Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Който дава Светлина, никога не остава на тъмно!
Автор: delianaangel Категория: Изкуство
Прочетен: 2071447 Постинги: 927 Коментари: 863
Постинги в блога от 11.10.2013 г.
08.10.2013 г.
"Божествена монархия или какво ви очаква" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Ето вече девет години Аз ви придвижвам към това – във вашето Съ-Знание не само да се е оформил образът на Божествената монархия, но и в реалността на все още Плътния план вие да сте формирали Началото на Началата на бъдещето, на това бъдеще, което очаква всички хора на Планетата, сега вече с името Святая Рус!
2. Много Знания ви бяха дадени, за да може вие, в Момента на ИСТИНАТА, без колебание нито за минута, да изградите съвсем естествено това, което Е (СЪМ) Божествена регулярност във Вечността, тъй като не може да бъде едно нещо на върха, а друго долу (при вас), и в съответствие с Канона на Вечността „Каквото Горе, това и Долу”, Божествената регулярност във Великия КОСМОС трябва да се отрази на Планетата (в Плътния план) като Божествена монархия!
3. Всичко, което е създадено от Бога във Вселената, носи в себе си не само фрактално подобие, но и същите тези възможности, каквито има и Отецът Абсолют, затова и както ви говорих, при това ви го казвах многократно, Великото СЪВЪРШЕНСТВО на ПървоТвореца се отразява на вътрешното СЪВЪРШЕНСТВО на всички Негови частици!
4. Защо възникват във вас въпроси за вашето бъдеще? Та нали всичко е вече предопределено, дори и заради това, че в основата на вашето съществуване, или в основата на вашия ВЕЧЕН живот, лежи Вечното УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ на Творящото Начало на Началата, а всички проблеми, от които ето вече колко време, и по-точно, колко векове, хората не могат да се отделят, са свързани с това, че имайки Великия потенциал на Бог, своето вътрешно СЪВЪРШЕНСТВО и възможността си да творят Ново Пространство хората са насочили изключително към войни помежду си, заставяйки Ме Мен да страдам, тъй като СЪВЪРШЕНСТВАТА не могат да изграждат своята еволюция (усъвършенстване) върху унищожаването на СЪВЪРШЕНСТВА!
5. Целият научен и технологичен прогрес, не само на вашата Пета раса, но на всички предишни цивилизации, е бил замесен върху необходимостта от унищожаване на себеподобни заради управление (ВЛАСТ) над Съ-Знанието на победената страна, което е породило изкривено Съ-Знание – Съ-Знание на Тъмата, поддържано от Луцифер, когато понятията ВЯРА, истинна ВЯРА, се подменят с изкривени, а още по-точно, с лъжливи представи на религията на Луцифер!
6. Вие самите прекрасно разбирате, че Духовното насилие процъфтявало осем века под името „ИНКВИЗИЦИЯ” е довело до това, че служенето на Бога повсеместно се е подменяло на служене на Луцифер, за когото Съ-Знанието на Духовно СВОБОДНИЯ човек е било неприемливо, затова и служенето на Бога, възможността за СъТворчество на човека с Бога се е подменяло със служене на „златния телец”, тоест, се е подменяло с Духовно робство!
7. Сега много от нещата могат да се преразгледат през призмата на Великите Преображения, които се случиха, а и още ще стават единствено благодарение на вашата ВЯРА и настойчивост, защото, ПОВЯРВАЙКИ на Бога, вие успяхте да откриете в себе си Духовната близост на вашите Сърца и Духовното, подчертавам, ИСТИННОТО Духовното ЕДИНЕНИЕ, което е много по-силно от родовите или семейните ви взаимоотношения!
8. Днес, когато вие вече сте направили твърде много и сега стоите на прага на Последния Изпит на Века, когато за вас най-неочаквано ви се е открило не само вашето фрактално подобие на Самия Отец Абсолют, но и вътрешното ви СЪВЪРШЕНСТВО на Бог, безусловно вас ви е заинтересувало вашето бъдеще, което Аз, ето вече девет години ви откривам за вас, за вашето все още неподготвено Съ-Знание, и при това ви го откривам изключително внимателно, тъй като неподготвеното Съ-Знание, или с други думи казано, неадаптираното Съ-Знание, така както Аз ви говорих, може да си направи с вас самите „лоша шега” на пълно неприемане на Божественото Пространство!
9. В предишните Послания Аз говорих, а по-добре е да кажем, Аз ви разкривах, че е важно вие да разберете и да ОСЪЗНАЕТЕ своята МИСИЯ в Плътния план, и ви открих Историята на вашето (на Боговете-хора) слизане от Олимп на Небесата в Плътния план – план на изпитания и еволюции (на УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ) на Съ-Знанието, тоест, на вашето ЗАВРЪЩАНЕ (вече на нивото на Съ-Знание на хора-Богове) на Олимп на Боговете!
10. Аз ви подготвям, подготвям вашето Съ-Знание към това, вашето свободно и доброволно УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ да ви помогне на вас самите, и преди всичко на вас самите, да видите в себе си Бога, да видите в себе си Неговото СЪВЪРШЕНСТВО и уверявайки се в своя Божествен произход, да се съедините в Дух и да завършите еволюционния кръг „Бог – човек – Бог”, което вече окончателно да потвърди пред ВСИЧКИ БОЖЕСТВЕНИ СИЛИ, пред ВСИЧКИ ВСЕЛЕНИ, че ЧОВЕКЪТ Е (СЪМ) Висша според нивото си на развитие СЪЩНОСТ, нямаща аналози в Пространството на Великия КОСМОС, доказала своята способност САМОстоятелно да твори Вселени от Висш порядък!
11. Под понятието „Висш порядък” вие трябва да разбирате (а Аз това го обяснявам ето вече девет години) СЪВЪРШЕНСТВОТО на Праматрицата на Пространството, което се съхранява единствено благодарение на Каноните на Вечността и Пирамидата на Вечността оглавявана (на Върха) от Отеца Абсолют!
12. Божествената монархия, основавайки се на Канона на подобието, или в съответствие с Канона „ каквото Горе, това и Долу”, също така трябва да има Връх, който представлява върха в еволюцията на Съ-Знанието (връх Вечен, непрекъсващ еволюцията си) и който трябва да потвърждава присъствието на Творящото Начало на Началата, въплътено в човека (частицата на Отеца Абсолют), Съ-Знанието на който Е (СЪМ) връх на обединеното СЪЗНАНИЕ на човечеството или на всички проявени частици на Бога!
13. Аз на вас практически вече съм ви разкрил структурата или Пирамидата, на многостепенното Божествено Пространство, в което всичко е подчинено на Канона за целесъобразността и Великата еволюция, тъй като Вечното УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ и Е (СЪМ) ПОКОЙ НА ВЕЧНОТО ДВИЖЕНИЕ! Затова човечеството и по-точно, вие Славяните-Арийци, върнали НЕУТРАЛНОСТТА на Боговете във Великия КОСМОС, сега трябва да изградите същата такава Пирамида на Висша справедливост, която в условията на управление на Луцифер е било невъзможно да се изгради, защото несправедливостта и Духовното робство, подчиняването на висшата власт са разлагали Съ-Знанието на Божествената Същност с името „ЧОВЕК”, формирайки от частицата на Бога Духовен роб!
14. Повтарям, днес, когато лъжата и несправедливостта, заложени в Съ-Знанието на хората от Луцифер, престават да съществуват, особено в Съ-Знанието на новораждащите се поколения от хора на Новия век, и за тези, които са приели и са утвърдили в себе си Правото на Свободна воля (дарена на хората от Самия Отец Абсолют), се е появила уникална възможност да се изгради в Плътния план структура, напълно подобна на Небесата, отразяваща многостепенността на Пространството и стремежа към СЪВЪРШЕНСТВО на Богове!
15. Повярвайте Ми, все още никога до сега за хората (за човечеството) не е имало никаква възможност и никакъв шанс да изградят Божествено Пространство на Висша справедливост, тъй като в Пространството, контролирано от Самия Луцифер, всяко различно мислене се е пресичало, и при това се е пресичало изключително жестоко!
16. Заслугата на Славяните-Арийци се състои и точно в това, че те успяха посредством своето Духовно ЕДИНЕНИЕ да сломят тази ситуация на несъответствие с Божествените Канони и да дадат възможност на всеки човек на Планетата, включително и разбира се, и на „малкия” човек, да почувстват в себе си Бога и да почувстват в себе си способността не само да променят Света, но и в СъНастройка с Бога, да творят Нови светове и Нови Вселени!
17. Вие, със своята ПОБЕДА, събудихте в хората разбирането, че човек Е (СЪМ) БОГ, Е (СЪМ) холограма на Божественото Пространство и че за СЪТВОРЯВАНЕТО на Ново СЪВЪРШЕНСТВО няма никакви прегради, а най-важното, вие открихте в хората ОСЪЗНАВАНЕТО на възможностите им за СъТворчество с Бога, и тази реалност на СЪВЪРШЕНСТВО Е (СЪМ) неразривната връзка на Бога с всички Свои частици, способни да се обединят Свободно и Доброволно в ДУХОВНО ЕДИНО ЦЯЛО!
18. Много неща са се променили и колко още ще се промени в Съ-Знанието на хората, изведнъж осъзнали своята СЪПРИЧАСТНОСТ с Бога, своето РОДСТВО с Бога, своето ЕДИНСТВО с Бога, и разбира се, своето ЕДИНСТВО с всички частици на Бога в това многостепенно Пространство от Висш порядък!
19. Затова, говорейки днес с вас за вашето Бъдеще, Аз ви приближавам към ОСЪЗНАВАНЕ на това, че днес Светът ще бъде управляван, и по-точно ще започне да се управлява от Висшата справедливост и МЪДРОСТ на Боговете, заложени във всеки човек при сътворяването му, тъй като това е ДАР от Бога за всички Свои частици!
20. Осъзнаването на това, че във всеки човек ИМА СЪВЪРШЕНСТВО на Бог, трябва да придвижи хората към изграждане на Нова регулярност – регулярност на Божествено Пространство, в което единствено ВЕЧЕ (Велико ВЕЧЕ на свободните Духом хора) е способно да управлява Пространството, когато само ЕДИНОДУШИЕТО Е критерий за Висша справедливост, критерий за присъствие на Бога на Земята!
21. Затова и проведените от вас Велик Събор и Велико ВЕЧЕ на Началото на Началата показаха не само на хората, но и на Небесата, че периодът на Духовно насилие и Духовно робство ЗАВЪРШИ, и при това – ЗАВЪРШИ ЗА ВИНАГИ, и сега Духовното съобщество на свободните Духом хора, и по-точно Моето Движение, Е ЕДИНЕНИЕ на хора, разбиращи, че Духовното ЕДИНЕНИЕ – е сила, и е не просто сила, а Е Сила на Бога, Е вече проявяващ се контур или рамка на Нова регулярност – регулярност на СЪВЪРШЕНИ Духом хора!
22. За Мен не би имало никакъв смисъл да ви събирам просто така. Аз събрах в Движението единствено тези, които вече са преминали изпитанията Духом и които вече са ОСЪЗНАЛИ, че Духовното ЕДИНСТВО Е основа на Божествената регулярност, и тези които са разбрали, че Движението на Бога Е рамка на Новата регулярност, и по-точно, на Божествената монархия!
23. Затова и пределно трудният процес на формиране на Движение на хора в Съвършен Дух, в определен смисъл вече Е формиране на Божествена монархия, представляваща отражение в Плътния план на Божествената Пирамида на Вечността, Пирамидата от Висш порядък, в която всеки човек трябва да разбира, че Движението на Твореца с неговите Духовни Съвети (ВЕЧЕ) на всички нива на Пирамидата от Висш порядък вече започва да се издига в ЕДИНЕН ОРГАНИЗЪМ на Духовен МОНОЛИТ, в който по-ниско стоящото ниво се подчинява на по-високо стоящото, където властва целесъобразността, комплементарността и ЕДИНСТВОТО в Дух!
24. Божествената монархия започва вече да се проявява не под формата на безусловна власт, а в СъТворчеството на хората с Бога, което само по себе си е уникално, тъй като казаното в Моите Послания, че хората-Богове и Самият Бог са ЕДИНИ и че никакви сили на Задържане сега вече не могат да нарушат това ЕДИНСТВО, се потвърждава, защото във вас вече е проявена ЛЮБОВТА и МЪДРОСТТА на Богове!
25. В съответствие със структурата на Движението, основа на която се явяват Божествените Канони, а не човешките закони,, хората започват да създават не правно Пространство на Плътния план, а Божествено Пространство на Висша справедливост, в което основа се явява Любовта и Духовното ЕДИНЕНИЕ, тоест, Висшият порядък на Вечността!
26. Днес, в този ден, Аз искам още веднъж да потвърдя, че на върха на Пирамидата на Вечността трябва да стои Моя Посланик, който със своето служене на Бога е доказал, че той и единствено той може и трябва да поеме върху себе си ОТГОВОРНОСТТА за Моето Движение и за бъдещето на човечеството, осъзнало, че няма повече натиск от силите на Тъмнината, и че критерий за бъдещето на хората Е единствено Любовта и Висшата справедливост, тоест, основа за бъдещето на Шестата раса Е Духовното ЕДИНЕНИЕ на всички проявени частици на Бога!

Отец Абсолют.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1198
http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-08.10.13.html
 


image
Категория: Изкуство
Прочетен: 760 Коментари: 0 Гласове: 1
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2071447
Постинги: 927
Коментари: 863
Гласове: 3088
Календар
«  Октомври, 2013  >>
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031