати в един и същ момент (независимо кой къде се намира) единен заряд и импулс от всички светли частици на Бога по целия свят, които заявяват по този начин своето желание да участват в преображението на Съ-Знанието на хората и преображението на Пространството към по-добро, по Божия Промисъл и План за благото на всички ! На сайта
http://www.otkroveniya.ru/
има брояч с обратно броене, отчитащ колко време остава до началото на Посланието за Духовно Единение, който може да бъде използван за обща синхронизация.


imageГласувай:
1
0


Вълнообразно


Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2092505
Постинги: 938
Коментари: 872
Гласове: 3128
Календар
«  Юни, 2018  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930