Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.10.2013 20:59 - Концентрация !
Автор: delianaangel Категория: Изкуство   
Прочетен: 710 Коментари: 0 Гласове:
103.10.2013 г.
"Концентрация" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Вашият Изпит на Века вече върви с пълен ход, принуждавайки хората да видят това, какво те са скривали от себе си, криейки го от своята Съ-Вест, и по-точно, от своето вътрешно Висше „Аз”, и сега на тях им се налага да се срещнат с това, което те са скривали в подсъзнанието си под най-причудлива форма, принуждавайки се да приемат или да се откажат от това, тъй като ПРЕЧИСТВАНЕТО, което е докоснало днес всеки и всички, е или приемане на греховете или Покаяние!
2. Този труден Изпит, фактически – Изпит за ПРЕЧИСТВАНЕ, трябва да бъде преминат успешно, защото ако човекът осъзнава своето ПАДЕНИЕ и търси пътя за ПРЕЧИСТВАНЕ, то може да се каже, че той е на пътя към Бога, та нали в Дуалния свят, при собствена Дуалност, без признаването на своите грешки и осъзнаване на своето Духовно ПАДЕНИЕ, не може да има ПРЕЧИСТВАНЕ, не може да има път към Светлината!
3. Повтарям, този Изпит на Века, който хората започнаха да вземат, ще трябва да бъде преминат от всеки, тъй като Аз искам да видя тяхното искрено РАЗКАЙВАНЕ, тоест ПРЕЧИСТВАНЕ, и разбира се, движението на хората към Божествената Светлина, в Моето Воинство на Светлината на хората-Богове!
4. Хората трябва да разбират, че те все още не са хора-Богове, та нали Аз само обозначих ориентир и дадох възможност за Духовно ВЪЗВИСЯВАНЕ до висотите на Съ-Знание на Божествена Същност (до ХристоСъзнание), способна в СъНастройка с Мен да прояви в себе си тази Велика частица на Бога, която не само Е (СЪМ) потвърждение на фракталното подобие на човека на Бога, но и е реализация на Правото на Свободна Воля да стане човек-Бог!
5. Вие сега преминавате по сложния път на ЗАВРЪЩАНЕТО си към Бога и всичко човешко, всичко наслоено, не трябва да ви спира в този момент на ИСТИНАТА, когато ЗАВРЪЩАНЕТО ви към Бога става доминанта на вашето ВЪЗВИСЯВАНЕ до такова Духовно ниво, което би ви позволило да видите мащаба и задачите не само на своето проявление в Божественото Пространство, но и смисъла на своето СЪТВОРЯВАНЕ от Бога за изпълнение на НЕГОВИЯ План за събиране на частиците, достигнали до нивото на съвършенство на Богове в Едно Велико ЦЯЛО!
6. Вие преминавате през Етап на установяване на Единно ЦЯЛО в Дух способно да осъзнае своето ЕДИНСТВО не просто като необходимост за спасение, а като необходимост за СъТворчество с Бога, тъй като, ако няма СъТворчество с Бога, то тогава няма и никакъв смисъл или целесъобразност в творенето на човека, защото веднъж сътворени от СЪВЪРШЕНСТВОТО да бъдат СЪВЪРШЕНИ, хората са просто задължени, преминавайки през всички терзания на ученичеството, да достигнат до равнището на СЪВЪРШЕНСТВО НА БОГ и да се разтворят в НЕГО, като органически единна част от Великото Пространство на Разума, творящ СЪВЪРШЕНИ Светове и Пространства!
7. Задачата и целият замисъл на сътворяването на човека е бил прост и едновременно с това и много сложен, защото частицата, така както Аз ви говорих, холограмата на Висше СЪВЪРШЕНСТВО, би трябвало по време на своята САМОстоятелна еволюция да достигне до ниво на СЪВЪРШЕНСТВО, след което Свободно и Доброволно, осъзнавайки себе си като част от Великата Холограма, да влезе в пъзела, във Великото Единно ЦЯЛО, при това като неотделима част от Творящото Начало на Началата!
8. Вие почти достигнахте до тази точка на Началото на Началата и част от вас стоят вече на границата на СЪВЪРШЕНСТВОТО – на това СЪВЪРШЕНСТВО, което открива пътя към Единението на хората-Богове с Бога, и това ВЪЗСЪЕДИНЯВАНЕ (тази СРЕЩА) Е (СЪМ) Моментът на ИСТИНАТА, който не само Аз, Отецът Абсолют, но и ЦЯЛАТА Йерархия на СВЕТЛИНАТА са чакали не едно столетие, като НАДЕЖДА за това, че Великата Програма за трансмутация на Боговете в хора, а след това, на хората в Богове, ще завърши успешно, доказвайки, че частицата (отделната холограма) на Бога е способна в своята еволюция (свободно и доброволно) да достигне до Върховете на СЪВЪРШЕНСТВО на Бога!
9. Днес (Аз сега се обръщам към подготвената част от човечеството – към Великите Славяни-Арийци, започнали в своето време този Велик Проект на Бога) Аз искам да кажа, че настъпи вашето време, и вие, съгласилите се да служите на Бога, трябва да преминете достойно Последния Изпит, този Етап на ВЪЗВИСЯВАНЕ, и по-точно на ЗАВРЪЩАНЕ към Бога, концентрирайки своето Съ-Знание само върху една цел – целта, ЕДИНЕНИЕ с Бога!
10. Ето кога ще ви потрябва КОНЦЕНТРАЦИЯ на Свободната ви Воля, тъй като всяко отвличане от тази Велика цел на ЕДИНЕНИЕТО с БОГА, тоест, на ВЪЗВИСЯВАНЕТО до нивото на човек-Бог, може да доведе не само до лична катастрофа, но и до катастрофа от Вселенски мащаб, защото днес вие се издигнахте на тази степен на вътрешно СЪВЪРШЕНСТВО, от която се открива изглед върху Божествения Свят на СЪВЪРШЕНСТВОТО, а за тези, които успешно са преминали Висшата Школа на ОТКРОВЕНИЯТА, Школата на учениците на Самия Отец Абсолют, се откриват Плановете на Бога, Плановете за СъТворчество между човека-Бог със Самия Бог!
11. Този мащаб на СъТворчество като завършващ акорд в еволюцията на човечеството, се открива, повтарям, засега само на тези, които стоят в Авангарда на Силите на Светлината и които са концентрирали своето Съ-Знание върху една и единствена цел – върху целта за ВЪЗСЪЕДИНЯВАНЕТО (СРЕЩАТА) на човека-Бог с Бога, доказвайки на себе си, чрез своето СЪВЪРШЕНСТВО, че СЪВЪРШЕНСТВОТО е сътворило не просто Свое фрактално подобие, а истинно СЪВЪРШЕНСТВО!
12. Повярвайте, днес настъпва този Велик Момент на ИСТИНАТА, който доказва на Всички Вселени, че Великият ЕКСПЕРИМЕНТ на Бога, потвърждаващ, че всяка, дори и най-малката частичка на Бога в своята еволюция, в своето свободно САМОусъвършенстване, задължително достига до висотите на Творящото Начало на Началата, е завършил успешно, а това на свой ред доказва, че Божественото Пространство във всичките Му проявления Е (СЪМ) СЪВЪРШЕНСТВО!
13. Вие (хората) изпълнихте Великата Програма на Бога и сега, концентрирайки своята вътрешна енергия, трябва да преминете етап на собствено ПРЕЧИСТВАНЕ, който трябва да покаже, и преди всичко на вас, на самите хора, че те са се издигнали на върха ОЛИМП и че хората-Богове и Бог са ЕДИНИ и са ЕДИНИ ЗА ВЕЧНОСТ!
14. Аз ви подарих време за съсредоточаване, а сега Аз ви дарявам и време за концентрация на енергия, тъй като се приближава настъпването на Момента на ИСТИНАТА, и сега единствено от вас самите зависи времето на настъпване на Момента на вашето ВЪЗВИСЯВАНЕ в ДУХ, и разбира се, на вашето ВЪЗСЪЕДИНЯВАНЕ (СРЕЩА) с Бога!
15. Повярвайте, все още никой от хората не се е издигал до такова равнище на вътрешно СЪВЪРШЕНСТВО, за да мога Аз, Самият Отец Абсолют, да потвърдя, че нивото на Съ-Знание на хората е достигнало до възможността за ВЪЗСЪЕДИНЯВАНЕ (СРЕЩА) с Висшия Космически Разум или с Творящото Начало на Началата!
16. Днес въпросът е поставен за вас по следния начин: да приемете осъзнато Моите ДУМИ, тъй като „детският възторг” в някои от вас, тоест тези от вас, които са приели Моите Думи без дълбок анализ, може да ги отведе в дебрите на собственото им Его и Духовна самозаблуда, затова и спасявайки ви от попадане в Тъмнината, Аз съм просто принуден да проведа Изпит за Духовно ПРЕЧИСТВАНЕ и ПОКАЯНИЕ, без които всичко, което Аз сега ви казах, е просто неизпълнимо!
17. Аз ви разкрих пътя за вашето Духовно ВЪЗВИСЯВАНЕ и ВЪЗСЪЕДИНЯВАНЕ (СРЕЩА) с Бога и сега очаквам от вас промисъл на нивото на хора-Богове, за които Бог Е (СЪМ) СЪВЪРШЕНСТВО и Е (СЪМ) този единствен Ориентир, заради който си струва да се живее!
18. Днес вие преминавате през последния Изпит за Духовно ПРЕЧИСТВАНЕ и ПОКАЯНИЕ, и сложността на този Изпит на Века се състои в това, че този изпит го приемам АЗ САМ в условията на Плътния план – в условията на вашето проявление, в условията, когато изкушенията и съблазните на Мамона ви обкръжават, при това ви обкръжават доста плътно, и когато Мамона все още се опитва да си върне загубените позиции!
19. Повтарям: единствено концентрацията на вътрешната енергия на човека може да му позволи в условията на изкушенията на Плътния план все пак да премине всички съблазни на Мамона, и ПРЕЧИСТЕН Духовно, да се издигне до Върховете на Духовното СЪВЪРШЕНСТВО, на Божествения ОЛИМП – Там, където Аз, Отецът Абсолют дълго, дори и твърде дълго, очаквам всички Свои частици, преминали през „мелницата” на своите инкарнации!
20. Затова днес искам още веднъж да ви напомня не толкова условията на вашето РОДСТВО с Бога, но и това, че вие бяхте СЪТВОРЕНИ от Мен в ЛЮБОВ, заради Великия Експеримент на Бога, доказващ, че всяка частица (холограма) еволюирайки е способна да достигне до висотите на СЪВЪРШЕНСТВО на Бог!
21. Днес Аз мисля, че вече в никого няма съмнение в това, че Проявения план и неговите изкушения нямат нищо общо с Програмата за Духовна еволюция на човечеството и той трябва да бъде разглеждан от хората единствено като поредния Изпит за Духовност, който те трябва да преминат задължително, но който по никакъв начин не е свързан с тяхното бъдеще!
22. Повтарям: Плътния план като Изпитен етап, идва и си отива, а за хората остава само Духът, само еволюцията на Съ-Знанието, само Тънките планове, които много скоро ще станат достъпни за тези от вас, които преминат успешно днешния Изпит на Века – Изпитът за Духовно ПРЕЧИСТВАНЕ!
23. Затова, преминавайки Изпита на Века, не се оглеждайте, не свързвайте сегашните условия на Плътния план със своето Бъдеще и не лелейте призрачни надежди за това, че нещо от сегашното ще ви послужи Там, във Великото Бъдеще на Шестата раса! Повярвайте, вие преминавате Изпит в Нов Свят и нищо от миналото на вас няма да ви потрябва Там, където властва Великия ДУХ на ЕДИНЕНИЕТО с Бога!
24. Постарайте се да се концентрирате върху това, че вашето ЕДИНЕНИЕ помежду си Е (СЪМ) ЕДИНЕНИЕ в ДУХ, и най-вече, ЕДИНЕНИЕТО, и по-точно, ВЪЗСЪЕДИНЯВАНЕТО (СРЕЩАТА) с Бога Е (СЪМ) Главна ваша ЦЕЛ, и нищо друго не е нужно и няма да ви потрябва от миналото тогава, когато настъпи МОМЕНТЪТ НА ИСТИНАТА, който НЕБЕСАТА чакат, и колкото и да ви е странно, чакат го и самите хора, разбирайки, че животът без Бога в Душата няма никакъв смисъл!
25. За някои от хората вече настъпва МИГ на ПРОЗРЕНИЕ, тъй като на взелия Изпита за Духовно ПРЕЧИСТВАНЕ му идва ПРОЗРЕНИЕ за смисъла на човешкия живот и като следствие, пълно преосмисляне на своите възгледи, на своите позиции за СЪВЪРШЕНОТО Пространство на Божествена регулярност, което е обкръжавало и обкръжава човека като Велик ДАР на Бога за Своето фрактално подобие!
26. Днес вие достигнахте точката на вътрешно Незавръщане, днес вие вземате Изпит за вътрешно ПРЕЧИСТВАНЕ, ПОКАЯНИЕ и Велико ОСЪЗНАВАНЕ на себе си като частици на Бога, и от резултата от този Изпит, повярвайте Ми, зависи не само съдбата на всеки човек, но и съдбата на цялото човечество, тъй като Духът, а не Материята, е важен за хората, издигнали се в своето УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ до нивото на ХристоСъзнание!
27. Опитайте се да концентрирате върху Моите Думи, защото всичко останало за вас няма смисъл Там, където на върха на Олимп, така както вече ви казах, отдавна ви чакам Аз!

Отец Абсолют.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1195
http://www.otkroveniya.info/tolk3/t3-03.10.13.html
 


imageГласувай:
1
0


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2071402
Постинги: 927
Коментари: 863
Гласове: 3088
Календар
«  Май, 2018  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031