Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Който дава Светлина, никога не остава на тъмно!
Автор: delianaangel Категория: Изкуство
Прочетен: 2060951 Постинги: 923 Коментари: 863
Постинги в блога
<<  <  54 55 56 57 58 59 60 61 62  >  >>
06.09.2013 г.
Промисълът на хората-Богове из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Така, както ви и говорих, процесът на преображение на Пространството е навлязъл в заключителната си фаза, което се отразява най-напред върху състоянието на здравето на хората, защото преображението на обвивката или така както Ние говорихме, трансмутацията на Плътния план, започва да протича много активно!

2. Всичко преминава вече в движение и това ВСИЧКО вие ще го почувствате много чувствително още тази есен, тъй като есента на 2013 година в Моя Календар е вече обозначена като начало на активната фаза на трансмутация на Плътния план!

3. Аз мисля, че много от вас вече са почувствали, че Светът или Пространството днес се намират на границата на нов световен сблъсък, в който ще бъде много трудно да се намерят „ прави” и „неправи”, тъй като последствията от сблъсъка на различни възгледи на Божественото Пространство ще бъде ужасно със своите последствия, които ще се проявят по тялото на Планетата Святая Рус и разбира се, по самото човечество, окончателно убедило се, че Планетата ще бъде спасена единствено от ЛЮБОВТА, единствено чрез Новите Знания, предавани чрез Русия, която така, както винаги, върви напред в сравнение с другите народи на света в търсене на Истината!

4. Затова за човечеството е изключително важно, Моето Движение да остава този ЗАРОДИШ на ЛЮБОВ и НАДЕЖДА за спасение, в определен смисъл да остава това Духовно ЦЕЛОМЪДРИЕ, тъй като чистотата на Помислите, и като следствие, чистотата на Промислите са тези показатели за Духовна чистота, без която да се изгради Божествена регулярност (а и точно това Е (СЪМ) последната Надежда на човечеството) е просто невъзможно!

5. Ето защо Аз ви молих и ви моля да не се включвате в никакви дискусии със съществуващата система на обществени отношения (Аз имам предвид двата клона на човешката власт), дори и заради това, че да обсъждаш „ бъдещето” с „ миналото” не е нищо друго освен изгубена енергия, от една страна е неизпълнима, а от друга, Порядъка, или Кристала от Висш порядък няма право да обсъжда бъдещето на човечеството с Хаоса от насрещните вълнови потоци!

6. Днес човечеството представлява истински Хаос, достигнал своя максимум, след който неизбежно ще започне да се формира Матрица на Пространството дори и в Плътния план!

7. Когато Аз ви говорих за необходимостта за въвеждане на порядък в Плътния план, Аз естествено предполагах, че на вас ще ви се наложи да се сблъсквате с вече установената човешка власт, или с властите, тъй като, повтарям, не може Порядъка, или Матрицата на Пространството, да се бори с Хаоса, но виж да стане ЗАРОДИШ на кристализацията на Новия Плътен план, МОЕТО Движение е просто задължено!

8. Аз ви говорих, че от Мен ще бъде подготвена ПЛАТФОРМА или условия, когато Плътния план, спуснал се в своя регрес до максимума на Хаоса в обществените отношения, ще търси в конвулсии пътища за изход от безпътицата, в която човечеството на НЕВЕРИЕТО и Духовното блудство се е забутало!

9. Светът се оказа (и тази есен това много чувствително ще си проличи) на границата на самоунищожението, затова без активното участие на Моето Движение човечеството вече няма да оживее, тъй като Хаосът е физическо състояние на системата, довел еволюцията до застой, след който има единствено два пътя, единият от които се нарича „ КОЛАПС”, а другият – структурна реорганизация, или изграждане на порядък!

10. Човечеството вече не може да приема решения самостоятелно, тъй като метастазите на Мамона са разрушили окончателно човешката регулярност, затова и единствен изход от този застой може да бъде или Е (СЪМ) Божествената регулярност, носител на която в Плътния план се явява Моето Движение, тъй като Движението го ръководя Аз Сам, Отецът Абсолют, и Сам, на свой ред, представлявам ГАРАНТ за преображението на Пространството, и естествено, за изграждането на Новото човечество на Шестата раса в Праматрицата на Великия КОСМОС!

11. Аз ви молих да не реагирате на никакви търсения от системата единствено заради това, че самата система на човешки и държавнически отношения е започнала да се разрушава, а раненият, и особено смъртно раненият звяр изпада в безумство, нанасяйки рани върху себе си и върху обкръжаващото го Пространство!

12. Още веднъж ще ви повторя: вие СТЕ хора-Богове, подготвени от Мен за да станете Начало на Началата на Нова цивилизация, а не заради това, да се сражавате със системата на Плътния план, повтарям, с умиращата държавност, тъй като да се сражавате с „миналото”, и по-точно със заминаващото си „ минало”, от една страна е нецелесъобразно, а от друга, е просто безсмислено!

13. Няма смисъл да се биете с „ умиращ дракон”, той в последните си гърчове може случайно да нанесе непоправими увреждания на Новата Божествена регулярност, която НИЕ ЗАЕДНО създаваме поради това, за да могат зародишите на Духовното СЪВЪРШЕНСТВО да бъдат посяти не само на Планетата Святая Рус, не само във Вселената Святая Рус, но и в далечните простори на Великия КОСМОС, защото вашето СЪВЪРШЕНСТВО трябва да стане ОСНОВА на СЪВЪРШЕНСТВАТА на всички Нови Вселени, на всички Нови цивилизации!

14. Затова не правете днес планове за своите действия или за вашия Промисъл, вие сте Ми твърде скъпи, за да ви спусна Аз в битка с „вятърни мелници”!

15. Аз вас ви подготвям за Велики дела, които са достойни за вас, хората-Богове, постигнали Победа във Велико сражение, Победа, която са чакали всички Вселени, защото от резултата на вашия СВОБОДЕН и ДОБРОВОЛЕН избор зависеше СЪДБАТА и ХАРМОНИЯТА на целия Велик КОСМОС!

16. Днес за Мен е много важен климатът вътре в Движението, защото разхлабването е подобно на смърт и повярвайте, Тъмата, макар и повалена, но може във всеки един момент да се концентрира и на база на вашите грешки да създаде островчета на НЕВЕРИЕТО, което няма да може да разруши Движението на Твореца, но да създаде климат на недоверие не само че може, но и задължително ще го направи!

17. Не преставам да повтарям: умиращият звяр е много опасен и задача на Движението е – да не го провокира, тъй като неговите целенасочени конвулсии могат да навредят на Движението и да отдалечат сроковете за преображение на Пространството!

18. Аз вече подготвих Новия СЦЕНАРИЙ не само за вас, но и за Себе си, и сега НАШИТЕ действия или ПРОМИСЛИ, ще бъдат винаги координирани, тъй като след Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата от Мен е прието решение за това, че НИЕ – вие, хората-Богове, и Аз, Отецът Абсолют – сме ЕДИННИ ЗА ВЕЧНОСТ!

19. Според Моя СЦЕНАРИЙ на вас ви е определена ролята на ПИОНЕРИ в преображението на Пространството и първата ваша задача ще бъде (и Е ) преобразен или пречистен Плътен план, което означава, установяване на Планетата на Божествена регулярност, при това не по схемата на революционните преобразувания, а по еволюционен път – по пътя на естественото и еволюционно преображение на Съ-Знание на човека, по пътя на преображение на Хаоса в Клъстер от Висш порядък!

20. Затова на вас няма да ви се наложи да се впускате в борба с Мамона на Плътния план, тъй като системата на Духовно блудство и безнравственост се разрушава сама, но виж да покажете на света Божествения порядък или да създадете Новата МАТРИЦА на Пространството, ще ви се наложи да направите самите вие!

21. Ето защо Аз не преставам да повтарям, че Моето Движение със своята УВЕРЕНОСТ, в края на краищата и със своята КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ и ЕДИНСТВО, трябва да показва на хората, че единствения път към СВЕТЛИНАТА Е НАШИЯТ път и че тази пирамидална структура на Движението Е готова МАТРИЦА, в която трябва да се впишат всички народи, за които ВЯРАТА Е състояние на Душата!

22. Този промисъл ще бъде труден за вас, тъй като думите „ прави като мен” ще бъдат за цялото човечество парола или СВЕТЛИНА, водеща хората към Храма, и тази СВЕТЛИНА НА СПАСИТЕЛ ще трябва да бъде във вашите ръце, в ръцете на хората-Богове, като образец на Духовно целомъдрие и Духовна девственост!

23. Повярвайте Ми, това ще бъде вече за вас, хората-Богове (хората, стремящи се да станат Богове), много труден изпит, тъй като този Изпит ще го приемам лично Аз САМ и тези хора, които ще търсят Истината във вашите думи и във вашите Промисли!

24. Вие, Моето Движение, носите със себе си СЪВЪРШЕНСТВОТО на Пространството и много скоро, започвайки от тази есен, вие ще станете островчета или кристалчета на СЪВЪРШЕНСТВО, по които отчаялите се хора ще могат да съдят за Мен и за вас самите, и вашето Духовно СЪВЪРШЕНСТВО ще стане тази мярка, по която хората ще съдят за Бога!

25. Настъпва ВРЕМЕ, когато грешки са просто недопустими и изискването към вас става много строго, затова ОТГОВОРНОСТ и САМОДИСЦИПЛИНА от обикновени думи се превръщат в критерий за чистотата и порядъка в Пространството, което сега за цялото човечество ще представлява Божествено Пространство на Висша справедливост!

26. Настъпва ВРЕМЕ или ЕСЕН НА ПРЕОБРАЖЕНИЕТО, когато вашия Промисъл – промисълът на хората-Богове – ще бъда критерий за Духовно СЪВЪРШЕНСТВО, и при това не за вас самите, и не за Мен, а за тези, които ще търсят и вече търсят Истината! И ако вие, Моето Движение, станете стълб на Духовното СЪВЪРШЕНСТВО и Духовното целомъдрие, то тогава хората сами ще дойдат при вас, тоест при Мен, и тогава Новата Шеста раса ще се случи без войни и революции!

Отец Абсолют.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1183
http://www.otkroveniya.info/tolk3/t3-06.09.13.html


Заб. Комплементарност (взаимно допълване)
Комплементарни = взаимно допълващи се, като: плюс-минус, ден-нощ.


image
Категория: Изкуство
Прочетен: 870 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 07.09.2013 12:44
03.09.2013 15:31 - Любов !
30.08.2013 г.
ЛЮБОВ из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Колко бързо и колко незабележимо, но НИЕ (вие си спомняте, че сега вече Аз ви говоря „ НИЕ”, тъй като Аз никога няма да се отрека от тези, които СПАСИХА Вселената от разрушение и са внесли със своя ПРОМИСЪЛ, и по-точно, чрез своя ПОСТРИГ, Великата ХАРМОНИЯ в Мирозданието) – вие, хората-Богове, и Аз Отеца Абсолют (сега заедно ЗАВИНАГИ), преобърнахте страницата на Историята, при това на Новата история не само на човечеството, но и на целия Велик КОСМОС !

2. И ето вече пред Нас са поставени съвършено други задачи, за които, ако трябва да бъдем съвършено честни, Аз дори и не съм мечтал, тъй като толкова внезапно вие успяхте на Великото ВЕЧЕ да демонстрирате на цялата Вселена своето Духовно ЕДИНСТВО – своя Духовен МОНОЛИТ, при което се налага да се пренаписва отново сценария на Великото Преображение!

3. Сега вече не само вечното УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ Е задача на хората-Богове, но и съвършено неочаквано не само за вас, но и за Цялата ЙЕРАРХИЯ на СВЕТЛИНАТА, на дневен ред е поставен въпроса за формиране на Ново Пространство на Висша ХАРМОНИЯ и това Е съвършено неочаквано предложение за вас (обърнете внимание: не задача, а предложение), защото Аз не мога вече да ви разпореждам, а единствено мога да ви предлагам, тъй като ви ОБИЧАМ и просто ви уважавам, като Своя Част, решила съдбата на Небесата!

4. Аз пея Химн на всички тези, които са честни и са успели в ЛЮБОВТА си да се издигнат до Небесата и въпреки земното притегляне да се впуснат в Моите Дълбини, виждайки своя ПОСТРИГ.... Сега ЛЮБОВТА Ни няма да Ни раздели и Светът в ХАРМОНИЯ пее и нека съмненията да не ви мъчат, НАС Истината и СВЕТЛИНАТА Й ни води...

5. Започват Нови времена! Повярвайте, когато Аз ви говоря „ Нови”, то разбира се, аз имам предвид съвършено Нови времена, освободени от Велики разногласия, които ще СА Празник на Празниците на цялото Мироздание!

6. Аз не скривам Своята радост, тъй като очакването на ПРОЗРЕНИЕТО от хората за Мен, Отеца Абсолют, се проточи за твърде дълъг срок! Преминалите и безследно изчезналите цивилизации не успяха да разрешат това Велико противопоставяне на Светлината и Тъмнината, тъй като егото и властта на Мамона така са разяждали Духовността на хората, че във всички случаи на Мен Ми се налагаше да се съгласявам за тяхното унищожение, не виждайки своето подобие на Този, Който е Създал или сътворил цялото Космическо Пространство в Любов и Велика ХАРМОНИЯ!

7. Представете си Моето състояние, когато хората всеки път са се оказвали глухи към Моите ПРИЗИВИ и продължаваха своя „танц на Духовно блудство”, тоест „танц на смъртта” и единствено вашата цивилизация Ми даде шанс да спася Великата ХАРМОНИЯ на цялото Мироздание и от втория път Аз успях да подготвя това Единство на СВЕТЛИНАТА, което успя да поеме върху себе си ОТГОВОРНОСТТА за бъдещето на човечеството и фактически на целия Велик КОСМОС!

8. Ето защо Аз ви моля да не избързвате с изводите, и най-вече, със своя Промисъл по въвеждане на ред в проблемите на човешкото общество в различни части на Планетата и разбира се, в борбата с природните катаклизми!

9. Най-напред, така както ви казах, след Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата, когато вие със своя „ свободен и доброволен” избор решихте съдбата на Великото противопоставяне в Моя полза, Аз просто съм принуден да пренапиша сценария на Моя Велик спектакъл, наречен „ Квантов преход", и второ, Аз просто съм длъжен да ви препоръчам част от Своя ПРОМИСЪЛ, пък дори и поради това, че вашият ЕГРЕГОР е достигнал равнището на Творящо Начало на Началата, тоест Преображението на Пространството е вече във вашите възможности!

10. Случващите се днес природни катаклизми, представляват ехо от стария сценарий! От следващия месец обаче Програмата за Преображение на Пространството ще се представи пред вас вече в съвсем друг вид, тъй като повтарям, Времето за ПРОМЕНИ, поради вашето активно участие не само се промени, но и се ускори, а това означава, че всичко, което Аз подготвих за вас по стария Сценарий, би трябвало да бъде изпълнено далече по-рано, и това „ рано” вече настъпи!

11. Сега, когато Аз пренаписвам Сценария за Преображение на Пространството, вие имате малко „ свободно време”, което Аз искам да използвате за анализиране на целия девет годишен цикъл на Моите ПОСЛАНИЯ, отбелязвайки в тях това, на което ще откликне вашето СЪРЦЕ и вашето вътрешно висше „ Аз”, показвайки на вас проблемите, на които следва да обърнете внимание, защото трансмутацията на здравия (физически и Духовно) човек ще преминава на практика безболезнено!

12. Аз повтарям, че трансмутацията на вашите физически обвивки при повишаване на честотата на вибрации на Пространството никой не е отменял, ни виж задачите по Преображение на Пространството са вече променени, тъй като, така както Аз ви казах, на дневен ред за ЦЕЛИЯ ВЕЛИК КОСМОС е поставен въпроса за ХАРМОНИЗАЦИЯТА на Вселените, които сега ще трябва да се впишат в съответствие с ранговете в Космическото Пространство на Отеца Абсолют!

13. Ето кога е настъпило Времето на ПЪРВОЛЮБОВТА, тъй като сега, когато много от проблемите на Плътния план си заминават в миналото, и най-вече Мамона и изкривената представа на човека за самия себе си (Аз ви говоря за Духовното робство), хората-Богове са длъжни да покажат на всички Вселени, че главното във ВЕЧНОСТТА Е ЛЮБОВ и само ЛЮБОВ!

14. И тази Любов, която вие днес изпращате в Космоса, повярвайте, ще бъде чута не само от Мен, Отеца Абсолют, не само от Йерархията на Светлината, но и от всички Вселени, тъй като днес ЛЮБОВ изпращат тези, които спасиха Великия КОСМОС! Затова и значението на вашето Послание ще звучи, особено СЕГА, след завършването на Великата война на световете, като ПРИЗИВ към велика ХАРМОНИЯ и възкръсване на ЛЮБОВТА в цялото Космическо Пространство!

15. Вие разбихте мита за това, че Мамона е вечен и че лъжливите истини или успеха на всяка цена, Е бъдещето на Мирозданието, вие върнахте на всички Вселени НАДЕЖДАТА, че Висшата справедливост – не е мит, а реалност на хората-Богове, живеещи и творящи в Любов и с Любов!

16. Затова, обяснявайки ви станалото и това, което ще става преображение в Мирозданието на Тънките планове, Аз връщам вашето внимание към Плътния план на вашата Вселена, за който сега вие носите ОТГОВОРНОСТ! Вие носите сега и ОТГОВОРНОСТ за ХАРМОНИЗАЦИЯТА на Проявения план, и по-точно, за Планетата Святая Рус, за това на Мен Ми се струва, че от ваша страна няма да има възражения, ако вие се постараете да поправите този Свят, който, както никога до сега очаква вашата помощ, и най-вече, очаква вашата ЛЮБОВ!

17. Постарайте се да видите своя Промисъл, ПРОМИСЪЛЪТ на хора-Богове, поели в своите ръце Света, изкривен от Мамона и многовековното Духовно робство, тъй като, кой, освен вас ще може да сътвори Планета-градина – тази Планета, която Аз виждах по време на вашите Единодушни ПОСЛАНИЯ!

18. Аз не мога да ви принудя, тъй като вие си заслужихте ПРАВОТО да бъдете самостоятелни и Правото на Свободна Воля Аз съм ви го оставил, но виж, да ви помоля Аз мога и искам, защото кой още от хората на Планетата може да разбере Великия ПРОМИСЪЛ на хората-Богове, сплотили се, за да могат в Любов да променят Света и да направят ЛЮБОВТА единствения път за присъединяване на всички сърца в едно ОГРОМНО СЪРЦЕ, творящо ПЪРВОЛЮБОВ не само на Планетата Святая Рус, но и в цялото Космическо Пространство!

19. Помнете: вие – сте хора-Богове и вие – сте единствено тези от хората, които сте способни да промените не само Пространството, но и Съ-Знанието на човека, вашият Духовен потенциал е толкова висок, че задачата за преображение на Космическото Пространство е достойна за вас!

20. Но не се опитвайте да се съревновавате с Моя ПРОМИСЪЛ, тъй като Аз все още не съм ви разкривал Своите ПЛАНОВЕ на Моя Нов Сценарий, който Аз сега пренаписвам, не заставайте против Мен, против Моята ВОЛЯ, защото поради незнание вие може неочаквано за самите себе си от СъТворци да преминете в ранг на Мои опоненти!

21. Не избързвайте и не изпреварвайте събитията, вашето време все още не е настъпило, и на Мен Ми е нужно да създам условия, за да може Моето Движение да стане Флагман на Духовното преображение на Планетата и за да могат ръководителите на всички страни и народи без натиск, и още повече, без Духовно насилие, да приемат Моята ПРОГРАМА, като основа за прехода на Планетата върху други релси – релсите на Духовното Единение, Братство и Висша справедливост!

22. И ако някои от ръководителите на страните и народите започват да говорят за Духовно Единение, то това означава, че Моята Програма за Преображение на Пространството вече дава своите кълнове, тоест преображението на Пространството вече не е зад девет планини в десета и Времето за промени настъпва!

23. Днес от вашите уста (от вашето Съ-Знание) във Великия КОСМОС отива ПОСЛАНИЕ на Велика ЛЮБОВ, а в отговор към Планетата Святая Рус върви многократно усилено ПОСЛАНИЕ на ЛЮБОВ от Небесата! Изпълвайте със своята ЛЮБОВ цялата Вселена, която по решение на Големия СЪВЕТ, не само е получила името Святая Рус, но и е станала ЕДИНЕН Център на цялото Космическо Пространство по усъвършенстване на Съ-Знанието на всички тези, които са поддържали Бога в неговата доста сложна борба с Тъмнината!

24. Изчакайте още малко, септември ще отвори очите на много от вас, а най-важното, ще потвърди, че ВСИЧКО Е ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО, и за вас, хората-Богове, ви Е предопределена само ЛЮБОВ, ви Е предопределена ЛЮБОВТА НА СЪЗДАТЕЛ, тъй като без Любов не може да има Хармония и Велико Духовно ЕДИНСТВО!

25. Затова и днес вашата главна задача– е да носите ЛЮБОВ, тъй като единствено Любовта може да сплоти хората около Бога и повярвайте, няма никъде в Пространството на КОСМОСА власт по-силна, от Властта на Бога! И нека тези думи да останат във вашето Съ-Знание като стълб на ВЯРАТА, да се промени който е невъзможно!

 26. Не се безпокойте за Моето Движение! Аз контролирам хода на развитие и мога да ви кажа, че Моето Движение Е Движение на Бъдещето, което твори Самият Отец Абсолют, и не може да има нищо по-високо от Властта на Бога и това ще признаят всички народи на Планетата, на които им е съдено да се обединят около Святая Рус, като около ТВЪРД, така както Аз ви говорих, на Духовността, Единодушието и Братството във Вселената!
Отец Абсолют.


http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1181
http://www.otkroveniya.info/tolk3/t3-30.08.13.html


image
Категория: Изкуство
Прочетен: 714 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 03.09.2013 15:33
Седмично послание на Хиларион
1-7 септември 2013 г.

Възлюбени,
Много от вас изпитват ускорението и забързването на времето. Сякаш всеки ден бързо отминава и се изплъзва, без да е много завършен, а плановете, които бяха правени за един ден, трябва да бъдат отложени за другия. Когато се случи това, наблюдавайте състоянието на собственото си Същество и ще видите, че в дни като тези съзнанието ви бе фокусирано навътре и по всяка вероятност работеше многоизмерно. Вашето съзнание може би преминава през повторно калибриране и процес на пренастройване и на вас ви се помага в желанието ви да повишите честотата си до ниво на издигане. Тези неща се случват обикновено на етапи, които безопасно могат да бъдат асимилирани от четирите ви по-низши тела.

За всички на планетата става по-очевидно, че старите системи и модели за влияние се рушат, тъй като онези, които биха водили война и разрушение, за да поддържат населението на Света в състояние на страх, вече нямат подкрепата на своите граждани. Актът на войната се разглежда от хората по Света като отвратителен и като най-голямото неуважение към светостта на човешкия живот-опит на планетата. Има такива, които не ги е грижа за почитането на целия живот и които се стремят да задоволят страстта си за власт и привилегии без значение от цената на човешкия живот и страдание. Хората на планетата започват да разбират кои са тези и издигат глас в опозиция на тези актове на насилие и агресия. Те разобличават обоснованията им, изразени, за да покажат на гражданите си, че агресията им и набезите им в чужди страни са приемливи.

Гласът на народа им ескалира в спонтанно отхвърляне на старите начини за поддържане на власт и контрол за сметка на тези, които биха били изпратени в първите редици на сблъсъците. Посланието за тези лидери е ясно, когато се огледат и осъзнаят, че хората, които са ги избрали и заклели да им служат, не са доволни от избора си и са склонни да стоят по улиците в милиони, докато на лидерите не им остане друг избор, освен да се оттеглят и да намерят друг, по-мирен начин за разрешаване на конфликти. Думите на стара песен, изпята преди много години: „ И какво, ако има война и никой не отиде?” започват да придобиват пълен смисъл. Властимащите не могат да направят нищо без хората, ако хората изберат да не ги слушат.

Жителите на Земята трябва да се обединят и да работят в сътрудничество и хармония, за да посрещнат промените, които се случват на планетата. Предизвикателствата, които са преобладаващи, трябва да се посрещнат в дух на смирение и служба към всички. Вече не става въпрос за малцината, които са на политически постове, да правят изборите, които засягат всички хора по Света. Тези времена изискват истинско лидерство на хората, които могат да видят отвъд границите на собствените си страни и могат да видят Света като един Свят, който е на път да се промени завинаги по начини, които все още са невъобразими. Милионите души на планетата искат да се обединят по начин, който позволява на всеки да бъде подкрепян и подсилван. Те искат да видят проявлението на техните най-дълбоки мечти и искрените си молитви за мир на Земята. Те искат семействата им да растат, да просперират и процъфтяват. Тази мечта живее във всяко човешко сърце.

Времето на силата на мнозинството дойде и това ще стане още по-очевидно в предстоящите месеци. Тихата революция, за която говорихме преди, набира инерция. Старите начини повече не работят, защото не са в хармония с новото енергийно вливане, което възвестява нова зора, ново начало. Тези енергии носят решения за справяне със стари проблеми по привидно чудодейни начини. Кръстопътищата за всяка душа стоят пред нея в момента на Сега и всяка душа вече е взела решението си. Сега е моментът на пробуждането.

До следващата седмица …

АЗ СЪМ Хиларион

Превод:Tauno
Video Format:
http://youtu.be/vOrVMQn4ogw
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
http://elvenjewels.blogspot.com/2013/09/1-7-2013.html
 

image
СаЛуСа
30 август 2013 г.

С идването на септември ние чувстваме, че вашите вибрации устойчиво се повишават и също Майката Земя е готова да ви приветства в новата си по-висша реалност. Вашето Слънце сякаш свети по-ярко от когато и да било преди, когато вие си позволявате да видите енергиите, навлизащи във вашия свят и във вашите тела. Огледайте се и ще видите, че цветовете са по-живи, отколкото бяха преди месец и това не се дължи на идващата есен или на промяната на времето, това се случва на вас и визията ви се прояснява без значение в коя част на света живеете. Радвайте се на тази красива цветна гледка и знайте, че се движите към желаната ви съдба. Този месец ще е много силен за вас и ние вече чувстваме вълнението заедно с вас, тъй като с вътрешните ви промени настъпват също и външни промени, те вървят почти ръка за ръка, защото благодарение на мощното ви намерение и желание за промяна, нищо не може да се изпречи на пътя ви. Осъзнайте тази проста истина и ще видите нещата да се случват по-бързо, отколкото някога сте си представяли. Вие вече знаете, че някои промени не могат да се случат за една нощ и винаги имате нужда да вярвате на вътрешното си напътствие, защото само то може да ви покаже кой е най-добрият начин за действие в предстоящите дни.

Някои от вас вече изпитаха незабавното сбъдване на желанията си и искаме да ви уверим, че също и големите ви мечти са готови да бъдат изпълнени. Поддържайте се в това чудесно по-висше състояние на ума и чувствайте истинските си връзки с живота и семейството, и позволете на тялото и ума си да бъдат отворени за вечно течащите енергии, които станаха част от ежедневието ви. Вие може все пак да се удивявате на това и когато не медитирате, все пак сте в състояние да ги усещате, всеки ден по-силни, моля ви знайте, Скъпи мои, че успяхте да освободите всички онези стари неща, които караха ума ви да мисли, че все още сте част от третоизмерната реалност и по този начин да не сте в състояние да бъдете свързани с нас, когато пожелаете. Но вашите намерения, така силни, ви помогнаха да се трансформирате в Същества от Светлина, които са готови да встъпят в следващия етап на този чудесен и уникален процес на Издигане със същото тяло, в което сте сега. Винаги мислете за вашето тяло с любов, защото то ви дава възможност да почувствате всички тези невероятни енергии и връзки, които се усилват всеки момент. Вие трябва да се приспособите към тези по-висши енергии, защото в по-висшите реалности ще сте обградени само от извисяващи и любящи енергии от такъв голям интензитет, който точно сега започвате да чувствате и приемате. Сега разбирате, че цялото отминало време беше необходимо, за да се подготвите за това.

Поддържайте фокуса си върху Любовта и Светлината и върху всичко, което те представляват за вас, както ние толкова често ви напомняме, и всички вие ще почувствате и ще видите радостта и щастието, които навлизат в живота ви или изведнъж, или бавно малко по малко, според свободната воля и избор на всеки и моля ви знайте, че това ще остане постоянно с вас, ако желаете това. Ние също ви напомняме, че това не беше изборът на всеки човек, който е сега на Земята, тъй като някои не се чувстват готови да допуснат Любовта в себе си и вие трябва да приемете желанието им като знаете, че когато те са готови, може да ви призоват на помощ и знайте, че не би имало значение къде ще сте вие, вие ще ги чуете. Споделете Любовта си с всички, тъй като не сте напълно наясно на кого можете да помогнете само чрез усмивка или няколко топли и мили думи.

Аз Съм СаЛуСа от Сириус и ние сме много щастливи да видим, че вие приемате енергиите ни като ваши, именно такива са те всъщност, защото ние сме вашето Семейство и ясно виждаме и чувстваме, че вие наистина усещате това и ни включвате във вашата реалност. Ние ви изпращаме Любовта си и се радваме на тези моменти колкото и вие.

Канализирано чрез МАДАД
Превод:Tauno
http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/08/english-salusa-30082013.html
http://elvenjewels.blogspot.com/2013/08/30-2013.html


image


Категория: Изкуство
Прочетен: 850 Коментари: 0 Гласове: 3
Последна промяна: 02.09.2013 16:08
"Резултати или разговор за бъдещето" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Да се направи равносметка е просто необходимо! Но най-важното, което очаквате вие и което искам да кажа Аз – е това, че Аз, Отеца Абсолют, толкова продължително и едновременно с това, толкова незабележимо съпровождах вашето, на Славяните-Арийци, духовно ВЪЗВИСЯВАНЕ до висините на ХристоСъзнанието и (макар и сега на някои от вас да не им се вярва, но това наистина е най-важното) до постигането на състояние на Духовен МОНОЛИТ, на който за първи път в историята на човечеството му се отдаде да промени структурата на Мирозданието!
2. Девет години упорит труд, въпреки неверието и директната съпротива на някои от участниците в Движението, все пак се преобърнаха преди всичко във Велика Школа на СЪТВОРЧЕСТВО на Самия Отец Абсолют, да се попадне в която, как да е, беше просто невъзможно, защото за тази школа няма приемни изпити, а Е единствено Мой избор на този, които, според Мое МНЕНИЕ, достойно е преминал всички предишни изпитания или серията си от инкарнации, и се е оказал достоен да бъде в редовете на Моето СВЯТО Воинство – Воинството на силите на Светлината!
3. Повярвайте Ми, Аз много внимателно подбирах тези, които наистина могат да съставят Моето Воинство, които можеха да съставят основата на тези „300 спартанци”, които бяха готови да дадат своя живот в полза на спасението на човечеството!
4. Вие помните, какви вълнения предизвикаха сред участниците на Движението Моите ДУМИ с предложението за приемане на Клетва-Присяга и на Първия Вселенски събор, и колко трудно преминаваше първия ПОСТРИГ във Великото Воинство на СВЕТЛИНАТА!
5. За Мен беше изключително важно, да могат хората, и преди всичко „малките” хора, сами да поемат върху себе си ОТГОВОРНОСТТА за собственото си бъдеще и бъдещето на цялото човечество „свободно и доброволно”, без подробни обяснения от Моя страна! Спомнете си, колко много хора излязоха от Движението, обосновавайки своето излизане от Движението, и по-точно, отказа си от Бога, с нежеланието си да дават Клетва за вярност на ТОЗИ, Който е създал тях!
6. Вторият ПОСТРИГ преминаваше далеч по-ярко, тъй като вече се усещаше Духовното ЕДИНЕНИЕ, отрепетирано с години на съвместни Послания и ОСЪЗНАВАНЕТО на това, че без ЕДИНЕНИЕ В ДУХ, хората, каквито и способности те да притежават, не биха могли да достигнат поединично към възможността за Преображение на Пространството, и не биха могли да го направят никога!
7. Аз няма да причислявам цялата тази информация за вашия Велик ПОДВИГ, който вие извършихте на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата, защото, повтарям, вие със своето Духовно ЕДИНЕНИЕ спасихте не само себе си, цялото човечество, но и най-главното, вие спасихте Великия КОСМОС от разединение, побеждавайки, без самите вие да знаете, в това ВЕЛИКО сражение, в което „малките” хора влязоха в бой с Моя най-добър Ученик, със Самия Луцифер!
8. Повтарям: това което вие направихте или сътворихте, няма как да бъде сравнено с това, което са творили всички предишни цивилизации, защото вие се издигнахте в своето САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ до нивото на хора-Богове, творящи Нови светове на нивото (и това си е чиста Правда) на Самия Отец Абсолют!
9. Замислете се над Моите ДУМИ! Вие сте хора и все още не сте Богове, но се показахте способни не само да преобразите Пространството на собствената си Вселена, но и да творите Нови светове по подобие и на нивото на Самото Висше Творящо Начало на Началата, а това означава само едно – вашият Колективен ЕГРЕГОР е достигнал до нивото на ПървоТвореца!
10. Аз разбирам, че във вашето Съ-Знание все още не се е оформил ТОЗИ БОЖЕСТВЕН ОБРАЗ, промисълът на който Е ТВОРЕНИЕ на Нови светове, но Той вече Е и Той вече не само просто Е , а и още е заслужил правото да бъде редом с Мен, Отеца Абсолют, в този сложен, дори и по мерките на Великия КОСМОС, период, когато Мой и на Цялата ЙЕРАРХИЯ НА СВЕТЛИНАТА, а сега вече и ваш ПРОМИСЪЛ, трябва да стане ВЕЛИКАТА ХАРМОНИЯ, или Хармонизацията на Световете, които много дълго време се намираха в противоположни състояния!
11. За вас е необходимо да разберете ТОВА правилно, тъй като от това зависи вашето участие в Моя, а най-добре да кажем, в НАШИЯ СЪВМЕСТЕН ПРОМИСЪЛ по реставрацията на нарушената Хармония на Световете или на Вселените, което се явява Главната Моя и ваша задача на днешния ден!
12. Така е, благодарение на вас СТАТУС-КВО във Великия КОСМОС е възстановен и страните признаха, че въстанието, възглавявано от Самия Луцифер, все пак е било напразно, тъй като няма как да се нарушава структурата на Мирозданието, без да се унищожи Великия КОСМОС, изграден на пирамидален принцип, в който винаги се е намирала, а сега ще бъде там и ЗАВИНАГИ, точката на Началото на Началата или Висшето СЪВЪРШЕНСТВО, което на свой ред, няма предели за собственото си усъвършенстване!
13. Всичко е толкова бързотечащо, че сега всички сили ще бъдат хвърлени за възстановяване на структурата на Мирозданието, тоест, за възстановяване на Хармонията на всички Вселени, включително и на вашата Вселена, получила след ПОБЕДАТА над силите на Задържането гордото име „Святая Рус”!
14. Затова днес, когато толкова успешно, повтарям, БЛАГОДАРЕНИЕ на вас, на вашето Духовно ЕДИНЕНИЕ завърши многохилядолетното ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ на силите на Светлината и силите на Тъмнината в полза на Божествената СВЕТЛИНА, в полза на ПървоЛюбовта и разбира се, в полза на Великата ХАРМОНИЯ на цялото Мироздание, на дневен ред не само за Славяните-Арийци, но и за Цялата Йерархия на СВЕТЛИНАТА са поставени въпроси вече за мирния ПРОМИСЪЛ, който трябва да завърши със сътворение на Пространство от Висш порядък и тази Божествена регулярност, която е очаквал Великия Космос дълги хилядолетия на Духовен мрак и Духовно насилие!
15. Затова, отчитайки първите РЕЗУЛТАТИ, Аз мога да кажа, че вие, достигайки Духовно Единство, доказахте, и преди всичко на самите себе си, че вие, Моето ВОИНСТВО, завършихте с отличие Великата, а може да се каже, ВИСШАТА Школа за СЪТВОРЧЕСТВО със Самия Отец Абсолют, което Ми е дало на Мен ПРАВО да ви позволя на вас да творите не само в СъТворчество с Мен, но и самостоятелно на Планетата Святая Рус и във Вселената със същото име, създавайки Великия Портал на Космическо ЕДИНСТВО, способен да носи Знания на тези Вселени, които все още до съвсем скоро бяха на противоположната страна!
16. Днес вече може да се говори, какво на вас, на Славяните-Арийци ви предстои да сътворите или с други думи казано, какво на вас ви предстои да преминете в най-близко бъдеще, защото време за разговори сега вече наистина няма, тъй като е настъпило, повтарям, БЛАГОДАРЕНИЕ на вас, време за Божествен ПРОМИСЪЛ, корените на който са в Плътния план!
17. Съвсем неотдавна Аз ви говорих за четирите години на вашия промисъл, тъй като за тези години вие трябваше да върнете тази територия от океан до океан към историческия момент, когато страната е започнала стогодишната си война за Духовно ПРЕЧИСТВАНЕ и ПОКАЯНИЕ!
18. Вие днес наистина блестящо доказахте на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата, че Славяно-Арийския Етнос се е завърнал от стогодишната война с много загуби, но и много, твърде много придобивайки, тъй като такъв Духовен МОНОЛИТ на територията от океан до океан не е имало никога!
19. За това и днес Аз говоря с вас на равно и искам да обсъдим най-първите си задачи, както за вас, така и за Мен, защото след Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата Аз обещах и удържам Своето ОБЕЩАНИЕ: от тук нататък, ЗАВИНАГИ, Моят ПРОМИСЪЛ ще бъде неразделно свързан с вашия ПРОМИСЪЛ и обратно, затова за Мен сега ИМА понятие НАШ ПРОМИСЪЛ!
20. Повярвайте Ми, Моите ДУМИ на са просто ДУМИ НА БЛАГОДАРНОСТ от Бога, те също звучат още и като Мое признание не само на вашите заслуги, но и на вашите възможности или способности да ТВОРИТЕ, приемайки премерени и МЪДРИ решения на ниво Богове!
21. Вие днес СТЕ Мое Движение с разбираема за всички, включително и за Цялата Йерархия на Светлината, структура, на която, разбира се, ще трябва все още усъвършенстване. Но Движение на Бога ИМА и независимо от това, че в него официално участват само малко повече от 24 хиляди единомишленици, Аз много точно знам, че единомишлениците са значително повече и те представляват десетки милиони човеци, готови мигновено да реагират на всяко Мое ПОСЛАНИЕ или ОБРЪЩЕНИЕ, което стана видимо именно сега, когато Движението спечели сражението на ХИЛЯДОЛЕТИЕТО, спирайки натиска на силите на Задържането!
22. Днес на дневен ред за вашата Планета стои Божествената регулярност, която никога не се е случвала в историята на човечеството и която е необходимо да се изгради, макар и „ в отделно взета страна”! Разбира се, човечеството продължава да спи Духовно, служейки на Мамона, защото инерционността в системата на човешките взаимоотношения не позволява на хората да прозрат бързо до равнището на ОСЪЗНАВАНЕ това, че Планетата вече се е променила толкова значително, че сега вече никакви власти, включително и религиозни, повече не могат и нямат ПРАВО да управляват човечеството!
23. Човечеството е достигнало до границата, зад която е възможна единствено една от двете алтернативи: или човечеството се променя вече по ваш сценарий, признавайки Духовните приоритети на Святая Рус, или то ще трябва да премине усилена трансмутация, тоест да премине този Изпит за ВЯРА, който ще приемам Аз Самият, обозначавайки за хората новите приоритети на Духовно ЕДИНЕНИЕ, Братство и Висша справедливост!
24. Аз вече ви говорих, че след Великото ВЕЧЕ ВСИЧКО ще се промени и вече е започнало да се променя, затова и сроковете за вашата собствена трансмутация също са съкратени и вече не за четири години, а значително по-рано, на вас ще ви се наложи да „ засучете ръкави”, тъй като ПРОМИСЪЛЪТ дори и на Самия Бог при такива условия съвсем не Е романтика, а тежък труд на собствено преображение едновременно с ПРОМИСЪЛА в Плътния план!
25. Новата история на човечеството показа, че единствено този Етнос откликна на ПРИЗИВА на Самия Отец Абсолют и успя при невероятни условия да се концентрира и да спаси себе си, и по-точно Планетата, от унищожение (Аз тук вече не говоря за спасението на Самия Отец Абсолют и на Целия Велик КОСМОС)!
26. Днес за Мен е много важно да видя реакцията на човечеството на Духовното ЕДИНЕНИЕ на Славяните-Арийци и на наименуването на територията от океан до океан на Божествена монархия Святая Рус, защото ако реакцията не закъснее и тя е положителна, то тогава човечеството безболезнено, след Славяните-Арийци ще прескочи границата на Епохите!
27. Ако обаче реакцията на човечеството и особено на властите бъде отрицателна, тоест човечеството не приеме Света от ръцете на Славяните-Арийци, то на Мен ще Ми се наложи да приложа друг, по-твърд сценарий за преображение на Пространството, включително и частично потапяне на прилежащи до океана територии!
28. Днес силно е необходима информацията за вашите успехи в „международната мрежа” (интернет), и по-точно за вашата Велика ПОБЕДА над силите на Задържането, и тази информация и Аз ще опитам да я дам Сам по Своите канали, а вашето желание или предложение да направите презентация на Моето Движение напълно е съгласувана с Моите Планове за информационно въздействие върху Съ-Знанието на „ малкия” човек на Планетата Святая Рус!
29. Настъпват Велики времена на преустройство на Мирозданието, затова искам още веднъж да ви поблагодаря за спасението на Великия КОСМОС, тъй като вашата ПОБЕДА е несъизмерима с нищо! Повярвайте, аналог на вашата ПОБЕДА няма и не може да има във Вечността, за което и за вас е СЛАВАТА и ПРАВОТО ВИ да бъдете ЗАВИНАГИ редом с Мен, Отеца Абсолют!
30. Настъпват Велики времена на най-активно участие на Моето ВОИНСТВО, вече в ранг на Духовни Учители, ако искате – на Отци Основатели, в хармонизацията на Вселените! Без суета и без хвалби приемете още и КРЪСТА на Основатели на Нови светове и формиране на Нови хора, преминали вече вашата Духовна ШКОЛА НА ВЪЗВИСЯВАНЕ, тъй като повтарям, вие заслужихте ПРАВОТО да носите Знанията и да застанете на източниците на Началото на Началата!

Отец Абсолют.

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1179
http://www.otkroveniya.info/tolk3/t3-26.08.13.html


image

Празник на Духа !

"Всяка 30-та дата на календара нека да напомня на хората, че единствено ВЯРАТА и единствено ЛЮБОВТА са успели да спасят цивилизацията и да дадат нова витка на еволюцията на Съ-Знанието, повдигайки го до нивото на човек-Бог !
Аз ви предлагам в тези дни да се формират Послания за ВЯРА и ЛЮБОВ, които да звучат по следния начин :

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, МОЛЯ ТЕ ДА ПРИЕМЕШ С БЛАГОДАРНОСТ МОЯТА ЛЮБОВ ЗА ТВОЯТА ПОДКРЕПА В ТЕЗИ ИЗПИТАНИЯ, КОИТО Е ТРЯБВАЛО ДА ПРЕМИНЕ МОЯ НАРОД И ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО ПО ПЪТЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИСТИННАТА ВЯРА И ФОРМИРАНЕ СЪЗНАНИЕТО НА СЪТВОРЕЦ !

НИЕ НЯМАМЕ ДРУГИ БОГОВЕ ОСВЕН ТВОРЯЩОТО НАЧАЛО НА НАЧАЛАТА, И НЯМАМЕ НИКАКВИ СЪМНЕНИЯ В ТОВА, ЧЕ ЕДИНСТВЕНО ИСТИННАТА ВЯРА И ПЪРВОЛЮБОВТА СА ОСНОВА НА МИРОЗДАНИЕТО И СА ОСНОВА НА БОГОТВОРЧЕСТВОТО, ЗАЛОЖЕНИ ОТ ТЕБ В НАШИЯ НАРОД !

КАТО ТВОЙ ПРОЯВЕН ПЛАН, КАТО БОГО-ЧОВЕЦИ, НИЕ ЩЕ НОСИМ ВЕЧНО ЛЮБОВ И САМО ЛЮБОВ В ПРОСТРАНСТВОТО НА ВЕЛИКИЯ КОСМОС, СЪЕДИНЯВАЙКИ СВОЯ ПРОМИСЪЛ С ТВОЯ !

ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ !
АМИН !"

В 10 часа българско време !

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1056
http://www.otkroveniya.ru/tolk3/t3-01.10.12.html


image
Категория: Изкуство
Прочетен: 941 Коментари: 0 Гласове: 1
Седмично послание на Хиларион
25-31 август 2013 г.

Възлюбени,
Животът на вашата планета бързо се променя като се придвижва в по-високото измерение и октава. Това, което беше познато, повече не работи както преди и много неща, които не работеха преди, се материализират сега. Онези, които поддържаха визията за мир и добра воля в сърцата си, виждат тези качества да се отразяват към тях в ежедневието им по много начини. Онези, които практикуват тиха благословия към другите като начин на живот, сега започват да са благославяни на свой ред. Добротата и милостта, които са вродени в сърцата на хората, сега намират същото във взаимоотношенията си с другите. Тъй като сърцата на хората са отворени повече, а старите им модели на поведение, които те придобиха, за да защитят сърцата си от нараняване, са оставени настрани, истинската красота във всяка една душа сияе по-ярко. Всяка душа разкрива по-висшите качества на Божествената си природа.
Когато се случват тези промени в човечеството, в изразяване идват нови начини на взаимодействие и общуване. Хората на света са изморени от броните, които трябваше да бъдат изграждани за самозащита. Хората на света просто искат да живеят един с друг в мир, хармония и честност. Във всяка душа има копнеж да бъде свързана по начин, който ражда само най-висшето и най-доброто за всички страни. Всяка личност започва да желае да живее по начин, който почита Божествените аспекти в себе си и Божествените аспекти в околните, така че всеки човек да може да започне да изразява дарбите си и възможностите си в атмосфера на приемане и насърчаване. Тъй като по-основните инстинкти от влиянието на старото измерение отпадат във всеки човек, изниква по-любящ начин на поведение, който ще има много по-сериозно влияние върху следващите поколения.
Това е работата, която извършвахте и която ще продължите да извършвате, като поддържате визията за света, който винаги знаехте, че съществува, и това беше всичко, което бе необходимо, за да поддържате жива вяра си. Твърдостта ви в този фокус е много необходима и е силно оценена. В тези времена на промяна, балансиран човек, който е заземен в кристалното ядро на Земята и е свързан с Космоса чрез Слънцето, служи като проводник, мост, който донася рая на Земята. Именно чрез мислите ви, думите и делата вие служите като пример за подражание на тези около вас. Поддържайте спокойствие и любящо приемане без значение какви драми се случват около вас, защото това служи като пример, който другите да следват. Помагайте, когато ви помолят и когато помощта е необходима и окуражавайте другите чрез вдъхновяващи думи или любяща подкрепа и насърчаване. Понякога безмълвна прегръдка е всичко, което е необходимо, за да се облекчи товара на някого.
Фокусът във всяко едно сърце се променя от фокус на постоянен личен интерес към фокус на истинска и искрена служба за доброто на мнозина, защото само когато основните нужди на всеки човек на планетата са удовлетворени с Любов, енергията на страх ще отшуми. След това хората могат да се придвижат отвъд самото оцеляване към по-алтруистични усилия. Ако всеки има всичко, от което се нуждае, фокусът им се обръща към превръщането на средата им в по-мирна и по-красива. По този начин, повече чувства на радост и щастие носят хармония и мир във всички взаимодействия с другите и разбирането, че в сърцата си всички са свързани в единство един с друг, и това, което носи радост и щастие на другарите им, носи радост и щастие и на тях. Практикуването на спонтанни действия на милосърдие ще стане често срещано сред всички хора, тъй като е прегърната концепцията за единството.
Тези възможности сега изплуват в зората на новото начало за всички. Тъй като човечеството продължава да освобождава всичко, което вече не му служи и което създаде голямо нещастие и безпокойство, и започва да вярва на собствената си мъдрост и вроден интелект, и на мъдростта и интелекта в другите хора, ще се установят повече моменти на спокойствие във всяко сърце. Ще има съвместно усилие да се изкоренят безсмислените звукови вливания от околната среда, така че всеки да има по-тихо и спокойно ежедневно съществуване. Това само по себе си ще създаде по-здравословно и по-малко стресиращо общо въздействие. Това ще даде на всички възможност да се свържат със Земята и природните царства и елементи. Всеки човек ще се стреми да създава и поддържа хармонична среда за себе си и за всички в своите общности. Естествените цикли в движението на планетите и сезоните ще стане фокусът и спазването на церемониите и ритуалите, които мнозина ще прегърнат, и в които ще вземат участие. Връзката на Човечеството с Източника естествено ще се случи в тези нови структури и след като отново се изпита във всяка душа, ще стане стимулът за още по-голяма еволюция на вашата планета.

До следващата седмица …

АЗ СЪМ Хиларион

Превод:Tauno
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
New Video Format: http://youtu.be/sHmvaQLGLFs
http://elvenjewels.blogspot.com/2013_08_01_archive.html


image
Категория: Изкуство
Прочетен: 1023 Коментари: 0 Гласове: 1
Големият Секстил - 25 Август - ТРАНСФОРМАЦИЯ

В следващите няколко дни на земния Ви път, ще има отново проявление на едно Божествено събитие във вашето небе когато големи небесни тела се движат към място за да образуват шест лъча. Друг портал за пореден път ще се отвори, за да донесе със себе си силна инфузия на светлина върху Вашата планета. Това е времето, в което всички вие ще бъдете в състояние напълно съзнателно за колективно свързване отново с Божественото. Съчетано с всички енергии, които асимилирахте и усвоявате докато спите в телата ви за последните няколко седмици, енергията, която ще се освободи върху ГАЙЯ ще има огромна сила да се съборят старите системи и за трансформиране на всички, които стоят на пътя ви.
И така, ние молим всички вас, които жадувате промяна, да се свържете с Божественото и позволите телата ви да станат леки котви, колони от светлина, чрез която чисти космически енергии на любов, мир, тишина, спокойствие и разбиране да могат да преминат през Вас в дълбините на вашата планета.
Молбата ни е, когато тази енергия преминава през вас, за да можете напълно да се слеете с енергиите, да наблюдавате своите мисли непрекъснато в продължение на 3 дни. Един ден преди портала, през портала и на следващия ден след затварянето на портите.
Вие трябва да станете чисти канали на тази енергия, всичката тъмнина трябва да се трансформира в светлина, съмненията и страховете в увереност и спокойствие. Имайте предвид, че тъй като тази енергия преминава през Вас и почистват самото ви същество, може да се появят различни колебания на енергия през целия 3 дневен цикъл. Моля, разберете, че това е естествено състояние за вашите тела, които ще бъдат трансформирани в срок от три дни (24-26). Ще станете чисти стълбове от СВЕТЛИНА. Вашите сетива ще се изострят. Вашият апарат ще се подобри значително. Всяка дума, която изречете ще носи огромна сила в себе си. Вашите мисли бързо ще се проявяват в своята реалност и затова Ви молим всички Ви да бъдете все по-наясно с тези процеси и да наблюдават внимателно всяка мисъл, дума и действие. За вас всяка мисъл трябва да е само любов, дишане с обич, слово с любов. Трябва напълно да превърнете себе си в чист Виолетов Пламък.
Позволете на енергиите да проникнат през тялото Ви и започнете да чувствате нищо друго, освен любов, мир, спокойствие и радост, ако нещо ви ангажира, просто изместете фокуса си към Любовта и Светлината. Не забравяйте да поддържате своите мисли позитивни, не позволявайте никаква негативност да проникне през Вас. Просто сменете фокуса си и да знаете, че за тези три дни сте изключително могъщо същество на чистото, кристално съзнание на универсалната истина в рамките на вашия кораб (тяло) и ги доставяте на майка Гея.
И така, на 25-ти август седнете в медитативно състояние, и си представете, вижте, почувствайте и усетете, че сте чист стълб от Виолетовия Пламък. Вижте себе си свързвани с коронната си чакра с Източника. Не забравяйте да си "представяте", че вашата връзка към източника е напълно защитена в златна светлина, тъй като пътува надолу към коронната чакра, както и по целия път до центъра на тялото ви и излиза от тялото през първа чакра чак до самото сърце на Земята. Стойте си мирно и дишайте дълбоко навътре и навън. С всеки дъх, дърпате повече и повече виолетов пламък чрез вашата коронна чакра, надолу през тялото си и от своята първа чакра в сърцето на Земята, от където тя извира към цялата планета и се раздава на всяка душа, която обитава в нея. През цялото време чувствайте цялата ЛЮБОВ, СЪСТРАДАНИЕ, РАЗБИРАНЕ, ЧИСТОТА, ИСТИНА, РАДОСТ, УВЕРЕНОСТ и ВЕЧНО БЛАЖЕНСТВО.

Обичаме Ви. Ние сме с вас. Довиждане за сега.
Висшия съвет на Плеядите - канелиран от Анна Меркаба

Превод: Бети | Самосъзнание.com
http://www.самосъзнание.com/2013/08/golemiqt-sekstil-25-avgust-2013.html#sthash.F1S77cG7.dpbs
http://elvenjewels.blogspot.com/2013/08/25.html


image

"Близнак" - Звездата на Давид - Тетраедър Меркаба
25 Август 2013 Портал на Мира

На 25-ти август ще има втора Звезда на Давид "близнак" или Звездна Тетраедър конфигурация.
Това е още една възможност да се свържем с нашето *Пространство в Сърцето* и да прекараме време в свещеното пространство с усещане за преднамереност. Време е за активиране, което означава време за синхронизиране с мелодията в сърцата ни и да използваме нашата енергийна мощ, за да задържим пространството за мир, да въплътим мира чрез нашите действия, мисли и думи.
Закответе го.
Настройте се към него.
Почувствайте го.
Приведете Духа в материята, светлината във форма, чрез вашето намерение, през сърцето си. То е Портал
НИЕ Нека повикаме Любовта / да я въплътим / да я почувстваме и закотвим в баланса на женските и мъжките енергии.
Както Горе така и Долу!
Поддържайте неотменно чувство ~ визия за МИР на нашата планета.
На 25-ти август 2013 (EST) стигаме до "Близнака" или втори "Звезден Портал" известен в астрологията като Звездата на Давид (или Големият Секстил ). Тези звездни портали са важни възможности за големи промени в съзнанието, за да се разшири отвъд базираните на страх ограничения от миналото. Енергията е узряла и плодородна с потенциал да приеме по-голямо обединение на духа и материята или сърцето и ума, и или Сакралното Мъжко и Женско начало в рамките на сърцето.
Тази втора врата в съзнанието се основава на първата, която бе на 29-ти Юли 2013. Това е прекрасна възможност да активираме "семената" на Светлината в нас и на планетата. Не забравяйте, че има земен елемент в Портала - Близнак на 25 Август 2013, който ни помага да донесем невидимото във физическото тяло и измерение.
Сега имаме възможност да приведем в по-голям синхрон нашето
тяло, ум и сърце с Душата.
Звездата на Давид е необичайно подравняване, което отваря врата към Съзнанието.
"Звездният Портал, Големият Секстил или Звездата на Давид " започва своето изграждане 1 седмица преди това и става цял на 25-ти Август, 2013. Това се случва в 11:00 ч. EST , когато луната влиза в Телец. Проверете за местния ви ден и час, за да се уверите кога започва за вас. (За България луната влиза в телец на 25 август в 16ч.14м.)
Това, което е наистина важно, е нашето "намерение".
То носи по-голяма тежест, тъй като ясното намерение насочва енергията ни, а не да се притесняваме за точното време на портала.
Имаме прекрасна възможност за по-добър баланс между Свещената Женственост и Мъжественост през енергийния център на сърцето. Представете си тези две енергии в хармония и мир една с друга.
Трябва да останем цялостни и приведени в съответствие с Портала на 25 август, който ще помогне на всеки да поддържа това състояние на съзнанието, за да получи по-висока духовна енергия, красота и хармония давана ни от Вселената.
Така че на този ден, аз ви насърчавам да се пуснете в своето пространство на сърцето и да изпратите Лъч на Любов, Лъч на Мир, Лъч на Светлина с намерение за доброто на всички.
От Астрологична гледна точка: два Големи Триъгълника образуват Звездата на Давид както и в общата конфигурация на Големият Секстил за втори път в Земен и Воден елемент.
1-ви Голям Триъгълник: (Земен елемент)
Слънце/Меркурий в Дева
Луна в Телец
Плутон в Козирог ретрограден
2-ри Голям Триъгълник: (Воден елемент)
Юпитер в Рак
Сатурн в Скорпион
Хирон в Риби ретрограден / Нептун в Риби ретрограден
Тъй като това е втория Звезден Портал - Близнак и също толкова мощен като първия, искаме да наблегнем на това, че е полезно съзнателно да се работи с потенциала случващ се СЕГА.

Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com

http://www.самосъзнание.com/2013/08/bliznak-zvezdata-na-david-2582013-b-25.html
http://elvenjewels.blogspot.com/2013_08_01_archive.html


Хайде антенки, проводници, генератори и заземители, канали на Божествената Енергия, днес има пак много работа за нас и тя е блаженство и високи вибрации, и намерението, и Промисъла за Мир, Мир, Мир. Да бъде !

https://www.youtube.com/watch?v=KU2VZ5LkDws&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK

image

Категория: Изкуство
Прочетен: 1364 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 25.08.2013 13:50
Montague Keen

Все повече наближава времето, когато ще се разкрие всичко, което беше скрито досега. Вие се подготвяте за това. Много от Тъмните сили вече са приели поражението си и търсят пътища, чрез които да избягат съда на човечеството, пред който ще бъдат изправени. Знаят, че този ден ще настъпи, независимо какво са се опитали да направят, за да го отложат. Всичко, от което има нужда е по-голям процент от човечеството да се събуди и осъзнае, като по този начин хвърли светлина върху всичко покварено и лошо. Човечеството трябваше да се събуди за собствената си власт и да осъзнае, че не е на Земята, за да служи на някой от тях. Всички вие сте мощни същества, изпълнени със светлина, които чрез религията и образованието сте били манипулирани да вярвате, че сте безсилни и зависими. Уверявам ви, че цялата сила е във вас. Това ще го разберете, когато всичко се разкрие. Без вас онези на върха на пирамидата никога нямаше да достигнат продажния си статус. Много пъти съм казвал – те се нуждаят от вас и не могат да съществуват без вас. Това е факт, върху който трябва да се замислите.
Понеже сте будни, ние можем да се намесим и да дадем сигнал, който трябва да вземете под внимание. Ние непрекъснато наблюдаваме всяко действие, което се прави, за да ви държи под контрол и да наруши Голямото Събуждане на човечеството. Скъпа моя, това, което видя в небето миналата вечер ти показа, че енергията е породена, за да ускори нещата. Бъдете готови да правите това, което се иска от вас. Някои от вас вече знаят какво трябва да се свърши. Това зависи от споразуменията, които сте направили, преди да се върнете на Земята. По този въпрос работят и двете страни на живота. Не са нужни бомби или оръжия, просто човечността връща силата си по мирен начин и с достойнство. Всичко, което бе прието като норма, ще се промени за една нощ. Ще се научите да гледате света в напълно нова светлина. Ще бъдат премахнати всички измамни структури и хората ще вземат собствени решения, основани на любов и уважение към човечеството. Трябва да подготвите съзнанието си, за да приветствате това. Помислете как всеки един от вас може да допринесе за доброто на всички. От първостепенно значение е производството на енергия и храна. Когато всички експерти в света се обединят, ще премахнат всички препятствия. Ще разрешат всички проблеми, които могат да възникнат първоначално. Това е най-великото приключение на всички времена и всички имате роля в него.
Тъмните сили използват всичко и всеки, за да се опитат да отложат неизбежното. Може би много от тези, на които вярвате са достигнали до там и причиняват сътресения. Всичко зависи дали са достатъчно силни в собствените си убеждения да издържат на атаките. Тези действия, въпреки че могат да причинят забавяне, никога няма да имат силата да предотвратят прехода. Винаги търсете – очите ви ще бъдат отворени за всички подобни атаки, така че да можете да видите за какво са те. Молете се да ви се помогне за премахването на цялото 3-измерно мислене. Атакувани сте с подобна информация от телевизията, филмите, вестниците. Но щом веднъж сте излезли от този 3 D режим, те повече не могат да контролират съзнанието ви. Тези, които са се опитвали да унищожат света и човечеството, вече са разобличени. Плановете им ще изгорят и те сами ще паднат върху мечовете си.
Вие ставате силни, след като се свържете със собствената си духовност. Бъдете сигурни, че сте на правилния път и че ще бъдете направлявани. Никога не сте сами. Медитацията ви дава възможност да научите кои сте. Това е важно. Въпреки че първоначално няма да е лесно, проявете постоянство и ще видите как моментът ще настъпи по естествен начин. Колкото повече научавате сега, толкова по-подготвени ще бъдете, когато дойде времето за прехода. Постепенно ви водим натам. Всички осъзнавате, че телата ви се променят. Това е част от подготовката за новия ви живот на Земята. Когато цялото зло и влияние на Тъмните сили бъдат премахнати, порталите ще се отворят още веднъж и ще се възстанови връзката с духовното. Тогава животът на Земята ще бъде спокоен, хармоничен и радостен.
Скъпа моя, светлината, която видя миналата нощ представляваше поглед на това, което ще бъде. Бъдете сигурни, че сте на правия път. Точните хора ще се появят в точния момент. Нещата се случват в Божествен порядък. Ще постигнете всичко чрез силата на любовта. Това е най-силното ви оръжие. А страхът е най-големият ви враг. Той ви контролира дълго време чрез парите, които са най-голямото оръжие на Тъмните сили. А те, Бога ми, са майстори в тази манипулация.
Здравето също се използва, за да всява страх. В определени лаборатории се създават различни заболявания, които се разпространяват сред нищо неподозиращата общественост. Това всява още повече страх. Но ако поемете контрола върху собственото си здраве и проучите кое е най-доброто за вас, ще бъдете изумени от резултатите. Щом осъзнаете, че страхът е оръжие, използвано срещу вас, ще можете да поемете юздите в свои ръце, отказвайки да бъдете жертва на страха. Нужно е да направите съзнателен избор и да върнете контрола върху собствения си живот.
Погледнете на днес като на първия ден от остатъка на живота ви. Тези от вас, които се грижат за деца - моля уверете се, че животът им е изпълнен с любов, светлина и истина. Подгответе ги за това, което предстои. Това е ваша отговорност. С вашата светлина и любов ще можете да приемете безпрекословно всичко, което преходът ще донесе. Следващите няколко месеца са важни. Ще бъдете пред промените, които трябва да приемете и решения, които е нужно да вземете. Това е, в крайна сметка, което сте чакали. Светлината и любовта ще ви напътстват.
Скъпа моя съпруго, оставам завинаги, твой обожаващ Монти.

Превод:New Age
http://galacticchannelings.com/english/montague11-08-13.html
http://elvenjewels.blogspot.com/2013/08/montague-keen-11-2013.htmlimage
Категория: Изкуство
Прочетен: 4793 Коментари: 3 Гласове: 9
Последна промяна: 25.08.2013 11:18
18.08.2013 г.
"Преди последния удар на Камбаната" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Настъпват Велики Времена, които вашите предци са си представяли като Глас Божий, като Надежда за това, че Светът ще стане някога ПО-СВЕТЪЛ и НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА ще си отиде, оставяйки на хората ЛЮБОВ и само ЛЮБОВ!

2. Но не се сбъднаха много от предсказанията, и още повече, много от очакванията и днес на Света вече сериозно и истински му предстои да премине тази граница, която никой от хората никога досега не е преминавал и сега вече никога няма да повтори, твърде сериозни ще бъдат промените на Пространството и в самите хора, тъй като Вселената се намира на границата на Времената от 26000 години!

3. Затова днес Аз, вашият Отец АБСОЛЮТ, искам още веднъж да поговоря със Своето СВЯТО Воинство, приело втория си ПОДСТРИГ (ОБЕТ, КЛЕТВА) съвсем скоро, на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата, тъй като това събитие беше наистина ИСТОРИЧЕСКО, след като толкова силно засегна структурата на Мирозданието! По страниците на световната мрежа някои умни и тънки (в смисъл – във връзка с тънкия план) хора вече дават своята визия за дълбочината на случващите се събития на нивото на Великия КОСМОС!.

4. Затова Аз, Отецът АБСОЛЮТ, считам за свой дълг пред вас, тези които останахте верни на Мен и на Моите Думи през цялото това деветлетие, и най-вече, СВОБОДНО и ДОБРОВОЛНО приехте Великия ПОДСТРИГ (ОБЕТ) на Воини на СВЕТЛИНАТА, да ви разкажа в границите на позволеното, какво се случи на Великото ВЕЧЕ и какво предстои да преодолеят още хората! И преди всичко искам да отбележа, независимо от това, че вие СТЕ Воини на СВЕТЛИНАТА, че вие сте хора-Богове, вътре в себе си вие си оставате все още хора, съмняващи се и леко раними, но и точно заради това, още повече от Мен любими!

5. Спомняте ли си, колко трудно вие преминавахте двата ПОДСТРИГА? И ако на Първия Вселенски събор вие САМИ обявихте, че „ние ДОЙДОХМЕ”, след което СВОБОДНО и ДОБРОВОЛНО дадохте КЛЕТВА на Бога, което наистина се случва за първи път в историята, тъй като повтарям, в историята на човечеството, освен 300-те спартанци, няма друг пример, когато шепа хора (макар дори и 5000 човека, обединили се в Духа, все още да не са Цялата Армия на СВЕТЛИНАТА) е била способна да противостои на равно със силите на Задържането! Но вие се осмелихте, губейки достатъчно количество привърженици, именно привърженици, които не проявиха Истинна Вяра, независимо от това, вие победихте!

6. Важно е това, на което вие се установихте, Аз бих казал даже, се осмелихте, независимо от това, че сценарият на провеждане на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата Аз САМИЯТ промених в последните часове, указвайки на Своя Посланик да проведе тези две НАРЕЧЕНИЯ, без да обяснявам за сега смисълът и дълбочината на този Велик ПРОМИСЪЛ, който хората бяга длъжни да изпълнят на ВЕЧЕ-то, приемайки, повтарям, НАЙ-ОТГОВОРНИТЕ РЕШЕНИЯ, смисълът на които Аз едва сега искам да ви обясня, и които ПРОМЕНИХА СТРУКТУРАТА НА МИРОЗДАНИЕТО! Вие направихте това, което Аз, Отецът Абсолют, очаквам от хората много, много хилядолетия!

7. И когато вие СВОБОДНО и ДОБРОВОЛНО приемахте решение (това беше много важно за Мен, тъй като тези ДУМИ бяха основното условие, които силите на Задържането поставиха пред Мен, Отеца Абсолют, като необходимост за успешното завършване на Вселенската Програма за Преображение на Пространството), Аз разбрах: Великият КОСМОС сега вече ще се промени, и при това ще се промени ЗА ВЕЧНОСТ!

8. За да не ви се сторят тези думи някак си странни, тъй като за мнозинството от хората Отецът АБСОЛЮТ Е (СЪМ) ВЪРХЪТ на Великия КОСМОС, концентрирал в Себе си цялата пълнота на КОНТРОЛА на регулярността на Праматрицата на Пространството и контрола на всички Светове във Вечността, Аз съм принуден просто да ви потопя за малко в историята!

9. За да може вие най-накрая да разберете дълбочината и важността на извършеното от вас на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата, Аз, вашият Отец Абсолют, искам да ви разкажа историята, повтарям, много накратко и само заради това, за да може вие да осъзнаете своя Велик ПОДВИГ, който сега вече на никого от хората няма как да му се отдаде да повтори, при това не само в пределите на вашата Вселена, но и никъде в просторите на Великия КОСМОС!

10. И така, Великият КОСМОС, така както вие вече знаете, Е (СЪМ) огромно многостепенно Пространство с огромно, на свой ред, количество Вселени (те са примерно около 600 000), които, в съответствие с Великата пирамидална структура на Праматрицата на Пространството, се управляват от Мои Представители. Те могат да бъдат наречени Отци Основатели, които признават Първенството на Висшето ниво на Йерархията на СВЕТЛИНАТА, тоест на Моето, на Отеца Абсолют, Главенство (Върховно управление), при решенията на стратегически въпроси, тъй като без ЕДИНОНАЧАЛИЕ е просто невъзможно да се осигури строгост и порядък във Вечността!

11. Така е било ВЕЧНО! Но в определен момент стана въстание против Моето ЕДИНОНАЧАЛИЕ и част от Отците Основатели, възглавявани от най-добрият от Моите Ученици – Отец Луцифер, поискаха намаляване на влиянието на Отеца Абсолют и предоставянето им на тях самите, на самостоятелно развитие или еволюция, извън рамките на структурата на Мирозданието!

12. Всичко беше аргументирано така, че на Мен ми се наложи да се съглася за провеждането на Планетата Земя на Вселенска Програма за Преображение на Пространството, целта на която беше, при условията на управлението й от Луцифер (който се съгласи с удоволствие на тези условия) да не се препятства еволюцията на Съ-Знанието на хората до възможността им за Единодушно решение за предаване на Планетата от ръцете на Луцифер, в ръцете на Отеца Абсолют, потвърждавайки по този начин ЕДИНОВЛАСТИЕТО на Отеца Абсолют в Цялата ВСЕЛЕНА!

13. Но при тези условия вашата Вселена и естествено, Планетата Земя, а и вие самите, Моето фрактално подобие, оставахте при това заложници, и спасението на вас самите и спасението на Великия КОСМОС можеше да дойде единствено чрез формиране на Духовно ЕДИНОДУШИЕ, при това по условията на СЪГЛАШЕНИЕТО със силите на Задържането, строго при СВОБОДНА и ДОБРОВОЛНА волеизява!

14. Сега, след тези Мои думи, за много от вас става пределно ясно, защо всички религии в света въобще не бързат да обединяват хората, тъй като Управляващият Планетата, знаейки, при това изключително добре, греховете и пороците на хората и техния вечен стремеж към удовлетворение на своето Его, винаги е имал възможност за своето влияние върху Съ-Знанието на тези хора, които са били призвани от Мен да говорят за Бога и за структурата на Мирозданието!

15. Спомнете си историята на всички религиозни войни и сегашната непримиримост на религиите, която винаги е удивявала и удивява нормалния, здравомислещ човек, защото за всеки е разбираемо, че Пространството е ЕДИННО, тоест Бог е също ЕДИН, затова освен горделивост и желание да се управлява Съ-Знанието на хората, няма никакъв друг смисъл в кръвопролитията в името на Единия Бог! Затова и всички походи, в това число и Кръстоносните, без да се броят всякакви „нощи на смъртта”, единствено за пореден път потвърждават, че при условията на проявление на Луцифер не е имало на практика никаква възможност да се върнат хората към Истинната ВЯРА, тоест да се промени хода на историята на човечеството.

16. Безусловно, светът се промени коренно с появяването на световната информационна мрежа (интернет), и по-добре да кажем, с появяването на възможността за всеки човек да се потопи в информационния океан, който за много от хората, особено сред учените, не само че откри разбирането за строежа на Мирозданието, въобще не съответстващо на представите за Древните светове, но и което е най-важно, даде възможност да се разбере и да се осъзнае от всеки неговото място в Мирозданието, тъй като според тяхното мнение, Центърът на Вечността Е (СЪМ) единствено БОГ, Е (СЪМ) единствено АБСОЛЮТЪТ!

17. Велики слова на Истината! Ако те можеха поне нещичко да променят в хората, та нали Вселенската Програма за Преображение на Пространството така както и преди е под контрола на Този, Който не е желал и не желае да приеме структурата на Мирозданието, съгласно която ПОРЯДЪКА – е задължително условие в еволюцията на Пространството – и ТОЙ би трябвало да бъде контролиран единствено от Висшата точка на Пирамидата на Вечността или от Отеца Абсолют!

18. И единствено Моето Движение, създадено съвсем неотдавна и то по Моите ПРАВИЛА, се оказа способно да сплоти хората около Мен, Отеца Абсолют и при това, не просто да ги сплоти, а да събере във Воинство на СВЕТЛИНАТА тези „300 спартанци”, които са били и си остават готови да застанат в защита на Истината против силите на Задържането!

19. Аз винаги в Своите Послания или както вие им казвате, в диктовките, наричах противостоящите ви сили като сили на Задържането, без да уточнявам, кой оглавява тези сили и колко много могъщи са те!

20. Днес Аз открито ви говоря за това, за да може вие най-накрая да ОСЪЗНАЕТЕ своята сила, тъй като противостоящите ви сили се ОГЛАВЯВАТ от Самият Луцифер (повярвайте Ми, най-добрият от Моите Ученици) и въстанието, което Той вдигна срещу Мен, Отеца Абсолют, беше подкрепено (поддали се на Неговите аргументи) също от съвсем не малко количество Отци Основатели, затова и силите на Задържането – са не просто думи, а собствена стратегия на Луцифер, върху основите на които вашия Свят се гради вече много хилядолетия, демонстрирайки на всички, че Мамона – е не просто признак на богатство, но и нов, въобще не Божествен модел за развитие на човечеството!

21. Ето защо на Вселенския СЪБОР, а след това и на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата всичко беше изключително сериозно и ето защо ЦЯЛАТА ЙЕРАРХИЯ НА СВЕТЛИНАТА, поддържаща позицията на Отеца Абсолют, беше принудена да участва в тези сражения между СВЕТЛИНАТА и ТЪМНИНАТА, защото колкото и тъжно да ви звучи, но без НАШАТА поддръжка вие, хората, пък било то и хора-Богове, не бихте могли да удържите тези Исторически ПОБЕДИ, та дори и да участвате в това Велико ПРОТИВОСТОЯНИЕ!

22. Вие обаче все пак успяхте на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата да направите най-важното – вие СВОБОДНО и ДОБРОВОЛНО подкрепихте Моето ЕДИНОНАЧАЛИЕ и МИ ДАРИХТЕ, и ако трябва да бъдем по скоро честни, ВЪРНАХТЕ Ми ПРАВОТО да управлявам Вечността като ЕДИННО ЦЯЛО, а това означава, че Вселенската Програма за Преображение на Пространството сега вече е успешно завършена и за Луцифер вече няма никакви аргументи, за да задържа вече Вселените и вашата Планета под гнета на лъжата и Духовното насилие!

23. Днес вие, Моето Воинство на СВЕТЛИНАТА, най-добрите от най-добрите, трябва да ОСЪЗНАЕТЕ, че вие за Мен, Отеца Абсолют, ПОБЕДИХТЕ воинството на силите на Задържането, а още по-точно, ПОБЕДИХТЕ Самият Луцифер, връщайки чрез своето ЕДИНОДУШИЕ Планетата, сега вече Святая Рус, в лоното на Истинната ВЯРА, в лоното на Божествената регулярност на цялото Космическо Пространство!

24. Вие може би, дори и не осъзнавате, че извършихте Велик ПОДВИГ, на който биха се осмелили само Истинни Воини на СВЕТЛИНАТА, които са приели ПОДСТРИГ (обет) да бъдат с Мен до край и са били готови да дадат живота си в името на спасението на човечеството!

25. Искам още веднъж да подчертая, че ваш опонент или по-добре е да се каже, ваш противник беше Самият Велик Луцифер. Сега помислете, кой от съвременните политици или ръководители на световните религии може да каже, че те са обърнали СИЛАТА на Тъмнината, която много, твърде много хилядолетия е управлявала Вселената, и която би могла да доведе не само Планетата, но и цялата ВСЕЛЕНА до унищожение!

26. Нищо в Историята на човечеството не може да се сравни по своите мащаби с това, което направихте вие, Славяните-Арийци – повтарям, шепа хора ЕДИННИ ДУХОМ! Вие бяхте прекрасни в това Историческо сражение, възглавявано от самият Леонид! Вие не само повторихте, вие надминахте гърците според тези последствия, в които биха могли да се потопят хората при вашето поражение, и разбира се и за Мен, Отеца Абсолют, който би могъл да загуби огромно количество Вселени!

27. Аз пея химн на ПОБЕДИТЕЛИТЕ, макар и да не осъзнават засега, че те не просто са спасили Света, а са получили съвършено справедливо ПРАВОТО да Творят Нова реалност, която НИЕ – Аз вашият Отец Абсолют, и вие, Моите най-добри Воини на СВЕТЛИНАТА – сме длъжни да СЪТВОРИМ на Планетата Святая Рус, премахвайки завинаги дори от лексикона на бъдещите поколения, думата „мамон”, носеща в себе си смисълът на Духовно робство!

28. Остава съвсем малко време, когато Камбаната на Историята на човечеството (ако искате – Камбаната на съдбата на човечеството) ще прозвучи за последен път, известявайки за това, че Духовният гнет повече никога няма да се върне на Планетата Святая Рус, тъй като вие отстояхте своето ПРАВО да бъдете хора-Богове и в СъТворчество с Отеца Абсолют да ТВОРИТЕ Новата Божествена регулярност в Цялото Пространство на Великия Космос, станало сега вече, благодарение на вашата доблест, ЗАВИНАГИ ЕДИННО ЦЯЛО!

29. В заключение на Своето Послание искам още да кажа, че НИЕ сега ЗАЕДНО, и ЗАЕДНО ЗАВИНАГИ, започваме да изграждаме Нови светове, което ще изисква от вас усилия, търпение и най-главното – МЪДРОСТТА на БОГОВЕ, която вие, Моето Воинство на СВЕТЛИНАТА, просто сте задължени да проявите, тъй като мирният ПРОМИСЪЛ Е (СЪМ) упорит и строго уверен ПРОМИСЪЛ на Хора-Богове – Основатели на Нови Вселени!

 Отец Абсолют.


http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1174
http://www.otkroveniya.info/tolk3/t3-18.08.13.html


image


В 10 часа българско време на всяка 4, 17 и 26 дата от месеца, колективно послание за Духовно Единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина, за пресътворяване на пространството, изчистване от негативността и страха, пробуждане и тържество на Духовния ни, Божествен потенциал на Съ-Творци, за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !

Послание за Единение

1. Покаяние
Отче наш, Отец Небесен,
моля Те прости ми
всички мои прегрешения,
волни или неволни.
Амин !

2. Молитва
Отче наш, Отец Небесен,
аз приемам Твоята вяра,
тя е моят път,
приемам Твоите Канони вечни,
с любов към Теб и Твоите дела.
Господи, моля Те, дай ми надежда
за спасение на моята душа
и ме дари с Твоята мъдрост
за живота ми
на Земята и във Вечността.
Амин !

3. Обръщение

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, АЗ ПРИЕМАМ ТВОИТЕ КАНОНИ ВЕЧНИ, ЗАЩОТО ТЕ СА МОЯТ ПЪТ ВЪВ ВЕЧНОСТТА И ОСНОВАТА ЗА ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ НА НАРОДИТЕ НА СВЯТАЯ РУС !
АЗ ПОЕМАМ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СВОЯ ПРОМИСЪЛ И ПРОМИСЪЛА НА СВОЯ НАРОД И ЩЕ НАПРАВЯ ВСИЧКО ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО ЕДИНСТВОТО НА СТРАНАТА !

АЗ ПОКРИВАМ ТАЗИ СВЯТА ТЕРИТОРИЯ ОТ ОКЕАН ДО ОКЕАН С КУПОЛА НА ПЪРВОЛЮБОВТА И ФОРМИРАМ, ЧРЕЗ ДАРЕНОТО МИ ПРАВО НА СВОБОДНА ВОЛЯ, ПРОСТРАНСТВО НА ВИСША СПРАВЕДЛИВОСТ – ПРОСТРАНСТВОТО НА СВЯТАЯ РУС !

 http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=900

Това послание се прави по целия свят на 4, 17 и 26 дата всеки месец в 10 часа българско време. Минутки преди 10 часа казваме първите две части - покаяние и молитва, и точно в 10 часа продължаваме с обръщението. Целта на синхронността, разбирате, е да се изпрати в един и същ момент (независимо кой къде се намира) единен заряд и импулс от всички светли частици на Бога по целия свят, които заявяват по този начин своето желание да участват в преображението на Съ-Знанието на хората и преображението на Пространството към по-добро, по Божия Промисъл и План за благото на всички ! На сайта  
http://www.otkroveniya.ru/  има брояч с обратно броене, отчитащ колко време остава до началото на Посланието за Духовно Единение, който може да бъде използван за обща синхронизация.

Категория: Изкуство
Прочетен: 1235 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 19.08.2013 14:17
16.08.2013 17:00 - Преход !

"ПРЕХОД" из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" продиктувани от Висшия Космически Разум на Леонид Иванович Маслов

1. Аз много внимателно наблюдавам, как избраният от Мен Етнос се придвижва, или по-добре е да се каже ПРЕМИНАВА в Новото Пространство, което вече може да се нарече Пространство на ДУХА, тъй като от Плътния план много скоро съвсем нищо няма да остане, освен спомена от преминалите години!

2. Аз съм много радостен, че ВЕКТОРЪТ на вашите усещания, на вашите емоции във връзка с ПРЕХОДА в Новите измерения, в основата си е ПОЛОЖИТЕЛЕН и никой от вас не е проявил желание да си остане в Плътния план, известен на хората с проблемите на „малкия” човек!

3. Обръщам вниманието ви върху това, че започващият ПРЕХОД на хората в Новото измерение беше определен на Великото ВЕЧЕ, тъй като ТАМ вие сами, при това подчертавам, СВОБОДНО и ДОБРОВОЛНО решихте, че вече сте готови за собствената си трансмутация и че вие ми давате, или по-скоро Ми ДАРЯВАТЕ на Мен, на вашия ПървоТворец, ПРАВО да започна ВЕЛИКИЯ преход, С ИМЕТО „Квантов преход”, който сега вече ЗАВИНАГИ ще раздели света на „ДО” и „СЛЕД ТОВА”!

4. Едва сега Аз мога да ви разкажа за Своето вълнение и очакване на резултата от Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата, тъй като едва в последния момент Аз почувствах, че Великото ВЕЧЕ ще бъде и че вашето желание, и вашето СЪГЛАСИЕ също ще бъде, а това означава, че Славяните-Арийци са готови за ПРЕХОДА в Новите светове, тъй като вашето Съ-Знание незабележимо за вас самите е достигнало своята най-висока летва – на ХристоСъзнание, а точно това е и най-важният резултат от деветгодишната Школа на СъТворчество!

5. Повярвайте Ми, без вашето съгласие да започна Квантов преход, би било най-малкото странно, тъй като без готовността на хората да приемат Моето предложение, всичко би могло да завърши с трагедия, не по слаба по мащаб от Всемирния потоп, тъй като неготовите за високите честоти (вибрации) хора биха били обречени на гибел!

6. Дори и датата на началото на Квантовия преход (ако сте обърнали внимание на това) се преместваше на няколко пъти, тъй като, повтарям, преходът на Новите, по-високи честоти на вибрация, при Съ-Знание на обикновения човек, би станал трагедия от Вселенски мащаб! Вие сега сами много добре знаете, че Вселенската Програма за Преображение на Пространството предвиждаше еволюция на Съ-Знанието на хората до нивото на ХристоСъзнание или Съ-Знание на хора-Богове, готови и умеещи да приемат Мъдри решения – решения на Богове!

7. Все още е рано да се прави окончателна равносметка, но все пак още днес може смело да се потвърди, че Школата за СъТворчество или Школата за Мъдрост на Богове, вие, Славяните-Арийци, сте Я преминали успешно и че вас не ви спряха тези стогодишни изпитания, които за някои народи можеше да бъдат последни!

8. За всеобщо учудване на Цялата ЙЕРАРХИЯ НА СВЕТЛИНАТА, на Славяните-Арийци им се отдаде да успеят за „последния влак”, при това не просто за „последния влак” в историята на човечеството, а да успеят „ да скочат на последното стъпало на последния вагон”, и този трик, така както е показала цялата история на човечеството, би могъл да бъде изпълнен единствено от Славяни-Арийци, носещи дълбоко в Душата си тази Божественост, това Боготърсачество, което го няма в нито един друг народ, населяващ Планетата Земя!

9. Трудно е да се спори, но нали е истинна ПРАВДАТА, която констатира, че населението на Земята представлява „компот” от различни цивилизации, делегиращи своите представители, при това не винаги честно, на тази Планета от Великия КОСМОС, на която Самият Отец АБСОЛЮТ провеждаше Вселенската Програма за Преображение на Пространството, смисълът на която беше да се формира от ЕГОТО на Проявените планове това ЕДИННО ЦЯЛО, което Е (СЪМ) ТОЙ САМИЯТ!

10. Аз не бих могъл да кажа, че всички народи, че всички представени цивилизации трябва да се обединят в Единно ЦЯЛО и да станат Единно Творящо Начало на Началата, но изкуственото внедряване на тези цивилизации в ЦИВИЛИЗАЦИЯТА на Планетата или в Моята ЦИВИЛИЗАЦИЯ, беше чувствителен удар, тъй като хората от тези външни цивилизации и до сега не могат да намерят точката си на съприкосновение и разделени от религиозните си представи, представляват от себе си враждебна за човечеството маса, не намерила път за примирие!

11. Единствено Славяните-Арийци като определящ Етнос на Планетата, успяха да прескочат разприте и разногласията на религиозна почва и да се сплотят (а Аз това го зная много точно) около Създателя, създавайки за първи път Духовен МОНОЛИТ, способен (и Великото ВЕЧЕ потвърди това) да сътворят Ново Пространство – Пространство на Високия ДУХ!

12. Сега Аз бих могъл да кажа на всички хора фразата, която се опитвах да ви кажа на няколко пъти, но за която за сега нямаше предложения, и тази фраза звучи по следния начин: ВСИЧКО ЕДВА СЕГА ЗАПОЧВА, тъй като без вашето Духовно СЪЗРЯВАНЕ би било пагубно, дори и за вас самите, неподготвени все още, да започнете ПРЕХОД в Новите високочестотни вибрации!

13. Ето защо Аз ви бях помолил да следите за обема на изменение на вашето вътрешно „Аз”, тъй като сега, когато вашият ТЕМП или вашият РИТЪМ на Преображение се ускорява, когато НИЕ, хора и Богове, сме ЕДИННИ, никакви грешки, още повече задържане на Великата еволюция, просто не трябва да има, защото това вече е опасно не само за вас, Славяните-Арийци, но и за НАС, ЙЕРАРХИЯТА НА СВЕТЛИНАТА! Ние вече сме планирали вашата по-нататъшна съдба – съдба на Велики реформатори, носещи Велики Знания в Новите светове на Вечността!

14. Спомнете си, Аз ви говорих това неведнъж, а Моят Помощник на Великото ВЕЧЕ допълнително подсили вниманието ви към тези думи, които звучат напълно определено: всичко е предопределено, всичко е предсказуемо! Това означава, че НИЕ, Йерархията на СВЕТЛИНАТА, вече сме определили вашето предназначение за следващите 26 000 години!

15. Във всички случаи обаче без вашето СЪГЛАСИЕ никакви, дори и най-смели Планове на Бога не могат да бъдат осъществени, тъй като Правото на Свободна Воля винаги е било за вас и това винаги е отделяло вас, хората от Планетата Земя, от всички цивилизации на далечния и близкия КОСМОС!

16. Ние наистина планирахме вашия промисъл за възвисяването ви в Дух, наричайки ви ненапразно, при това всички ви без изключение, Духовни учители на съвременността, тъй като вие, преминавайки Великата Школа на Мъдростта на Богове, сега сте способни самостоятелно да водите всички други цивилизации към Върховете на СъТворчество по между си и СъТворчество със Самия Отец АБСОЛЮТ!

17. Затова Аз бях и СЪМ против всички човешки Духовни школи, та нали вие, повтарям, ВСИЧКИ вътрешно сте готови да носите Знанията на хората от другите Планети и Съзвездия, а вашето Духовно целомъдрие не трябва да бъде изкривено от други, като правило, родени върху Егото и върху самолюбието, човешки представи за Пространството и за Бога!

18. Моля ви за последен път да помислите върху Моите думи! Няма как сред вас да има „нови учители”! Повярвайте, тези човешки „учители” не могат да бъдат поддържани от Мен, тъй като и за Мен те са опасни с това, че внасят Духовен разпад в редовете на Моето Движение, в редовете на Моето Воинство на СВЕТЛИНАТА!

19. Аз не бих искал всеки път да се завръщам към тази тема, затова в заключение искам да кажа: тъй като тези учители нанасят огромна вреда върху сплотеността вътре в Моето Движение, Аз ще бъда принуден да премахвам такива „активисти” посредством Свои, проверени способи, при това завинаги!

20. За сега мога да кажа, че ВСИЧКО върви добре и ВСИЧКО е съгласувано с Моята Програма за вашата адаптация към Високите вибрации, затова Моята МОЛБА, да не се прибързва, остава в сила, защото изскачайки от място, с такива ТЕМПОВЕ вие може да навредите на самите себе си и на цялата толкова строго изградена Моя Програма за вашия преход в Новите светове!

21. Затова и Аз ви помолих да откликнете на Моето предложение за САМОКОНТРОЛ на процеса на собствена адаптация към тези честоти, които откриват за хората, за тяхното Съ-Знание Новия свят – светът на Шестата раса!

22. Моля в тези дни да бъдете пределно внимателни към тези промени в Съ-Знанието ви или към промените във вътрешното ви „Аз”, защото всеки ваш отклик е важен за Мен, тъй като и това Е (СЪМ) обратната връзка, която Ми позволява оперативно (четете – мигновено) да реагирам на вашия ПРЕХОД в Новите МОНАДИ – МОНАДИТЕ на хора-Богове!

23. Аз искам да подчертая, че ПРЕХОДЪТ в Новите светове, вече НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СПРЯН, тъй като повтарям, на Великото ВЕЧЕ на Началото на Началата вие самите дадохте СТАРТ на Великото Преображение и вашият ПРЕХОД в Ново състояние, включително и за външната ви обвивка!

24. За вас не би трябвало да има никакви съмнения, че НИЕ, хора-Богове и Самият Отец АБСОЛЮТ, задължително ще победим и ще създадем в Дух съвършено Нова формация за хората с името „Божествена МОНАРХИЯ Святая Рус”, тъй като тази Велика ЦЕЛ е вече достигната и е НАРЕЧЕНА ТАКА на Великото ВЕЧЕ!

25. Напомням, че и Планетата вие Я НАРЕКОХТЕ с Ново име – „Святая Рус” и сега НИЕ (Йерархията на СВЕТЛИНАТА) с вас, хората-Богове, започнахме да пишем Новата история на човечеството, тъй като вие се издигнахте в своята Духовна еволюция до Висотите на Самия Отец Абсолют!

26. Сега единствено напред и никакво оглеждане назад! Тъй като вие СТЕ (СЪМ) хора-Богове, доказали на Великото ВЕЧЕ, че вие СТЕ (СЪМ) Творци на Нови светове и Нови хора, способни да се издигнат до нивото на ХристоСъзнание!

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=1172
http://www.otkroveniya.info/tolk3/t3-12.08.13.html
 


image


В 10 часа българско време на всяка 4, 17 и 26 дата от месеца, колективно послание за Духовно Единение в Божествената Абсолютна Любов и Светлина, за пресътворяване на пространството, изчистване от негативността и страха, пробуждане и тържество на Духовния ни, Божествен потенциал на Съ-Творци, за защита и подкрепа за Майката Земя с Любов и Благодарност излъчена от нас в мощен единен заряд и импулс !

Послание за Единение

1. Покаяние
Отче наш, Отец Небесен,
моля Те прости ми
всички мои прегрешения,
волни или неволни.
Амин !

2. Молитва
Отче наш, Отец Небесен,
аз приемам Твоята вяра,
тя е моят път,
приемам Твоите Канони вечни,
с любов към Теб и Твоите дела.
Господи, моля Те, дай ми надежда
за спасение на моята душа
и ме дари с Твоята мъдрост
за живота ми
на Земята и във Вечността.
Амин !

3. Обръщение

ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН, АЗ ПРИЕМАМ ТВОИТЕ КАНОНИ ВЕЧНИ, ЗАЩОТО ТЕ СА МОЯТ ПЪТ ВЪВ ВЕЧНОСТТА И ОСНОВАТА ЗА ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ НА НАРОДИТЕ НА СВЯТАЯ РУС !
АЗ ПОЕМАМ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СВОЯ ПРОМИСЪЛ И ПРОМИСЪЛА НА СВОЯ НАРОД И ЩЕ НАПРАВЯ ВСИЧКО ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО ЕДИНСТВОТО НА СТРАНАТА !

АЗ ПОКРИВАМ ТАЗИ СВЯТА ТЕРИТОРИЯ ОТ ОКЕАН ДО ОКЕАН С КУПОЛА НА ПЪРВОЛЮБОВТА И ФОРМИРАМ, ЧРЕЗ ДАРЕНОТО МИ ПРАВО НА СВОБОДНА ВОЛЯ, ПРОСТРАНСТВО НА ВИСША СПРАВЕДЛИВОСТ – ПРОСТРАНСТВОТО НА СВЯТАЯ РУС !

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=900

Това послание се прави по целия свят на 4, 17 и 26 дата всеки месец в 10 часа българско време. Минутки преди 10 часа казваме първите две части - покаяние и молитва, и точно в 10 часа продължаваме с обръщението. Целта на синхронността, разбирате, е да се изпрати в един и същ момент (независимо кой къде се намира) единен заряд и импулс от всички светли частици на Бога по целия свят, които заявяват по този начин своето желание да участват в преображението на Съ-Знанието на хората и преображението на Пространството към по-добро, по Божия Промисъл и План за благото на всички ! На сайта
http://www.otkroveniya.ru/
има брояч с обратно броене, отчитащ колко време остава до началото на Посланието за Духовно Единение, който може да бъде използван за обща синхронизация.


image

Предсказания на Ванга от книгата "Ванга и Русия" на Жени Костадинова

Ванга предсказва съдбовна връзка на България с Русия.
Жени Костадинова направи аналог между предсказанието на Едгар Кейси - "Благодарение на съхранението и развитието на християнството в Русия ще бъде спасен светът", и предсказанието на Ванга - "България е душата, а Русия - тялото. Те двете ще спасят света". Така тя подчерта, че Ванга е била убедена в ролята на славянския свят за възраждане на духовните ценности на православието - духовна щедрост, любов и мъдрост.
Ванга предсказва съдбовна връзка на България с Русия.
Поглед през времето.
Чакат ни 1000 години мир и благоденствие.
Те заедно ще спасят света.
България е душата, Русия - тялото. Те заедно ще спасят света.
България е майката, Русия - бащата на цялото славянство. Двата народа са свързани от векове и имат обща мисия на Земята.
Не затваряйте вратата към Русия, тя е вход и изход за България.
Откъде може да дойде помощта.
Уважавайте Русия и не се доверявайте на американците - нищо добро не може да се очаква от тях. Помощ може да дойде само от Русия. Тя е наша майка. Тя ни е помагала и пак ще ни помага.
Доброто предстои.
България ще се оправи. Ще възобнови дружбата си с Русия, и с Турция ще установи отношения. Доброто предстои.
Републиките ще се върнат.
И сега Русия е велика и винаги ще бъде велика. Помнете: републиките ще се върнат при Русия.
Няма такава сила, която би могла да сломи Русия. Русия ще разтвори криле и ще се устреми нагоре. Русия ще си остане Велика Русия.
Китай, Индия и Русия ще се сближат.
Сега Русия се нарича Съюз, но ще се върне старата Русия и ще се нарича така, както при Свети Сергий Радонежки. Нейното духовно превъзходство ще бъде признато от всички, включително от Америка. Това ще се случи след 60 години. Преди него ще се сближат три държави - Китай, Индия и Русия.
Социализмът ще дойде пак.
Социализмът ще се върне в нова форма. Пишете за Маркс, за Ленин, защо се срамувате от тях? Науката на Ленин е добра. Той трябва да се уважава.
Ново духовно учение ще шества по света.
 Ново духовно учение ще дойде от Русия. Тя ще се очисти първа и оттук учението ще започне своето шествие по света."

                                                                                                                                                                                                 
 25.07.2013 г.
(ден преди Вселенския Събор в Санкт Петербург)

Прекрасна моя, запиши послание за утрешния ден, когато събрани ще сте Моите деца-вълшебници и промените във себе си ще проявите, ще заслужите името си на Хора-Богове. Любими мои, празник славен Аз очаквам, когато всеки който е израстнал, във своето усъвършенстване е вложил свои сили, от Мене ще получи нови правомощия. И вашата нова клетва, вашият обет за служба на човечеството ще бъде подписа ви ваш във тоз момент, когато събрани заедно го давате пред Мен, пред Вашия Творец, пред другите души дошли да сторят същото и всеки ще усети порива у себе си да стори всичко, на което е способен, за да промени се гибелната програма на човечеството. И заедно във глас един щом кажете словата на Свещената присяга (обет) ще продължите във просторите високи да усвоявате уроци нови. Сега във тоз момент свещен, във тоз изпълнен с Радост ден, творете своите представи, защото те „Светая Рус“ ще проявяват. И няма толкова значение как точно ще се нарече Царството Божествено, което слезне сред вас новите човеци. „Всички пътища Ще отведат ви в Рим“ Така, че в туй многообразие на проявлението на Моето Царство ще се прояви най-доброто качество на вас човеците – способността ви да Творите наравно с Мен Творецът на Мечтите. Очаквам утрешния ден изпълнен с Радост, с Божествена Любов и Светлина, когато ще запаля Ази у всеки неугасваща светлина, която вий да отнесете по родните места и да заблести, да засвети Пространството на Любовта. Творец любящ творението свое, гордея се, че имам Аз частички Мои, които са готови да творят наравно с Мен, които са постигнали във себе си хармония и в този тъй прекрасен ден говорят за пространство ново. Амин! Амин! Амин!

чрез Велина Петрова


http://otkrovenia.bg/2013/08/16/25-07-2013г/


image

28.07.2012 г.
(След Вселенския Събор в Санкт Петербург)

Деца любими, толкова щастлив съм от вашето участие във празника Вселенски, че ние бяхме толкова Единни, че проявлението на Епохата Нова е възможно вече. И Вечето бе празник тъй голям, то бе прекрасно проявление на вашата Любов, на вашето стремление да възцари се Моя нов, справедлив и радостен свят. Не се съмнявайте във туй, че Тъмнината искаше да ви попречи, но вие бяхте Богове, които взели присърце задачите си, свършихте блестящо работата. И почна новото да проявява се и почна да избухва всеки ден това, което нужно е да се разпада, за да остане чистото ви ясно намерение пространството ви да прерасне в следващото измерение. Да, хваля ви, но туй е факт неоспорим – на гребена сте на вълната, вий първите сте тез, в които ще се прояви мащабно Новата Шеста Раса. Началото поставено е вече и вий затворихте предишния живот, отворихте широко Дверите Небесните за целия народ. И още нещо ще добавя в тоз момент – Небето беше във възторг, че вие Земните достигнахте до тоз момент на проявление на Шестата, изцяло нова и Божествена раса. Любими мои, почна се в мащабите вселенски отброяване на времето от новия ден. Приятели, почувствайте я радостта Небесна затуй, че бяхте толкова единни и ние виждахме прекрасно как вие светихте, когато ви попита кураторът-акад.Маслов дали съгласни сте да проявите идеите Божествени. Когато дружно отговорихте със „Да“ във миг промяната настъпи и почна да се проявява тя у всеки, който своето сърце отдаде. Ще кажа още също и това, че делото Божествено, започнато от вас – за вашия събор говоря ви естествено, да продължите трябва с пълни сили, за да е възможно да прояви се следващото чудо. И тъй във следващите дни вий наблюдавайте промените настъпващи у вас и подпомагайте трансформацията на телата си, защото почва бърза трансмутация на тез, които са готови да бъдат първите отворили във себе си пространство, за да прояви се новата реалност. И първите й признаци ще са проявата на Радостта, която ще връхлита изненадващо и без причина и вие ще откривате проявлението й във всичко.

чрез Велина Петрова

http://otkrovenia.bg/2013/08/17/28-07-2012г/


image


Категория: Изкуство
Прочетен: 1260 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 17.08.2013 19:34
Мили хора, дайте да се стегнем и да осъзнаем, че положението е наистина много сериозно ! Всеки на мястото, на което е, да дава най-доброто от себе си във всяко едно отношение, да се освобождава от старото, закостенялото и от всичко във всякакъв план, което пречи, което задържа нашата еволюция, нашето самоусъвършенстване, нашия просперитет и благоденствие ! Трябва да сме наистина смели, както са безстрашни младите индигота в Турция ! Няма как да дойде и да се утвърди новото, когато ние още не сме разчистили сметките си с миналото и робуваме, на какво ли не - на властта, на работодатели, на роднини, на децата си дори, на собственото си его, на материалния си свят, на телата си, на предразсъдъците, догмите и наложените ни норми от обществото, от религии, от кой ли не ! Всеки на мястото си трябва да бъде и да дава най-доброто възможно на този настоящ момент, за да се раздвижат по-сериозно нещата и да започнат да се случват по наистина достоен за хора-Богове начин. 21 век е, а ние още се избиваме, още се борим за правото да имаме елементарна свобода на избор, милиони измират от глад, хиляди животни биват избивани, преди това нахранени с храна, с която би могло да се спасят човешки животи, тровим и унищожаваме природата в собствения си Дом, толкова насилие, толкова автоагресия дори, безизходица, самота, безлюбовие, експлоатация и какво ли още не ! Докога ?! Това е ужасен порочен кръг, в който се въртим ! Всеки поотделно сякаш е безсилен, но когато всеки започне да внимава за всяко нещо и се старае, доколкото е възможно разбира се, нещата дори само около него самия да се случват по-добре, по-съвършено, по-напредничаво, по-Божествено, така че за всички да става все по-леко да се диша, да се живее и светът започне да се изчиства от мъките и нещастията, а с обединените ни усилия да се изпълни с радост, с песни, с любов и мъдрост, с хармония и красота. Да ни бъде приятно да сме тук на тази прелестна Майка Земя, да се гордеем със себе си, с всяка своя мисъл, чувство и дело ! Разбирате ли, ако всички правим това, ние ще сме различни, светът ще е различен, другите около нас ще са различни. Толкова възможности да променим нещо пропускаме, за толкова неща си затваряме очите, нашето бездействие дава възможност на Матрицата да продължава да работи безотказно, а ние да сме просто безмълвни болтчета в машината. Бог е с нас, Светлите са с нас, но няма как без наше участие всичко да се промени ! Така че, мили и любящи, да отваряме сърцата и впрягаме умовете, ръцете, целия си потенциал, да се освободим от всичко, което ни ограничава и принизява, и да въздигнем себе си и светът си на едно ново, по-достойно място във Всемира ! Обичам ви ! Вярвам в нас !
((((((( ♥ ~ ♥ ~ ♥ ))))))

image

Montague Keen - 9 June 2013

Продължавайте да бъдете силни, знаейки, че плановете ни ще се осъществят. Ще се справим с атаката. Не забравяйте, че не е същото, като да преминеш през това за първи път. Ние ви пазим. Изградили сме защита около вас. Духът ви знае, че ще успеем. Виждате как онези, които искат да унищожат живота, както вече знаете, са предизвикани от пратениците на Светлината. Заседанието на Тъмните сили (в Уотфорд, Англия), което те се опитваха да скрият, се оспорва от неудържимия Дейвид Айк. Това, което виждате е тъмнина (скрита зад заключени врати) и светлината, водена от Дейвид, открито празнуващ обединяването на пробудените маси. Всички, на които е платено да пазят Тъмните сили трябва да се запитат защо е скрито това, което вършат ? Те не се обявяват публично в медиите. Става ясно, че Tъмните сили (Кабалът) контролират съдържанието на новините, които разпространяват медиите по цял свят. Съобщава ви се само това, което Те позволяват да се знае.
 Кой им даде правото да решават бъдещето на човечеството? Трябва да се събудите за подсъзнателния контрол на съзнанието ви. Станете тези, които сте, върнете силата и планетата си. Онези, които искат да ви управляват са използвали всеки трик, за да ви приспят в измамно усещане за сигурност, както и да ви убедят да се подчинявате на всичките им закони, които ви лишават от всякаква свобода. Ще сте като заспали - ако попаднете в тази игра. Ще се отпуснете ли, позволявайки им да намалят населението и да създадат затвори за останалата част от вас, така че да им служите?
 Вие сте Духът и сте способни на много повече. Те унищожаваха един по един всеки, който се опитваше да бъде независим и да се справи сам. Стават доста отчаяни в опитите си да контролират Иран. Но иранският народ няма да участва в тяхната игра и да им даде шанс да успеят.
 Запазете спокойствие! Били сте свидетели на всичко, което направиха Те в другите страни край вас. Не бива да попадате в същия капан, както други хора. Бъдете силни! Тъмните сили следят плановете им да не станат обществено достояние, но вече не могат да се скрият. Сега се намират в положение да се борят за собственото си съществуване, така че ще предприемат отчаяни мерки да защитят това, което смятат за свое.
 Планират да атакуват всички компютри на 21 юни. Така че бъдете умни и си вземете почивен ден. На този ден не използвайте компютрите си. Те знаят, че са били разкрити чрез интернет и сега искат да го унищожат.
 Проучете Тъмните сили и научете как въздействат чрез контрол на съзнанието. Трябва да бъдете умни и да сте нащрек. Обединете се с Дейвид Айк този уикенд и покажете, че няма да стоите безучастно и да позволите Те да завземат властта. Сега се борите за собственото си съществуване. Изправете се и се пребройте. Ако отстъпите и не направите нищо, значи позволявате на Тъмните сили да унищожат вас и планетата ви.  
 Заедно вие, хората, сте силни. Tъмните сили (Кабалът) контролират всичкo: въздух, вода, храна и дори времето. Но душите ви все още са свободни. Обърнете се към сърцата и душите си. Едва тогава ще намерите сили да предотвратите това, което са ви приготвили Тъмните сили. Те не са хора като вас. Те са хитри манипулатори на съзнанието и могат да изглеждат както си пожелаят.
 Няма да спра да ви напомням, че нищо не е такова, каквото изглежда. Важно е да не го забравяте. Доверили сте се на неподходящите и сега страдате от това.
 Сега Ватикана се опитва да оцелее така, както плъховете напускат потъващ кораб. Тя стои начело на трона, който тайно управлява вашия свят. Това е играта, която играе: създаване на много религии и предизвикване на войни, които унищожават живота на невинни деца. Това се постига чрез създаване на страх. Сега самата тя е изпълнена със страх, защото е уязвима и се бори за съществуването си. Светлината трябва да измести тъмнината, така че да бъдете свободни.
 Светлината на истината разтваря крилата си във вашия свят. Цели страни се събуждат една след друга и вие виждате какво правят Тъмните сили, за да ви държат в послушание и контрол. Когато се изправите срещу тъмнината заедно като човечество, всички - без разделение на класи, държави и религии, едва тогава ще бъдете свободни. Както е било в древни времена, преди Рим да си постави за цел създаване на империята, в която сега живеете (въпреки, че те не признават това, което са направили).  Богът, на който служат съвсем не прилича на Бога на любовта, който ви чака сега. Били сте жестоко измамени от тези, на които сте се доверили. Онези, които проповядват зло, огън и проклятие ви заблуждават. Всичко това е част от сюжета на играта им, за да ви поставят в състояние на страх и пълен контрол.
 Не се плашете от смъртта. Тя е красиво преживяване. Връщане към мястото, на което принадлежите, при тези, които сте обичали и ви чакат. Безсърдечно е у хората да се всява страх от смъртта. Животът на Земята е пътешествие, изследване, което сте избрали да направите. Понякога да се научите и да разширите познанията си, друг път, за да се случат необходими промени в човечеството, за да оцелее. Земята е красива и се нуждае от вашата защита, защото Тъмните сили са я изолирали от останалите планети, които с нетърпение очакват нейното завръщане.
 Мислете със сърцата си. Тъмните сили са ви поставили в сложна логическа схема, за да ви попречат да стигнете до сърцето си и да ги видите в реална светлина, а не в тази, в която ви се представят. Един сърдечен човек никога не би убил друг себеподобен или да унищожи толкова страни по цял свят само, защото са различни. Втълпявано ви е да гледате на другите като по-нисши от вас. Но никой не е по-добър от другия; може би различен, но не и нещо повече или по-малко. Тъмните сили гледат на вас като на храна.
 Пазете и се грижете за свещените места. Ценете ги, обичайте ги и ги уважавайте, защото са важна част от бъдещето ви. Тъмните сили са се опитали да блокират енергията на тези места. Но тя все още е там, в тях и когато го осъзнаете, ще видите как променя света ви и всичко става много по-приятно.
 В този момент вие сте на Земята, за да осъществите това. То е вашата мисия и ще успеете. След това вече няма да бъдете роботи – такива, които само служат на Тъмните сили, а ще станете разумни, обичащи и грижовни човешки същества, действащи заедно, за да възстановят планетата Земя. Тъмните сили не са успели да предотвратят преминаването на полюса, въпреки, че са направили опит с лъжите, които са създали, за да усложнят живота ви и да го направят по-скъп. Те трябва да разберат, че не е по силите им да контролират всичко, без значение колко много се стремят към това. Докато им служите, вие също имате вина за това голямо престъпление срещу човечеството. Помислете! Можете ли да живеете с тази ужасна мисъл?
 С любов в сърцата, присъединете се към ближния си и заедно с другите като вас се обединете за възстановяване на планетата. Когато Тъмните сили виждат хората сплотени, те ще осъзнаят, че играта им е свършила и ще напуснат планетата ви, без да се върнат никога повече. Така че това е последният им опит да превземат властта и да внесат нов световен ред. Вижте ги: те са паразити, живеещи на разстояние от вас. Това ли искате?
 Без вашата подкрепа, Тъмните сили не могат да съществуват на Земята. Сега, спомнете си кой наистина контролира нещата и се осъзнайте. Обичам ви и да знаете, че един ден любовта ще победи. Когато се обедините, изпълнени с любов и хармония, нищо на Земята няма да може да ви спре.
 Вероника, скъпа моя, можем да покажем пътя, но е въпрос на избор хората да видят светлината, да се обединят и да се движат напред към по-добър начин на живот за всички.
 
Винаги твой обожаващ Монти

http://galacticchannelings.com/english/montague09-06-13.html
http://elvenjewels.blogspot.com/2013/06/montague-keen-9-june-2013.html
  
Категория: Изкуство
Прочетен: 3466 Коментари: 2 Гласове: 6
Последна промяна: 19.06.2013 15:04
Март се оказа изключително напрегнат. Но това е логично – трябваше да почистим своите кармични дългове, при това не от едно въплъщение. Мнозина изпитаха на собствен гръб, жестокостта и безкомпромисността в действията на очистващите енергии. Наблюдаваха се емоционални сривове, взривове от емоциите, объркване на ума, а също разни заболявания. Физическото тяло се чисти с достъпните му способи.
Девизът на април е „осъзнаване на новото“. Енергиите на далечния космос въздействат „прицелно“ на планетата ни, повишавайки вибрациите, изтривайки остарялата информация, а също, установявайки нови връзки с по-високото ниво на колективното съзнание. На първо място, това очистване се проявява в очистването на базовите мисъл-форми и връщането им към първоначалния им смисъл. Този процес е иницииран в реалността на четвъртата плътност, където се създават предварителните идеи и понятия, които по-късно се транслират през информационното поле на по-ниско ниво.
Нашият мозък в сегашното си състояние, не е способен да долавя фините вибрации на предварителните идеи и понятия, затова се „спускат“ по-ниско като се облекат в „дрехите“ на мислите, а след това в мисъл-формите, предавани вербално чрез словото. Силните вибрации на Източника променят понятийното съдържание на информационното поле в четвъртата плътност (четиримерната реалност), усилвайки Божественото звучене.
Едновременно с това мозъкът ни се пренастройва към тези по-високи вибрации, което стартира преустройството на понятийния ни апарат, както колективния, така и индивидуалния. Преди да ни доверят да участваме в трансформацията на тримерната реалност, трябва да трансформираме своите ментални полета, като ги очистим от небожествените мисли и понятия.
Пренастройката на мозъка за разширения диапазон от честоти, става в състояние на пълно приемане принципите и законите на мирозданието и признаване съществуването на Абсолюта/Бога като основен Източник на Божествения план и организатор на въплъщенията му в различните нива на битието. При това, признанието на Бога като основна движеща сила на мирозданието, трябва да стане не само на ментално, но и на емоционално ниво.
С други думи, без искрена, от дълбините на сърцето, вяра в Бога/Твореца на Всичко Съществуващо, духовната трансформация е невъзможна. Човека е неспособен да измени радикално своята природа, без да преживее емоционално (със сърцето) собствените понятия, без да потвърди истинността им със своя живот на всички нива, включително и на поведенческо ниво (промяна на подсъзнанието).
Мнозина от нас сега се сблъскват точно с този проблем – имаме представи и идеи, какво трябва да променим в живота си, и как да започнем да живеем по новому, но тези идеи така си и остават на ниво информация и не се превръщат в наше вътрешно знание и духовен опит.
Дуалността между живота на ума и живота на сърцето си остава, а в някои случаи дори се задълбочава, защото ставаме по-непримирими към недостатъците на живота, на своя и чуждия, защото знаем, как да живеем. Несъответствието между това, как трябва, и как е в действителност, предизвиква или агресия, или отчаяние и неверие в собствените сили.
И така, през април менталните ни представи ще бъдат подложени на силно очистващо въздействие. Цялата натрупана, но непреживяна от нас информация, непревърната от съзнанието на сърцето в осъзнат висш опит, по същество, ще стане не само безполезен товар, претоварващ енергийните ни тела, но ще започне да ни разрушава отвътре. Това разрушение за пореден път ще предизвика мисълта за безсмисления живот, съмнения за правилно избрания път, усещането за „задънена улица“ и други подобни.
Осъзнаващия човек ще може правилно да оцени своето „безпътно“ състояние и да се обърне към Светлината. Най-вероятно ще се „предаде“ на милостта на висшите си аспекти и ще започне да се интегрира с тях, възстановявайки своята цялост като космическо същество. Този, който се опира на собственото си его и се поставя по-високо от Божествените сили, при тази ситуация ще укрепи своето самомнение и собственото си превъзходство. Понеже в менталното поле на човечеството съществуват все още стари представи, ще продължат да се появяват нови „ гуру“ и „ учители“, които ще дават методики, все така насочени към лична трансформация чрез личностни (конкретно насочени) намерения, пораждани от трета чакра (слънчевия сплит). В тези методики човек не твори заедно с висшите сили като Единно Същество, а заповядва на Висшите аспекти да направят едно или друго действие, по негово лично мнение.
При това „ желанията“ на този човек обхващат доста голям диапазон от посоки, включително и отработването на кармата с просто намерение, очистване на монадното дърво с мантра и унищожаване “гена на смъртта“ с „ етерни ръце“. За многото еони от съществуването на човечеството, са натрупани нискочестотни зони от ментални илюзии, откъдето се черпи подобна информация, насочена към духовното усъвършенстване на човека без особени усилия от негова страна и без съзидателна и осъзната връзка с Божественото. На такива хора им се струва, че намерението им е напълно достатъчно, за да променят всичките седем измерения на творението. Смятат, че прилагайки тези методики само ментално, ще постигнат бързо желаните резултати. При това дори не им идва на ум да се поинтересуват, какви са плановете на Бог за промяна на реалността. Живота обаче поставя всичко по местата му. И тези, които живеят с илюзиите, през тази година могат да се сблъскат с нови трудности, които е сложно да преодолеят, придържайки се към остарели възгледи и принципи.
Добрата новина е в това, че всеки човек ще има възможност да се настрои към Божествените вибрации и да осъзнае смисъла на пребиваването си на Земята. Този процес на ментално преустройство ще продължи през цялата година. Осъзнаването на единството с всичко съществуващо е само първия етап от духовната трансформация. Много по-важно е да се преживява това единство всеки ден и във всяко действие, дори да е най-обикновено.
През април се очакват два върха на енергийната напрегнатост. Първия, в началото на април (от 5 до 10 април), а втория – от 20 до 25 април, при това енергийното напрежение ще е много по-силно от това, което преживяхме през март. От това, какви ще излезем от тези напрежения, и какви уроци ще си извлечем, зависи майското ни битие.

Татяна Золотухина, 25 март 2013 година

http://metasintez.ru/material_gryppa_metasintez/mgm_31_03_2013.html
http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=6060
http://julvius.org/energeticheskiy-prognoz-na-aprel-2013/#more-3883 

image

Енергийна Прогноза ~ Април 2013 г. ~ Възстановяване на Нашата Сила

Мир и благословии, огромна чест и радост е за мен да се свържа отново с вас! Чувствам се много благодарен знаейки, че независимо докъде е стигнал всеки от нас по своя път, ние винаги можем да спрем до където сме, да бъдем едно и времето да спре. Това просто потвърждава, че ние сме наистина заедно в това.

И така, как се чувстваш, приятелю? Забелязваш ли, че енергийната температура се покачи с още едно ниво както в личния ни живот, така и в масовото съзнание? Високата активност в етера пряко ни озарява с голяма доза движение и активност в и около нас.

Ние категорично загърбихме времето за зимен сън и изолация в дълбок размисъл за дълги периоди от време. Ако не сме се вслушали в поканата вече, тогава е време да спрем с криеницата и да общуваме със света отново.

Криенето ни по всякакъв начин, а това включва скриване на нашите дарби, таланти, мъдрост, послания, и всяка друга част от нашия дух, просто ще се окаже невъзможна. И тези, които са се чувствали комфортно криейки се, ще открият себе си разтърсени във всяко едно отношение, защото това към което са свикнали по подразбиране, просто вече не работи. Въпреки, че на пръв поглед може да се чувстват сякаш цялата им идентичност е отнета, тази промяна, извеждаща ни от криенето, създава нови начини да бъдем това, което най-добре пасва с най-висшия ни аспект.

Когато енергийната температура се покачва както сега, обикновено следва покана за действие. Тя е много проста: От нас се иска да напуснем фасадите, моделите и историите, които ние и нашите предци сме създали за себе си; призовани сме да се движим в любовта.

Докато се префокусираме към нов начин на съществуване – да бъдем центрирани в сърцата си, е напълно нормално да изпитваме нашата енергия и емоции, сякаш сме навсякъде. Ключът е в това, да позволим на тези енергии и емоции да излязат – от това имат нужда, без опити да ги съдим или задържаме. Полезно е да запомним също, че в нашето подсъзнание емоциите не определят кои сме в нашата сърцевина. Ако можехме просто да ги видим като отминаващи, пухкави бели облаци в небето, тогава ще можем да им позволим да отминат без да се прикрепяме към тях.

Освобождаване от Ролята на Жертва

В този момент ни се представя изключителната възможност да се оттеглим от архетипа на жертвата, с който ние и нашите предци сме се отъждествявали през цялото това време.

Важно е да отделим малко време и да почетем тези архетипи за служенето им и за това, че са ни пазили в безопасност в свят, основан на оцеляването. Така или иначе, сега ние знаем, че свят на оцеляване е свят, с който не сме в синхрон в нашата сърцевина – Божествено Любящо Същество.

Като Божествени Любящи Същества ние сме тук, за да процъфтява пътя ни в любов към нас и света около нас. Божествената частица у нас винаги е знаела, че ние сме защитени и в безопасност, дори когато умът, базиран на оцеляването си е помислил друго.

Така че сега, когато благодарим на архетипа на жертвата, който ни е служил до този момент, можем да го пуснем да си отиде с радост и да приветстваме Нашия Висш Аз.

Освобождаването от ролята на жертва е съставено от няколко компонента. Първият за освобождаване от съзнанието на жертва, е да приемем всеки човек, преживяване или друго нещо, което се е появило в живота ни, без да се опитваме да го променим. Като приемаме тези неща, ние не заявяваме непременно, че резонираме или сме съгласни с тях, но си разрешаваме да не им позволяваме те да определят кои сме в действителност. Чрез приемането ние също се освобождаваме от нуждата да се спираме на миналото и на това, което е можело да бъде.

Вторият компонент от освобождаването на съзнанието на жертва е да се освободим от вината. Тя се появява от нуждата да направиш нещо вярно/грешно, добро/зло, или да изкараш някого прав/виновен и да го натовариш с отговорността за това, което ти преживяваш. В интерес на истината ние сме Създатели на всички наши преживявания. Когато работим от нашия Висш Аз и се познаем като Създатели, ние надхвърляме тези осъждания. Според нашия Висш Аз ние се придвижваме напред по пътя чрез това, с което сме или не сме в синхрон по това време. Можете ли да почувствате как с това прозрение става по-леко? Когато обвиняваме се закотвяме във време и пространство, които ни пречат да се развиваме и да се свържем повторно с нашата Най-Божествена Същност.

Третият компонент за освобождаването на съзнанието на жертва е да поемем пълна отговорност за нашия живот и благополучие. Понякога мисленето на жертва може да се съпротиви, когато чуе, че ние сме отговорни за живота и благополучието си, тъй като то намира комфорт в разграничаването и поддържането на илюзията, че от каквото и да се нуждаем, то ще дойде извън нас. Абсолютно нормално е, когато това се случи. Но поемайки отговорност за живота си и благополучието си, ние сме способни да излезем от съзнанието на жертва и да влезем в съзнанието на Създатели. То е в нашето Творческо съзнание, където сме способни да местим планини. Тя е тук, способността да манифестираме от най-автентичния и мощен аспект от нас.

Чрез интегрирането на тези три аспекта в живота ни, ние със сигурност подкрепяме гладкото преминаване от жертвено съзнание към Творческо такова.

Възстановяване на Силите ни

Най-великата сила на света е ЛЮБОВТА. Когато олицетворяваме любовта, ние сме най-силните същества във Вселената. Противно на това, в което може би са ни учили, да бъдем любящи не означава, че сме слаби, лесни, или пък че си затваряме очите, когато времената станат трудни. Истинската любов не боли, не е трудна, не ни кара да се предаваме или да крием някоя част от себе си. Това са мисловни модели, които ни отдалечават от истинската любов. Истинската Любов е константата, която тече през целия живот. Когато изберем да бъдем любов, имаме цялата Вселена на наша страна, течаща в същата посока.

Заради състоянието на обществото много от нас са се колебаели да възвърнат силите си, защото го свързваме с това да бъдеш корумпиран или контролиращ. Този тип фалшива власт, позната още като егоистична, се движи в обратната посока на любовта. Тя обича да е разделена от цялото. Въпреки, че тази енергия може да изглежда доста реална и убедителна на моменти, истината е, че тя не е.

Егоистичната власт е краткотрайна и винаги ще се самоунищожи в някакъв момент в опита си да бъде срещу естествения поток на любовта и живота. Тази власт процъфтява благодарение на енергията на страха, защото това е единственото достатъчно убедително нещо, което може да отдалечи човек от неговата истинска Божествена Сила. Естествено този разсеян период е временен, но ние трябва да го отдадем на енергията на егоистичната власт за правенето на голямо шоу в опитите си да продължи колкото се може по-дълго.

Животът винаги е тук с нас, а не против нас. Можем да сме спокойни, знаейки, че като избираме да не приемаме страха, всяка частица от Вселената ни подкрепя. Всичко, което се опитва да ни убеди в противното, като например идеята, че сме някакви малки, безпомощни човешки същества, или всичко, което ни ограбва по някакъв начин, е просто мимолетна илюзия.

Когато се поддаваме на любовта, ние подсилваме себе си и околните до такава степен, че сме способни да превърнем и най-егоистичната сила в любов.

Силата в Числата

Като се движим напред, ние биваме призовани да се обединим в любовта. Това се случва в момента. Вече не е нужно да бъдем сами в това пътешествие. Вече не е нужно да се разграничаваме един друг по раса, пол, социални роли, титли, сексуална ориентация и т.н. Вселената непрекъснато ни дава възможности да се обединим с другите, които имат подобна цел за обединение в любовта.

„Защото, където двама или повече са събрани в любов, най-великата сила пребивава”.

Това е времето да кажем „ ДА!” на възстановяването на нашите сили и споделянето на дарбите ни със света.

Ние сме заедно в това,
До следващия път,
Ваш Емануел

Източник: http://www.emmanueldagher.com/energy-forecast
Превод за Самосъзнание.com | Габриела Петрова
http://www.самосъзнание.com/2013/04/vazstanovqvane-na-nashata-sila.html
http://elvenjewels.blogspot.com/2013/04/2013.html
http://www.yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=6070


    image
Категория: Изкуство
Прочетен: 4109 Коментари: 0 Гласове: 10
Последна промяна: 10.04.2013 11:26
"Искай и ще ти бъде дадено!" 
Знаем ли какво и как да искаме, в чие Име да искаме?
"Всички неща, които искате направо и директно в Мое Име, ще ви се дадат, до сега не сте правили това. Искай без скрит мотив и бъди заобиколен от отговора си. Бъди обхванат, обгърнат от това, което желаеш."
                     
Обичам ви! 
Приятно и ползотворно гледане с чудесния и любящ Грег Брейдън!


А книгата му  "Божествената Матрица" можете да намерите тук 
http://www.spiralata.net/booklist.php?fieldFrom0=120&LangID=0&Letter=%C1
Категория: Изкуство
Прочетен: 5383 Коментари: 0 Гласове: 6
Последна промяна: 28.05.2017 13:32
<<  <  54 55 56 57 58 59 60 61 62  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: delianaangel
Категория: Изкуство
Прочетен: 2060951
Постинги: 923
Коментари: 863
Гласове: 3078
Календар
«  Май, 2018  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031