Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.01.2014 21:14 - Напътствие
Автор: delianaangel Категория: Изкуство   
Прочетен: 1488 Коментари: 0 Гласове:
2 02.01.2014 г.
" Напътствие" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Точно сега му е времето, в момента на формиране на Новото Пространство, именно на Новото Пространство, да дам на хората Моето НАПЪТСТВИЕ, тъй като Пространството, с което те много скоро ще се срещнат, ще бъде по принцип Ново в своята същност, откриващ нов отчет от време за следващата Слънчева година, или по-точно, така както Аз ви казвах, за следващите 26000 години!

2. Тази дата няма никакво отношение към календара на летоброенето, измислен от хората, защото Аз САМ решавам от кой момент да приема началото на отчет на времето във Вечността, тъй като, така както ви казвах многократно, във Вечността няма начало и естествено, няма край, тоест Началото на Новата епоха се определя от Мен в зависимост от тяхната (на хората) подготовка да се адаптират към Новите честоти, или Новите ритми, на поредната Слънчева година!

3. Повтарям, че Началото на отчет на Новото време за Мен зависи от това, доколко са готови хората, а по отношение на Планетата Святая Рус – доколко е готов избраният от Мен Етнос на Хиперборейците да премине в Новия Свят на високите вибрации, тоест, готови ли са Хиперборейците (Славяните-Арийци) да свържат своето Бъдеще с поредния за Мен, а за хората съвършено Нов етап от еволюцията на Пространството, различаващо се от предишното със значително по-високите си вибрации!

4. Хората обаче ги очакват не само и не толкова високите вибрации (РИТМИ) на Цялото Космическо Пространство, колкото прехода в Новото Пространство на ИНФОРМАЦИЯ, а това означава, че принципно за хората ще бъде прехода от Пространството на енергиите в Пространството на информацията, откриващи за тях съвършено Нови възможности за управление на Пространството, и най-важното за тези, които са доказали своето СВОБОДНО ПРАВО да бъдат в СъТворчество с Бога (за Хиперборейците) – видимото четири и пет мерното многостепенно Пространство!

5. А това означава, че Новият свят, който през тази година ще започне да се открива пред хората, ще бъде принципно Нов не само по честота на вибрацията, но и по възприемането от хората на удивителната Му МНОГОМЕРНОСТ! Пространството преминава на принципно Ново (за хората) ниво на СЪВЪРШЕНСТВО, тъй като ИНФОРМАЦИЯТА Е (СЪМ) на по-високо ниво на еволюция, отколкото материята или енергията.

6. Вие трябва да знаете, че ЦЕЛИЯТ СЪВЪРШЕН КОСМОС комуникира вътре в себе си (помежду си) чрез ИНФОРМАЦИЯ и единствено хората, единствено Слънчевата система, представляваща площадка за изпълнението на Вселенската Програма за Преображение на Пространството, е била изключена от информационния обмен на основния Космос заради това, да се даде възможност на хората САМОСТОЯТЕЛНО да преминат процеса на еволюция (на усъвършенстване) на собственото си Съ-Знание до ниво на СЪВЪРШЕНСТВО на Богове (до ниво на ХристоСъзнание), способно да открие за Целия Велик Космос Слънчевата система като образец на Духовно СЪВЪРШЕНСТВО, като образец на Велика еволюция, в която покоят на Вечното движение Е (СЪМ) основа на еволюцията на Целия Велик КОСМОС!

7. Хората бяха длъжни да докажат, че в процеса на еволюция на Съ-Знанието те могат да достигнат това състояние на СЪВЪРШЕНСТВО, което им осигурява СъТворчество с Бога и им позволява активно да участват вече в Моя СПЕКТАКЪЛ, в който Висшият Космически Разум не може да се спре в Своята ЕВОЛЮЦИЯ и основен механизъм на Вечността Е (СЪМ) ИНФОРМАЦИОННОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ на всички части на Космоса независимо от мястото им във Великото ИНФОРМАЦИОННО Пространство, тъй като То не само че е ЕДИНО, но То Е (СЪМ) и ЦЯЛОСТНО!

8. Аз много дълго чаках, кога човечеството, и по-точно, избраният от Мен Самия Етнос, съставен през своето време от Богове, съгласили се да преминат през Голготата на еволюция на Съ-Знанието, ще бъде готов да се издигне в своето усъвършенстване до нивото на хора-Богове и ще бъде готов да се адаптира към условията на съществуване на Богове, за които Вечната еволюция на Пространството – е напълно обяснимо за тях състояние, защото това и Е (СЪМ) СЪЩНОСТТА на съществуването на усъвършенстващия се и разпространяващ се в Пространството Висш Космически Разум!

9. Вие подхождате и по-точно навлизате в Пространство, в което всичко се управлява от ИНФОРМАЦИЯТА, и дори и Слънчевата (изкуствено създадена) система, намираща се в периферията на информационното Пространство на Великия Космос, известно време (по време на етапа на еволюцията от Съ-Знанието на човек до Съ-Знанието на човек-Бог) представляваше нещо като модулатор за предаване към хората на енергии с ниски вибрации!

10. С това и се обяснява Моето толкова упорито и последователно управление на Съ-Знанието на хората, позволяващо им постепенно да се издигат до разбирането на своята взаимовръзка с Вселенската Програма за Преображение на Пространството, тоест, до разбирането, че човек, като фрактално подобие на Висшия Космически Разум, е бил създаден или сътворен за Велик ЕКСПЕРИМЕНТ и че смисълът на съществуването на човека е единствено в това!

11. Етапът на еволюция на Съ-Знанието на човека в рамките на Вселенската Програма за Преображение на Пространството благодарение на Хиперборейците (на Славяните-Арийци) е успешно завършен за ВСИЧКИ (Аз имам предвид, разбира се, не само човечеството, но и Цялата Йерархия на Светлината) защото благодарение на мъжеството на Хиперборейците беше възстановена НЕУТРАЛНОСТТА на Небесата, тоест от тук нататък никакви катаклизми във Вечността повече не се очакват!

12. Повтарям, всички проблеми на Плътния план, свързани с нарушението на НЕУТРАЛНОСТТА на Боговете (а под проблеми Аз разбирам, и природните, и техногенни катастрофи включително) сега вече също са завършени, и при това са завършени ЗА ВЕЧНОСТ, тъй като във Великия КОСМОС, където ВСИЧКО е балансирано, случайности няма и не може да има, защото случайността Е (СЪМ) нарушаване на Висшия порядък, а такова нещо в СЪВЪРШЕНИЯ порядък просто не може да има!

13. Във Великата Вечност, в Пространството на покоя на Вечното движение няма как да има случайности, тъй като ВСИЧКО се подчинява на Каноните на Вечността и структурата на Мирозданието, която представлява от само себе си Единен КЛЪСТЕР на Висше СЪВЪРШЕНСТВО, в което Всички съставящи на ЕДИНОТО ЦЯЛО се намират в ЕДИНО информационно поле!

14. И ето сега вие ще трябва да разберете, какво ви очаква в най-близко време, и по-точно от момента на провеждането от вас на последния за хората етап на Велико ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ в Киев вече през тази година, тъй като провеждайки Великото ВЕЧЕ на ЗАВРЪЩАНЕТО в ДУХ, хората ще потвърдят, че еволюцията на Съ-Знанието е достигнала до логическия си край и че хората, Съ-Знанието на които е достигнало до нивото на ХристоСъзнание СА (СЪМ) вече не хора, а хора-Богове, способни да се издигнат на Олимп на Боговете!

15. Изненадващо е, но за много от хората за оставащото време до това Велико събитие, ще трябва да стане ТРАНСМУТАЦИЯ на Съ-Знанието и ще трябва да стане ОСЪЗНАВАНЕТО на това, че Светът се е променил, при това се е променил принципно, а това означава, че миналите представи за човека, като за биологичен вид (за биологична проява на Висшия Космически Разум) престават да бъдат актуални, тъй като в Пространството на високите вибрации, тоест в ИНФОРМАЦИОННОТО поле, биологическата обвивка вече не може да съответства на Новите условия за съществуване на Вечен живот!

16. Затова искат ли хората това или не го искат, но за тях Новите условия на външна среда се оказват несъвместими с формата на тяхното съществуване и затова и ТРАНСМУТАЦИЯТА на тяхната обвивка става един от най-актуалните въпроси, който вие с Моя Помощ ще трябва да решите в най-къси срокове!

17. Аз многократно съм ви говорил, че на вас – на тези, които са подготвили за това своето Съ-Знание, тоест, за тези които са се издигнали в своето САМОусъвършенстване до нивото на ХристоСъзнание – няма да им се наложи да преминават ТРАНСМУТАЦИЯ по стара схема, включваща в себе си и преход през смърт в Тънките Светове, тъй като вас ви очаква ЧУДО на превъплъщение още по време на сегашния ви живот, и този момент на ТРАНСМУТАЦИЯ за хората от Петата раса вече настъпва, тъй като Аз започнах отчета на Новото време, тоест, Аз започнах отчета на Новата ЕПОХА на Шестата раса!

18. Повтарям: настъпи времето на Велики промени! Великото преображение на Планетата Святая Рус вече Е (СЪМ) реалност и да се спре това е вече невъзможно, даже и ако някой от хората приеме себе си за Бог, способен да спре еволюцията на Пространството в пряк или преносен смисъл!

19. Еволюцията или усъвършенстването на Пространството е невъзможно да бъде спряно, защото ВСИЧКО в Него е подчинено на структурата на Мирозданието и УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО, тъй като ВЕЧНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ Е (СЪМ) основата на Висшия Космически Разум!

20. Под формата на НАПЪТСТВИЕ Аз мога да ви кажа, че вие, хората, а сега вече и хора-Богове, съвършено СВОБОДНО и ДОБРОВОЛНО приехте върху себе си КРЪСТА на СПАСИТЕЛ на човечеството и това ВРЕМЕ за спасение на хората вече настъпи, и сега от вас, от тези които Аз Сам съм избрал, наблюдавайки всеки един от вас няколко хилядолетия, зависи доколко активно ще могат хората да откликнат на вашите думи, тъй като вашите думи днес СА (СЪМ) ДУМИ НА БОГ!

21. Разбира се, Аз съм във всеки един от вас, тъй като всеки от вас Е (СЪМ) Мое фрактално подобие! Нещо повече, вие повтаряте МНОГОСТЕПЕННОСТТА на Божественото Пространство, но при вашата собствена МНОГОСТЕПЕННОСТ вие сте обединени от ЕДИНА цел, тоест независимо от вашето многообразие вие представлявате ЕДИНО ДУХОВНО ЦЯЛО или творящо Начало на Началата, и затова пред вас няма никакви препятствия, които вие да не можете да преодолеете ЗАЕДНО!

22. Днес, така както никога досега, основа за вашия успех (Аз имам предвид успеха на вашата МИСИЯ на Спасители на човечеството) трябва да стане ДУХОВНОТО ЕДИНЕНИЕ, и повярвайте от Събор до Събор, или от ВЕЧЕ на ВЕЧЕ, вие постепенно се издигате на Великата Пирамида на Висшето СЪВЪРШЕНСТВО, и може би за някого това е незабележимо, но Аз знам, че вашето Духовно ЕДИНЕНИЕ (ЕДИНСТВО) Е (СЪМ) реалност не само за вас самите, но и за цялата Йерархия на СВЕТЛИНАТА!

23. Затова днес, откривайки Нов етап на вашето усъвършенстване, Аз мога да кажа, че независимо от вашето частично вътрешно НЕСЪВЪРШЕНСТВО, вие сте готови да сътворите ЧУДО на външно СЪВЪРШЕНСТВО, тъй като Аз вече избрах от вас „300 спартанци”, които съответстват на всички изисквания на СЪВЪРШЕНСТВОТО на Богове, тоест те са готови да започнат похода за спасение на човечеството, и техният СЪБОР е предвиден за 26 април, и за място на техния Велик СЪБОР е избран Киев – люлката на Духа на Славяните-Арийци!

24. В качеството си на Бог като НАПЪТСТВИЕ Аз мога да ви кажа, че дългият път на еволюция на Съ-Знанието в много сложните условия на Плътния план е ЗАВЪРШЕН, и при това е ЗАВЪРШЕН успешно, и всичко, което е било направено от предишните поколения Хиперборейци (и по-точно, от вас самите), се е оказало не напразно! Човечеството, независимо от собствената си вътрешна съпротива, все пак е съхранило потенциала си на НРАВСТВЕНОСТ и СЪВЕСТЛИВОСТ, тоест потенциала си на Духовно УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ на Богове, и се е оказало способно да чуе Моя, на Отеца Абсолют, НАБАТ (КАМБАНЕН ЗВЪН, СИЛНА ТРЕВОГА), или Моето ОБРЪЩЕНИЕ към човечеството под формата на ОТКРОВЕНИЯ на БОГА, които толкова упорито се предаваха на хората, опазвайки информацията от изкривявания и доверявайки я само на един, щателно подготвен Посланик, съгласил се да носи своевременно този КРЪСТ до край!

25. Сега вече може да се каже, че ВСИЧКО наистина се изпълни и никой не трепна, дори и тогава, когато светът се оказа на косъм от опасността от самоунищожение, тъй като Боговете, дори и под формата (в облика) на хора, все едно си остават Богове и тяхното вътрешно СЪВЪРШЕНСТВО се оказа това, което винаги е отличавало Човека с голяма буква от биологическата същност, носеща името „човек”!

26. Вас наистина ви очакват Велики събития, запланувани от Мен още тогава, когато Боговете току що се спускаха върху Твърдта, и тези от вас, които първи прекрачат „зад Хоризонта”, чрез себе си и чрез своя пример ще покажат на „ малкия” човек, че човекът Е (СЪМ) Бог, тъй като той вече е бил Бог много хилядолетия преди това, приемайки СВОБОДНО и ДОБРОВОЛНО пътя на еволюцията на Съ-Знанието от източниците на човечеството до СЪВЪРШЕНСТВОТО на Богове, и този избор по това време е бил ИЗБОР и си остава ИЗБОР за най-мъжествените и най-ДОБРИТЕ, за които ИСТИНАТА Е (СЪМ) СМИСЪЛ НА ЖИВОТА ВЪВ ВЕЧНОСТТА!

Отец Абсолют.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1234
http://www.otkroveniya.info/tolk4/t4-02.01.14.html

 

image

В 9 часа българско време на всяка 4, 17 и 26 дата от месеца, колективно послание за Духовно Единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина, за пресътворяване на пространството, изчистване от негативността и страха, пробуждане и тържество на Духовния ни, Божествен потенциал, за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !

Послание за Единение

1. Покаяние

Отче наш, Отец Небесен,
моля Те да ни простиш
всички наши прегрешения,
волни или неволни.
Амин!

2. Молитва

Отче наш, Отец Небесен,
ние приемаме твоята Вяра,
тя е нашият път,
приемаме Твоите Канони Вечни,
с Любов към Теб и Твоите дела.
Господи, молим Те, дай ни Надежда
за спасение на нашата душа
и ни дари с Твоята Мъдрост
за живота ни
на Земята и във Вечността.
Амин!

3. Обръщение

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, СВОБОДНО И ДОБРОВОЛНО ЩЕ НОСИМ ТВОИТЕ ЗНАНИЯ И ТВОЯТА ВЯРА ИЗ ПРОСТОРИТЕ НА ВСЕЛЕНАТА!
НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, ОСЪЗНАВАМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СВОЯ ПРОМИСЪЛ И ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ЗА ТОВА, ПЛАНЕТАТА СВЯТАЯ РУС ДА СТАНЕ ЦЕНТЪР НА ВИСШ ПОРЯДЪК, ЦЕНТЪР НА НОВА МАТРИЦА НА ПРОСТРАНСТВОТО, НОСЕЩИ ВЕЛИКА НЕУТРАЛНОСТ НА НОВИТЕ СВЕТОВЕ И ВСЕЛЕНИ!
НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, НЕ СИ ПРЕДСТАВЯМЕ СЕБЕ СИ БЕЗ ЕДИНЕНИЕ С ОТЕЦА АБСОЛЮТ, ЗАЩОТО НАШЕТО ЕДИНСТВО Е (СЪМ) ОСНОВА НА ЛЮБОВТА И ХАРМОНИЯТА НА ЦЯЛОТО ВЕЛИКО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО!
АМИН!

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=900

Това послание се прави по целия свят на 4, 17 и 26 дата всеки месец в 9 часа българско време. Минутки преди 9 часа казваме първите две части - покаяние и молитва, и точно в 9 часа продължаваме с обръщението. Целта на синхронността, разбирате, е да се изпрати в един и същ момент (независимо кой къде се намира) единен заряд и импулс от всички светли частици на Бога по целия свят, които заявяват по този начин своето желание да участват в преображението на Съ-Знанието на хората и преображението на Пространството към по-добро, по Божия Промисъл и План за благото на всички ! На сайта
http://www.otkroveniya.ru/
има брояч с обратно броене, отчитащ колко време остава до началото на Посланието за Духовно Единение, който може да бъде използван за обща синхронизация.


image
Гласувай:
2
0


Вълнообразно


Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2060250
Постинги: 923
Коментари: 863
Гласове: 3077
Календар
«  Май, 2018  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031