Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Който дава Светлина, никога не остава на тъмно!
Автор: delianaangel Категория: Изкуство
Прочетен: 2089330 Постинги: 937 Коментари: 869
Постинги в блога от 25.04.2012 г.
Енергия и информация на Пространството " из  "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов
1. При подготовката Съ-Знанието на човека за прехода към Новата вибрация на Тънкия план трябва да се разбира, че основната категория или характеристика на Пространството, приета от хората е ЕНЕРГИЯТА, защото тя най-добре подхожда на описанието (на законите) на Плътния план.


2. Към описанието на Тънките планове обаче, за приближаването на които, или по-добре да се каже за приближаването на които вече твърдят всички средства за масова информация, съществуващи в Материалния Свят, понятието „ ЕНЕРГИЯ ” може да бъде приложено, но вече с доста големи уговорки !

3. Но да отговарят за подготовката на Съ-Знанието на „малкия” човек естествено няма да са средствата за масова информация, а тези хора, и по-точно, тези воини на СВЕТЛИНАТА, на които им е оказано доверието да станат първи сред равни и да поемат върху себе си отговорността за последния МИГ на човека на Планетата Земя !

4. Затова много е важно хората да се запознаят, дори и в най-общи линии, със строежа на Матрицата на Пространството, тоест да разберат устройството на Великия Космос, в дълбините на който сега се формира това НОВО, което много скоро ще достигне до всички периферни участъци на Вселената, включвайки и това място, което се нарича Слънчева система!

5. Затова, без да усложнявам картината за строежа на Матрицата на Пространството, искам да обърна внимание на хората за това, че ВСИЧКО в това Пространство е преплитане на насрещни вълнови потоци (енергии), които поясняват същината на случващото се в Плътния план – в този план, където на хората като частици на Божествения план им е дадена не само енергия, но и координата на времето, и посоки за направление на преместването.

6. Но така, както много от хората знаят или поне се досещат за това, че за Твореца няма как да има координата на времето, свързана, при това много плътно, с понятието за крайно време, има единствено понятието ИНФОРМАЦИЯ, а безвремието позволява да се разглеждат ставащите сега събития (по вашему – „вчера”, „днес” и „утре”), като събития, случващи се „днес и сега”!

7. И при това единствено във вашия Плътен план има няколко състояния на веществото, които хората именуват твърдо, течно и газообразно, добавяйки към тях понятието вакуум, опитвайки се с негова помощ някак си да обяснят еволюцията на Космическото Пространство, не подчиняващо се на законите на Материалния Свят.

8. Но за хората (с изключение на отделни учени) засега е неизвестно, че и вакуума на свой ред трябва да се разглежда като многомерно Пространство, в което има място Първичният Вакуум и АБСОЛЮТНИЯ Вакуум или АБСОЛЮТНОТО НИЩО – това точно Начало на Началата, от което е започнал да се формира този Свят, който е холограма на обективната реалност, която човекът възприема като Плътен план! 

9. Аз разбирам, че всички тези въпроси за Началото на Началата, а също и въпросите за предаване на информация, вълнуват не само учените в областта на фундаменталните науки, тъй като в сегашно време всички хора, които ги вълнува темата на прехода в Новите вибрации – в Монадите на Твореца, трябва да разбират и да приемат не само наличието и структурата на насрещните вълнови потоци, които имат място в Плътния план, но и информационните потоци на Космическия вакуум – Торсионните полета.

10.И единствено тези потоци именно характеризират Тънките планове – СВЕТЪТ НА ТВОРЕЦА, в който няма понятие за време, а има единствено информация, предавана по Вселената мигновено до всички «ъгълчета» на Пространството на Горния свят!

11. Още веднъж повтарям, че за Мен, вашият Творец, не съществува понятие време и произтичащите събития (според човешките понятия – „вчера”, „днес” и „утре”) за Мен са „сега”.


12. Погледнете текстовете в Откровенията и текстовете от Посланията на Възнесените Владици и вие ще видите, че всичко случващо се в Плътния план за няколко години е случващо се във Вечността «днес и сега»! Затова по подобаващ начин се отнасяйте към координатата на времето в Плътния план, та нали тя е дадена само на хората и само за периода на еволюция на тяхното Съ-Знание!


13. Времето е дадено на човека, и по-точно на неговия Проявен план, за преминаването на Школата на Мъдростта и разбирането на процесите на превръщане на веществото от твърдо състояние в газообразно, подготвяйки по този начин неговото Съ-Знание за разбирането на Абсолютния Вакуум и приемането на Пространството вече като информационно!


14. Информационното Пространство е Пространството за съществуване на хората на СВЕТЛИНАТА, готови да преминат в Новата МАТРИЦА и да бъдат проводници на СВЕТЛИНАТА !


15. Днес все още може да се говори за енергиите на Плътния план, но с приближаването на Квантовия скок на хората ще им се наложи да усвояват понятието „Информационно поле” или информация, която без загуби се предава на всякакви разстояния мигновено. Точно в това и се заключава процесът на адаптация на човека към МОНАДИТЕ на Твореца.


16. Не избързвайте да се „хвърляте в океана” на Тънките полета, те ще започнат да се проявяват постепенно, и на хората ще им бъде дадено време за лична адаптация! Започнете да мислите за това, че Творящото Начало на Началата е преди всичко проява на СВОБОДНАТА ВОЛЯ на Творящия, осъзнаващ в този момент и само в този случай, в себе си ТВОРЕЦА, затова и в Плътния план – Школата на Мъдростта – нищо не може да стане без проявата на ВОЛЯ!


17. Затова Начало на ПРЕОБРАЖЕНИЕТО на Пространството може да бъде единствено ПРОМИСЪЛА на човека, концентрирал своята ВОЛЯ върху творенето на НОВО ПРОСТРАНСТВО, върху формирането на самия себе си като ЕДИНА Божествена частица, осъзнаваща не само своя произход, но и важността на своя промисъл – Промисълът на Твореца в Тънките Светове.


18. Затова и промисълът или мисълобразът са не само ЕНЕРГИЯ от Творенето на КЛЪСТЕРИ от Висш порядък, но са още и информация, която трябва да формира образът на бъдещето на човека, а точно това е и промисъл на Бога!


19. Затова формирайки представата за Новия Свят на Тънкия план, в Пространството на Астрала, хората са просто задължени да мислят с категориите на Информационните Полета.


20. Повярвайте Ми, цялата уникалност на хората се състои в това, че хората, като фрактално подобие на Твореца, вече могат да мислят с категориите на Информационните полета, и в този случай няма необходимост да се обменят различни категории енергии, достатъчно е да се предава информация на нивото на подсъзнанието на СъТворец!


21. Затова под думата „АДАПТАЦИЯ” Аз разбирам не само приемането на Знания от Откровенията, но и разбирането на структурата на МАТРИЦАТА на Пространството, което позволява да се концентрира и предава информация-мисълобраз, формирайки в това число и всички проявления на Материята в Плътния план.


22. На хората много скоро ще им се наложи да си имат работа с категориите на Плътния и на Тънкия план едновременно, при това достатъчно дълго време, и макар и този период да не настъпи точно утре, хората формират вече тази информация по време на всеобщия молебен. (посланието за Всеобщо Единение 17 и 26 – бел. на прев.)


23. Хората без самите те да осъзнават това, вече създават информационни потоци, които на свой ред започват едновременно да променят не само Плътния, но и Тънките Светове, носейки единствено информация за желанието (волята) да се престрои този Свят по подобие на Царството Божие на Земята, да се изгради тази МАТРИЦА, в която главна доминанта трябва да бъде ПЪРВОЛЮБОВТА !


24. Затова Аз настоятелно препоръчвам на хората по време на момента на формиране на ЕДИННОТО послание за Духовно Единение (17 и 26) да предават информация за това Пространство на Святая Рус, което хората биха искали да видят УТРЕ, защото всяка мислена форма, все едно, ще бъде материализирана !


25. Информацията в Съ-Знанието на хората представлява холограма на този Свят, който днес вече се формира в тяхното Съ-Знание, затова, за каквото и да мисли човекът, то той го получава в Проявения план !


26. Разберете, Аз се старая да повдигна нивото на вашето Съ-Знание до висотата на СЪПРИЧАСТНОСТ с тази информация, която трябва да бъде проявена в съответствие с Вселенската Програма за Преображение на Пространството. Казано с други думи, Аз приближавам вашето Съ-Знание към Нивото на Твореца, на което информацията в Абсолютния Вакуум се предава мигновено.


27. Хората днес преминават не само Школата на Мъдростта, резултат от приемните изпити на която може да стане свят без Дуалност, но те преминават още и Великата Школа на СЪТВОРЧЕСТВОТО, в която основа се явяват вече информационните потоци или Торсионните полета.


28. Повярвайте Ми, сега хората са достигнали до тази граница, след която вече не може да има координата на времето, а може да има само информационни потоци, възприемани от хората засега само като мисълобрази на Плътния план !


http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=996 

image                                                            
В 10 часа българско време на всяка 17 и 26 дата от месеца , колективно послание за духовно единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина , за пресътворяване на пространството , изчистване от негативността и страха , пробуждане и тържество на духовния ни , Божествен потенциал на съ - творци , за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност , излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !                          ((((((((((((((( ♥ ))))))))))))))))                                             

image


Послание за Духовно Единение

 

1.  Покаяние

Отче наш, Отец Небесен ,

моля Те прости ми

всички мои прегрешения ,

волни или неволни .

       Амин !

 

2.  Молитва

Отче наш , Отец Небесен ,

аз приемам Твоята вяра,

тя е моят път ,

приемам Твоите Канони вечни,

с любов към Теб и Твоите дела.

Господи , моля Те , дай ми надежда

за спасение на моята душа

и ме дари с Твоята мъдрост

за живота ми

на Земята и във Вечността.

                                      

             Амин !

 

3.  Обръщение

Отче наш , Отец Небесен, приеми моята молитва за спасение и Духовно Единение народа на Русия ! Приемайки Кръста на отговорност за преображение на своето  Съ-Знание и Съ-Знанието на моя Народ , моля дари ме с духовна мъдрост и духовно прозрение за формиране на Колективно Първосъзнание на СъТворец .

Господи , аз изпращам на Теб и на целия наш Народ мисълобраз , изпълнен с Първолюбов , за формиране Пространство на Светлината – Пространство на Святая Рус – въз основа на Божествените Канони и покривам със защитен Купол от Божествена Първолюбов цялото Пространство на Святая Рус .

Амин !

 

Забележка: Дотолкова, доколкото първите две форми са дадени в Диктовките – а третата част е дадена с конкретна насоченост към Русия и Руския Народ – всеки един може да адаптира тази трета част със своя визия , но определено с насоченост за формиране на Духовно Единение на Народа и Колективно Първосъзнание на СъТворец , и формиране на Ново Божествено Пространство по Божествените Канони и Купол от Божествена Първолюбов над цялото Пространство!Категория: Изкуство
Прочетен: 3095 Коментари: 2 Гласове: 4
Последна промяна: 27.04.2012 02:29
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2089330
Постинги: 937
Коментари: 869
Гласове: 3124
Календар
«  Април, 2012  >>
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30