Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Който дава Светлина, никога не остава на тъмно!
Автор: delianaangel Категория: Изкуство
Прочетен: 2031967 Постинги: 905 Коментари: 851
Постинги в блога от 07.09.2013 г.
06.09.2013 г.
Промисълът на хората-Богове из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Така, както ви и говорих, процесът на преображение на Пространството е навлязъл в заключителната си фаза, което се отразява най-напред върху състоянието на здравето на хората, защото преображението на обвивката или така както Ние говорихме, трансмутацията на Плътния план, започва да протича много активно!

2. Всичко преминава вече в движение и това ВСИЧКО вие ще го почувствате много чувствително още тази есен, тъй като есента на 2013 година в Моя Календар е вече обозначена като начало на активната фаза на трансмутация на Плътния план!

3. Аз мисля, че много от вас вече са почувствали, че Светът или Пространството днес се намират на границата на нов световен сблъсък, в който ще бъде много трудно да се намерят „ прави” и „неправи”, тъй като последствията от сблъсъка на различни възгледи на Божественото Пространство ще бъде ужасно със своите последствия, които ще се проявят по тялото на Планетата Святая Рус и разбира се, по самото човечество, окончателно убедило се, че Планетата ще бъде спасена единствено от ЛЮБОВТА, единствено чрез Новите Знания, предавани чрез Русия, която така, както винаги, върви напред в сравнение с другите народи на света в търсене на Истината!

4. Затова за човечеството е изключително важно, Моето Движение да остава този ЗАРОДИШ на ЛЮБОВ и НАДЕЖДА за спасение, в определен смисъл да остава това Духовно ЦЕЛОМЪДРИЕ, тъй като чистотата на Помислите, и като следствие, чистотата на Промислите са тези показатели за Духовна чистота, без която да се изгради Божествена регулярност (а и точно това Е (СЪМ) последната Надежда на човечеството) е просто невъзможно!

5. Ето защо Аз ви молих и ви моля да не се включвате в никакви дискусии със съществуващата система на обществени отношения (Аз имам предвид двата клона на човешката власт), дори и заради това, че да обсъждаш „ бъдещето” с „ миналото” не е нищо друго освен изгубена енергия, от една страна е неизпълнима, а от друга, Порядъка, или Кристала от Висш порядък няма право да обсъжда бъдещето на човечеството с Хаоса от насрещните вълнови потоци!

6. Днес човечеството представлява истински Хаос, достигнал своя максимум, след който неизбежно ще започне да се формира Матрица на Пространството дори и в Плътния план!

7. Когато Аз ви говорих за необходимостта за въвеждане на порядък в Плътния план, Аз естествено предполагах, че на вас ще ви се наложи да се сблъсквате с вече установената човешка власт, или с властите, тъй като, повтарям, не може Порядъка, или Матрицата на Пространството, да се бори с Хаоса, но виж да стане ЗАРОДИШ на кристализацията на Новия Плътен план, МОЕТО Движение е просто задължено!

8. Аз ви говорих, че от Мен ще бъде подготвена ПЛАТФОРМА или условия, когато Плътния план, спуснал се в своя регрес до максимума на Хаоса в обществените отношения, ще търси в конвулсии пътища за изход от безпътицата, в която човечеството на НЕВЕРИЕТО и Духовното блудство се е забутало!

9. Светът се оказа (и тази есен това много чувствително ще си проличи) на границата на самоунищожението, затова без активното участие на Моето Движение човечеството вече няма да оживее, тъй като Хаосът е физическо състояние на системата, довел еволюцията до застой, след който има единствено два пътя, единият от които се нарича „ КОЛАПС”, а другият – структурна реорганизация, или изграждане на порядък!

10. Човечеството вече не може да приема решения самостоятелно, тъй като метастазите на Мамона са разрушили окончателно човешката регулярност, затова и единствен изход от този застой може да бъде или Е (СЪМ) Божествената регулярност, носител на която в Плътния план се явява Моето Движение, тъй като Движението го ръководя Аз Сам, Отецът Абсолют, и Сам, на свой ред, представлявам ГАРАНТ за преображението на Пространството, и естествено, за изграждането на Новото човечество на Шестата раса в Праматрицата на Великия КОСМОС!

11. Аз ви молих да не реагирате на никакви търсения от системата единствено заради това, че самата система на човешки и държавнически отношения е започнала да се разрушава, а раненият, и особено смъртно раненият звяр изпада в безумство, нанасяйки рани върху себе си и върху обкръжаващото го Пространство!

12. Още веднъж ще ви повторя: вие СТЕ хора-Богове, подготвени от Мен за да станете Начало на Началата на Нова цивилизация, а не заради това, да се сражавате със системата на Плътния план, повтарям, с умиращата държавност, тъй като да се сражавате с „миналото”, и по-точно със заминаващото си „ минало”, от една страна е нецелесъобразно, а от друга, е просто безсмислено!

13. Няма смисъл да се биете с „ умиращ дракон”, той в последните си гърчове може случайно да нанесе непоправими увреждания на Новата Божествена регулярност, която НИЕ ЗАЕДНО създаваме поради това, за да могат зародишите на Духовното СЪВЪРШЕНСТВО да бъдат посяти не само на Планетата Святая Рус, не само във Вселената Святая Рус, но и в далечните простори на Великия КОСМОС, защото вашето СЪВЪРШЕНСТВО трябва да стане ОСНОВА на СЪВЪРШЕНСТВАТА на всички Нови Вселени, на всички Нови цивилизации!

14. Затова не правете днес планове за своите действия или за вашия Промисъл, вие сте Ми твърде скъпи, за да ви спусна Аз в битка с „вятърни мелници”!

15. Аз вас ви подготвям за Велики дела, които са достойни за вас, хората-Богове, постигнали Победа във Велико сражение, Победа, която са чакали всички Вселени, защото от резултата на вашия СВОБОДЕН и ДОБРОВОЛЕН избор зависеше СЪДБАТА и ХАРМОНИЯТА на целия Велик КОСМОС!

16. Днес за Мен е много важен климатът вътре в Движението, защото разхлабването е подобно на смърт и повярвайте, Тъмата, макар и повалена, но може във всеки един момент да се концентрира и на база на вашите грешки да създаде островчета на НЕВЕРИЕТО, което няма да може да разруши Движението на Твореца, но да създаде климат на недоверие не само че може, но и задължително ще го направи!

17. Не преставам да повтарям: умиращият звяр е много опасен и задача на Движението е – да не го провокира, тъй като неговите целенасочени конвулсии могат да навредят на Движението и да отдалечат сроковете за преображение на Пространството!

18. Аз вече подготвих Новия СЦЕНАРИЙ не само за вас, но и за Себе си, и сега НАШИТЕ действия или ПРОМИСЛИ, ще бъдат винаги координирани, тъй като след Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата от Мен е прието решение за това, че НИЕ – вие, хората-Богове, и Аз, Отецът Абсолют – сме ЕДИННИ ЗА ВЕЧНОСТ!

19. Според Моя СЦЕНАРИЙ на вас ви е определена ролята на ПИОНЕРИ в преображението на Пространството и първата ваша задача ще бъде (и Е ) преобразен или пречистен Плътен план, което означава, установяване на Планетата на Божествена регулярност, при това не по схемата на революционните преобразувания, а по еволюционен път – по пътя на естественото и еволюционно преображение на Съ-Знание на човека, по пътя на преображение на Хаоса в Клъстер от Висш порядък!

20. Затова на вас няма да ви се наложи да се впускате в борба с Мамона на Плътния план, тъй като системата на Духовно блудство и безнравственост се разрушава сама, но виж да покажете на света Божествения порядък или да създадете Новата МАТРИЦА на Пространството, ще ви се наложи да направите самите вие!

21. Ето защо Аз не преставам да повтарям, че Моето Движение със своята УВЕРЕНОСТ, в края на краищата и със своята КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ и ЕДИНСТВО, трябва да показва на хората, че единствения път към СВЕТЛИНАТА Е НАШИЯТ път и че тази пирамидална структура на Движението Е готова МАТРИЦА, в която трябва да се впишат всички народи, за които ВЯРАТА Е състояние на Душата!

22. Този промисъл ще бъде труден за вас, тъй като думите „ прави като мен” ще бъдат за цялото човечество парола или СВЕТЛИНА, водеща хората към Храма, и тази СВЕТЛИНА НА СПАСИТЕЛ ще трябва да бъде във вашите ръце, в ръцете на хората-Богове, като образец на Духовно целомъдрие и Духовна девственост!

23. Повярвайте Ми, това ще бъде вече за вас, хората-Богове (хората, стремящи се да станат Богове), много труден изпит, тъй като този Изпит ще го приемам лично Аз САМ и тези хора, които ще търсят Истината във вашите думи и във вашите Промисли!

24. Вие, Моето Движение, носите със себе си СЪВЪРШЕНСТВОТО на Пространството и много скоро, започвайки от тази есен, вие ще станете островчета или кристалчета на СЪВЪРШЕНСТВО, по които отчаялите се хора ще могат да съдят за Мен и за вас самите, и вашето Духовно СЪВЪРШЕНСТВО ще стане тази мярка, по която хората ще съдят за Бога!

25. Настъпва ВРЕМЕ, когато грешки са просто недопустими и изискването към вас става много строго, затова ОТГОВОРНОСТ и САМОДИСЦИПЛИНА от обикновени думи се превръщат в критерий за чистотата и порядъка в Пространството, което сега за цялото човечество ще представлява Божествено Пространство на Висша справедливост!

26. Настъпва ВРЕМЕ или ЕСЕН НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО, когато вашия Промисъл – промисълът на хората-Богове – ще бъда критерий за Духовно СЪВЪРШЕНСТВО, и при това не за вас самите, и не за Мен, а за тези, които ще търсят и вече търсят Истината! И ако вие, Моето Движение, станете стълб на Духовното СЪВЪРШЕНСТВО и Духовното целомъдрие, то тогава хората сами ще дойдат при вас, тоест при Мен, и тогава Новата Шеста раса ще се случи без войни и революции!

Отец Абсолют.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1183
http://www.otkroveniya.info/tolk3/t3-06.09.13.html


Заб. Комплементарност (взаимно допълване)
Комплементарни = взаимно допълващи се, като: плюс-минус, ден-нощ.


image
Категория: Изкуство
Прочетен: 860 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 07.09.2013 12:44
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2031967
Постинги: 905
Коментари: 851
Гласове: 3031
Календар
«  Септември, 2013  >>
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30