Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Който дава Светлина, никога не остава на тъмно!
Автор: delianaangel Категория: Изкуство
Прочетен: 2491355 Постинги: 1064 Коментари: 934
Постинги в блога от 05.09.2014 г.

Еволюция на Възнесението – 12 етапа на навлизането на     Сензитивната Светлина

Еволюция на Възнесението – 1-ва и 2-ра част.

Сензитивните енергии – това е Светлината от пето измерение, която влиза в нашето тяло (телесност) в по-адаптирано състояние.

Вие преминавате от управление от мозъка към управление от пълноценната ви ДНК!

         Преходът от тримерните енергии в петмерните става благодарение на активацията на 12-те слоя на ДНК.
Как да се използва информацията в процеса на Прехода?
ЗАБЕЛЕЖКА: Това е поетапно описание на еволюционния процес за това, КАКВО СТАВА В ДАЛЕЧИНА И В ШИРИНА (НАДЛЪЖНО И НАПРЕЧНО), при извършваното (изминаваното) от нас пътешествие по време на Прехода от нискочестотните енергии в сферата на енергиите от по-малко плътните, отколкото са тези към които е привикнало нашето тяло и нашето триизмерно съзнание!
Източникът на тази информация се обръща към вас с напомнянето, че всяко едно знание се дава за разширяване на нашите разбирания, с цел облекчаването на преадаптацията
Към казаното тук е необходимо да се подходи с отчет на всяка една същностна индивидуалност, а не както става по стандарт, като общ конкретен способ под формата на инструкции!
Описаните етапи са разположени по номера, всички описани процеси и състояния обаче не се случват линейно, в различните (в отделните) периоди вие може да изпитвате симптомите, говорещи ви за различните изменения във вас самите!
Нито едно знание, колкото и доброжелателно или полезно да е то, не трябва да ви поставя ВАС в зависимост от Източника, за да не изгубите вие своята сила на майсторството си и да прилагате към себе си само подходящото и съзвучното за вас самите, за вашия мир и спокойствие!
Преходът – това е общ и глобален процес, но всеки един от вас го преминава по своему. Това е един нов опит за излизане от всички стандарти, нов опит в самомайсторството – да се окажете на това място.
Кристалните зърна – това са един светлосин инпринт (вътрешна внедреност), запасна или нереализирана версия на много по-мощен потенциал, съхраняващи се така също в нашето енергийно поле. Благодарение на тези зърна в нашите енергийни тела се доставя енергията от 5-то измерение.
Новите Енергии сега активират тези версии, не винаги явяващи се нови, но те не са били преживени от нас, като подобрен опит. Помощ в това оказва Сензитивната Светлина или Суперчувствителната Светлина към всички динамични процеси, ставащи с нас на невидимия план.
Всички тези процеси на трансформации превръщат нашето тяло в активен духовен инструмент, способен осъзнато да изразява себе си благодарение на активната чувствена възприемчивост.
Сензитивните енергии – това е Светлина от пето измерение, която влиза в нашата телесност (тяло) в по-адаптивно състояние, за да не изгори или да се разтопи нашето физическо тяло….

                      2-ра част –Еволюция на Възнесението –

12 етапа на навлизането на Сензитивната Светлина

 

1.      Първо ниво – физическо тяло и неговото съзнание.

Когато тялото попада в по-облекчена (по-олекотена) плътност, това обикновено се съпровожда със сигнали приличащи на болест.   

Мутационни симптоми на грип, на болки в главата, на диария, на обриви, мускулни и ставни болки – предизвикани от вътрешни, а не от външни причини ви показват процесите на вашето изменение!

         Болшинството от епидемии на грип, в същност, са епидемии Light (на Светлината) ! Вашата обща неразположеност или конкретните появили се проблеми във вашето здраве, не СА нищо друго, освен пренастройка на съзнанието на вашето тяло (телесност)!

         Когато Светлината идва, цялата система се сътриса!

         Вие си спомняте, че тялото е разумно, то представлява за вас божествен инструмент за получаване на опит – пътешествие през плътните енергии на материята.

         Телесността ви също така издига своята част на съзнанието по време на прехода, при което стават промени най-напред в химията на мозъка. Вие преминавате от управление от мозъка към управление от пълноценната ви ДНК!

         Мозъчните функции на дясното и лявото ви полушарие се смесват и хипофизата и епифизата (третото око, шишарката) започват да се променят по размер, влияейки една на друга, правейки собствена трансформация.

         Благодарение на този процес, структурата на ДНК и химическите компоненти започват да се променят: те стават далеч по-активни, вземайки допълнителни атоми водород и химически вещества, които са необходими на клетките за да могат те да приемат неидентифицираната висша Светлина, разделяйки я (разбивайки я) до приемливост за използването и в по-облекчено състояние за вашите ДНК!

         Пийте повече вода от чисти източници или намерете способи за пречистването на приеманите течности.

 

2.      Второ ниво – ефирни импринти на кармичното наследство!

Енергиите на Прехода откриват достъп за самоизследване на записите от кармичния опит, наводнени във вашето лично поле за всички времена.

         Сега те плават около вас далеч по-свободно и по-слабо организирано и затова хората могат да усещат (да чувстват) себе си някак си дезориентирани. Това напомня също така нещо като внезапен „пристъп на грип” или стрес без каквито и да е било видими причини!

         Много от хората започват да се съмняват „защо съм тук”, губейки връзка със своята версия на въплъщение в текущата линия на времето.

         На вас не ви дава покой светлината, която прониква и се съдържа вътре във вашите ефирни тела. Тя плава под формата на светлосини квантови частички, тревожейки вашата пространствена структура от 4-та плътност.

         Какво правят там тези кристални капчици?

         Те активират нови причини за вашето придвижване чрез синапсисите, изменяйки геометрията на емоционалните, интелектуалните и духовните тела.

         Духовният интелект – това е синхронизираната работа на вашата божествена ДНК, която е изключена в тримерността, поради което и вие се чувствате не напълно пълноценни!

         Изменението (промяната) става много бързо и много от вас усещат (чувстват) умора, сънливост или неразположение.

         Когато във вас стават вътрешни изменения, около вас се променя живота. Вие сте на изхода от старите програми.

         Намерете какво да отпуснете (да отпратите), разтоварвайте се, не се страхувайте от мислите си, внимавайте за тях (контролирайте ги) и не се включвайте към старото си наследство!

 

3.      Трето ниво – усилване на физическите чувства, разкриване на ново възприемане на тялото си (на телесността си)!      

Вашите тела сега не само поглъщат светлина за собствената си промяна, но те също така се проявяват и в качеството си на преобразувател, на нещо от рода на декодер, доставящ светлината на висшите енергии на планетата като цяло.

         Всички тримерни представи за просветление са били привързани към идеите, към мислите и това може да доведе до блокажи (блокиране), до не съответствия на това, което вие сега изпитвате.

         Това е една много добра причина да се отървете (да изхвърлите) старите представи за духовност, с което да облекчите своето състояние, премахвайки конфликтите между старите и новите енергии.

         Вие ставате проводници и носители на Светлината в прекия смисъл на тази дума, а не само носители на идеи, вие започвате да чувствате всичко това.

         Процесът на вдишването е станал необратим, като скок на трамплин: това което е било напрегнато до краен предел, до максимална мощност, е било изпуснато (изхвърлено) с издишането, за да се върне към своето естествено състояние.

         Дишайте с пълни гърди, дишайте с цялата си система, дишайте осъзнато чрез своето тяло – чувствайте чрез своето дихание (дишане)!

 

4.      Четвърто ниво – Основни изменения на електромагнитните енергии!

Преминаването към кристалните Промени, ставащи в мозъка, променят неговата химия, която е източникът на електромагнитните енергии за жизнената дейност на плътното тяло.

Симптомите чрез които говори вашата физическа част, свидетелстват за това, че вътре в организма се извършва някаква  странна дейност, не разбираема за вашия тримерен ум.

         Той (умът) е свикнал да се страхува вместо да разглежда (да размисля върху) невидимите процеси – и когато вие изведнъж чувствате чести болки в главата, размазано виждане, частична загуба на слуха, тремор (треперене) на главата или ръцете, а понякога и болки в гърдите, слабост или инертност – умът ви изпраща сигнали за страх!

         Ако това и все пак наистина ви плаши, не забравяйте да се зарадвате: вашата ДНК преминава към събуждане и вие ставате все повече чувствителни!

         Вие приемате таблетки за обезболяване или витамини? Това по никакъв начин няма да ви помогне, вашата биохимия е заета с други далеч по-важни неща.

         Проявяващият се Кристал във вашето ефирно тяло представлява регулатор, който умее да поддържа линиите на светлината от 5-то измерение.

         Тези процеси се движат, подвключени към чертежите – помалко от старото и помалко от новото, променливо включвайки се и изключвайки се отново и отново, до тогава, докато вие не бъдете готови напълно да преминете на подобрената версия с 12 активни слоя на ДНК!

         Възможните болки в гърдите са в следствие на разширяващата се енергия на сърцето, тъй като този център отваря проход към по-дълбоките си нива.

         Зрението и слуха в сегашно време са приведени в съответствие с ефирното тяло, а не с физическото, затова и органите ви функционират в разнобой (в несъответствие) и не винаги са сънастроени.

Менталното тяло започва да си задава въпроси: „това наистина ли се случва и хората получават силни, необясними, неоспорими позиви (повиквания) да следват своя Дух без колебания?”! 

Отговорите в това ментално тяло идват интуитивно, от вашия АЗ СЪМ, за яснота и поддръжка – тримерният ви ум е разположен много по ниско от интуитивния, за това в него (в тримерния) няма за вас нови отговори!

         Физическите лица/личности – могат да получават телепатическо „мигане на ресниците”, намигване чрез образи на ясновиждане, и почти всички пробуждащи се започват да изпитват съчувствие, осъзнаване на своите интуитивно-чувствени съобщения за нещо си!

Да, това е време на засилените чувства, почитания и приемане, проверка на емоционалното тяло за новия баланс, а така също и за получаване на опит за това, да се научат да го (емоционалното тяло) контролират по новите начини (с новите способи)!

         Да контролира мислите и емоциите си може осъзнаващият и виждащият всичко от петмерната перспектива, където самият баланс на високочестотните енергии коригира устойчивостта на многомерното тяло.

         Вие ще започнете да осъзнавате всичките си свои тела и понятието за контрол за вас ще се промени. В откритата (в отворената) Светлина се вижда далеч по-добре!

 

5.    Пето ниво – Изход на менталното тяло от линейността!

Вашето ментално тяло решава да се настрои на духовната октава и желаните образи, които вие създавате под формата на мечти, позволяват да промените вашата реалност и могат да станат много по- „отчетливи”, много по-материални (материализирани)!

         По този начин вие получавате чувството на Де Жа Ву, като сигнал за това, че това е близко, достъпно и реално, защото самите мислителни процеси стават линейни!

         Вие започвате да опознавате как се твори с мисълта!

         Вашите ментални, емоционални и ефирни тела преминават в квантово-светови потоци, които се явяват разумни и започват да ви слушат, те се привличат към вас!

         Но вашите Същества се колебаят между знанието и съмнението, между желанието и страха от незнайното, много често отблъсквайки това, което ви носи благо!               

Вие готови ли сте да преодолеете страха от Възнесението?

В тези стълкновения вие по-добре разбирате обикновения начин на мислене и поведение, желаейки да погледнете върху процеса на де-програмиране или препрограмиране, за да създадете по удобно „Аз”, или изведнъж идва противоречието – „ние не искаме да сме това „Аз”, ние си мислехме, че ние сме се получили такива поради нашето взаимодействие с родителите си, с връстниците си и т. н.

         Много хаос има сега във всичко това….

         Квантово светещите зърна правят свой посев във вашето съзнание и вие излизате от предишните програми, вие просто напускате това място, където сте стояли по-рано, играейки своите роли „това е моето аз” или „аз съм си такъв” !                 

Вие сами сега се опитвате да промените това, което ви се струва постоянно, но повече няма смисъл, и тогава вие съзнателно започвате да различавате случващото се от сърцето, а не да съдите според „условните си рефлекси” по навик!

         Този процес ви действа зашеметяващо, разкривайки новото и непривичното, но нима вие не мечтаехте точно за това?

 

6.      Шесто ниво – преход от единичност към множественост!

Колкото повече изменения стават вътре във вас, толкова по-често тези промени се опитват да излязат навън, притегляйки се към подобното. Вие искате да привлечете към себе си други за взаимна поддръжка и стимулиране на израстването.

Вас през цялото време ви обкръжават съмнения, кое е реално (реалност) и кое не. Реалността се променя заедно с вас и вашите психични процеси се преустройват.

Вас твърде много неща не ви удовлетворяват и настроението ви въобще не е стабилно.

Ако по-рано това, с което вие сте се отъждествявали,сега въобще не съответства на този образ, който вие ставате ден след ден – вие можете да сверите тези изменения с другите хора, да чуете тяхното мнение или да видите себе си като отражение в техните очи!

Вие ставате огледало един за друг, тогава когато това ви е необходимо!

Но вие не сте длъжни да вземате чуждото мнение за чиста монета, това не е за тревожни преживявания, а за намиране на себе си, новия, и това дава практически ориентир за увереност, за това, да продължите да се променяте, отхвърляйки всички страхове!

Преоценката може да бъде неудобно ментално действие, лишаващо ви временно от привичния ви комфорт, но вие чувствате, че това трябва да бъде направено, иначе няма никаква възможност за преход!

Старият образ на вашето „Аз” се държи на навиците ви, а новият е разширяващ се – през всяко едно време излиза от бреговете. Тримерният ум се опитва да ви служи чрез старите способи – предпазвайки ви, той се опитва да блокира процеса на Прехода.

Но изборът си е винаги ваш, а тримерната програма започва да изгубва силата си над вас, в тоз момент, в който вие смело направите крачка зад установените граници!

Това са вашите усещащи се преходи (усещани от вас) от една версия на своето „Аз” в друга, където всяка една от тях знае за всяка друга, като в едно семейство: роднините живеят на различни места, но рядко поддържат връзка, но при необходимост оказват помощ!

Затова при прехода вие получавате поддръжка от своите многомерни версии и вашето намерение за пробуждане изпраща сигнал за помощ, която вие получавате от себе си самия, мислейки че това са ангели!

Квантовите връзки не се изграждат линейно, по време на първия етап на разбалансирането на остарялата 3 Д-версия се появяват усещания за загуба на себе си, но само дотолкова, за да се пренастроят множествените връзки, вместо единичната!

Това ще ви донесе многомерно знание за себе си, по нови квантови канали, когато всяка една ваша частица е интегрирана във вас, но не е отделена, което означава, че не е изгубена!

В Прехода вие преминавате процес на глобална интеграция на своите енергии от 3 – 4 – 5 измерения, затова Възнесението ви осигурява животът без умиране (живот без смърт) – целият себе си вие се вземате със себе си, във всяка една частичка има отражение от стените на вашето Аз!

И когато вие погледнете вашите предишни отношения, работата си, домашната ви обстановка, живеещите в заминаващите си епохални стилове на третото измерение и чувствате, че нищо от това повече не ви вдъхновява – това е времето в което трябва да пуснете движещите се в своите си линии бития, с благословение (благославяне)! 

Вие сте готови да промените своя кръг от приятели, привличайки всички, способни на такова усещане (чувстване), за да може заедно да сте в състоянието на потока от енергии и вие ще можете да почувствате себе си много по-леко, по-широко, свободно, по другому!    

И въпреки това обаче, в по голямата част от времето си вие все пак ще си искате да бъдете насаме със себе си!

На този етап факторът кристална светлосиня светлина във вашето същество се увеличава до 33% в пропорция към старата светлина, което води (позволява) до един по-мек начин на подем (на издигане)!

Този етап на задълбочаване на своите чувства напомня откриване (отваряне) на индивидуален портал, все едно че вие отваряте потайни врати.

Вашите вътрешни чувства стават основен източник на опора, все едно вие сте в някакво мистично поле на съзнание, говорещо си пряко с вас – и разбира се, ако вие не сте заседнали в рефлексите на предишната програма, то вие откривате в себе си ясновиждането (ясновидството), способността да възприемате тихи звуци и т.н. и това става нещо нормално и естествено за вас.

         Това не е за страхове и не е за гордеене, това просто си става ваша естествена система на възприятие!

Човекът чувстващ и осъзнаващ себе си чрез чувствата – това е решаващата фаза на прехода, като трансформация на телесното съзнание. Емоциите, отделени от духа, принадлежат на телесността, затворен в плътните тримерни енергии.

Когато вашата телесност разблокира бронята на грубата материя – всички ваши части от съзнанието се включват в процеса на Преход търсейки се една друга, подвключвайки се към доставката на Сензитивната светлина!

         Интеграцията на всички ваши части на вас самите създава Цялостно Съзнание, с разкрито Тяло на светлината в Пето измерение!

 

7.      Седмо ниво – управлението преминава към Висшето Аз!

В мястото, което вие наричате сърдечна чакра, се отваря още по-интимен канал за връзка с истинния ви ваш Аз, като по този начин вие ставате по-„реален”, по-истински, по настоящ като самия себе си, с други емоции и осъзнаване от типа: „ние просто трябва да бъдем истинни!!!”

Този огромен натиск (напор) от отворените сърдечни енергии разтваря (разпада) блоковете, блокажите и старите шаблони – това е времето на големите емоционални пречиствания и голямата интензивност, дотолкова доколкото вие се стремите да се избавите от емоционалния си багаж на затвореното вече минало.

Вие ще си кажете: ние чувстваме себе си повече в хармония с всеки един момент, чувствайки себе си много по настоящи (съвременни), и животът тече естествено. Много често старите отношения завършват на този етап или много бързо се трансформират, снемайки своята тежест и натоварване!

Отварят се скрити до преди това слоеве, все едно като при разкопки вие намирате на някаква дълбочина Същество, способно да следва своите чувства – там просто няма място за отказ на което и да е ниво, и всичко това е уместно. Вие започвате да губите емоционалната си привързаност към другите хора, вещи и събития!

Болките в гърдите (стенокардиите) стават по-разпространени, отколкото преди, тъй като сърцето продължава да отваря своите енергийни полета. Страхът в това време се отделя във вашите енергийни полета от всички органи, за да може тази енергия да се въведе в порядък чрез отворения канал на сърцето, и при това изравняване страхът отпада!

Тези, които изпитват натиск (налягане) върху челото си или върху задната част на главата във връзка с отварянето на хипофизата и епифизата – вие сте преминали вече точката на незавръщане и дискомфортът може вече да се усеща само на вълни!

Доколкото тези органи в главния мозък при активация поглъщат повече светлина, жлезите напълно се откриват за работа с кристалните енергии, ДНК се активира и работи на най-високо ниво.

Това е най-прекрасният подарък за вашето тяло (телесност) – стареенето и смъртта се прекратяват!!!

Когато епифизата напълно отваря мост, вие изначално изпитвате все още двойственост, но възприемането на многомерността постепенно се увеличава и в момента в който вие сте готови да изоставите тримерността зад себе си – тя напълно се изключва от вас!

Това е активния стадий на Възнесението и в някои дни вие ще почувствате противоречие в емоциите: или вдъхновението ще бъде радост, или изведнъж ще откриете в себе си страх от въпроси за оживяването ви!

В много от вас ще се появи желание при Възнесението да се „издигнат по-високо (по нататък)” и да напуснат Планетата, с която тримерните връзки са вече завършени (приключили)! В този период вие усещате много реална възможност за възхождане чрез вашата задълбочена връзка с духа!

Но тъй като вие се учите да следвате своята радост, вие може след това да изпитате желание да „спасите планетата”, и много от тези, които имат активация в тези трудни времена, ще могат да изберат да следват тази радост.

Всички етапи на прогресията, които вие преминавате на планетата по време на Прехода, отразяват вашето променено възприятие, което ще открие много интересни неща, които вие все още не сте опитвали в миналата своя версия!

Например, диетите благодарение на вашето изменение ще станат по-мъдри; вие много повече ще усещате от какво има нужда вашето тяло в текущия момент, а не по навик или според предписаната ви от лекаря полза!

Понякога ще ядете по-малко и повече ще пиете, понякога вечерните разходки ще са ви повече, а понякога те ще са повече на слънчева светлина; вие толкова силно ще усетите желание да употребявате в храната си живи продукти вместо замразени!

Много на този етап са спрели да ядат месо, на практика са се отказали от захарта и алкохола, дотолкова, доколкото те са започнали силно да чувстват влиянието на тези вещества върху колебателните процеси на своите полета на тялото си!

Самоусещането става новият навигатор, говорейки за интеграцията на телесното съзнание в духовните слоеве.

СТАРИЯТ КОНФЛИКТ И РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ ДУХОВНОТО И МАТЕРИАЛНОТО – ТУК Е ВЕЧЕ НЕВЪЗМОЖЕН!!!

 

8.      Осмо ниво – Кристализация на тънките тела!

Този Етап стресира със своите нови откровения. Вие започвате да чувствате цялостността на всичко и във всичко ще видите Божествеността в цялата й чистота и сияние!

         На този етап вие изпитвате силно желание да бъдете полезен, съпричастен и към вас даже могат и да достигнат религиозни мисли от стария набор от асоциации: аз оставям грижата си за своето „икономическо положение”, „аз игнорирам политическите събития”, аз нямам намерение да спасявам нищо старо повече и оставям всичко на заден план, в полза на желанието си да служа на Божествената Воля!

         Всичко това обаче веднага ви напомня за конфликтните енергийни съпротивления и категоричности.

         Вашето светлинно тяло няма нужда от никакви ограничения, условности и стари асоциации. Възнесението на съзнанието ви позволява лична стабилизация в 5-тото измерение да прилагате своето участие в тези нива, които са достъпни за вас.

         А тримерността ще ви бъде достъпна, но вие ще сте свободни от нейните правила. Усещайки себе си вече в пълна безопасност и при съответното ви желание, вие ще може да оказвате своето просветлено въздействие за помощ на другите, по свой свободен избор, а не според морални някакви правила!

         За болшинството от активираните това няма да им бъде интересно. Увлечеността им към възможностите на новото им тяло в пето измерение ще отвори страст към експериментиране, вие ще поискате да създавате нещо ново, вместо това, да поправяте (да коригирате) старото.

         На 8-ия етап обаче вие доста по-силно ще усетите своите изменения, които ще запълнят вашето внимание, и вашите предишни интереси и съпреживявания за външния свят ще загаснат!

         Благодарение на епифизата (третото око) и на хипофизата, които променят своята форма, симптомите на болки в главата или влошаване на концентрацията на вниманието продължават, но вие пък може да помолите за помощ съществата, които работят с вас, те да „намалят малко тона (звука, силата)” в трудните за вас минути, намалявайки скоростта на постъпващата светлина.

         За да не приемате таблетки (хапчета) и да не се мъчите с болката, вие би трябвало да ги помолите да освободят ендорфин-х – това е един естествен опиат, който вашият мозък е способен да произвежда.

         Цялата ваша система на управление се активизира: в частност, главният ви мозък; вие ще почувствате разликата, как от „спящ гигант”, той ви превръща в пробудено светлинно същество. На вас няма да ви бъдат необходими доказателства или обяснения, вие ще усетите как изведнъж ставате други!

         Вие дори ще изпитате неголямо черепно разширение, което представлява част от общия процес на разширение на вашето съзнание; кристализацията се проявява постепенно – отначало се активира триъгълните „запускащи кристали” в челната ви част (челото), които променят работата на лявото полукълбо.

         И така се образуват магнитни образувания от кристали – в дясната страна на мозъка заедно с активацията на 8 – 9 – и 10 слой на ДНК, поради което от електрически импулси вие преминавате на магнитни.

         Вие започвате да се превключвате към езика на светлината!

         Хипофизата и епифизата започват да се отварят напълно и започват да работят заедно, за да създадат за вас индивидуален „Ковчег на Завета”!

         Синхронизацията на работата на тези висши жлези създава енергиен мост от светлините на дъгата.

         Разкриващата се разноцветна дъга над главата до третото ви око, представлява механизъм за декодиране на стария шаблон и създава превключване към висшите измерения.

         Вашият вътрешен прибор под формата на кристален триъгълник прочита (разчита) езика на светлината и превежда всичко в разбираеми за вас образи – такава е природата на ясновидството.

         Вие може да изпитате затруднения да намирате подходящите думи, за да изразите себе си, как вие мислите по новому, в геометрия и тонове!

         Ако вие искате да уравновесите процеса и да премахнете бъркотията, влезте в своя единен център за медитиране и помолете за уточняващи съобщения, предназначени за декодиране на старото и преминаването ви към новите неща!

         В процеса на преминаване на нашето послание, вие станахте доста по-осведомени за необятността и многомерността на вашата природа; че вие може да бъдете всичко, което си поискате; вие спирате да работите по задължение и вашите отношения стават трансперсонални!

         Ако вие поискате да споделите думите от вашето сърце и душа, с хората от предишния ви живот, тогава ще видите, че другите ще почувстват дезориентираност имайки си работа с вас!

         Но доколкото вие нямате вече „предишните куки (задръжки)”, на тях няма да им се отдаде да ви разубедят, за да ви вържат, а вие няма да може да убедите тях – всичко това остава винаги в свободно състояние, докато вашите полета не се синхронизират.

         Вие управлявате единствено себе си, от най-дълбоко ниво на спокойствие с повишена чувствителност за ясното ви съзнание да се чувствате заземени и в същото това време, преобразувани!

         На този етап може вече да бъдете устойчиви в новата честота на светлината и на практика, да не приемате енергийна храна от земната атмосфера, и независимо от това да бъдете здрав, поддържайки ефирното си тяло със собствената си енергия от Тялото си от светлина!

         Кристалните връзки във вас са вече наложени (изградени)!

        

9.      Девето ниво – новият шаблон на светлината за 5-то измерение!

Изменя се вашият дизайн на геометрията на цялата ви телесна структура и тонирането става все по-леко!  

Духът ви преминава на пряко използване на езика на светлината, чрез който се привнася шестмерният чертеж в новия шаблон за вашето 5-то измерение. Сега вече вашето Тяло на Светлината (Светлинно Тяло) може да променя формата си и знае как да приведе енергийните полета в съзвучие.

         Този процес прилича на това, как се наслагват тънките слоеве един върху друг, и горните слоеве задават точната нота на звучене за всички последващи слоеве. Вашата ДНК умее да пее синхронно, но всеки един слой си знае своята партитура, имайки особена роля в общото изпълнение.      

Благодарение на тези процеси вие чувствате своята взаимна връзка с всички същества и сте по-малко свързани с мненията на другите. Вие ще изоставите желанието и енергията за поддържане на „играта на разделението и ограничението” и ще започнете да чувствате себе си наистина свободни!

         9-то ниво вижда/чете и дава инструкции, как става обединеното от всички свои слоеве нисхождане (слизане) на Светлинното Тяло във физическа форма. Вашето Светлинно Тяло е подобно на кълбо, впиващо всичко, което за вас се явява проявено и осъзнато, това е вашето разкрито съзнание където няма повече сенки!

         Така както и в случаите в трети и шести слой, това ниво вижда силна преоценка и е дотолкова напреднало, че става начало на окончателното – „аз се предавам на своя Дух”, и вие наистина ставате Божествен инструмент!

Тук Духът определя и ръководи вашите доходи, вашата работа, наличието на други същества във вашия живот и цялото съдържание. Този етап извършва разтваряне на „егото – малкото Аз”, и това може да бъде най-болезненият момент от прехода от малкото аз към голямото АЗ СЪМ!

Правейки такава решителна крачка, егото може и да се страхува: макар и вие да сте се развивали преминавайки през еони от време, за да дойдете до това събитие подготвени, бариерата на страха ще се наложи да бъде преодоляна!

         Вие може да изпитвате колебания: хем да вървите напред, хем да се връщате назад, вкопчвайки се в старите зони на комфорт, преди да премахнете (да отпуснете) напълно стария шаблон и да признаете, че за вас няма вече път назад, и всичко това, което е вътре във вас трябва да бъде освободено!

9-тото ниво – това е решаващият изпит: да се вземе и след това – екстаз!

Освобождавайки се от „малкото аз” вие разбирате, че в това време, когато свободната воля е реална по пътя на издигането ви, то впоследствие (по нататък) – това е също една илюзия, доколкото само там, в новото си качество, идва съвсем друго разбиране: за да бъдеш воден от Висшия Аз, трябва да бъдеш единен с него, съединен!

         Страховете за оживяването си е много по-просто да се оставят (да се забравят) и да се съсредоточите за сега в едно енергийно сливане със своята мъдра част. Тогава страховете могат да пълзят по повърхността, и те ще ви се струват на вас нереални, и вие ще почувствате колко лесно е те да бъдат оставени настрана!

Назовавайки себе си духовно същество, вие като правило, се изключвате от съгласуваността си с външната реалност, не съвсем следвайки своя избор, а приемайки идеята за духовност, разделена с материалния живот, и такова преживяване на реалността за другите им се струва нереално и неразумно!

Активирайки Светлинно Тяло, вие получавате пълноценен способ за добър живот във всички проявления, без външни инструкции и норми.

От 7 – 8 – 9 –то ниво вашата вътрешна светлина започва да се излъчва забележимо, и сега когато тези слоеве са сънастроени – вие чувствате себе си невероятно заземени, центрирани, изпълнени с цел и желание да служите, да създавате, да чувствате красотата на живота, без да изпитвате нужди и страх!  

Това е нов опит – да живееш в пълно съзнание на светлината и на вас ще ви се наложи постоянно да поддържате чувстване връзка, докато това не ви стане нова норма, за да живеете от вашето си вече ниво на АЗ СЪМ! Вашето намерение и мотивация винаги откликват на най-високите проекти!

Не всички могат да се пренастроят бързо, във връзка с техните собствени вътрешни тригери и незавършени въпроси; може би те не винаги избират осъзнато да видят красотата на промените.

9-то ниво – това е начало на подвключването към нашия АЗ СЪМ!

Последните три нива обединяват всички енергийни полета, всички ваши унифицирани чакри и вие ставате напълно превключени към вашия АЗ СЪМ!

 

10.            Десето ниво – вие сте едини с Източника на Съзнание и притежавате нови възможности!

ДНК не се явява повече с 2 спирални нишки, а се разпуска в широка палитра от 12 влакна, кичури; във вас ще се открие телепортацията, мигновеното преместване и проявление.  

Меркаба-та (другото име на нашето Светлинно Тяло) е била изградена изначално с много възможности, и при включването към 5-то измерение позволява да се преминава през пространството, времето и да въздейства на масата, уплътнявайки размерите или увеличавайки формата.

Вие ще разберете другите свойства на материята и как те в съвкупност организират нейното собствено съзнание.

За да може разумно да се взаимодейства с всяка материя, вие трябва да се упражнявате да я управлявате, насочвайки своята мисъл към зададените параметри.

Самото Светлинно Тяло представлява от себе си разумно съзнание и за вас на първо време то става обучаващо ви, все едно вие си имате учител вътре във вас самите, подаващ ви инструкции. 

 

11.            Единадесето ниво – превключване на всички нива към светлинния 5-ти шаблон!

Когато подобрените енергийни шаблони са изградени и в процеса на активация се запуска синхронна работа, тогава те са подвключени към вашето физическо тяло чрез периферната нервна система, успоредно на гръбнака ви!             

Light Матрицата наред с енергийните канали на тънките тела има представителство и от физически меридиани на акупунктурата, провеждащи линиите на светлината!

Те се пресичат в красиви геометрични фигури. Това са обновените системи за кръвообращение на Светлината в 5-о измерение, преминаващи на всички нива!

Ефектът „стотна (цифрова) регенерация” е бил постигнат в предишните еволюционни скокове, но се е получил провал (прекъсване) в работата на системата, след което този ефект е бил блокиран до настъпването на по-добри времена!  

Времето вече е не линейно, то е едновременно – минало, настояще и бъдеще съществуват в паралел, едномоментно. И вие получавате достъп до това.

Вътре във вас няма повече разделяне и вие ще проявявате напълно своята Небесна визия (видение) на Земята и ще изразявате своя екстаз на Духа!

В този кадър на съзнателно разбиране много от вас сега получават достъп до създаването на нови типове технологии, основани върху шаблоните от светлина на 5-а мерност!

При вас всичко е вече готово за новият ви живот в обществото, новите системи на управление, справедливото продоволствено снабдяване и балансирано разпределение на ресурсите на системата.

Всички първопроходци са преминали обучение от специалисти и притежават духовни навици, за да помогнат да се създаде и прояви Новата Светлина – за „Златния век” на цялата планета.

Вие – сте тези, които сменихте всички стари шаблони и приехте новите!

 

12.            Дванадесето ниво – продължаване на създаването и внедряването на системите на Новата Светлина!

Духовната ДНК позволява да се съедини с другите нива, блокирани до преди това, отваряйки ги всичките – за съвместна работа! 

От 12-о ниво хората, достигнали до качествено Съзнание инициират: кой да участва в светлината (в новата светлина) на нови правителства, кой – в междудържавни организации, в нови финансови и образователни системи, в по-съвършената система на хранене и разпределение на ресурсите и т. н.

От всички ще бъде признато, че единствено балансираните хора са способни да създадат балансирани системи и да реорганизират порядъка, поддържащ живот в процъфтяване.

Времето на лидерите завърши, настъпва времето на Майсторите, придружителите в Златния век на цялото човечество!

Вие ще чуете как ще прозвучи всеобщата воля за това, да бъдат преразгледани правата и законите повсеместно и това ще стане в заключителните етапи на възнесението на Земята!

Никой няма да завзема властта, управлението ще бъде предадено на Съвета на Мъдреците, на хората с Ново Просветлено Съзнание, така че всички да могат да съществуват в радост, равенство и хармония.

Към това време планетата и нейните обитатели ще бъдат напълно въвлечени в Светлината, за да я блестят в нейната пълна слава и това движение набира сила като окончателно развиване на този Божествен план.

Планетата върви към Светлината, премества се (измества се) от това трето измерение, за да може да дойде в качеството си на равноправен член на мулти-звездната система, където цялото светлинно общество следва ръководството на Духа в общата космическа работилница!     

Вие сте вече готови да направите крачката в своето бъдеще!    

By Micah the GuardianMichael De Arc Angelo
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/12-19
Авторски превод от руски език: Иван Иванов

Категория: Изкуство
Прочетен: 1102 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 05.09.2014 21:08
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2491355
Постинги: 1064
Коментари: 934
Гласове: 3521
Календар
«  Септември, 2014  >>
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930