Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Който дава Светлина, никога не остава на тъмно!
Автор: delianaangel Категория: Изкуство
Прочетен: 2116471 Постинги: 946 Коментари: 884
Постинги в блога
<<  <  62 63 64 65 66 67 68 69 70  >  >>
21.12.2011 г.
"Година на БОГА !" из  "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович МАСЛОВ  
               

1. Днес фактически встъпва в своите права ГОДИНАТА НА БОГА – годината за подготовката на хората за КАРДИНАЛНИТЕ промени в Пространството и съдбата на човечеството, което най-накрая ще пристъпи в Новото, съвършено необикновено за него Пространство на високите вибрации !  

2.  Така е, и името на тази година говори за това, че хората ще придобият този си вид, тези възможности за СЪТВОРЧЕСТВО, с които те са били надарени от Мен още при Рождението си (при сътворението си) или в началото на отчета на време за тях, от началото на еволюцията на тяхното Съ-Знание !

3. На хората за първи път им е провървяло (и за това си има своите причини и обстоятелства) да НЕ изчезнат от сцената на историята завинаги (така, както всички предишни цивилизации), а да останат, пък макар и далеч не всички, но все пак да останат и да продължат еволюцията на своето Съ-Знание в условията на Новите вибрации! Но най-важното – да продължат своята еволюция в Нов формат на проявлението си, съвършено не известен за хората, не само от тази, Пета раса, но и за всички предишни цивилизации !

4.  На хората от вашата цивилизация ще им се наложи да почувстват всичко това, което не са могли да достигнат, независимо от своето ниво на развитие и високо ниво на творчество (обърнете внимание: именно на ТВОРЧЕСТВО, а не на СЪТВОРЧЕСТВО), всички предшестващи вашата цивилизация и да прескочат през тази граница, пред която за първи път в историята на човечеството стои цивилизацията на Петото Слънце.

5. Всички тези Мои ДУМИ до сега нямат пряко отношение към Русия (страните на бившия Съюз), дотолкова, доколкото за тази част от човечеството преходният период не само че е започнал, а и вече се намира в разгара си, тъй като Народът на Русия първи на Планетата (11.11.11) вече премина точката на бифуркация, точката на незавръщане.

6.  Това е изключително важно да се разбере от всички хора на Планетата, тъй като в историята на човечеството винаги е имало и има Народи, които първи са преминавали историческия рубеж на еволюцията на Пространството, предопределяйки по този начин бъдещето на другите народи населяващи Земята !

7. Фактическиисторическите промени или преображението на избрания от Мен Народ, предопределящи глобалните промени в историята на цялото човечество, са били и за Мен, вашия Творец, също по своему лаборатория, в която Аз съм апробирал (извинете Ме за този научен термин), как се променя Съ-Знанието на Моите фрактални частици (за сега само в локален мащаб на един Народ) при прехода от ниски вибрации към високи!

8. Така е било винаги, така става и в този исторически отрязък от Преображение (трансмутация) на Пространството и човечеството, което сега е привързано към резките повишения на честотите на вибрации на Пространството, което води хората към необходимостта да придобива навици за адаптация към вибрациите на МОНАДИТЕ на Самия Творец.

9. Затова случващото се сега в Русия, включително и вълнението на масите, представлява глобален експеримент, който се провежда (с вашето съгласие, което Аз получих от вас на Тънкия план) чрез Народа, на който му е дадено ПРАВО на СъТворчество и възможност за самостоятелна адаптация, но под Мой контрол и с Моята поддръжка и помощ!

10. Хората в Русия по никакъв начин не трябва да смятат, че те са захвърлени или оставени от БОГА, това е най-голямата заблуда или проява на НЕВЕРИЕ от хората и незнание на Историята (не историята на конкретната цивилизация на съответния етап на развитие или еволюция) на произхода на човечеството и на всеки човек поотделно.

11. Хората са длъжни да разбират, че всеки (Аз подчертавам: всеки) човек е бил роден като ЧАСТИЦА НА ТВОРЕЦА, която изначално е получила индивидуално задание да премине по свой неповторим път на еволюция от ниво на елементарна частица (начало на началата на еволюцията) до ниво на Съ-Знание на СъТворец!

12. И днес настъпва това време, когато Аз започва да питам всеки човек това, как той е разбрал своето задание и съответно, как той го е изпълнил, преминавайки през многовековна поредица от инкарнации.

13. Повтарям: съдбата или хода на еволюция на всеки човек на Планетата Земя постоянно се е проследявала и се проследява до сега, тъй като за Мен (независимо от вашите разсъждения) е важен пътя, който е избирала и е преминавала всяка Моя частица, достигайки при постоянната си еволюция висоти на Съ-Знание на СъТворец, а това означава, висотите на КОЛЕКТИВНОТО ПЪРВОСЪЗНАНИЕ – вече ПЪРВОСЪЗНАНИЕТО НА ТВОРЕЦА !

14. Разберете най-накрая, че всеки от вас преминава свой собствен, неповторим път на еволюция, натрупвайки от проявление към проявление уникален опит от МЪДРОСТ и този опит, който е натрупало човечеството за своята хилядолетна история, представлява за Мен вече МОЙ опит – опит на МЪДРОСТТА НА ПЪРВОТВОРЕЦА !

15. Хората чрез своя живот, със своя опит на съществуването си в Дуалния свят правят ТВОРЕЦА ПО-МЪДЪР, защото станали веднъж елементарни частици от Твореца, започнали някога си своя път на еволюция (на самоусъвършенстване) на Съ-Знанието си, те подхождат към границата на времената (към точката на незавръщане) на частиците на Твореца, вече натрупали огромен опит от превъплъщенията си, и съответно придобили МЪДРОСТ, която придобива вече и САМИЯТ ПЪРВОТВОРЕЦ!

16. Мъдростта на всички частици на Твореца представлява (натрупана) МЪДРОСТТА НА ПЪРВОТВОРЕЦА !

17. Затова Аз винаги говоря на хората, че нищо не се губи в това Пространство и за Мен е важен всеки опит (дори и най-печалният) на всеки човек (и на човечеството като цяло), защото от този натрупан опит от безкрайното количество съдби на хората и проявената от тях Мъдрост, се натрупва или се формира ВЕЛИКАТА МЪДРОСТ НА ПЪРВОТВОРЕЦА !

18. Когато Аз говоря на хората, че те в проявата си на КОЛЕКТИВНО ПЪРВОСЪЗНАНИЕ творят САМИЯ ТВОРЕЦ, то Аз с това потвърждавам, че МОЯТА ЕВОЛЮЦИЯ се състои в еволюцията на всички Мои частици, тъй като по друг начин просто няма как да стане еволюцията на Цялото, еволюцията на ПЪРВОТВОРЕЦА!

19. Всичко това, което хората знаят от историята на човечеството (от всички предишни цивилизации), и всичко което те наблюдават днес (сега), пък макар и в съвкупност на такива, струващи ви се, съвършено незначителни събития (за всеобщата история), представлява от себе си общ и ЕДИНЕН процес на формиране на ТВОРЯЩОТО НАЧАЛО НА НАЧАЛАТА, тоест на Висшия Космически Разум и тази Вселенска МЪДРОСТ, която и определя еволюцията на Самия ПЪРВОТВОРЕЦ !

20. Повярвайте Ми, друг сценарий на еволюцията на ПЪРВОТВОРЕЦА няма и не може да има и така е било винаги! Та нали приемането на решение или проявление на ВОЛЯТА НА ПЪРВОТВОРЕЦА може да има само в този случай, когато е натрупан достатъчен опит от ПЪРВОЧАСТИЦИТЕ, на които има е било дадено ПРАВО да преминат през целия цикъл на еволюция от НАЧАЛО (под „начало” Аз разбирам постановката на задачата на еволюция) до край, когато индивидуалният опит на всяка отделна частица може да бъде обединен в ЕДИНЕН ОПИТ на приемане на решение !

21. В този случай особено важен е опитът на тези частици на Твореца, които през целия си свой път на еволюция на Съ-Знанието са успели да съхранят вектора на поставената задача, тоест Вектора на Твореца, гарантиращ на всяка Своя частица пътя към върховете на еволюция до Съ-Знанието на равнище на СъТворец !

22. Независимо от различието в задачите поставени от Мен пред всички МОИ частици, на всяка от тях им е било вменено задължение да премине свой собствен път за постигане на МЪДРОСТТА на СъТворец чрез постоянно САМОусъвършенстване! Никаква друга посока на развитие Аз не съм мислил да давам на Своите частици, дарявайки им на всички ПРАВО на Свободна ВОЛЯ, такава ВОЛЯ, каквато притежавам и Аз САМИЯТ !

23. Наистина, Аз никога не съм заострял вниманието на хората върху това, че всички частици на Твореца (фрактално подобни на Мен) притежават ПРАВО на свободна ВОЛЯ и ПРАВО на свободно Творчество, и това Аз съм правил предумишлено, за да изключа възможността от хората да злоупотребят с уникалните особености (с природата) на своя произход.

24. Аз предполагах, че в процеса на своята еволюция на Съ-Знанието на хората, достигайки до себе си, те ще разберат, в зависимост от натрупаната от тях МЪДРОСТ ОТ ПЪРВОТВОРЕЦА, че те се явяват частици на Твореца, което им дава ПРАВОТО за творене на Ново Пространство.

25. И ето сега, започвайки с днешния ден, започна отчета на времето за правене на равносметка за всички етапи на еволюция на Съ-Знанието на всяка отделно взета частица и на цялото човечество като цяло! Днес хората на Планетата трябва да разберат, до каква точка или до каква черта (граница) те са достигнали, и какво може да се случи с всеки от тях, и с цялото човечество при преминаването на точката на незавръщане – на тази точка, която преминава сега Народът на Русия.

26. Изпитът за човечеството ще бъде много сложен (за Русия той вече върви), тъй като далеч не всички хора на Планетата правилно са разбрали или са изтълкували задачите на хилядолетния период на превъплъщение, и далеч не всички от тях са успели за това време да натрупат МЪДРОСТТА НА ПЪРВОТВОРЕЦ !

27. За съжаление, не всички хора са успели да достигнат висините на СЪТВОРЧЕСТВО, независимо от своя уникален опит от еволюция на Съ-Знанието в Дуалното Пространство и затова някои от тях ще трябва да се върнат за повтаряне на пътя на своето развитие от елементарна частица до ниво на Съ-Знание на СъТворец!

28. Колкото и печално да ви звучи това, но зад всичко това стои собствения (повтарям: СВОБОДЕН) опит на вземане на решение от самия човек, и това е независимо че за всяка частица е бил предопределен път на еволюция (усъвършенстване) или посока на еволюция на СъТворец !

29. Аз бях принуден да отида даже към това, че тези хора, които ускорено (под Мой натиск) преминаха пътя на еволюция на Съ-Знанието си до ниво на СъТворец, те същите да съставят основата на Шестата раса !

30. Първият подбор на хора, които по Мое Мнение са достойни да съставят основата на Шестата раса, Аз започвам от Русия, защото този (избран от Мен) Народ със своя пример трябва да покаже на цялото човечество (още през тази година), че преходът на хората на МОНАДИТЕ на ТВОРЕЦА – въобще не е КРАЯ НА СВЕТА, а реално начало на СЪТВОРЧЕСТВО между човека и ПЪРВОТВОРЕЦА в условията на Астралния план!

31. Русия още през тази година трябва да покаже на всички хора на Планетата Земя, че настъпва Велико Време на промени, когато ЧУДОТО НА БОГОПРОЯВЛЕНИЕТО трябва да стане във всеки човек и когато ПЪРВОТВОРЕНИЕТО става ПЪРВОТВОРЕЦ ! 

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=953                                                          http://otkrovenia.bg/2011/12/21/21-12-11-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0/                                                                                                 http://www.otkroveniya.info/tolk3/t3-21.12.11.html                                                                             http://www.otkrovenia.spiralata.net/index.php?lng=bg                                                                      http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      В 9 часа българско време на всяка 17 и 26 дата от месеца , колективно послание за духовно единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина , за пресътворяване на пространството , изчистване от негативността и страха , пробуждане и тържество на духовния ни , Божествен потенциал на съ - творци , за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс ! ((((((((((((((( ♥ ))))))))))))))))                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Послание за Духовно Единение

 

1.  Покаяние

Отче наш, Отец Небесен ,

моля Те прости ми

всички мои прегрешения ,

волни или неволни .

       Амин !

 

2.  Молитва

Отче наш , Отец Небесен ,

аз приемам Твоята вяра,

тя е моят път ,

приемам Твоите Канони вечни,

с любов към Теб и Твоите дела.

Господи , моля Те , дай ми надежда

за спасение на моята душа

и ме дари с Твоята мъдрост

за живота ми

на Земята и във Вечността.

                                      

                                       Амин !

 

3.  Обръщение

Отче наш , Отец Небесен, приеми моята молитва за спасение и Духовно Единение народа на Русия ! Приемайки Кръста на отговорност за преображение на своето  Съ-Знание и Съ-Знанието на моя Народ , моля дари ме с духовна мъдрост и духовно прозрение за формиране на Колективно Първосъзнание на СъТворец .

Господи , аз изпращам на Теб и на целия наш Народ мисълобраз , изпълнен с Първолюбов , за формиране Пространство на Светлината – Пространство на Святая Рус – въз основа на Божествените Канони и покривам със защитен Купол от Божествена Първолюбов цялото Пространство на Святая Рус .

Амин !

 

Забележка: Дотолкова, доколкото първите две форми са дадени в Диктовките – а третата част е дадена с конкретна насоченост към Русия и Руския Народ – всеки един може да адаптира тази трета част със своя визия , но определено с насоченост за формиране на Духовно Единение на Народа и Колективно Първосъзнание на СъТворец , и формиране на Ново Божествено Пространство по Божествените Канони и Купол от Божествена Първолюбов над цялото Пространство!
                                   
Категория: Изкуство
Прочетен: 1328 Коментари: 0 Гласове: 4
Последна промяна: 23.12.2011 09:43

УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС

 

ПРЕДПРАЗНИЧНО

( записано на 16.12.2011 г. от Радея )

 

Приятели мили,това е седмицата,преди Моето рождение. Искам да приканя всички вас, всеки, който прочете този текст да отдели специално време за размисъл по този повод. Вашите мисли трябва да потърсят ИСТИНАТА за живота. Аз съм бил на Земята не защото така ми е хрумнало, а защото е било необходимо, крайно необходимо да се помогне на човечеството за неговото духовно израстване. Разберете, че без духовно развитие няма и не може да има Живот. Без духовност Животът губи своя смисъл.

Моите големи надежди за бъдещето на човечеството се свързват с    възможностите на всеки човек да се приобщи към Бога, а това означава да разбере с ума си и да осъзнае напълно СИЛАТА НА ЛЮБОВТА. Любовта е чувство, което облагородява човешкия ум. Тя изпълва сърцето и душата на човека, но може да управлява ума и съзнанието. Тя носи истинското съдържание на Живота като му придава смисъл. Смисълът е в извисяването на човешкото съзнание до нивото на ангелската йерархия. Вие сте призвани да бъдете създатели на такъв живот, който да носи само и единствено красотата и съдържанието на благородството. Без Любов няма Благородство. А точно тази добродетел трябва да бъде основа на вашето отношение към Света и към Живота. Не забравяйте, че целта на вашето идване на тази планета е да можете преминавайки през трудностите на материалния свят да създадете работещо благородно съзнание. Всеки човек може да бъде благородно същество, стига да пожелае. Всемирното Бяло Братство работи много усърдно, за да може всеки от вас да получи необходимата му подкрепа. Не е трудно да се свържете с нас. За целта трябва да концентрирате мисълта си върху желанието да получите съвет от Нас. Определете кой от Бялото Братство стои най-близо до вашата духовна нагласа, кой ви допада най-вече като Учител, с когото бихте общували най-леко. Всеки от нас е изпълнен с Любов, чрез която безкористно служи на човечеството.

Мили хора, вие трябва да знаете, че смисълът на вашия живот не е в удобството и комфорта, не е в имането и пълната задоволеност от храна и разкош. Смисълът на вашия живот е да се стремите да опознавате вложените във вашите души качества и да работите чрез тях за създаването на благородно общество. На Земята е създаден Живот, за чието развитие в Замисъла на Създателя е предвидено да се грижите вие – хората. Ние от висшата йерархия сме ваши Учители и Помагачи в трудния път на трансформирането и облагородяването на първичната енергия в енергия на Любовта. Беше ви казано в предходната тема, че Небитието е неустроена стихийна енергия, която представлява основата на всичко съществуващо. Създателят на Живота, Бог – Абсолютът облагородява тази енергия и създава Битието, създава Световете и ВСИЧКО КОЕТО Е. Той влага енергията на Любовта във всичко сътворено от Него и чрез нея създава Живот. Необходимо е вие да следвате Неговия път, Неговия пример и да имате Любовта като градивно средство, като средство, чрез което да проявявате себе си. Да проявявате себе си означава точно това, което казах преди малко – да опознавате и развивате качествата вложени във вашите души от Създателя. У вас са вложени както положителни, така и отрицателни качества. И двете са ви необходими, за да можете да израствате. Само че растеж ще има при условие, че вие работите разумно с едното и другото. Аз съм ви оставил още преди 2 000 години молитва, в която се казва: “не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.” С тези думи Аз подсказвам възможността човек да се увлече по отрицателните качества. Те са изкушение, защото е по-леко да се работи с тях. Затова не избирайте лекия път, ако искате да се развивате и вашият живот да има смисъл и съдържание. Отрицателните качества са вложени у вас, за да служат като причина за уякчаването на вашия дух. Духът е носителят на личната Програма за развитие на всеки човек. Той носи нейното съдържание и отговорността за изпълнението й. Ако Духът остане без подкрепата на Ума и Съзнанието, няма да успее сам, в условията на физическия свят, да изпълни тази програма. За да има Сила Духът, човек трябва да живее с Любов. Силата на Любовта се проявява най-добре като Сила на Духа. Тя противостои на негативното присъствие на отрицателните качества. Създателят в Своята мъдрост е предвидил така вашето усъвършенстване, че да можете вие във всяко време да получите възможност за своето благородно развитие. Съгласете се, че който и да е човек, ако живее така че да получава всичко наготово няма да може никога да изгради у себе си характер, няма да може да се прояви като самостоятелно мислеща и действаща личност. Затова  съществуват и отрицателните качества, за да може чрез тях човекът да се среща с трудностите и като ги преодолява да събира знание и опит. Затова Аз никога не съдя хората за допуснатите от тях грешки, защото зная че грешката е най-силния урок, чрез който човек може да събира мъдрост. Стига да прочете правилно този урок. Затова и на вас е казано “Не съдете, за да не бъдете съдени”, защото всеки от вас притежава точно толкова интелектуален потенциал, колкото и другия. Разликата идва от желанието и умението на отделния човек да работи с този потенциал, т.е. с вложените у него качества.

Аз ви говоря всичко това сега, в навечерието на деня, който човечеството отбелязва като ден на Моето рождение, защото искам да осъзнаете голямата потребност да опознаете себе си и да почувствате своя Божествен произход. Нищо не е създадено случайно. Вие носите мъдрост, любов и истина у себе така както носите завист, мързел и егоизъм. Вие избирате с какво от наличното ще работите, вие избирате, защото ви е дадена свободна воля да работите за себе си. Но точно тук е ключовият въпрос – необходимостта да знаете и да разбирате, че като работите за себе си вие работите за Цялото, работите за Еволюцията на Сътворението. Аз ви призовавам в дните до РОЖДЕСТВО да потърсите у себе си онова Божественото, което може да укрепи Духът ви и да ви дари с Мъдрост и Любов. Чрез добродетелите, вие ще можете да израствате духовно и да достигнете желаните нива на новото измерение, което сега се установява в Света. Новото Небе и Новата Земя не могат да бъдат създадени без ваше участие. Това би означавало Бог да работи с едната си ръка, защото другата не е способна да се движи. Другата ръка сте вие с целия потенциал на  вашата духовна, на вашата Божествена същност. Колкото по-рано осъзнаете и приемете тази истина, толкова по-добре за Света и Еволюцията на Сътворението.

И една голяма молба имам към вас. Не се вторачвайте тези дни само в трапезата. Изобилието от храна не е основния показател за вашето благоденствие. Само изобилието от добри дела може да направи пътя на вашия живот светъл. Помислете какво добро можете да направите за другите, не забравяйте вашите близки, вашите приятели и познати и за всекиго намерете добра дума. Нека добрата дума идва от душата ви и да е изпълнена с благост и любов. Светлината на вашите умове може да бъде ярка и да осветява Живота ви, ако вие прегърнете Идеята за Живот чрез Любов. Само така, като влагате Любов във всичко, което мислите, говорите и вършите вие можете да постигнете желаното духовно развитие.

Обичам ви и ви желая  празници изпълнени със светостта на най-искрена Любов.

                                          Мир вам !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   http://dobrodeteli.com/New_teme/191211.htm                                                                                              

Категория: Изкуство
Прочетен: 3028 Коментари: 2 Гласове: 7
Последна промяна: 26.12.2011 16:55
image СаЛуСа , December 19 , 2011

Моля ви, не позволявайте репортажите за инциденти, причинени от дейностите на тъмните сили, да ви разсейват от фокусирането върху годината 2012. Както откривате, те удрят предизвикaтелно, за да отбележат отчаяната си последна съпротива, но с това няма да постигнат нищо. Сега, когато знаете как работят те, вие сте в състояние да предотвратите последиците, които обикновено предизвикват страх. Вече сте мъдри спрямо техния метод на работа и сте станали много по-внимателни и им отказвате резултатите, които те планират да създадат . Ние от Галактическата Федерация изпълняваме нашата роля в защитаването на онези от вас, които са под заплаха, а в някои случаи лично им се появихме, за да им дадем тази увереност . Бъдете сигурни, че ние познаваме всички Служители на Светлината и заедно с техните Водачи те са водени по пътя, по който има най-малка вероятност да доведе до конфронтация. Това не винаги може да бъде избегнато, но има случаи, когато тъмните сили са онези, които са потърпевши вместо вас. Публичността , която те получават , е добре дошла , тъй като разкрива характера на начина им на действие и помага на другите да ги разпознаят .

Не беше много отдавна, когато бяхте склонни да приемете каквото и да ви кажат тези във властта, а те използваха доверието ви, за да ви мамят , докато изпълняваха тайните си операции срещу вас. Почти ежедневно сега вие научавате за истината зад многото събития, които са били работа на тъмните сили, но са били скрити зад законосъобразни дейности. Истината е много по-дълбоко, отколкото вие наистина знаете, но през следващите месеци ще бъде разкрита, за да се запише правилно историята. Тя ще бъде представена по такъв начин, че никакви отричания няма да променят фактите, които поддържат равносметките, които ние ще ви дадем. Ние също се нуждаем от тях, за да обосновем действията, които са планирани, когато много хора от позициите на властта бъдат отстранени, защото са участвали в криминални действия срещу вас. На този етап наша грижа е да ги извадим съвсем законно и да не губим време преди те да бъдат заменени от онези, които са от Светлина.

През многото години ние сме събрали повече от достатъчно доказателства, за да покажем кои лица са нарушили техните обещания да работят за хората и вместо това са пропаднали под обещания да забогатеят бързо и за сметка на хората. Следователно ние можем до голяма степен да облекчим усилията и дългите и скучни проучвания, за които няма достатъчно време. Въпреки това, някои престъпления срещу вас са от такава важност , че няколко души ще се изправят пред съда, така че да се разкрият в пълна степен. Както можете да си представите, такива Същества са онези, които са от Илюминатите и които контролираха плановете за допринасяне за световното робство на Човешката Раса. Ясно е, че с Издигането, което е толкова близо до проявлението си, в крайна сметка те ще бъдат отстранени и ще прекарат времето си на подходящо ниво, където могат да разсъждават върху ефекта, който са оказали върху милиони Същества. Не всичко е изгубено, що се отнася до тях, но пътят им обратно към Светлината ще бъде дълъг и труден.

Служителите на Светлината по целия свят виждат плодовете на труда си да донасят Светлина на Земята. Хората се пробуждат с много по-бърза степен и със сигурност усещат новите вибрации, които обливат Земята ви. Това има ефект на изчистване на паяжините, които замрежваха погледа им. Сега истината започва да ехти навсякъде и се повдигат въпроси, на които вие, Служителите на Светлината можете да отговорите. Рано или късно целият въпрос за това, което годината 2012 ще ви донесе ще трябва да бъде обсъден, тъй като слуховете изобилстват въз основа на различните тълкувания на календара на Маите. Най-важният отговор се свързва с края на времето, което доста хора съвсем буквално възприемат, че означава края на света. Информирани хора, които напълно са проучили въпроса, правилно заключиха, че „краят” се отнася само да затварянето на цикъла на дуалността. Също така тези, които четат нашите послания, знаят , че това също означава официалното начало на Новата Епоха, правилно означена като Златната Епоха. Всяка душа е поканена да участва, но като избор на свободната воля никой друг няма да бъде третиран по различен начин. Всички имат възможността да се издигнат , но намерението трябва да е там, както и усилието да внесете Светлина в ежедневния си живот . Вие трябва да можете да „ чувствате ” отвътре дали сте един, който е дошъл в този живот , за да направи това и ще знаете, че това е илюзия, от която искате да се махнете.

Идващата година ще бъде година на повишена активност и ще бъде почти невъзможно за която и да е душа да премине през нея, без да осъзнава какво се случва. Ние със сигурност ще бъдем в челните редици на многото неща, които се случват и скоро се очаква да започне нашата презентация пред вас, която ще сложи началото на близките ни взаимоотношения. Вие сте готови да ни приемете, а с всичко от старата парадигма, която се руши около вас, ние знаем, че ще бъдем най-добре дошли. Тогава можем да помогнем да разчистите бъркотията и твърдо да ви изведем на пътя към Издигането. Щастливите времена са просто зад ъгъла, а вашето търпение, което е било поставяно на крайно изпитание, ще бъде силно възнаградено. Още малко, Скъпи мои, и дадените ви обещания ще се проявят във вашата реалност , а вие ще вкусите от успеха , за който сте работили еони от време.

Нищо не се случва случайно, а вашето освобождаване от тъмните сили беше планирано преди началото на цикъла на Дуалността. Имайте предвид , че времето, както го разбирате, съществува само на Земята и вашите животи в по-ниските вибрации следват линейното време. Всъщност , всичко е в Сега и ето защо вие можете да се връщате в който и да е период от миналото и да го преживеете отново. Така че, когато преглеждате животите си, те не само са реалистични, но и напълно реални в смисъл на звук, мирис и емоции, които можете да чувствате. Не може да има грешка, когато преповтаряте опитите си, а също можете да разберете защо те се случиха. В повечето случаи, те са резултат от карма, произлизаща от по-ранен живот и вие ще знаете дали сте научили уроците, които бяха предвидени.

Ако в живота в дуалността всичко звучи доста трудно и нерентабилно, помнете, че вие искахте този вид опит , за да подпомогнете растежа на вашата душа. Вие напуснахте измеренията от хармония и мирно съвместно съществуване, за да разширите съзнанието си, а сега този период свърши. Всички очакват вашето завръщане, но първо финалния етап на приключване на земните ви опити и приключването им по щастлив начин. Ние ще ви помогнем в прочистването и подготовката на всички за едно прекрасно и извисяващо завършване.

Аз съм СаЛуСа от Сириус, а вие трябва да знаете, че ние имаме безгранична любов за всички вас.

Благодаря ви, СаЛуСа
Майк Куинси

http://www.galacticchannelings.com/bulgarian/mike19-12-11.html
Website: Tree of the Golden Light
Превод: Tauno - Website: Elven Inspired

                                                                          image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      image                                                                                                                                                                                                                 
Категория: Изкуство
Прочетен: 2808 Коментари: 3 Гласове: 4
Последна промяна: 21.12.2011 08:38
Процесът на Духовна трансмутация вече не може да бъде спрян ! " из  "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович МАСЛОВ                                                                                                                                                          1. Много политици, а и просто граждани на Русия, свързват вълненията на Блатния площад преди всичко с инициативите на опозиционната част от политическия елит, без въобще да отчитат при това активизацията на „малкия човек ”, свързана с Преображението на Пространството и участието в този процес на Самия Творец !    

2.  Трябва веднага да кажа на всички хора, които по никакъв начин не искат да видят във всичко случващо се в Русия проявлението на ВОЛЯТА НА ТВОРЕЦА, че Пространството вече дотолкова се е изменило, че събудилото се САМОСЪЗНАНИЕ на хората представлява пряко следствие от изменение честотата на вибрации на Пространството и Моето влияние на подсъзнанието на човека !

3. Хората би трябвало да забележат, че честотата на вибрации на Пространството дотолкова се е повишила, че прозрението в Съ-Знанието на човека е направило невъзможно Духовното безразличие не само при хората на ВЯРАТА, но и при най-обикновения човек, който дори все още не се е определил в своя избор !

4.  Напразно много от хората мислят, че във всичко случващо се сега на улиците на руските градове няма участие на Твореца ! Вълнението на хората, проявата им на своите позиции – засега само на непримиримо несъгласие с резултатите от избирателната кампания – са вследствие на Моето въздействие на подсъзнанието на човека, заставящо го да прояви свободната си ВОЛЯ и свободния си ПРОМИСЪЛ, формиращ, пък макар и за сега несъзнателно, КОЛЕКТИВНО ПЪРВОСЪЗНАНИЕ !

5. Духовното прозрение и стремежа за свобода на ВОЛЕИЗЯВАТА представляват точно потвърждение на това, че Създателят започва (спомнете си, властта на Земята сега принадлежи на Мен, на Вашия Творец) да формира от хората не само творящ ЕГРЕГОР, а и съвсем истинска АРМИЯ НА СВЕТЛИНАТА, която трябва да яви това дългоочаквано ЧУДО НА БОГОПРОЯВЛЕНИЕТО не само във всяка частица на Твореца, но и в Цялото Пространство на Плътния план !!

6.  В същност, всичко това, което сега наблюдава удивеният свят, се явява проявление не само на свободната ВОЛЯ на най-накрая събудилия се „малък” човек в Русия, стремящ се от векове към достигане на Висша справедливост в обществените отношения, но това което е по-важно, проява на ново САМОСъ-Знание на вече Новия човек, за който МОНАДИТЕ на Твореца стават сега най-истинска реалност !

7. Повярвайте Ми, толкова активно преминаващата ТРАНСМУТАЦИЯ на Съ-Знанието е свързана не само с промяната на Плътния план и мирогледа на хората в условията на ниските вибрации, а това е резултат от еволюцията в мисленето и по-точно – резултат в еволюцията на Съ-Знанието на човека !

8. Ставащото в Русия наистина е резултат от изменението на Съ-Знанието на „малкия” човек, опитващ се при повишаването на честотата на вибрациите на Пространството да се ориентира, тоест да се СЪНАСТРОИ с Твореца и вибрациите на Великия КОСМОС !

9. Хората от Плътния план никога не са асоциирали себе си с Пространството на Великия КОСМОС и никога не са мислили, че самите те се явяват част от това ПОСТОЯННО еволюиращо ПРОСТРАНСТВО !

10. Фракталното подобие на хората с Твореца, за което Аз постоянно ви говоря и за което на хората им е известно още от Древните ПИСАНИЯ, са не просто думи, а подсказване за хората, отварящо в тях СЪКРОВИЩНИЦИТЕ ОТ ЗНАНИЯ и ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА СЪТВОРЧЕСТВО, а най-важното – е потвърждение за това, че МОНАДИТЕ НА ТВОРЕЦА са едновременно и МОНАДИ на човека СъТворец !

11. Струва ви се, хората като че ли ги е извело на улиците най-баналното несъгласие с политиката на ръководството на страната и с провеждането на, меко казано, не съвсем честните избори. Но при един по-дълбок анализ дори и на най-обикновения, „малкия” човек му става пределно ясно, че причина за всичко това се явява Духовното ПРОЗРЕНИЕ на хората, нямащо нищо общо с общите постулати на всички световни религии !

12. Опитайте се да свържете всичко случващо се с формирането на НОВОТО СЪЗНАНИЕ, та нали Аз обяснявах, че единствено промяната на Съ-Знанието може да стане условие за начало на формиране на НАРОД, на който му е предначертано да стане ФОРПОСТ на Шестата раса, приемайки върху себе си КРЪСТА на Първопроходец в Ерата на Духовното СЪТВОРЧЕСТВО – СЪТВОРЧЕСТВО на всички частици не само помежду си, но и със Самия Творец !

13. Всичко ставащо в Русия, с учудване отбелязано от много хора на Планетата, наистина е първият признак на Духовното пробуждане на Народа на Русия, наистина е резултат от промяната в структурата на Съ-Знанието и резултат от проявлението на ТВОРЯЩОТО НАЧАЛО НА НАЧАЛАТА, тоест това е формирането на Новия човек – човекът на СВЕТЛИНАТА !

14. Процесите на Преображение на Пространството и трансмутацията на Съ-Знанието на човека сега вече стават забележими за хората, а това означава, че и преображение на Народа на Русия във форпост на Новото човечество също става истинска реалност !

15. Това ще стане реалност не в някое си много далечно бъдеще, а вече сега – тази истинска реалност, която трябва да покаже на втрещеното човечество, че страната, и по-точно, Народа на страната, приел с цялото си Сърце Твореца, преминава на ново стъпало в еволюцията си, определяйки чрез себе си бъдещето на човечеството!

16. На-сетне настъпва ЗЛАТНИЯТ ВЕК на Русия –когато нейният многонационален Народ може да прояви себе си като ВЕЛИКО ЕДИННО БЕЗЛИЧНОСТНО ЦЯЛО – Творец, способен в сътворчество с ПървоТвореца да формира Пространство на Висшия Космически Разум !

17. За сега Аз виждам само островчета на формиране на Висше Съ-Знание, но това са вече КЛЪСТЕРИ от Висш порядък и те започват да се формират по цялата територия на Русия и към пролетта на 2012 година руският Народ ще бъде вече неузнаваем !

18. Русия през 2012 година ще представлява Народ, на който в Съ-Знанието на всеки човек в пълна степен ще се прояви Светия Дух – Пространството на Божествената СВЕТЛИНА, което е и Пространството на СВЯТАЯ РУС !

19. Хората са длъжни да се подготвят за това, че на тази вълна от проявата им на СВОБОДНА ВОЛЯ, обществото ще бъде залято от цунами на кардинални промени, засягащо собствените им представи за себе си, които и ще станат резултат от Духовното прозрение !

20. Тези промени ще бъдат дотолкова значителни, че в най-сгъстени срокове на вашата страна и предстои да повиши своя статус от обикновен народ – представител на земната цивилизация до ниво Народ – Духовен лидер на човечеството !

21. На вашия Народ е съдено (и от това няма как да се измъкнете) да формира Новия народ – праобраз на Новата цивилизация на Шестото Слънце и това е задача, повтарям, не на някакво отдалечено бъдеще, а на днешния ден, да се откажете от която е просто невъзможно ! 

22. Макар и някои от хората, и особено от страна на политиците, да предполагат, че всичко постепенно ще се успокои, Аз от своя страна мога да кажа на тези хора, че всичко това едва сега започва, и ако хората са излезли на улицата, то това означава, че не само Пространството се е променило, но и Съ-Знанието на хората е преминало вече ТОЧКАТА НА НЕЗАВРЪЩАНЕ !

23. Това означава също, че се е изменило Съ-Знанието не само на отделните личности, но и на целия НАРОД, и сега променилото се Съ-Знание до нивото на СъТворец никога няма да позволи на човека, осъзнал себе си СВОБОДЕН Духовно, да спре на половината път от своето собствено Духовно УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ !

24. Погледнете в СЪРЦЕТО си, попитайте своя вътрешен „Аз” и вие ще разберете, че СВЕТЛИНАТА на Духовното СЪВЪРШЕНСТВО на АБСОЛЮТА, която е била дарена на всеки човек при ПЪРВОРОЖДЕНИЕТО му, и която толкова дълго е била скрита поради неговото собствено Духовно невежество в Плътния план, сега вече може да бъде открита и използвана в пълната си сила !

25. Епохата на изкривените представи за човека си отива в миналото, към човека се възвръща неговото разбиране за съпричастност с Твореца и се възвръща представата му за самия себе си като за частица на СВЕТЛИНАТА, надарена с ПРАВОТО да проявява свободна си ВОЛЯ за СъТворчество !

26. В хората отново се появява разбирането, че върхът на човешкото Духовно Единение се явяват ПЪРВОЛЮБОВТА и КОЛЕКТИВНОТО ПЪРВОСЪЗНАНИЕ, способно да сътвори ЧУДОТО НА БОГОПРОЯВЛЕНИЕТО !

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=951                                                                          http://www.otkroveniya.info/tolk3/t3-18.12.11.html                                                                                        http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=900                                                                           http://www.otkrovenia.spiralata.net/index.php?lng=bg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  В 9 часа българско време на всяка 17 и 26 дата от месеца , колективно послание за духовно единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина , за пресътворяване на пространството , изчистване от негативността и страха , пробуждане и тържество на духовния ни , Божествен потенциал на съ - творци , за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс ! ((((((((((((((( ♥ ))))))))))))))))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Послание за Духовно Единение

 

1.  Покаяние

Отче наш, Отец Небесен ,

моля Те прости ми

всички мои прегрешения ,

волни или неволни .

       Амин !

 

2.  Молитва

Отче наш , Отец Небесен ,

аз приемам Твоята вяра,

тя е моят път ,

приемам Твоите Канони вечни,

с любов към Теб и Твоите дела.

Господи , моля Те , дай ми надежда

за спасение на моята душа

и ме дари с Твоята мъдрост

за живота ми

на Земята и във Вечността.

                                      

                                       Амин !

 

3.  Обръщение

Отче наш , Отец Небесен, приеми моята молитва за спасение и Духовно Единение народа на Русия ! Приемайки Кръста на отговорност за преображение на своето  Съ-Знание и Съ-Знанието на моя Народ , моля дари ме с духовна мъдрост и духовно прозрение за формиране на Колективно Първосъзнание на СъТворец .

Господи , аз изпращам на Теб и на целия наш Народ мисълобраз , изпълнен с Първолюбов , за формиране Пространство на Светлината – Пространство на Святая Рус – въз основа на Божествените Канони и покривам със защитен Купол от Божествена Първолюбов цялото Пространство на Святая Рус .

Амин !

 

Забележка: Дотолкова, доколкото първите две форми са дадени в Диктовките – а третата част е дадена с конкретна насоченост към Русия и Руския Народ – всеки един може да адаптира тази трета част със своя визия , но определено с насоченост за формиране на Духовно Единение на Народа и Колективно Първосъзнание на СъТворец , и формиране на Ново Божествено Пространство по Божествените Канони и Купол от Божествена Първолюбов над цялото Пространство!


Категория: Изкуство
Прочетен: 2621 Коментари: 0 Гласове: 11
Последна промяна: 23.12.2011 09:40
  image СаЛуСа , 16 декември , 2011 г.

Вярата действително може да премества планини, ако достатъчен брой от вас се обединят, а тъй като напредвате през последната година до Издигането, тя ще става по-силна и ще е път отвъд вашите сегашни Възможности. Да, Скъпи мои, пригответе се за голямо пътуване, но такова, което е силно мечтано и ще изпълни желанието ви да се издигнете. Ще има пълен микс от изненади, така че бъдете подготвени да преразгледате всички дълго пазени убеждения. Някои преживявания ще включат Земни промени и в зависимост от това къде живеете, ще се определи колко ще бъдете засегнати. Много вероятно е известните сеизмични райони да бъдат в центъра на такива дейности, но както знаете, последиците от това обикновено се усещат на известно разстояние от тях. Каквото и да се случи, ще бъдат взети предпазни мерки, за да сте защитени, но ваша отговорност е да гледате напред и също да бъдете подготвени  на нивото на съзнанието настъпва разделение, тъй като тези, които са от светлина постоянно увеличават вибрациите си, докато онези, които са държани в по-ниските вибрации често забравят за възможността, която се представя. Би било вярно да се каже, че Ако те подсъзнателно се опитват да постигнат по-голямо разбиране на целта на живота, ще им бъде оказана помощ. Със сигурност ще има много съобщения, които ще изяснят какво се случва и нашата роля в това. Нашата намеса е необходима и ще даде отговорите на вашите неотложни проблеми, които трябва да бъдат решени. Ние ускоряваме последните движения, които предприемат нашите съюзници, за да ни представят идеалната възможност да продължим да настояваме с нашия план за разкриване на истината за нас.  Използвайте вашите идващи празници, за да си дадете заслужена почивка от ежедневните проблеми, които окупират мислите ви. Мислете позитивно и живейте в Светлината, която сте създали около себе си.Развеселете се и почувствайте радостта, която идва с осъзнаването, че след това, което изглежда като много труден опит, Вие поглеждате през вратата, която се отваря към годината 2012. Там ще видите проблясваща Светлина, която показва пътя към завършването в цялата му слава, а Вие ще сте на гребена на тази вълна.Всичко е подготвено и Галактическата Федерация е заела позициите си, за да приложи финалния етап на това, което до сега беше забележителна Мисия. За нас с нашия разширен жизнен цикъл, ние следяхме вашия напредък хиляди години и споделяме вашето вълнение за това, което скоро ще ви бъде разкрито. Вие ще ни опознаете в истинска връзка като вашите Братя и Сестри от Светлина. За тази цел ние ще започнем да ви се показваме и ще се срещаме с онези, които ще изиграят основна роля с нас в близко Бъдеще.  Тъмните сили продължават да досаждат, но тяхната сила е силно намалена, а без многобройните си подземни бази малко им трябва , за да паднат. Ние ще продължим да изваждаме онези, които представляват заплаха за Земята и нейните хора. Не след дълго те ще трябва да признаят, че подкрепят изгубена кауза, тъй като структурата и командването са тежко увредени. Бъдете сигурни, че ние сме добре запознати кой стои зад опитите да ни причинят проблеми, а те няма да забавят плана ни, който скоро ще се прояви в живота ви. Сега времето е толкова кратко, ние ще гледаме да започнем изцяло нашата Мисия в рамките на следващия месец, тъй като сме призовани да започнем възможно най-скоро. Бъдете сигурни, че това ще се изпълни веднъж след като битовете и парчетата са подредени на местата им.  Нищо, което сте преживяли досега НЕ може да се сравни с идващия период. Вие навлизате в нова ера, където много от усилията на живота вече няма да бъдат предприемани от хората. Онези, които могат да бъдат изпълнявани автоматично, ще бъдат зададени на роботи или на компютърни програми. Само специалните нужди ще бъдат предприемани от Хората и дори тогава те ще бъдат подпомагани от Автоматики. Вашата роля е да контролирате функциите, гарантирайки, че целите са изпълнени в зададения график. По-големите проекти ще бъдат наблюдавани от нашите кораби, а някои от вас ще идват на борда за тази цел. Времето ви най-накрая ще бъде заето от творческа работа, а НЕ от старите начини за ангажиране на себе си и ще бъде по-продуктивно. Да работите за доброто на всички хора ще стане нещо обичайно, тъй като те осъзнават, че Единството, което ги обединява, зависи от споделянето на Любов и Светлина.  ТОВА чувство на желание за обединение ще става по-силно с Времето и вече има доказателство за това, тъй като Вие действате като един глас, за да преодолеете отричането на вашите права. Устремът ще продължи да расте и няма начин някой да може да го спре да постигне целите си. Всичко това е част от естествените промени в резултат на силните енергии, които обграждат вашата Земя. Никой от вас не може да избегне някоя реакция към тях, а Служителите на Светлината нормално ще ги приемат в съществото си без никакви проблеми. Обаче на онези, които все още трябва да се пробуждат, им е все по-некомфортно поради тях, а това е вероятно да доведе до объркване.  Всичко е Енергия, защото това е в крайна сметка това, за което става въпрос, а то помага да се разбере какво се случва сега, ако гледате на него по този начин. Колкото са по-високи вибрациите ви, толкова повече ставате енергийно същество и губите онова тежко чувство, което съществува с по-ниските вибрации. Това също позволява по-голяма свобода на движение през вашите творчески мисловни сили. Например вие можете да промените външния вид на тялото си по ваше желание и да се появявате на всеки, точно както желаете. Това може да бъде полезно, когато искате да се покажете по такъв начин, че да можете да бъдете разпознати. Трябва да имате предвид, че сте били в различни образи през стотиците си животи. Както споменахме наскоро, най-накрая няма да имате нужда от Форма, както я разбирате, защото ще бъдете Същество от светлина.  Колкото повече разбирате за съществуването в по-висшите царства, толкова повече ще осъзнаете, че вашия опит на майка Гайя е доста отдалечен от там, откъдето дойдохте. Обаче, това се доказа като най-полезен опит, а Вие знаехте, че това ще ви даде най-чудесна възможност да напреднете в духовната си еволюция, по-бързо, отколкото в противен случай бихте го постигнали. Всички вие се изправихте пред предизвикателството на дуалността, а сега така да се каже е време да се изкачите нагоре и да си починете. Вашите опити сега са, за да бъдат повече в съответствие с изразените ви желания, а Вие избирате какви да бъдат те.  Аз съм СаЛуСа от Сириус и съм доволен, че сме толкова близо до Разкриването, тъй като то ще позволи да бъде разкрита толкова много информация за нас. Бог да Благослови Всички Вас !                                                                                Благодаря ви , СаЛуСа  Майк Куинси                                              Сайт: Дървото на Златната Светлина                                              Превод: Tauno - Сайт: Elven Вдъхновен                                 http://www.galacticchannelings.com/bulgarian/mike16-12-11.html                                                                                                                                                                                                      image
Категория: Изкуство
Прочетен: 1237 Коментари: 0 Гласове: 5
Последна промяна: 19.12.2011 13:57
16.12.2011 01:24 - В твоите ръце !
В твоите ръце !

Душата ми е като платноходка,
преживяла бурите и търсеща своя пристан,
покой - в твоите ръце !
Душата ми е като есенен лист,
отронил се от дървото и дълго танцувал,
подмятан от вятъра,
търси топлата длан на земята,
покой - в твоите ръце !
Душата ми е като цвете,
дало всичко в растежа си,
красотата и аромата си разкрило,
накрая то клюмва уморено
и дарява себе си в мънички семенца,
за да пребъде и се отпусне в забрава,
покой - в твоите ръце !
Душата ми е като дете,
впуснало се в игри, приключения, възторзи,
в края на деня то притихва в нежна ласка,
покой - в твоите ръце !
Уморих се, много преживях,
раздавах се,
имам нужда да поспра, да си отдъхна,
да намеря покой - в твоите ръце,
преди да екзалтирам и полетя отново,
този път завинаги, към моя Татко-Бог !
Да ! В пространствата на Любовта !

Деляна Ангелова

               

image                                                                                                                                       
Категория: Изкуство
Прочетен: 3628 Коментари: 1 Гласове: 3
Последна промяна: 09.09.2014 03:00
image СаЛуСа , December 14 , 2011

Финансовата сага в Европа далеч не е завършила , а последиците от нея ще пътуват надлъж и шир. Ние нямаме някакво особено желание относно резултата , но виждаме пораждащата се възможност да се представи окончателния план , който ще ви освободи от старата парадигма. Това ще се прояви по един или друг начин , тъй като няма връщане назад към старите начини на управление на делата ви . Сякаш чрез магия идването на 2012 ще освободи повече енергии , които ще ви издигнат по - бързо , отколкото във всеки друг предишен период. Дори онези сред вас , които малко са мислили за нейната значимост , ще усетят , че се случват динамичните промени . Навред ще летят слухове с приемане , както и отричане , причиняващи някои разногласия , но най - накрая истината ще излезе на преден план . Тя не може да бъде потискана постоянно и ще остане винаги , независимо от опитите да бъде скрита . Проблемът е , че вие сте живели в илюзията си толкова дълго време и е трудно да видите истината , която да я замени .

Наложително е да навлезете в предстоящия период с няколко определени идеи , но дайте възможност на промените , които ясно ще посочат посоката , в която навлиза вашата цивилизация . Това е разбира се Издигането , но пътя му ще се криволичи някак си , преди ясно да се разгърне пред вас . Позволете му да се разгърне в най - доброто си време , а ние ще бъдем на разположение да ви насочваме в правилната посока . Повечето от Служителите на Светлината имат ясна представа какво ще се случи , но не и непременно фините детайли . Ние от Галактическата Федерация сме , както бихте казали , на ръба на седалките си , тъй като натискът да продължим е почти непоносим . Обаче , ще кажем за кой ли път , че има подходящо време да се направи това , заради което сме тук и всичко ще работи далеч по - добре като резултат . В известен смисъл няма спешност , като се има предвид , че независимо от това , което ще се случи , вие ще достигнете Издигането , както е предназначенo . От друга страна знаем , че колкото по - скоро можем да започнем , толкова пo - бързо ще ни трябва вашата подкрепа .

Така че ние ви молим , Скъпи мои , моля концентрирайте се върху това къде отивате и позволете на всичко от по - ниските вибрации да ви подмине. Вие навлизахте в по - високите вибрации от известно време насам и те ви подкрепят във вашия стремеж да се издигнете . Пътуването на всяка душа може да бъде различно от това на друга , но по принцип всички вие търсите път напред , който да ви изведе от настоящото затруднение . Лишени от съществуване , твърде страшно , за да се изправи пред промени , няма причина , поради която вие да не приветствате издигането от настоящия ви опит . Ние разпознаваме умората и липсата на мотивация , която задържа някои от вас назад , но отговорите ще дойдат много скоро и ще ви издигнат от мрака . Имайте силна вяра в това , което е планирано за вашата цивилизация до края на този цикъл на дуалността. Сега преминавате през крайните дни и ако промените следите на това , което е пълно с обещания за бъдещето , вие активно ще бъдете включени в промените, които ще ви удовлетворят и ще донесат мир в живота ви.

Време е да споделите своето знание, тъй като ще изникнат много въпроси веднъж след като истината за нашето присъствие е обявена. Ние разбира се можем да говорим за себе си, но в самите основи вашата помощ ще допринесе за изчистването на пътя да бъдат казани по-велики истини. Имайте предвид , че не всеки има достъп до Интернет , а много хора са доста наясно какво ще се случи. Вашите по-възрастни хора са най - засегнати , те също идват и от поколения , които обикновено имат напълно различни нагласи и се нуждаят от помощта ви. Бъдете внимателни с тях и им дайте само толкова , с колкото чувствате , че те ще се справят и се уверете , че те разбират , че всичко ще е наред .

Позволете ни да подчертаем , че всичко върви по план , а най - доброто все пак предстои . На различни етапи , водещи към това време , на вашите лидери им беше дадена схема на нашата роля в световните промени . Така че обявяването на нашето присъствие няма да бъде такава изненада , каквато може да си представяте . Те ще са имали време да приемат , че нашата роля в упътването ви към Издигането не е по договаряне , тъй като ние отговаряме на много по - висши сили , отколкото тези на Земята . Във всеки случай без нас крайните времена биха били съвсем различни . Ние сме вашата гаранция , че нищо не може да промени Божествения план , който изпълняваме по искането на Създателя . Ето защо ние постоянно ви умоляваме да следите това , до което сте доведени да очаквате . Последователността на събитията е повече или по - малко установена , но ние имаме свои желания що се отнася до тях . Промените лесно са внедрени , тъй като ние имаме всеки аспект ясно дефиниран и планиран в детайли .

Дори когато се подготвяме за нашата мисия да стартираме сериозно различните проекти , ние отбелязваме влошаването на положението на населението по света , тъй като гладът расте с неотслабваща сила . Могат ли вашите лидери наистина да приемат за правилно на този проблем да не се обръща внимание толкова дълго време , когато цифрите растат до неконтролируеми размери . Ние разбираме , че без намеса , смъртните случаи в резултат на недохранване ще достигнат рекордни нива . Да не споменаваме за последващите болести , които също са пренебрегвани . Скъпи мои , проблемите вече са извън капацитета ви или волята ви да ги разрешите , което тъмните сили игнорират , поради желанието си да намалят населението на Земята . Ние сме готови да се справим с тях и имаме начини да осигурим прехрана , която бързо ще преодолее глада .

Искаме да видите какво може да се направи с природните ресурси на вашия свят , от които има достатъчно , за да се изхрани цялото население , ако се управляват правилно . Естествено ние ще въведем напреднали технологии , за да направят най - доброто от това , което имате. Те ще ви бъдат предоставени , но нуждата от тях ще бъде краткотрайна , тъй като веднъж след като се издигнете ще бъде представена още по - нова концепция за производството ви на храна. На борда на нашите кораби тя вече съществува , а нашите Кораби Майки са самостоятелни земеделски стопанства , ако желаете да използвате това описание. Естествено поради по - високите вибрации на нашите тела , нашите нужди от твърда храна са много ограничени , но ние можем да се радваме на плодове , подобни на вашите . Всъщност , ние също се грижим за нуждите на различни от нас Същества , които служат с нас . Крайната провизия е от Репликатор , който ще осигури всичко , което може да искате , което е полезно за Земните Хора в случаи , когато те ще останат с нас за известно време .

Аз съм СаЛуСа от Сириус и очаквам с нетърпение това време от годината , когато много от вас имат мили мисли за онези , които са по - зле от вас. Това показва дълбока вътрешна любов , която се раздвижва в такива времена и показва истинската ви същност .

Благодаря ви , СаЛуСа
Майк Куинси

http://www.galacticchannelings.com/bulgarian/mike14-12-11.html
Website: Tree of the Golden Light
Превод: Tauno - Website: Elven Inspired

                                                                 image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            image                                                                                                                                                                                                       
Категория: Изкуство
Прочетен: 3209 Коментари: 0 Гласове: 9
Последна промяна: 15.12.2011 14:06
image СаЛуСа , December 12 , 2011

Чакането беше дълго и мярка за вашата вяра и способност да се фокусирате върху всичко , което е от Светлина , защото имаше много отвличания на вниманието , включително онези източници , които са създадени , за да объркат хората . Обаче вие станахте много по - мъдри и способни да разпознаете кое действително е от Светлина . Във всеки случай има различни интерпретации на събития , които са подредени , за да ви изведат до Издигането . Важното нещо е , че вие виждате , че каквото и да се случи , крайната цел е Издигането , а как да стигнете до там не е проблем , който трябва да доведе до разногласия между вас . Със сигурност във ваш интерес е да направите отстъпки за разликите , тъй като по всяко време плановете и темпото могат да бъдат пригодени . Това ви е твърде добре известно , но разберете , че промените понякога са необходими за фините настройки на нашите дейности . Тъй като тъмните сили са били принудени да отстъпят , те оставят следа от неуспешни опити да предизвикат безпорядък . Ние сме решени да блокираме всички такива опити и сега сме Божествено упълномощени да използваме по - твърди средства , за да го постигнем . Въпреки това ние се грижим , за да не замесваме невинни хора .

Както можете да си представите , след като сте навлезли в годината 2012 ще има много спекулации и понякога неблагоприятни коментари за това какво ще доведе тя . Предсказанията на Маите ще бъдат използвани според вярванията на заинтересованото лице и както знаете много ще интерпретират края на времето с край на света . Последното нещо , което искаме да видим , е , че идеята , която се зарежда създава фактор за страх сред вас . Това може да удовлетвори някои , защото те вече вярват в края като наказание от Бог за злото по Земята . Обаче , ние искаме да подчертаем , че няма да има масово унищожение и загуба на живот в голям мащаб . Това не е планът и тъй като Бог Е Цялата Любов , ясно е , че Бог никога няма да оттегли тази Божествена Любов при никакви обстоятелства . Всички вие сте Божии Искри и каквото и да се случи винаги ще останете безсмъртни .

С края на дните ще настъпи  „ сортиране ” , тъй като душите са насочени към пътя , който ще им позволи да продължат да еволюират , на вибрационното ниво , на което вече са . Няма да има никакъв смисъл или печалба , ако души са поставени в измерение , в което те не са съвместими според нивото им на съзнание . Така че не се тревожете за други души и имайте предвид , че всички накрая ще намерят пътя , който няма да компрометира тяхната свободна воля . Преди да се инкарнирате вие знаехте какъв би бил резултатът , а това е , за което работихте , така че никой няма да бъде разочарован . Ние осъзнаваме , че много искат да продължат земните си връзки и отношения и въпреки че връзката от любов ще остане , трябва да се направят разрешения , които дават на всяка душа пълна свобода на избор . Хората твърде много наблягат върху брачните обети , които се интерпретират по начин , че някой иска да притежава или да има друго Същество .

Хората са събрани заедно , така че техните взаимоотношения увеличават преживяванията , които са от полза за всички тях , както и от един живот към друг , те ще се променят по необходимост . Така че , Скъпи мои , опитайте се да бъдете благодарни на всички души , които пътуваха с вас през дуалността и знайте , че всички научихте от опитите си . Също имайте предвид , че до известна степен вие всички ще сте играли роля като един от тъмните . При всичко казано някои няма да открият , че са били по - свети от други , ето защо може да се каже , че сте в опасна територия , когато съдите друга душа . В крайна сметка , всички души ще намерят своята Светлина и Любов и няма да има кармична отговорност , останала от предишни животи . На някакъв етап дори спомените ще бъдат заличени , когато повече не обслужват никаква полезна цел . Помнете , че вие искахте да преживеете дуалността и се поставихте в опозиция на по - ниските вибрации , в които беше предвидено , че ще пропаднете . След като сте завършили времето си , повече няма нужда да се занимавате с тези преживявания , защото ще сте доказали способността си да ги преодолявате .

Вашият истински дом е в по - висшите измерения , живеейки в пълна хармония , водещи радостен и удовлетворяващ живот . Илюзията на по - ниските измерения е ваше творение и изпълнило целта си , то ще изчезне като бъде ре - абсорбирано отново в непроявеното . Издигането е процес на Вселенски пропорции и ще се случи като единично събитие . Без издигането на Земята процесът би бил незавършен , а това ви говори колко важна е вашата цивилизация сега . Сега виждате ли защо ви е дадена толкова много помощ и защо вие сте избрали да бъдете на Земята в това време . Вие сте Избраните , които , знаеше се , ще постигнат успех и колкото и трудно е да се приеме – тъмните сили също са част от това .

Във вашата реалност вие сте живели в илюзията и все пак опитите са били перфектно истински , а когато завесата падне и това свърши , всички вие ще признаете взаимното си участие в това и ще продължите напред . И така , Разкриването остава важна част от способите за обединение на всички нас и изразява илюзията по начин , който можете да разберете . Това ще ви позволи да разберете колко уязвими сте били спрямо по - ниските енергии . Как тъмните сили откраднаха свободата изпод носа ви и как те постигнаха това . Тези откровения ще бъдат необходими , за да ви освободят от онези енергии веднъж завинаги .

Вече много от вас живеят живота си в по - висока вибрация и можете безопасно да преминавате невредими през минното поле на дуалността . Вие сте разчупили прикачванията , които сте събрали в продължение на много животи , които повече не служат на никаква ваша цел . Силната воля , разбира се , се изисква , за да стъпите в нова вибрация , както често ви информирахме , а веднъж , след като това намерение е изразено , вие ще получите много помощ . Част от нашата мисия е да гарантираме , че колкото може повече души ще се издигнат чрез Издигането . Разкриването на истината относно вашите опити е част от лечението за вашата загуба на памет относно истинската ви същност . Бъдете смирени и приемете , че колкото и интелигентни да сте , вие сте били заблудени , както всеки друг . Тъмните сили са били умни и изключително подли и търпеливо работиха за превземането на вас и вашия свят . Обаче те измислиха без наше влияние и това на Майсторите , които посетиха Земята , и засяха онези семена от Светлина , които отвориха очите ви .

Аз съм СаЛуСа от Сириус , а част от мисията на Галактическата Федерация е почти изпълнена , но нашата служба към вас никога не спира . Ние ви обичаме и силно се възхищаваме на начина , по който вие отново се издигнахте .

Благодаря ви , СаЛуСа
Майк Куинси

http://www.galacticchannelings.com/bulgarian/mike12-12-11.html
Website: Tree of the Golden Light
Превод: Tauno - Website: Elven Inspireimage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     image                                                                                            
Категория: Изкуство
Прочетен: 1427 Коментари: 2 Гласове: 8
Последна промяна: 14.12.2011 20:39
" Все още не е Народ , но вече не е и тълпа ! " из  "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович МАСЛОВ 

1. Аз предупреждавах хората, при това многократно, че борбата между Съ-Знанието и Разума на човека задължително ще се превърне във вътрешен взрив или във вътрешна революция, подтикваща ги към промяна на властта и установяване, на основите на вече Божествена регулярност или на основите на Висша справедливост, дори и ако хората са все още неподготвени Духовно !  

2.  Народът на Русия изисква вече порядък, но не порядък според остарялото разбиране от миналите, вече отживели представи, а наистина справедливо устроен свят или справедливи обществени отношения !

3. Спомняте ли си, Аз ви говорих за това, че есента на тази година ще стане за вашия Народ и по-точно за „малкия” човек, ПРОЛЕТ на Духовното пробуждане – пробуждане, което по никакъв начин не се вписва в рамките на отминалата идеология на човешката власт ! Днес, макар и все още неосъзнато, но хората искат Нова национална идея, която при новите, все по-усложняващи се условия на Пространството на високите вибрации никой друг, освен Мен, вашия Творец, не би могъл да предложи !

4.  Настъпва времето на ВЕЛИКОТО ДУХОВНО ПРОБУЖДАНЕ НА РУСИЯ и не са прави тези политици, които убеждават, и преди всичко самите себе си, че вътрешното недоволство, и по-точно Духовното пробуждане, постепенно ще се смъкне до отрицание, и „изпусната пара” на негодуването постепенно ще се смени с „побратимяването” между власт и Народ !

5. Не, това вече няма да се случи никога, тъй като хората живеят вече в друго Пространство, когато духовното пречистване става вътрешна потребност не само за хората на ВЯРАТА, но и за всеки човек поотделно !

6.  Все още не се чуват думи за Нова Божествена регулярност на митингите и на народните изяви, но във всички случаи вътре в Съ-Знанието на всеки човек се формира неговото ПОСЛАНИЕ за Духовно Единение.

7. А масовостта на изявите на хората единствено потвърждава, че хората търсят изход от безпътицата – от безпътицата не само на лъжата и измамата от властта, но и от църковните догми на миналото, и при това без сами да осъзнават това, хората формират Армията на СВЕТЛИНАТА !

8. Аз виждам, че събуждащата се Русия започва да формира Ново Пространство на СВОБОДНИЯ ДУХ и СВОБОДНАТА ВОЛЯ, а това е и най-истинска ПОБЕДА над Духовната ленивост и невежество, и като последствие, над пасивността и безразличието на Плътния план.

9. Ето кога вътрешната ПАСИОНАРНОСТ на Великия НАРОД, потомците на Древните АРИЙЦИ, започват да проявяват себе си, и независимо от никой и нищо, формират на улицата вече Новия НАРОД – Народът-водач на Духовното прозрение на цялото човечество !

10. Сега върху самостоятелно събудилите се хора не може вече да им се налагат остарелите лозунги за необходимостта от съхраняване на стабилност в обществото, на тази стабилност, която е била по-рано и която много напомняше на кипящ котел, дори и поради това, че ВЛАСТТА на Планетата вече не принадлежи на хората, и който и да е, и каквото и да е предполагал, то решенията ще ги вземам АЗ САМИЯТ !!

11. Напразно някои хора от властта си мислят, че Духовното пробуждане на улиците на руските градове е било стихиен изблик на емоции на доведени до отчаянието хора! Повярвайте Ми, всичко не е толкова просто, и започналите изяви на хората единствено потвърждават Моите ДУМИ за това, че на Мен ще ми се наложи да употребя СВОЯТА ВЛАСТ !

12. Със СВОИТЕ действия, със СВОЯ ПРОМИСЪЛ Аз искам да подтикна хората да изпълнят Моята, и едновременно с това, и своята ВОЛЯ, и да ги приближа най-накрая към собственото им вътрешно ПРЕОБРАЖЕНИЕ !

13. Обърнете внимание, че хората излезли на улицата, не искат революционни промени, те вече окончателно са разбрали, че революции искат единствено тези, които не са уверени в своите Духовни сили и които не разбират, че възможността да се промени този свят не принадлежи на властите, а на тези „малки” хора, на които толкова се надява и САМИЯТ ТВОРЕЦ !

14. Моите НАДЕЖДИ започват да се сбъдват под формата на проявление на Новото Съ-Знание на хората, на които е съдено да преминат Духовно пречистване в условията на променящия се, и при това много интензивно, Плътен план; сега първообраза на Новия Свят на високите МОНАДИ на Твореца вече започва да се проявява (да се формира) на улиците на руските градове !

15. Това, което се случва в Съ-Знанието на хората, сега вече свободни Духовно, е резултат от проявата на МОЯТА ВОЛЯ, която сега вече трябва да бъде почувствана от всеки човек, а не само от хората на ВЯРАТА, защото ДНЕС – това е техният ПРАЗНИК на Духовното пробуждане, при това, ПРАЗНИК, сътворен от тях (макар и неосъзнато) в СЪНАСТРОЙКА с Твореца !

16. Всичко това, което се случва сега е предвестник на Великото ПРОБУЖДАНЕ вече не на отделни личности, а на целия НАРОД, който от неуправляема тълпа се превръща в НАРОД, формиращ Новото Пространство на ВСЕОБЩА ЛЮБОВ и ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ !

17. Този НАРОД – повтарям: макар и неосъзнато, макар дори и под Мой НАТИСК и естествено и под Мой КОНТРОЛ – започва да формира точно тази СЪБОРНОСТ, която впоследствие ще стане и основа на Божествената регулярност !

18. Утре хората, но вече осъзнато, ще проявят своята СВОБОДНА ВОЛЯ на ДУХОВНО ОСВОБОДЕНИЯ човек, ще изградят ПИРАМИДАТА на Божествената власт, която при всеобщото Духовно пробуждане Аз с удоволствие ще отдам в ръцете на Народа-СЪТВОРЕЦ !

19. Повтарям още веднъж, че напразно властите и някои политици се надяват, че вълненията на народните маси ще се успокоят и обществото ще придобие толкова необходимата за властта „стабилност” на Духовно блато и напразни обещания, защото сега Аз, вашият ТВОРЕЦ, не мога да допусна това, дори и поради тази причина, че Пространството не просто се променя, То започва да ФИЛТРИРА хората, или по-точно да ги РАЗДЕЛЯ на хора на ВЯРАТА и на хора на НЕВЕРИЕТО !

20. Тези, които вчера, а сега и ЗАВИНАГИ, ОСЪЗНАТО „излязоха на улицата”, могат уверено да разчитат на МОЯТА подкрепа, на МОЯТА помощ и могат смело да причислят себе си към формиращата се Армия на СВЕТЛИНАТА !

21. Аз многократно говорих на хората, че събитията в Пространството започват все повече да се пресират и време за вземане на собствено решение вече няма, защото всичко което видя удивеното човечество по улиците на руските градове представлява отражение на това, че Русия в последната минута все пак успя да избере за себе си ТВОРЯЩИЯ ВЕКТОР на формирането на КОЛЕКТИВНОТО ПЪРВОСЪЗНАНИЕ !

22.  Искам още веднъж да подчертая, че в Русия станаха две ЧУДА на Богопроявлението: хората като фрактално подобие на Твореца, успяха да преодолеят своя ген на страха от Плътния план, и всеки човек сам за себе си успя да формира свой път към Истината, към Бога, а всички заедно проявиха истинско ЧУДО на Духовно Единение !

23. Спомнете си, Аз говорих на хората за това, че те задължително ще изпитат ЩАСТИЕ от Духовната трансмутация (в този си живот), но сега Аз искам да им кажа, че трансмутацията на техните биологически обвивки не може да се сравнява по никакъв начин с ЩАСТИЕТО от Духовната ТРАНСМУТАЦИЯ, която става пред очите им вече днес, и която с всеки изминат ден единствено и само ще се усилва, формирайки в реалността Божествената регулярност или ВЛАСТТА НА БОГА на Земята !

24. Нека никой от хората дори и да не се надява на реставрацията на преминалата власт и да не се надява на реализацията на своите амбициозни планове, противоречащи на МОЯТА ВОЛЯ и ВОЛЯТА, сега вече, на Духовно свободните „малки” хора, тъй като от днес всичко ще става вече по Нов сценарий, всичко ще бъде под Моя диктовка !

25. Аз също така, говорих на хората и за това, че много скоро те ще видят СЪВЪРШЕНСТВОТО на многостепенното Пространство и Третото око ще открие допълнителни възможности за канала „човек-Творец”. Но днес хората направиха почти невъзможното: те отвориха СЪРЦАТА си не само към ВЯРАТА, но и към ЛЮБОВТА, а това повярвайте Ми, е и предтеча за формирането на Новото Съ-Знание - Съ-Знанието на хората от Шестата раса !

26. Хората най-накрая чуха в себе си Твореца и направиха това, което превръща тълпата в Народ и ако това е само първата КРАЧКА на равнището на Съ-Знание на СъТворец, то представете си, какви хоризонти за СЪТВОРЧЕСТВО се откриват пред хората, СВОБОДНАТА ВОЛЯ на които ще се свърже с ВОЛЯТА НА ТВОРЕЦА!                                                                                                                                               http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=949                                                            http://www.otkrovenia.spiralata.net/index.php?lng=bg                                                                 http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В 9 часа българско време на всяка 17 и 26 дата от месеца , колективно послание за духовно единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина , за пресътворяване на пространството , изчистване от негативността и страха , пробуждане и тържество на духовния ни , Божествен потенциал на съ - творци , за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс ! ((((((((((((((( ♥ ))))))))))))))))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Послание за Духовно Единение

 

1.  Покаяние

Отче наш, Отец Небесен ,

моля Те прости ми

всички мои прегрешения ,

волни или неволни .

       Амин !

 

2.  Молитва

Отче наш , Отец Небесен ,

аз приемам Твоята вяра,

тя е моят път ,

приемам Твоите Канони вечни,

с любов към Теб и Твоите дела.

Господи , моля Те , дай ми надежда

за спасение на моята душа

и ме дари с Твоята мъдрост

за живота ми

на Земята и във Вечността.

                                      

Амин !

 

3.  Обръщение

Отче наш , Отец Небесен, приеми моята молитва за спасение и Духовно Единение народа на Русия ! Приемайки Кръста на отговорност за преображение на своето  Съ-Знание и Съ-Знанието на моя Народ , моля дари ме с духовна мъдрост и духовно прозрение за формиране на Колективно Първосъзнание на СъТворец .

Господи , аз изпращам на Теб и на целия наш Народ мисълобраз , изпълнен с Първолюбов , за формиране Пространство на Светлината – Пространство на Святая Рус – въз основа на Божествените Канони и покривам със защитен Купол от Божествена Първолюбов цялото Пространство на Святая Рус .

Амин !

 

Забележка: Дотолкова, доколкото първите две форми са дадени в Диктовките – а третата част е дадена с конкретна насоченост към Русия и Руския Народ – всеки един може да адаптира тази трета част със своя визия , но определено с насоченост за формиране на Духовно Единение на Народа и Колективно Първосъзнание на СъТворец , и формиране на Ново Божествено Пространство по Божествените Канони и Купол от Божествена Първолюбов над цялото Пространство!
                                                                                                                                                                                                                                       
Категория: Изкуство
Прочетен: 3036 Коментари: 0 Гласове: 4
Последна промяна: 13.12.2011 09:55
12.12.2011 05:31 - Пречистване !
Пречистване !

Отронват се като сълзи,
от миналото черната горест,
натрупаната болка и вина !
Освободи се ! Не задържай !
Изчисти се ! Освети своя храм
с дара на избавлението !
Нека простим и забравим,
нека надживеем и обикнем,
всяка своя опитност,
зовяща ни „човек ” !
Обичам ! Изгарям с плам
праха на изпепеленото зло !
Вярвам ! Отхвърлям и заравям
дълбоко, навън,
погребвам съмнението и неверието !
Благодаря ! Оценявам всичко, всеки
с обич, по достойнство !
Творя ! Всичко минало през мен
ражда плодовете на духовен триумф,
израстване от ниското
към висотите на Божията Любов,
чистота и святост !
Неповторимо е, и изумително!
Вярвам !
Обичам !
Благодаря !
Творя !


Деляна Ангелова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    image                                                                         
Категория: Изкуство
Прочетен: 1569 Коментари: 2 Гласове: 8
Последна промяна: 25.08.2013 00:35
image СаЛуСа , December 9 , 2011

По света има лошо предчувствие , тъй като става очевидно от външни случаи , че всичко не е наред . Човек е разбрал тази цивилизация , доколко далеч тя може да отиде и се изправя пред хлъзгав наклон до забвението . Обаче , всичко това беше предвидено , а вие не бяхте просто оставени както бихте казали да се „ пържите в собствен сос ” . Кармата изисква вие да преживеете резултатите от семената , които сте засели от хилядолетия от време . Все пак Създателят няма желание да ви вижда да страдате ненужно и ви е дал изход чрез Издигането . Онези от вас , които вече са от Светлина се нуждаят да следват малко или никакво напътствие и преместват съзнанието си на по - високи нива , които ще ви издигнат от дуалността . Вашето знание е такова , че вие вече сте на пътя , който ви води всички по пътя нагоре към и през крайните времена , по следващите етапи на еволюцията .

Може да попитате , а какво ще кажем за онези , които все още дремят или отричат истината , които имат същите възможности както всички останали . Ние бихме казали , че много скоро събитията ще допринесат медиите да обърнат внимание на това , което се случва по Земята . Там бавно ще се издигне разбиране , че промените ще се разпространят широко и не само това , но ще има средства , чрез които вашата цивилизация ще направи гигантска стъпка напред . Те ще открият , че отговорите се проявяват навсякъде около вас и че информирани хора излизат напред , за да ви водят нататък . Така че , Скъпи мои , всяка душа еднакво ще има шанса да промени живота си и да отправи поглед по - високо , ако иска . Никога няма да им бъде оказван натиск , но всяка помощ им е на разположение , ако започнат да търсят истината .

Ние разбира се също ще бъдем инструмент за осигуряване на необходимите факти , за да няма грешка , що се отнася до всеки един от вас , когато търсите целта на живота . Като начало ясно ще помогне , ако има разпознаване на Източника на Всичко Което Е . Малко значение има как го наричате , но ще помогне да се даде база за работа , която ще обясни всичко около вас . Виждането на връзката между всичко живо също би направило нашето идване по - лесно за хората да го приемат . За вас ние не сме извънземни или странници , а много подобни на вас в много отношения . Ние имаме същите стремежи да творим любов и мир и обичаме красотата и всичко , което е в хармония и баланс . В нас вие ще видите себе си и ще разберете какво може да направи Издигането за вас . Винаги е имало за цел ние да станем Едно отново и сме тук , за да гарантираме , че това е успех .

Когато нещата станат малко страшни , не си позволявайте да преминете в режим на страх и поддържайте фокуса си върху това , което знаете , че са промените , които ще ви издигнат . Ние ще бъдем като Рицарите в Бяла Броня , която ще става видима , когато трябва и ще ви вземем под крилата си . Ние знаем какво точно се изисква и сме в готовност веднъж след като можем открито да се покажем . Нашето време наближава доста бързо , а ние чакаме сигнала , който ще ни позволи да навлезем в живота ви за доброто на всички души . Ние не сме тук , за да водим война , освен , ако не виждате мрака и Светлината като опоненти за контрол на крайните времена . Пътищата ни са позитивни , ние никога няма да прибегнем до насилие , но ще се защитаваме по начини , които не водят до загуба на живот . Ние често демонстрирахме това , когато се сблъсквахме с враждебността на вашите военни .

Има толкова много неща , към които искаме да насочим вниманието ви , които ще покажат , че сте били посещавани от нас от хиляди години . При цялата почтеност , някои неща не биха били разбрани без знание за Космическата Епоха . Обаче ,  днес вие имате предимството да живеете в Космическа Епоха . Дори и така , има проблеми за решаване и един , който ви задържа назад , е свързан с пътуването в космоса . Разберете , че ние не сме ограничени да пътуваме по такъв начин , че нашата близост до вас може да се измери само със Светлинни години . Напреднали цивилизации като нашата използват междуизмерни пътувания , включващи червейните дупки ( wormholes ) , както ги наричате . Ние буквално можем да прескочим разстоянието чрез поемане на пряк път и ако е необходимо можем да пътуваме по - бързо от светлината . Има правила на поведение , които трябва да бъдат спазвани и това , което бихте нарекли Полицаи на Вселената като Командване Аштар  , които поддържат реда . Тези технологии обаче ще бъдат ваши , за да ги използвате веднъж след като сте показали , че можете да поемете отговорността .

Животът , в който сте на път да навлезете , е доста отдалечен от това , с което сте свикнали сега . Той ще има цел и ще може да изпълни най - дълбоките ви мечти и ще даде възможности да изследвате милиони различни планети из Вселената . Животът изобилства навсякъде и вие също ще се движите между измеренията . Думите не могат да опишат това , което ви предстои , но бъдете сигурни , че никога няма да бъдете разочаровани , а това е на хвърлей разстояние от вас .

Връщайки се пак на Земята , ние можем да кажем , че прочистването започва да се случва и ще продължи с интензитета си . В същото време климатичните модели се променят , тъй като условията стават все по - умерени . Крайностите , които са нормални за Земята , няма да бъдат преживявани в по - висшите нива , в които се придвижвате , а това се прилага за живота като цяло . Животът ще бъде удовлетворяващ и ще се промени по хармоничен начин , който ще сложи край на стресиращите преживявания . Животът ще стане приятен , а приятелите ще бъдат на мисъл разстояние и ще отговорят на това . Както можете да си представите , всичко , което идва към вас ще направи живота абсолютна радост , така че забравете трудностите и скръбта , които сте издържали на Земята . Те скоро ще бъдат само далечен спомен , който да се замени с по - вълнуващи и приятни такива .

Вибрациите на Земята все пак отново се издигат с очакването на празненствата , за които много от вас се приготвят сега . Това е енергия , която ще остане и ще продължи да расте , тъй като мрежите около Земята стават по - силни . Няма отпускане на идващите енергии , които продължават да бъдат излъчвани към вас от много източници . Планът за вашето освобождаване от дуалността не може да се провали , а нашето присъствие ще премахне всички остатъчни съмнения , които може да имате .

Аз съм СаЛуСа от Сириус и бих  желал да можех да ви впечатля колко щастливи сте да бъдете на Земята в такова прекрасно време . Не всяка душа бе способна да бъде присъстваща , а само онези , които са получили нашата вечна любов .

Благодаря ви , СаЛуСа
Майк Куинси

http://www.galacticchannelings.com/bulgarian/mike09-12-11.html
Website: Tree of the Golden Light
Превод: Tauno - Website: Elven Inspired
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Категория: Изкуство
Прочетен: 1631 Коментари: 0 Гласове: 4
Последна промяна: 14.12.2011 20:39
10.12.2011 01:17 - sa9
image СаЛуСа , December 9 , 2011

По света има лошо предчувствие , тъй като става очевидно от външни случаи , че всичко не е наред . Човек е разбрал тази цивилизация , доколко далеч тя може да отиде и се изправя пред хлъзгав наклон до забвението. Обаче, всичко това беше предвидено, а вие не бяхте просто оставени както бихте казали да се „пържите в собствен сос”. Кармата изисква вие да преживеете резултатите от семената, които сте засели от хилядолетия от време. Все пак Създателят няма желание да ви вижда да страдате ненужно и ви е дал изход чрез Издигането. Онези от вас, които вече са от Светлина се нуждаят да следват малко или никакво напътствие и преместват съзнанието си на по-високи нива, които ще ви издигнат от дуалността. Вашето знание е такова, че вие вече сте на пътя, който ви води всички по пътя нагоре към и през крайните времена, по следващите етапи на еволюцията.

Може да попитате, а какво ще кажем за онези, които все още дремят или отричат истината, които имат същите възможности както всички останали. Ние бихме казали, че много скоро събитията ще допринесат медиите да обърнат внимание на това, което се случва по Земята. Там бавно ще се издигне разбиране, че промените ще се разпространят широко и не само това, но ще има средства, чрез които вашата цивилизация ще направи гигантска стъпка напред. Те ще открият, че отговорите се проявяват навсякъде около вас и че информирани хора излизат напред, за да ви водят нататък. Така че, Скъпи мои, всяка душа еднакво ще има шанса да промени живота си и да отправи поглед по-високо, ако иска. Никога няма да им бъде оказван натиск, но всяка помощ им е на разположение, ако започнат да търсят истината.

Ние разбира се също ще бъдем инструмент за осигуряване на необходимите факти, за да няма грешка, що се отнася до всеки един от вас, когато търсите целта на живота. Като начало ясно ще помогне, ако има разпознаване на Източника на Всичко Което Е. Малко значение има как го наричате, но ще помогне да се даде база за работа, която ще обясни всичко около вас. Виждането на връзката между всичко живо също би направило нашето идване по-лесно за хората да го приемат. За вас ние не сме извънземни или странници, а много подобни на вас в много отношения. Ние имаме същите стремежи да творим любов и мир и обичаме красотата и всичко, което е в хармония и баланс. В нас вие ще видите себе си и ще разберете какво може да направи Издигането за вас. Винаги е имало за цел ние да станем Едно отново и сме тук, за да гарантираме, че това е успех.

Когато нещата станат малко страшни, не си позволявайте да преминете в режим на страх и поддържайте фокуса си върху това, което знаете, че са промените, които ще ви издигнат. Ние ще бъдем като Рицарите в Бяла Броня, която ще става видима, когато трябва и ще ви вземем под крилата си. Ние знаем какво точно се изисква и сме в готовност веднъж след като можем открито да се покажем. Нашето време наближава доста бързо, а ние чакаме сигнала, който ще ни позволи да навлезем в живота ви за доброто на всички души. Ние не сме тук, за да водим война, освен, ако не виждате мрака и Светлината като опоненти за контрол на крайните времена. Пътищата ни са позитивни, ние никога няма да прибегнем до насилие, но ще се защитаваме по начини, които не водят до загуба на живот. Ние често демонстрирахме това, когато се сблъсквахме с враждебността на вашите военни.

Има толкова много неща, към които искаме да насочим вниманието ви, които ще покажат, че сте били посещавани от нас от хиляди години. При цялата почтеност, някои неща не биха били разбрани без знание за Космическата Епоха. Обаче, днес вие имате предимството да живеете в Космическа Епоха. Дори и така, има проблеми за решаване и един, който ви задържа назад, е свързан с пътуването в космоса. Разберете, че ние не сме ограничени да пътуваме по такъв начин, че нашата близост до вас може да се измери само със Светлинни години. Напреднали цивилизации като нашата използват междуизмерни пътувания, включващи червейните дупки, както ги наричате. Ние буквално можем да прескочим разстоянието чрез поемане на пряк път и ако е необходимо можем да пътуваме по-бързо от светлината. Има правила на поведение, които трябва да бъдат спазвани и това, което бихте нарекли Полицаи на Вселената като Командване Аштар, които поддържат реда. Тези технологии обаче ще бъдат ваши, за да ги използвате веднъж след като сте показали, че можете да поемете отговорността.

Животът, в който сте на път да навлезете, е доста отдалечено от това, с което сте свикнали сега. Той ще има цел и ще може да изпълни най-дълбоките ви мечти и ще даде възможности да изследвате милиони различни планети из Вселената. Животът изобилства навсякъде и вие също ще се движите между измеренията. Думите не могат да опишат това, което ви предстои, но бъдете сигурни, че никога няма да бъдете разочаровани, а това е на хвърлей разстояние от вас.

Връщайки се пак на Земята, ние можем да кажем, че прочистването започва да се случва и ще продължи с интензитета си. В същото време климатичните модели се променят, тъй като условията стават все по-умерени. Крайностите, които са нормални за Земята, няма да бъдат преживявани в по-висшите нива, в които се придвижвате, а това се прилага за живота като цяло. Животът ще бъде удовлетворяващ и ще се промени по хармоничен начин, който ще сложи край на стресиращите преживявания. Животът ще стане приятен, а приятелите ще бъдат на мисъл разстояние и ще отговорят на това. Както можете да си представите, всичко, което идва към вас ще направи живота абсолютна радост, така че забравете трудностите и скръбта, които сте издържали на Земята. Те скоро ще бъдат само далечен спомен, който да се замени с по-вълнуващи и приятни такива.

Вибрациите на Земята все пак отново се издигат с очакването на празненствата, за които много от вас се приготвят сега. Това е енергия, която ще остане и ще продължи да расте, тъй като мрежите около Земята стават по-силни. Няма отпускане на идващите енергии, които продължават да бъдат излъчвани към вас от много източници. Планът за вашето освобождаване от дуалността не може да се провали, а нашето присъствие ще премахне всички остатъчни съмнения, които може да имате.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и бих желал да можех да ви впечатля колко щастливи сте да бъдете на Земята в такова прекрасно време. Не всяка душа бе способна да бъде присъстваща, а само онези, които са получили нашата вечна любов.

Благодаря ви, СаЛуСа
Майк Куинси


Website: Tree of the Golden Light
Превод: Tauno - Website: Elven Inspired

image
Категория: Изкуство
Прочетен: 402 Коментари: 0 Гласове: 0
<<  <  62 63 64 65 66 67 68 69 70  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2116471
Постинги: 946
Коментари: 884
Гласове: 3182
Календар
«  Юли, 2018  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031