Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Който дава Светлина, никога не остава на тъмно!
Автор: delianaangel Категория: Изкуство
Прочетен: 2071447 Постинги: 927 Коментари: 863
Постинги в блога от 03.10.2013 г.
30.09.2013 г.
"Изкушение и наказание" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Вие (хората) днес встъпвате в Нов и много сложен Етап от вашата проверка за Истинна ВЯРА, и най-вече, за проверка на възможностите ви за СъТворчество не само и не толкова помежду си, колкото за проверка на възможностите ви за СъТворчество със Самия Отец Абсолют!
2. Вие преминахте и преминахте успешно, всички свои изпитания в Плътния план, вие в много от нещата успяхте, но човекът (и на вас това ви е добре известно) не е само материална обвивка, но и многостепенно Пространство, или така, както вие сте свикнали да говорите, ИМА още и Тънък план!
3. От днешния ден за хората започва Изпит на Тънкия план, да премине който за човека ще е много по-сложно, отколкото видимите терзания и голготи на Материалния Свят, тъй като тези Изпити ги взема не самия проявен човек, а неговото Съ-Знание, неговото вътрешно Висше „Аз”, и при тези условия никакви подсказки, а още повече „пищови”, няма да могат по никакъв начин да му помогнат!
4. Аз вече ви говорих, че вие успяхте да победите армията на Тъмнината, възглавявана от Самия Луцифер, но тази Победа е необходимо още да се докаже и този Изпит на Века, който ви предстои да вземате (а някои от вас вече са пристъпили към вземането на последния, но много важен Изпит на Духа), трябва да бъде преминат все още и да докажете Единствено на Мен, на Отеца Абсолют, че вие сте чули Моя Избор и не само сте се съгласили, но и сте Ми потвърдили, че Аз бях прав, поканвайки ви вас в Своето Воинство на СВЕТЛИНАТА!
5. Повтарям, не забравяйте, че човекът Е (СЪМ) многостепенно Пространство, напълно подобно на Творящото Начало на Началата и на вас ви предстои да отговаряте не само за своя Промисъл, което, повярвайте Ми, въобще не е трудно, но и за своите МИСЪЛОБРАЗИ, а това вече е доста сложно, тъй като част от мисълобразите се формира по време на сън, когато вие сте открити не само за Мен, Отеца Абсолют, но и за Цялото Божествено Пространство, и по-точно, не само за силите на Творене, но и за силите на Задържане!
6. Ето кога започва изкушението в Съ-Знанието на човека, и съмняващия се човек, а още повече, човекът на Неверието, може да се подаде на съблазните и изкушенията (на Луцифер), които дори и против Волята на човека, съществуват дълбоко в Съ-Знанието като продукт на Дуалността, изпускайки отровата на Неверието в най-неподходящото за човека време!
7. Сега, когато струва ни се ВСИЧКО е решено и може да се изграждат планове за далечното Бъдеще, Бъдеще на Епохата на Духа, върху човека се стоварват изпитания под формата на поток от Духовна лъжа, изкушения и Духовно съмнение, а това означава, че при такива тежки условия, редовете на Движението на Твореца могат да пооредеят, защото да издържи и да не попадне в Духовно блудство за човека е много трудно!
8. Аз вече говорих, че е настъпило време на очакване и съсредоточаване, затова хората, и особено участниците в Моето Движение, трябва да пуснат през себе си целия информационен поток на Откровенията, и само в този случай човекът ще може да дойде до ОСЪЗНАВАНЕТО, че Любовта и само Любовта Е (СЪМ) това, което запазва Вечността и разбира се, запазва човечеството!
9. Не трябва да се спори, кое е първично: Вярата или Знанието, тъй като границата между тези две понятия на Бога е дотолкова тънка, че това спокойно може да се нарече ЕДИНЕН критерий за съществуването не само на човечеството, но и на Всичко в това Велико Божествено Пространство!
10. За пример на това може да служи Моето разногласие или противопоставяне с Луцифер и достатъчно голяма група от Отците Основатели, тъй като идейните и идеологически разногласия вътре в Божествените сили би трябвало за вас да бъдат доказателство за това, че Вярата е важна, но са важни и Знанията, потвърждаващи, че без едното и другото Неутралност на Боговете е просто недостижима!
11. Аз вас съм ви създал във Велика Любов и във Велика Любов съм ви охранявал, стараейки се да приближа хората до разбирането на това, че светът (обществото) може да се изгради единствено в Любов „към своя ближен”, тъй като ближния Е (СЪМ) проекция на Бога в Плътния план, и да не се обича Бога не трябва, тогава и не трябва да не се обича всяка проекция на Бога, всеки човек, носещ в себе си част от Божественото Пространство, част от Творящото Начало на Началата!
12. Нещо повече, Аз ви говорих, че човекът Е (СЪМ) холограма на Божественото Пространство, а принципът на холографията се състои в това, че колкото и да се дели Пространството, на каквито и да е било малки частички, То не е било разделено, всяка от тях носи в себе си пълнотата на Цялото!
13. Затова вие трябва да разберете, че вашето подобие на Бога не е подобие на Плътния план, не е външно подобие, а Е (СЪМ) фрактално подобие на Всички Холограми, съхраняващи в себе си всички черти на ЦЯЛОТО, тоест съхраняващи в себе си всички черти на Творящото Начало на Началата, всички черти на Отеца Абсолют!
14. А това означава, че ПървоЛюбовта, която Аз, вашият Творец, съм проявил при вашето ТВОРЕНИЕ, Е (СЪМ) най-важната черта, която сродява ЗАВИНАГИ Бога и човека!
15. Затова и всички изпитания, които „ се стовариха на главата ви”, представляват проверка за вашето подобие на Бог, което Е (СЪМ) - но което е необходимо да се задълбочава ежедневно, така както Аз ви казвах, с каторжен труд на САМОусъвършенстване, тъй като без Покоя на Вечното Движение е невъзможен Духовен Обет на човека и самото съществуване на Великото, вечно разширяващо се Космическо Пространство!
16. И този процес на формиране или на еволюция на частиците на Цялото до нивото на Творящо Начало на Началата е невъзможен без САМОстоятелно познание на Истината, тъй като всяко навлизане в този „ интимен разговор” (обмен на информация) между човека и Бога е изпълнено с изкривявания и опасност от Духовно блудство!
17. Човекът-Бог не може да има никакъв друг учител, освен Самия Бог, тъй като всичко друго може да доведе до трагедия този, който е обучавал човека-Бог, и този, който (човек-Бог) е обръщал внимание на псевдо духовния учител, величаещ своята горделивост и попаднал в Духовна заблуда!
18. Аз ви говоря това, защото Последният Изпит на Духа вие ще трябва да вземате САМОстоятелно, без посредници и никой освен Самия Бог няма право да подготвя човека за Изпита, от който зависи неговата съдба, тъй като успешното вземане на Изпита открива за човека път във Високите вибрации на Шестата раса!
19. Но колкото и труден да е този Изпит на Духа, вие трябва да го възприемате с Любов, защото условията в които ще ви се наложи да го вземате, все едно, са подготвени от Мен, и ако Аз съм ТВОРИЛ вас във Велика Любов, то какви условия мога да създам Аз на тези, които ОБИЧАМ и заради които Аз прекъснах Великата програма за трансмутация на Пространството с името „ Квантов преход”!
20. Опитайте се да подходите към началото на Изпита Духовно ЕДИННИ, тъй като от вашето Духовно ЕДИНЕНИЕ зависят условията на Изпита на Духа, та нали ако Духовното ЕДИНЕНИЕ не е фарс, а Истина, и Истина изпълнена също с Любов, то не може да има трудности или прегради, които да не може да преодолее Духовния МОНОЛИТ!
21. Повярвайте Ми, на вас ви предстои да преминете още допълнителни изпитания в Плътния план, тъй като Моето Движение, носещо Бъдеще на човечеството, все още не е известно на хората на Планетата, така както трябва това да бъде, но и двата клона на властта вече разбират, че Света се променя и при това се променя много интензивно, и носител на тези промени се явява Движението на Самия Отец Абсолют!
22. Аз ви уверявам, че никой няма да се осмели да „ вдигне ръка” срещу Бога, а това означава, и срещу Неговото Движение, но виж устройване на интриги, и още повече, на съблазни, за участниците в Движението ще има предостатъчно!
23. Вече се забелязва как Мамона (а той все още съществува) погубва хора, скоро дали Клетва и Присяга на Самия Бог и как се разлагат Душите на най-активните участници в Движението, принуждавайки ги да изпадат в изкушение, и като следствие да получават наказания, при това, много строги наказания от Самите Небеса!
24. Хората преминават изпитания, но и самото Движение преминава изпитания, тъй като Бъдещето ще се открие само на този, който не е отстъпил пред изкушенията и не е пристъпил своите принципи, главният от които Е (СЪМ) ЛЮБОВТА, тъй като, ако няма ЛЮБОВ, то няма и ВЯРА, каквито и Знания да притежава човекът!
25. Затова, познавайки Знанията, дарени на хората от Самия Отец Абсолют, помнете, че всичко започва с ЛЮБОВТА и само ЛЮБОВТА Е (СЪМ) БОГ, и тази Истина Е (СЪМ) Истина във Вечността!
26. Днес, във Великия ден на празника на Главните крайъгълни стълбове на Мирозданието, Аз искам да кажа, че Духовното ЕДИНЕНИЕ Без ЛЮБОВ също е мъртво, тъй като всичко се определя от взаимопроникването на хората на Тънкия план и ако на Тънкия план Е (СЪМ) ЛЮБОВ, то тя Е (СЪМ) навсякъде и във всичко, а това означава, че ако вие живеете в ЛЮБОВ, то вие живеете с Бога и в Бога, а точно това и Е БОГОТВОРЧЕСТВО!
27. Не изпускайте от себе си ЛЮБОВТА, живейте в ЛЮБОВ към Божественото Пространство, в ЛЮБОВ „към своя ближен” и тогава вие ще постигнете Духовните висоти на човек-Бог (на СПАСИТЕЛ), откриващ в СъНастройка с Мен Нови светове и Нови Вселени!

Отец Абсолют.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1193
http://www.otkroveniya.info/tolk3/t3-30.09.13.html
 


image                                                                                                                                                                                                                      В 10 часа българско време на всяка 4, 17 и 26 дата от месеца, колективно послание за Духовно Единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина, за пресътворяване на пространството, изчистване от негативността и страха, пробуждане и тържество на Духовния ни, Божествен потенциал, за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !

Послание за Единение

1. Покаяние
Отче наш, Отец Небесен,
моля Те прости ми
всички мои прегрешения,
волни или неволни.
Амин !

2. Молитва
Отче наш, Отец Небесен,
аз приемам Твоята вяра,
тя е моят път,
приемам Твоите Канони вечни,
с любов към Теб и Твоите дела.
Господи, моля Те, дай ми надежда
за спасение на моята душа
и ме дари с Твоята мъдрост
за живота ми
на Земята и във Вечността.
Амин !

3. Обръщение

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, СВОБОДНО И ДОБРОВОЛНО ЩЕ НОСИМ ТВОИТЕ ЗНАНИЯ И ТВОЯТА ВЯРА ИЗ ПРОСТОРИТЕ НА ВСЕЛЕНАТА!

НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, ОСЪЗНАВАМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СВОЯ ПРОМИСЪЛ И ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ЗА ТОВА, ПЛАНЕТАТА СВЯТАЯ РУС ДА СТАНЕ ЦЕНТЪР НА ВИСШ ПОРЯДЪК, ЦЕНТЪР НА НОВА МАТРИЦА НА ПРОСТРАНСТВОТО, НОСЕЩИ ВЕЛИКА НЕУТРАЛНОСТ НА НОВИТЕ СВЕТОВЕ И ВСЕЛЕНИ!

НИЕ, ХОРАТА-БОГОВЕ, НЕ СИ ПРЕДСТАВЯМЕ СЕБЕ СИ БЕЗ ЕДИНЕНИЕ С ОТЕЦА АБСОЛЮТ, ЗАЩОТО НАШЕТО ЕДИНСТВО Е ОСНОВА НА ЛЮБОВТА И ХАРМОНИЯТА НА ЦЯЛОТО ВЕЛИКО КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО!
АМИН!

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=900

Това послание се прави по целия свят на 4, 17 и 26 дата всеки месец в 10 часа българско време. Минутки преди 10 часа казваме първите две части - покаяние и молитва, и точно в 10 часа продължаваме с обръщението. Целта на синхронността, разбирате, е да се изпрати в един и същ момент (независимо кой къде се намира) единен заряд и импулс от всички светли частици на Бога по целия свят, които заявяват по този начин своето желание да участват в преображението на Съ-Знанието на хората и преображението на Пространството към по-добро, по Божия Промисъл и План за благото на всички ! На сайта http://www.otkroveniya.ru/ има брояч с обратно броене, отчитащ колко време остава до началото на Посланието за Духовно Единение, който може да бъде използван за обща синхронизация.


image
Категория: Изкуство
Прочетен: 891 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 03.10.2013 11:25
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2071447
Постинги: 927
Коментари: 863
Гласове: 3088
Календар
«  Октомври, 2013  >>
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031